the process of becoming warmer; a rising temperature

listen to the pronunciation of the process of becoming warmer; a rising temperature
Englisch - Türkisch

Definition von the process of becoming warmer; a rising temperature im Englisch Türkisch wörterbuch

heating
ısıtan
heating
{i} ısıtma

Bizim yurdun ısıtma sistemi düzgün çalışmıyor. - Our dorm's heating system isn't working properly.

İyi bir ısıtma sistemimiz var. - We have a good heating system.

heating
tesisatçı
heating
kızdırma
heating
tesisatçılık
heating
ısıtarak
heating
{f} ısıt

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

Bu okulun ısıtması yok. - This school has no heating.

heating
{i} ısınma
heating
ısıtma jüyesi
warming
{f} ısıt

Tom ateşin yanında kendini ısıtıyor. - Tom is warming himself by the fire.

heating
{i} kızışma
warming
ısıtarak
warming
ısınma

Küresel ısınmadan anladığımı iddia etmiyorum. - I don't pretend to understand global warming.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

heating
heating coil rezistans
heating
Isıtma sistemi

İyi bir ısıtma sistemimiz var. - We have a good heating system.

Bizim yurdun ısıtma sistemi düzgün çalışmıyor. - Our dorm's heating system isn't working properly.

heating
tahrik edici
heating
ısın/ısıt
warming
(isim) pataklama, ısınma, ısıtma, dayak atma
Englisch - Englisch
warming
heating
the process of becoming warmer; a rising temperature
Favoriten