to make or keep warm

listen to the pronunciation of to make or keep warm
Englisch - Türkisch

Definition von to make or keep warm im Englisch Türkisch wörterbuch

warm
ılık

Ada yıl boyunca ılıktır. - The island is warm all year.

Bu ılık hava şubat için anormaldir. - This warm weather is abnormal for February.

warm
{s} samimi

Bir sürü samimi sözler söylendi. - A lot of warm words were said.

Gerçekten Tom'un yeterince samimi olduğunu düşünüyor musun? - Do you really think Tom is warm enough?

warm
sıcak

Bu çiçekler sıcak ülkelerde yetişir. - These flowers grow in warm countries.

Bugün hava çok sıcak. - It's very warm today.

warm
{s} sıcacık
warm
sıcakça yer
warm
şevkli
warm
güz

Burada hava güzel ve sıcak. - It's nice and warm in here.

Bugün hava güzel ve sıcak. - It is nice and warm today.

warm
(Askeri) Bak. "wartime reserve mode"
warm
sıcakkanlı

Tom sıcakkanlı ve cömerttir. - Tom is warm and generous.

warm
gayretli
warm
{s} ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.)
warm
ılıklık
warm
yüreği sıcak
warm
candan
warm
içten

O, oğlunu içtenlikle kucakladı. - He embraced his son warmly.

Sanırım film içten bir filmdi. - I think the movie is a very heart warming one.

warm
sıcak yer
warm
{f} ısıt

O bir cep ısıtıcısı ile kendini ısıttı. - He warmed himself with a pocket heater.

Tom ateşle kendisini ısıttı. - Tom warmed himself by the fire.

warm
{s} sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi
warm
(fiil) ısınmak, ısıtmak, samimileşmek
Englisch - Englisch
warm
to make or keep warm
Favoriten