to heat moderately, to make hot

listen to the pronunciation of to heat moderately, to make hot
Englisch - Türkisch

Definition von to heat moderately, to make hot im Englisch Türkisch wörterbuch

warm
ılık

Ada yıl boyunca ılıktır. - The island is warm all year.

Evin içi hoş ve ılıktı. - It was nice and warm inside the house.

warm
{s} samimi

Gerçekten Tom'un yeterince samimi olduğunu düşünüyor musun? - Do you really think Tom is warm enough?

Mary çok samimi görünmüyor. - Mary doesn't seem very warm.

warm
sıcak

Bu çiçekler sıcak ülkelerde yetişir. - These flowers grow in warm countries.

Burası çok sıcak. Klimayı açayım mı? - It's very warm. Shall I turn on the air conditioner?

warm
{s} sıcacık
warm
sıcakça yer
warm
şevkli
warm
güz

Burada hava güzel ve sıcak. - It's nice and warm in here.

Birdenbire, o güzel ve sıcak görünmeye başladı. - Suddenly, it started to look almost nice and warm.

warm
(Askeri) Bak. "wartime reserve mode"
warm
sıcakkanlı

Tom sıcakkanlı ve cömerttir. - Tom is warm and generous.

warm
gayretli
warm
{s} ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.)
warm
ılıklık
warm
yüreği sıcak
warm
candan
warm
içten

İçten sözleriniz için teşekkür ederim. - Thank you for your warm words.

O, oğlunu içtenlikle kucakladı. - He embraced his son warmly.

warm
sıcak yer
warm
{f} ısıt

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

Tom ateşle kendisini ısıttı. - Tom warmed himself by the fire.

warm
{s} sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi
warm
(fiil) ısınmak, ısıtmak, samimileşmek
Englisch - Englisch
{v} warm
to heat moderately, to make hot
Favoriten