stowage

listen to the pronunciation of stowage
Englisch - Türkisch
(Askeri) DEPOLAMA: Yükleri; hasara, kayma vesaireye engel olacak şekilde bir deniz aracına yerleştirme şekli
istif yeri
istif vergini
yükü istif etme
{i} yük
istif harcı
yer/istifleme
{i} istifleme
{i} istif ücreti
istif
depolama
stowage diagram
(Askeri) YÜKLEME DİYAGRAMI: Her güverte ve platform için gemi yükleme planına dahil edilen ve bütün yüklerin gerçek yerlerini gösterir ölçekli şema. Şema; ayrıca aşağıdaki bilgilerden her yük sahası ve güverte istif sahasını ilgilendiren maddeleri de kapsar; Toplam boyut, depolamaya ve istiflemeye engel noktalar, güverte ambar ağzı boyutu, pruva kapağı veya kıç kapağı açıklıkları, asgari tepe boşluğu, balya kübik kapasitesi, fit kare olarak güverte sahası ve bum kapasitesi. Ayrıca bakınız: "loading plan" ve "stowage plan"
stowage factor
(Askeri) YÜKLEME FAKTÖRÜ: Gemi ile nakledilmek üzere ambalajlanmış herhangi bir malzemenin bir long tonunun ambalaj dahil kapladığı hacmi ifade eden rakam. Her long tonunun yükleme faktörü 40 fit küpten az olan malzemeye ağırlık yükü (beadweight cargo) ve yükleme faktörü 40 fit küpten fazla olan malzemeye de ölçü yükü (measurement cargo) denir
stowage plan
(Askeri) YÜKLEME PLANI: Bir gemiye yüklenen malzemeyi ve bu malzemenin her ambarda, güverte bölmesi arasında ve güverte sahası ile diğer sahalardaki yükleme yerlerini gösteren tam bir yükleme diyagramı. Her boşaltma limanı ayrı renk veya uygun yollarla belirtilir. Güverte ve güverte arası yük, normal olarak, perspektif, alt ambarda depolanan yük profil olarak gösterilir. Araçların gösteriliş şekli yükleme yerlerine bakılmaksızın daima perspektiftir. Ayrıca bakınız: "profile loading plan", "stowage diagram"
block stowage loading
(Askeri) BLOK İSTİF YÜKLEME: Belirli bir yere gidecek bütün yük bir arada istiflenecek şekilde bir yükleme usulü. Maksat, gittiği yerde, yükün, diğer noktalara ait yüklere zarar vermeden, süratle tahliyesini kolaylaştırmaktır. Ayrıca bakınız: "loading"
broken stowage
(Askeri) İSTİF HARCI: Bak. "filler cargo "
cargo stowage plan
(Askeri) YÜK İSTİF PLANI: Geminin ambarına veya diğer yükleme yerlerine konan yüklerin mevkilerini gösterir plan
compartment stowage worksheet
(Askeri) kompartman depolama muhtırası
containership cargo stowage adapter
(Askeri) konteyner gemisi kargo yükleme adaptörü
partial stowage
(Madencilik) bölümsel dolgu
partial stowage
(Madencilik) kısmi dolgu
revolving stowage rack
(İnşaat) döner bölme duvarı
wet stowage
(Askeri) sıvı tecritli istif
wet stowage
(Askeri) SIVI TECRİTLİ İSTİF: Büyük çaplı mühimmatın ateş almasını önlemek üzere bunları, muharebe araçlarında, etrafı yanmaz sıvı ile çevrili raflara yerleştirmek sureti ile yapılan bir istif usulü
Englisch - Englisch
Amount of room for storing things

The reduction in the ship's size naturally reduced her stowage.

Things that are stowed

Our stowage disappeared down the chute, into the employee only cargo area, never to be seen again by man.

A charge for stowing and storage

We'll have to pay the stowage if we want our crate back.

A place where things are stowed

Accomodations were so poor I think we were in stowage, with the rest of the cargo.

The placing of cargo in a vessel in such a manner as to provide the utmost safety and efficiency for the ship and the goods it carries
{n} a place to lay up in, a being laid up
Things stowed or packed
the act of packing or storing away
the charge for stowing goods
Stowage is the space that is available for stowing things on a ship or aeroplane. Stowage is provided in lined lockers beneath the berths. space available in a vehicle, especially a boat, for storing things
The state of being stowed, or put away
{i} act of stowing; cargo to be stowed; storage area; price charged for storing goods
Money paid for stowing goods
A marine term referring to loading freight into the ships' holds
The act or method of stowing; as, the stowage of provisions in a vessel
the act of packing or storing away the charge for stowing goods
a room in which things are stored
The placing of goods in a ship in such a way as to ensure the safety and stability of the ship not only on a sea or ocean passage but also in between ports when parts of the cargo have been loaded or discharged
Room in which things may be stowed
The loading of a vessel by handling and placing goods within the container so as to ensure stability of the container, maximum use of space, safety of cargo, and efficient loading and unloading A description of each item and its disposition in the vessel after loading is contained in the ship's stowage plan
stowage factor
Volume occupied by unit weight of cargo ( usually cu m/tonne ) It does not take into account lost space by broken stowage
stowage factor
The number of cubic feet required to stow one metric ton of a given cargo
stowage factor
The -->volume-->, of a product as shipped (eg: unitized pulp or palletized sheet reams), occupied by the unit weight specified Effectively, bulk Used to determine freight rate in the hold of a vessel Pulp ranges 1 0-1 5 m³/ton, paper rolls range 1 5-2 3 m³/ton 1 m³/ton = 32 1 ft³/short ton
stowage factor
The volume, of a product as shipped (eg: unitized pulp or palletized sheet reams), occupied by the unit weight specified Effectively, bulk Used to determine freight rate in the hold of a vessel Pulp ranges 1 0-1 5 m3/ton, paper rolls range 1 5-2 3 m3/ton 1 m3/ton = 32 1 ft3/short ton
stowage
Favoriten