charged

listen to the pronunciation of charged
Englisch - Türkisch
yüklü

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

şarj edilmiş
yüklenmiş
dolmuş
şarjlı
{f} şarj et
yüklemek
heyecan dolu
heyecan yaratan
charge yükle/iste/ver
tartışmalı/duygu yüklü
dolu
charge
yük

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

Bu şirkette çalışan kadınlardan yükümlü olacaksın. - You'll be in charge of the women working in this factory.

charge
suçlamak

Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu. - Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder.

charge
ücret

Bahşiş ve servis ücreti dahil mi? - Are the tip and service charge included?

Bu otelde ücretler nedir? - What are the charges in this hotel?

charge
{f} şarj etmek

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

charge
vazifelendirmek
charge
görevlendirmek
charge
{i} suçlama

Suçlama doğru değildi. - The charge was not true.

Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum. - I deny all those charges.

charge
şarj

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

charge
taarruz
charged with
mükellef
charged with
(Dilbilim) ile yüklü
charged with
ile suçlanmak
charged with
(Dilbilim) ile dolu
charged particle
yüklü parçacık
charged in
ücret
charged with
suçlanıyor

Tom çocuk kaçırmakla suçlanıyor. - Tom has been charged with kidnapping.

Tom cinayetle suçlanıyor. - Tom has been charged with murder.

charged.
ücret
charged demolition target
(Askeri) TAHRİP HAKKI YERLEŞTİRİLMİŞ TAHRİP HEDEFİ: Yerleştirilmiş bütün tahrip hakları ateşlemeye hazır- emniyette veya kurulu- duruma getirilmiş bir hedef. Ayrıca bakınız: "demolition target"
charged particle
(Nükleer Bilimler) yüklü parçacık,yüklü tanecik
charged to production costs
(Ticaret) üretim maliyetine verilenler
charge
{i} yükleme
charge
{f} kredi kartından almak
charge
sorumluluk
charge
doldurmak
charge
bilgi vermek
charge
(Kanun,Ticaret) bedel
charge
{f} sorumlu tutmak
charge
{i} şarj etme

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

charge
{i} hücum

Polonyalı süvari birlikleri Alman tanklarına karşı cesurca hücum etti. - The Polish cavalry troops charged bravely towards the German tanks.

charge
{f} ödetmek
charge
aydınlatmak
charge
masraf

Onun için fazladan bir masraf olacak mı? - Will there be an extra charge for that?

Tom daha fazla masraf bekliyor. - Tom is anticipating more charges.

charge
geçirme

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
(Kanun) borç kaydı
charge
amir
charge
(Kanun) ittiham
charge
hamle
charge
top

O, bağış toplama çabalarından sorumluydu. - He was in charge of the fundraising efforts.

charge
(Kanun) zimmet

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
lağımcı
charge
yüklemek (enerji)
charge
paha

Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor. - Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges.

charge
{i} (hizmet karşılığında ödenen) ücret
charge
kondurmak
charge
doyurmak
charge
külfet
charge
iş vermek
charge
(Politika, Siyaset) ithamname
charge
hesap kesim
charge
(İnşaat) sarj
charge
geçirmek

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
(Ticaret) ceza

Tom artık cezai kovuşturmayla yüz yüze. - Tom now faces criminal charges.

Suçlu olmamalarına rağmen cezalandırıldılar. - Although they were not guilty, they were charged.

charge
borçlandırmak
charge
taarruza geçmek
charge
(Ticaret) direktif
charge
yönerge
charge
zorunluluk
charge
cezalandırmak
charge
(Kanun) zimmete geçirmek
charge
(Politika, Siyaset) gider
charge
memuriyet
charge
(Otomotiv) batarya

Güneş panelleri gün boyunca bataryaları şarj eder. - The solar panels charge the batteries during the day.

Batarya tam olarak şarj oldu mu? - Is the battery fully charged?

fully charged
(Bilgisayar) tam dolu
prove guilty as charged
(Kanun) sabit görülmek (suç)
charge
itham

Suçlu olmamalarına rağmen, itham edildiler. - Although they were not guilty, they were charged.

charge
sorumlu kimse
charge
patlayıcı miktarı
charge
tenbihlemek
charge
emir
charge
vergin
charge
atılmak
charge
{f} şarj et

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

charge
(hesabına) yazmak
charge
bakım
charge
denetim
charge
istenen/ödenen fiyat
charge
fiyat istemek
charge
saldırı

Saldırı ve darptan suçlandı. - He was charged with assault and battery.

Tom şu anda ağırlaştırılmış saldırı suçuyla yüz yüze. - Tom currently faces charges of aggravated assault.

charge
(birinin borcuna) kaydetmek
charge
buyruk
electrically charged
çıngıyla yüklü
positively charged
pozitif yüklü
be charged
tahsil edilmek
be charged
tahsil
be charged with
ile tahsil
charge
şarj et(mek)
charge
şarj olmak
emotionally charged
duygusal ücret
get the battery charged
Pil şarj olsun
guilty as charged
yaptım, kabul ediyorum
highly charged
yüksek tahsil
informality, emotionally charged
kayıtdışılık, duygusal ücret
re charged
yeniden şarj
to be charged with
ile tahsil edilmesi
turbo charged
(Otomotiv) Turbo beslemeli
turbo charged
turbo şarjlı
will be charged
ödemeye tabi tutulacak
billed
(sıfat) gagalı
billed
fatura edilen
billed
{s} gagalı
charge
{f} üzerine atmak
charge
uyarmak
charge
talep

Ben hizmetlerim için haftalık 2.000 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorum. - I charge a flat fee of 2,000 dollars per weekend for my services.

Bu şirket, otuz dolara aylık bir servis ücreti talep ediyor. - That company charges a monthly service fee of thirty dollars.

charge
(Avrupa Birliği) masraf; ücret;vergi
charge
nezaret
charge
(Hukuk) resim
charge
doz
charge
talimat
charge
{f} saldırmak
charge
tahmil etmek
charge
görev

Seni kim görevlendirdi? - Who put you in charge?

Patron beni görevlendirdi. - The boss put me in charge.

charge
barut hakkı
charge
(Tekstil) ağırlaştırmak
charge
iddia
charge
(Askeri) BARUT HAKKI; İNFİLAK MADDESİ
charge
mesul tutmak
charge
{i} doluluk miktarı
charge
{f} yüklemek
charge
gözaltı
charge
doldurmak doyurmak
charge
fiyat talep etmek
charge
dolmak
charge
(Askeri) Tank hücumu
charge
{f} elek. şarj etmek
charge
{f} hücum etmek
charge
ipotek
charge
hesab

Onu benim oda hesabına yazın. - Charge it to my room.

Bu faturayı benim hesabıma yazın. - Charge this bill to me.

charge
fiyat is

Bazı perakendeciler daha az fiyat ister. - Some retailers charge less.

charge
elek şarj etmek
charge
{i} elek. şarj
charge
{f} itham etmek
charge
{i} yükümlülük
charge
{i} hapis

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

Soygun suçlamasıyla hapisteydi. - He was in prison on a charge of robbery.

charge
gerginleştirmek
charge
{f} tembihlemek
charge
mükellef addetmek
charge
(Hukuk) harç
charge
emretmek
charge
buyurmak
charge
doldurma

Arabamın aküsünü doldurmam gerek. - I have to charge the battery of my car.

charge
hamle yapmak
charge
{f} (bir masrafı birinin hesabına) geçirmek
dept charged
(Bilgisayar) sorumlu bölüm
entrance fee charged
giriş ücretlidir
how much was i charged for the mini bar
mini bar için ne kadar ödüyorum
how much was i charged for the room service
oda servisi için ne kadar ödüyorum
mobility of a charged particle
(Bilgisayar) devingenlik yüklü parçacık
offense being charged
(Kanun) isnad edilen suç
positively charged
artı yüklü
trickle charged
dengeleme şarjlı
Englisch - Englisch
Charged particles carry an electrical charge. negatively charged ions. a charged situation or subject makes people feel very angry, anxious, or excited, and is likely to cause arguments or violence
If a situation is charged, it is filled with emotion and therefore very tense or exciting. There was a highly charged atmosphere A wedding is an emotionally charged situation
{s} entrusted; loaded or filled to capacity (battery, etc.); filled with emotion; billed to an account; accused of a crime
fraught with great emotion; "an atmosphere charged with excitement"; "an emotionally charged speech"
of a particle or body or system; having a net amount of positive or negative electric charge; "charged particles"; "a charged battery"
capable of producing violent emotion or arousing controversy; "the highly charged issue of abortion
{s} billed
charged particle
an ion
charged particle
any particle, especially a subatomic particle, that carries an electric charge
charged on the account
paid for by
charged particle
small particle which carries an electrical charge
charged particle
An elementary particle, such as a proton or electron, with a positive or negative electric charge
charge
To cause to take on an electric charge

Don't forget to charge the drill.

charge
To assign a duty to

I'm charging you with cleaning up the kitchen.

charge
To assign a debit to an account

Let's charge this to marketing.

charge
To commit a charging foul
charge
responsibility

The child was in the nanny's charge.

charge
An accusation

That's a slanderous charge of abuse of trust.

charge
A ground attack against a prepared enemy

Pickett died leading his famous charge.

charge
To pay on account, as by using a credit card

Can I charge my Amazon purchase to Paypal?.

charge
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher

The child was a charge of the nanny.

charge
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge
charge
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials

Charge your weapons, we're moving up.

charge
To demand payment

Will I get charged for this service?.

charge
An electric charge
charge
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender
charge
To formally accuse of a crime

I'm charging you with grand theft auto.

charge
The amount of money levied for a service

A charge of 5 dollars.

charge
An image displayed on an escutcheon
charge
A load or burden; cargo

The ship had a charge of colonists and their belongings.

charge
which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc
charge
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged
charge
{v} to enjoin, exhort, entrust, impute, load, adduse, attack
charge
{n} care, command, expence, cost, load
negatively charged
having a negative charge
charge
{i} price; responsibility; cargo; explosive charge
charge
The act of loading material into a vessel For example, iron ore, coke and limestone are charged into a Blast Furnace; a Basic Oxygen Furnace is charged with scrap and hot metal
charge
request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month"
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc
charge
to borrow money (from a store, service provider, or credit card company) to make a purchase If you do not pay the debt off in full within the card issuer's grace period (usually 25-28 days), you will pay interest on the amount you owe
charge
To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy of a diocese; to charge an agent
charge
(psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
charge
is intended to receive and fitted to hold, or which is actually in it at one time The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden onset or attack, as of troops, esp
charge
An impetuous attack
charge
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
charge
energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery"
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge"
charge
an assertion that someone is guilty of a fault or offence; "the newspaper published charges that Jones was guilty of drunken driving"
charge
To debit on an account; as, to charge for purchases
charge
To charge a battery means to pass an electrical current through it in order to make it more powerful or to make it last longer. Alex had forgotten to charge the battery. Charge up means the same as charge. There was nothing in the brochure about having to drive the car every day to charge up the battery
charge
An instruction
charge
To accuse; to make a charge or assertion against (a person or thing); to lay the responsibility (for something said or done) at the door of
charge
saturate; "The room was charged with tension and anxiety"
charge
instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem"
charge
The reasonable charge not exceeding the provider's actual charge regularly and customarily made for those services or supplies For services or supplies furnished to a member by a Preferred Provider, "charge" means the amount for those services or supplies which Blue Cross has agreed upon with the Preferred Provider In the case of services or supplies for which a usual, customary and reasonable fee exists (other than a Preferred Provider) the charge will be the UCR fee
charge
An electrical property of particles, such as electrons and protons, which causes them to attract and repel each other A material with an excess of electrons is defined to have a "negative" charge; material with an absence of electrons (or an excess of protons) is defined as "positive " Materials with a balanced number of electrons and protons are called "neutral " Positive and negative charges attract each other That attraction can cause interesting effects at the junction between positive and negative semiconductors This special junction is what makes the right configuration of semiconductors work as a transistor
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
charge
the price charged for some article or service; "the admission charge"
charge
assign a duty, responsibility or obligation to; "He was appointed deputy manager"; "She was charged with supervising the creation of a concordance"
charge
A load or burder laid upon a person or thing
charge
an emblem, object, device, or design superimposed on the field(s) of a flag A coat of arms or simple heraldic device used as a charge is sometimes called a badge
charge
To charge something to a person or organization means to tell the people providing it to send the bill to that person or organization. To charge something to someone's account means to add it to their account so they can pay for it later. Go out and buy a pair of glasses, and charge it to us All transactions have been charged to your account. = bill
charge
See Bearing, n
charge
pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
Someone or something entrusted to ones care, i.e. a child to a babysitter
charge
a formal statement of a command or injunction to do something; "the judge's charge to the jury"
charge
A load or burden
charge
Applied to a storage battery, the conversion of electric energy into chemical energy within the cell or battery This restoration of the active materials is accomplished by maintaining a unidirectional current in the cell or battery in the opposite direction to that during discharge; a cell or battery which is said to be charged is understood to be fully charged
charge
If you take charge of someone or something, you make yourself responsible for them and take control over them. If someone or something is in your charge, you are responsible for them. A few years ago Bacryl took charge of the company I have been given charge of this class They would never forget their time in his charge
charge
When the police charge someone, they formally accuse them of having done something illegal. They have the evidence to charge him Police have charged Mr Bell with murder
charge
A sort of plaster or ointment
charge
Weight; import; value
charge
impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
attribute responsibility to; "We blamed the accident on her"; "The tragedy was charged to her inexperience"
charge
The standard amount required for the delivery of service associated with each CPT code, prior to contractual allowance, bad debt, or other adjustment The charge should approximate or exceed the cost of the service
charge
Charge (CHRG) is a parameter that assigns billing characteristics to lines interfaced directly or as members of groups including: multiline hunt-groups, Integrated-Services Digital Network-Primary Rate Interface (ISDN-PRI) access, trunks from Cellular Mobile Carriers (CMC); CHRG is assigned in Man-Machine Language (MML) commands with the nouns: ACCESS (ISDN: PRI only), Multi-line Hunt Group (MLHG), MLHGL, SUB, TGRP, or TGPDAT (CMC type only)
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge" a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains" heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny" request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month" a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street" the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge" the price charged for some article or service; "the admission charge" financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate" saturate; "The room was charged with tension and anxiety" energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery" cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor" set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage" instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem" instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend" blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference" make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased" file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork" direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners" lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?" demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights" enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
To assume as a bearing; as, he charges three roses or; to add to or represent on; as, he charges his shield with three roses or
charge
a special assignment that is given to a person or group; "a confidential mission to London"; "his charge was deliver a message"
charge
To pay using a credit card
charge
harmful energy or force accumulated and stored within the reactive mind, resulting from the conflicts and unpleasant experiences that a person has had Auditing discharges this charge so that it is no longer there to affect the individual See also reactive mind
charge
the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge"
charge
Also, to enter upon the debit side of an account; as, to charge a sum to one
charge
If you charge someone an amount of money, you ask them to pay that amount for something that you have sold to them or done for them. Even local nurseries charge £100 a week The hospitals charge the patients for every aspirin Some banks charge if you access your account to determine your balance. the architect who charged us a fee of seven hundred and fifty pounds
charge
fill or load to capacity; "charge the wagon with hay"
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
To demand a price; as, to charge high for goods
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence
charge
(n ) That property of matter which allows the matter to interact via one of the fundamental forces (see interaction) The word "charge" is generally used to denote electrical charge, but it may also refer to gravitational charge (usually called mass), to weak charge, or to color charge (v ) As a verb, this also denotes the building up of (typically electrical) charge
charge
lie down on command, of hunting dogs
charge
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
charge
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
charge
The measured amount of electrical energy that represents the electrostatic forces between atomic particles The nucleus of an atom has a positive charge (+) and the electrons have a negative charge(-)
charge
financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate"
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
charge
That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel, etc
charge
An order; a mandate or command; an injunction
charge
an earnest or impressive address containing instruction or exhortation; as, the charge of a judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy
charge
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
charge
A charge is an amount of money that you have to pay for a service. We can arrange this for a small charge Customers who arrange overdrafts will face a monthly charge of £5
charge
cavalry; hence, the signal for attack; as, to sound the charge
charge
To bear down upon; to rush upon; to attack
charge
An excess or absence of electrons on the surface of an object An excess of electrons causes the object to be negatively charged relative to ground An absence of electrons causes an object to be positively charged Back to top
charge
{f} entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment
charge
cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison"
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interactions process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc More Information: Force and Interaction
charge
a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street"
charge
To lay on, impose, or make subject to or liable for
charge
To place something to the account of as a debt; to debit, as, to charge one with goods
charge
To ready a firearm for use
charge
To impute or ascribe; to lay to one's charge
charge
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
charge
If you charge towards someone or something, you move quickly and aggressively towards them. He charged through the door to my mother's office He ordered us to charge. a charging bull. Charge is also a noun. a bayonet charge
charge
To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load; to fill
charge
Harm
charge
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both
charge
provide with munition; "He loaded his gun carefully"
charge
Heed; care; anxiety; trouble
charge
The amount of material used to load a mold at one time or during one cycle
charge
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
charge
a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains"
charge
Custody or care of any person, thing, or place; office; responsibility; oversight; obigation; duty
charge
Whatever constitutes a burden on property, as rents, taxes, lines, etc
charge
A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring a weapon to the charge
charge
demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
charge
A fundamental unit (Coulomb) to quantify an electrical phenomena A material's (e g , metal, plastic, air, etc ) net charge, relative to an external reference point, can be neutral, positive or negative depending on the distribution of its charged particles (free electrons, atomic ions, molecular ions, etc ) The ability for a material to store a charge refers to it's capacitance When charging a capacitor or battery, some of the charges from one plate move to the other and the total number of charges within the device as a whole does not change Note: A charged capacitor has a lot more energy than an uncharged one, but exactly the same net-charge and quantity of + and - particles
charge
cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor"
charge
give over to another for care or safekeeping; "consign your baggage"
charge
A person or thing commited or intrusted to the care, custody, or management of another; a trust
charge
(Q) Quantity of electricity, measured in coulombs (C) Or, to replenish the energy of a secondary cell via electrolysis CLA Center of Lateral Area Geometric centroid of a side view (profile) shape CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor IC with MOSFETs manufactured in P-channel and N-channel pairs Contest balsa Balsa wood with a density of six pounds per cubic foot or less Coreless Motor with a magnet (stator) inside an armature (rotor) Armature does not have a ferromagnetic core Uses standard ESC
charge
If you describe someone as your charge, they have been given to you to be looked after and you are responsible for them. The coach tried to get his charges motivated
charge
To attack by moving forward quickly in a group
charge
make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased"
charge
To squat on its belly and be still; a command given by a sportsman to a dog
charge
An electrical charge is an amount of electricity that is held in or carried by something. see also charged, baton charge, cover charge, depth charge, service charge
charge
blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference"
charge
To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a barrel for apples
charge
If you are in charge in a particular situation, you are the most senior person and have control over something or someone. Who's in charge here? the Swiss governess in charge of the smaller children
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15"
charge
place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners"
charge
A quantum number carried by a particle Determines whether the particle can participate in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge has strong interactions, etc
charge
If you charge someone with doing something wrong or unpleasant, you publicly say that they have done it. He charged the minister with lying about the economy. = accuse
charge
(criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
To ornament with or cause to bear; as, to charge an architectural member with a molding
charge
The occurrence of conditions of hydrocarbon generation and migration adequate to cause an accumulation of the minimum size Included in this attribute are subsidiary elements, including existence of source rocks with sufficient organic matter of the appropriate composition, appropriate temperature and duration of heating to generate and expel sufficient quantities of oil and (or) gas, and timing of expulsion of oil and gas from source rocks appropriate for filling available traps
charge
A bearing
charge
Monopolar charge AToS considers that all massbound charges (whether leptonic or hadronic) are monopolar AToS links charge polarity to the orientation of the spin of mass-energy with respect to forward motion, ie with respect to the coupling of kinetic energy to that mass-energy that serves as charge carrier Massbound charges can be positive or negative - hence in the world of light leptons, electrons can be negatrons or positrons, whereas in the world of the hadron, we have, with respect to Matter, essentially protons and antiprotons A flux of negatrons, for example, is a homopolar flux because it is a flux of monopolar charges having identical polarity (hence homopolar generators are DC generators, and all DC motors are in a sense homopolar motors) All ion fluxes are monopolar fluxes
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
To make an onset or rush; as, to charge with fixed bayonets
charge
costs; expense incurred; usually in the plural
charge
To place within or upon any firearm, piece of apparatus or machinery, the quantity it is intended and fitted to hold or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge an electrical machine, etc
charge
Verb: To apply, or to restore, a quantity of electrical energy to a component (e g , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit Noun: The amount of energy stored in an electrical device (i e , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit
charge
To place a burden upon
charge
An entry or a account of that which is due from one party to another; that which is debited in a business transaction; as, a charge in an account book
charge
If something is free of charge, it does not cost anything. The leaflet is available free of charge from post offices. = free. charge coupled device depth charge electric charge
charge
To take a few steps doen the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball
charge
lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
A charge is a formal accusation that someone has committed a crime. He may still face criminal charges They appeared at court yesterday to deny charges of murder
charge
To call to account; to challenge
charge
file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife"
charge
An address esp
charge
In CCD imaging technology, a measure of the number of electrons confined by a pixel
charge
The electric charge of an object is a measure of how much electricity is there It is similar to the mass of an object when you are dealing with gravity, but unlike mass charge can be either positive (+) or negative (-) At the atomic level charge is measured in multiples of the charge on an electron (-1), in larger cases the usual measurement is the Coulomb
charge
Thirty-six pigs of lead, each pig weighing about seventy pounds; called also charre
charge
Describes an object's ability to repel or attract other objects Protons have positive charges while electrons have negative charges Like charges repel each other while opposite charges, such as protons and electrons, attract one another
charge
The price demanded for a thing or service
charge
to run into an opponent; legal if done from the front or side of the ball carrier; illegal against a player without the ball or from behind
emotionally charged
filled with strong emotions
positively charged
having a positive charge
turbo-charged
A turbo-charged engine or vehicle is fitted with a turbo
was charged with
was accused of, was blamed for
Türkisch - Englisch

Definition von charged im Türkisch Englisch wörterbuch

dahiliye subayı officer charged
with managing the internal affairs of a military school . D
charged
Favoriten