up

listen to the pronunciation of up
Englisch - Türkisch
yukarı
yukarıya
{i} artış
ileride
-e kadar
sıkı sıkı
yüksek
(Havacılık) e kadar
yükseltmek
(edat) yukarısında
(yol) onarımda
yukarısına
yukarıda
yüksekte
artırmak
{s} dik
(Mukavele) Unit Price: Birim fiyat
yukarısına; yukarısında: He was climbing up the tree. Ağaca tırmanıyordu. They went up the hill. Tepeye çıktılar. Plant it farther up
yaşasın
şehre giden
uyuşturucu almak
{s} çıkmış
ayakta
kuzeye
{s} yukarı giden
{e} 1. yukarısına; yukarısında: He was climbing up the tree. Ağaca tırmanıyordu. They went up the hill. Tepeye çıktılar. Plant it farther up
uyarıcı
tamamen yükselmiş
önde
çıkış
{s} olmakta
kalk
tepesinde
yükselmiş
onarımda
hazır
{s} üstün
olmuş
mutluluk veren şey
keyifli
hepsini (fiillerle)
ümitli
{s} ayaklanmış
edat
sıkıca
{f} yükseltmek: up the price fiyatı yükseltmek
kadar
ilerlemiş
ileri
{f} k.dili. -vermek: The girl upped and slapped him. Kız onu tokatlayıverdi
(Askeri) KALDIR: Havan atışlarının tanzimi için verilen bildirmek üzere kullanılan terim. Ayrıca bak "down
kaldırılmış
yukarı, yukarıya; yukarıda: go up yukarı/yukarıya gitmek. Hold your hand up. Elini yukarıda tut
içeride (ülke)
bir araya getirecek şekilde
yükseğe
ileriye
to -e kadar Azami bir miktarı
tize doğru
kalkmış
bitirecek şekilde
öne
onarılmakta olan
kabarık
up to date
güncel

Tom'un güncelleştirilmeye ihtiyacı var. - Tom needs to be brought up to date.

Sanırım bütün ekipmanımız hâlâ güncel. - I assume all our equipment is still up to date.

up to date
modern
be up
bilmek
up and down
aşağı yukarı

Bu caddede aşağı yukarı yürüyerek saatler harcadım. - I spent hours walking up and down on this street.

O, tepelerde aşağı yukarı yürürken nefes nefese idi. - She was out of breath from walking up and down hills.

up to
-e bağlı
up to
-e kalmış
up yours
siktir git
ups
bk. Uninterruptable Power Supply
up to
-e kadar
be up
(Konuşma Dili) olmak üzere
be up
kapalı olmak
be up
ayakta olmak

6.30'a kadar ayakta olmak zorundayım. - I have to be up by 6:30.

Bütün gece ayakta olmak istemiyorum. - I don't want to be up all night.

be up
sona ermiş olmak
be up
bitmiş olmak
be up
artmış olmak
up and down
tepeden tırnağa
up from
ilerisinde
up till now
şu ana kadar
up time
(Bilgisayar) çalışırlık süresi
up time
(Bilgisayar) çalışma zamanı
up to
yeterli

Oldukça yeterli olduğumu hissetmiyorum. - I am not feeling quite up to par.

Noele kadar bir araba almak için yeterli para biriktirmeliydim. - I ought to have enough money saved up to buy a car by Christmas.

up to
önüne
up to
ila
up to
yanına

O onun yanına gitti ve tokalaştı. - He went up to her and they shook hands.

Tom'un gelip seninle konuşmasını beklemek yerine, sadece onun yanına gitmelisin. - Instead of waiting for Tom to come up and speak to you, you should just go up to him.

up to
değin
up to
-e uygun
up to
yüksekliğine kadar
up to date
zamane
up to date
modaya uygun
up to date
eksiksiz
up to date
güne uygun olarak
up to date
(Bilgisayar) güncelleştirilmiş
up to date
günümüze uygun
up to me
bana göre
up to me
bana kalırsa
up to me
benim düşünceme göre
up to now
bu zamana dek
up to now
şu ana kadar

Gelecek sefer iş değiştireceğim. Benim şu ana kadar kazandığım deneyimi kullanmama izin verecek işe ihtiyacım var. - Next time I switch jobs, I need work that will let me make use of the experience I've gained up to now.

Şu ana kadar sence kaç kitap okumuşsundur? - Up to now, how many books do you think you've read?

up to now
bu zamana kadar
up to you
sana bağlı
up to you
keyfin bilir
up to you
karar senin
up to you
sana kalmış
ups
(Mukavele) kesintisiz güç kaynağı
up to date
aktüel
up against
yüz yüze
up against
karşı karşıya

Neyle karşı karşıya olduğunu anlamanı istiyordum. - I wanted you to understand what you're up against.

Neyle karşı karşıya olduğumuzu henüz bilmiyoruz. - We don't yet know what we're up against.

up and down
bir ileri bir geri
up and down
bir yukarı bir aşağı
up time
çalışabilirlik süresi
up to
e kadar
up to date
yenilenmiş
up to date
çağdaş

Onun fikirleri çağdaş. - His ideas are up to date.

Daha çağdaş olmalısın. - You should be more up to date.

up to now
şimdiye değin
up with
çekmek (silah)
ups
ups
be up
yükselmek: "His fever iş up. - Ateşi yüksek."
be up
yataktan kalkmış olmak; henüz yatmamış olmak: "He's never up before six. - Saat altıdan önce hiç yataktan kalkmaz."; "She's never up after ten at night. - Gece saat ondan önce yatar hep."
be up
keyfi yerinde olmak, mutlu olmak
up against
karşı karşıya, yüz yüze
up close
kapatmak
up close
Çok yakından, ayrıntılı, detaylı
up here
burada

Burada bir sorunumuz var. - We've got a problem up here.

Ona burada bitireceğimi söyledim. - I told her I'd finish up here.

up there
yukarıda

Orada yukarıda biri var. - There's someone up there.

Onlar yukarıda ne yapıyor? - What are they doing up there?

up tight
kadar sıkı
up till
yukarıya kadar
up till now
bugüne kadar
up till now
şimdiye kadar

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

up time
çalisabilirlik süresi
up to
-e varan

%30 a varan indirimler - Save up to 30%.

up to
-a varan

%30 a varan indirimler - Save up to 30%.

up to now
su ana değin
up to the
kadar
up to then
O zamana kadar, o zamana dek
up to time
kadar zaman
up to you
Sana kalmış. Sen bilirsin
up top
Akıl, zeka, aklı başındalık

He hasn't got much up top.

up until
e kadar

Yaklaşık 3:00 a.m. e kadar kitap okuduğu için Tom yatmamıştı. - Tom was up until about 3:00 a.m. reading a book.

up until now
Şimdiye dek, şimdiye kadar
up until now
su ana kadar
up with
Bir kişi ya da şeyi desteklediğimizi anlatır: Up with freedom! - Yaşasın özgürlük!
up with
(deyim) With bağlacı ile destek bildirir: "Up with freedom, down with repression! - Yaşasın özgürlük, kahrolsun baskı!"
be up
iyi anlamak
be up
1. yataktan kalkmış olmak; (uykuya) yatmamış olmak: He's never up before seven. Saat yediden önce hiç yataktan kalkmaz. She's never up after
be up
(deyim) sona ermek,bitmek
up and down
yukarı aşağı

O, başını yukarı aşağı salladı. - He shook his head up and down.

Tom yatağın üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı. - Tom started bouncing up and down on the bed.

up and down
yükselip alçalan
up and down
inişli çıkışlı
up for
hazır

Bu odada kim hakları için ayağa kalkmaya hazır? - Who in this room is prepared to stand up for their rights?

O kendini yarışa hazırladı. - He psyched himself up for the race.

up for
havasında
up to
uygun

Onun beklentilerine uygun yaşamalıyım. - I must live up to his expectations.

Onun işi standartlara uygun değil. - His work is not up to standard.

up to
doğru

Köpek koşarak bana doğru geldi. - The dog came running up to me.

Mike çocuğa doğru yanaştı. - Mike walked up to the boy.

up to
kadar

Gırtlağıma kadar borca battım. - Got into debt right up to my ears.

Oğlum şimdiden yüze kadar sayabiliyor. - My son can already count up to one hundred.

up to date
bugünkü
up to date
(Fiili Deyim ) modern , yeni
up with
doğrultmak (silah)
up with
doğrultmak
Englisch - Englisch
Louder

Turn the volume up.

To increase or raise

If we up the volume, we'll be able to make out the details.

in the sky (i.e. during daytime)

I have said I was still in darkness, yet it was not the blackness of the last night; and looking up into the inside of the tomb above, I could see the faintest line of light at one corner, which showed the sun was up.

Standing

Get up and give her your seat.

To promote

It wasn’t long before they upped him to Vice President.

{service} Without the use of additional ice

Would you like that drink up or on ice?.

a positive thing

I hate almost everything about my job. The only up is that it's so close to home.

Erect
Away from the center of the Earth or other planet; in opposite direction to the downward pull of gravity

I looked up and saw the airplane overhead.

Willing; ready

If you are up for a trip, let’s go.

On a higher level

The Phantom! The Phantom is up from the cellars again!’.

Traveling towards a major terminus

The London train is on the up line.

In a good mood

I’m feeling up today.

Toward the top of

The cat went up the tree.

A preposition indicating positive vertical direction
Thoroughly, completely

Please type up our monthly report.

Finished, to an end

Time is up!.

Happening; new

What is up with that project at headquarters?.

The direction opposed to the pull of gravity

Up is a good way to go.

Into or out of one's possession or consideration

She had to give up her driver's license after the accident.

To act suddenly, usually with another verb

He upped and punched that guy.

Served chilled and strained into a stemmed glass

A Cosmopolitan is typically served up.

{a} out of bed, aloft, above, on
social democratic party created in 1992 from a number of smaller leftist organizations; includes both former members of the Solidarity movement and some former communists
Market indication; willingness to go both ways (buy or sell) at the mentioned volume and market Print; up on the ticker tape, confirming that the trade has been executed
The direction away from the center of the Earth, opposed to the pull of gravity
(used of computers) operating properly; "how soon will the computers be up?"
to a higher intensity; "he turned up the volume"
nearer to the speaker; "he walked up and grabbed my lapels"
Uni-Processor: Non-SMP (CONFIG_SMP=n)
Available; made public
Upon
{f} raise, increase; get up, rise; do something suddenly
The printing of two or more "pages" on the same sheet of paper at the same time, to be cut into the multiple final pieces after printing Most often used when printing smaller than page size pieces like business cards or post cards - referred to by the number fitting on the sheet as in two-up, four-up, etc
Higher or louder
Term to indicate multiple copies of one image printed in one impression on a single sheet "Two up" or "three up" means printing the identical piece twice or three times on each sheet
Unified Process
To or in a position of equal advance or equality; not short of, back of, less advanced than, away from, or the like; usually followed by to or with; as, to be up to the chin in water; to come up with one's companions; to come up with the enemy; to live up to engagements
being or moving higher in position or greater in some value; being above a former position or level; "the anchor is up"; "the sun is up"; "he lay face up"; "he is up by a pawn"; "the market is up"; "the corn is up"
Traditional term for the direction leading to the principal terminus, towards milepost zero
to a higher intensity; "he turned up the volume
adj 1 Working, in order "The down escalator is up " Oppose {down} 2 `bring up': vt To create a working version and start it "They brought up a down system " 3 `come up' vi To become ready for production use
From a lower to a higher position, literally or figuratively; as, from a recumbent or sitting position; from the mouth, toward the source, of a river; from a dependent or inferior condition; from concealment; from younger age; from a quiet state, or the like; used with verbs of motion expressed or implied
raise; "up the ante" open; "the windows are up" being or moving higher in position or greater in some value; being above a former position or level; "the anchor is up"; "the sun is up"; "he lay face up"; "he is up by a pawn"; "the market is up"; "the corn is up" spatially or metaphorically from a lower to a higher position; "look up!"; "the music surged up"; "the fragments flew upwards"; "prices soared upwards"; "upwardly mobile" to a later time; "they moved the meeting date up"; "from childhood upward" to a more central or a more northerly place; "was transferred up to headquarters"; "up to Canada for a vacation" nearer to the speaker; "he walked up and grabbed my lapels" to a higher intensity; "he turned up the volume
North
adj 1 Working, in order "The down escalator is up " Oppose down 2 `bring up': vt To create a working version and start it "They brought up a down system " 3 `come up' vi To become ready for production use
Functional; working
Of a person, informed about; abreast of; current
out of bed; "are they astir yet?"; "up by seven each morning"
1 to (as far as) the hole 2 ahead of (specified in number of holes or strokes depending on the type of competition) Example: 1 The old cliche goes, "Never up; never in " 2 You were two up on your opponent after two holes
Aside, so as not to be in use; as, to lay up riches; put up your weapons
In a higher place or position, literally or figuratively; in the state of having arisen; in an upright, or nearly upright, position; standing; mounted on a horse; in a condition of elevation, prominence, advance, proficiency, excitement, insurrection, or the like; used with verbs of rest, situation, condition, and the like; as, to be up on a hill; the lid of the box was up; prices are up
A term indicating one or more documents being in position to be photographed at the same time on the same frame, e g one up, two up, etc
Used in the context of general equities Market indication, willingness to go both ways (buy or sell) at the mentioned volume and market Print, up on the ticker tape, confirming that the trade has been executed Telephone board refers to the upper (versus the lower) board
Next in a sequence
to a later time; "they moved the meeting date up"; "from childhood upward"
In printing, two-up, three-up, etc , refers to imposition of material to be printed on a larger size sheet to take advantage of full press capacity
In printing, two-up, three-up, etc refers to imposition of material to be printed on a larger size sheet to take advantage of full press capacity
In printing, two-up, three-up, etc , refers to imposition of material to be printed on a larger size sheet to take advantage of full press capacity; also referred to as ___-Out (example: Two Out or Two-Up ) to top
Further along (in any direction)
From a lower to a higher place on, upon, or along; at a higher situation upon; at the top of
Away from the center of the earth; in opposite direction to the downward pull of gravity
{s} alert, awake; standing, upright; in a higher position; raised, uplifted; finished, over; elated; increased; under consideration; moving upwards; going on, happening; on trial; aware, knowledgeable; operational, working
To or in a state of completion; completely; wholly; quite; as, in the phrases to eat up; to drink up; to burn up; to sum up; etc
Facing upwards; facing toward the top
When a company token is adjusted on the stock market for 'all sold', it is moved up one space When this token is at the top of the stock market and is required to move up, it instead is moved diagonally down to the right one space
spatially or metaphorically from a lower to a higher position; "look up!"; "the music surged up"; "the fragments flew upwards"; "prices soared upwards"; "upwardly mobile"
Channel - In communications, the term channel refers to a communications path between two computers or devices It can refer to the physical medium (the wires) or to a set of properties that distinguishes one channel from another For example, TV channels refer to particular frequencies at which radio waves are transmitted CGI - Abbreviation of Common Gateway Interface, a specification for transferring information between a World Wide Web server and a CGI program A CGI program is any program designed to accept and return data that conforms to the CGI specification The program could be written in any programming language, including C, Perl, Java, or Visual Basic
Used for intensity or emphasis
Constant associated with the key code value for the Up Arrow key (38)
UPS
ultraviolet photoelectron spectroscopy
UPS
United Parcel Service
up against
Facing; challenging, or opposing

If you try to change the school schedule like that, you'll be up against legions of angry parents.

up against
In contact with, abutting

If the tree grows up against the garden wall then either the tree will be crowded and stunted or the wall will be pushed out.

up for
To be a primary participant in a contest

My car is up for sale.

up for
Willing to participate in; interested in

Are you up for a trip to the library today?.

up front
At the front

If you don't have anything to do up front, help organize the boxes in back.

up front
In an attacking position
up front
Open, honest; tending to disclose information; truthful

I will be up front with you: what you are asking may be costly and difficult.

up front
At the beginning; before anything begins

If we settle on the terms of the deal up front there will be much less arguing later.

up on
well-informed about

The tour guide was certainly up on his history.

up there
In a position of prominence or importance
up to
Against; next to; near; towards

Go up to the counter and ask.

up to
For the option or decision of

It’s up to you whether to get the blue one or the red one.

up to
As much as; no more than

You can make up to five copies.

up to
Incumbent upon; the obligation of; the duty of

It's up to the prosecution to prove that the defendant is guilty.

up to
Considering all members of an equivalence class the same

There’s only one rooted tree with two leaves, up to ordering.

up to
Capable of

Are you up to lifting something that heavy?.

up to
Doing; involved in

What have you been up to?.

up top
A request accompanied by an open palm gesture to do a high five
up yours
an exclamation of contempt; often accompanied by an obscene gesture
up to
busy or occupied with; "what have you been up to?"; "up to no good"
up to now
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
up skirt
Upskirt is a term usually referring to up skirt photography, images of the view up a woman's skirt (as seen from underneath), including shots of a woman's underwear, or exposing her vulva or buttocks. Alternately, an "upskirt" may be a video, an illustration, or simply a view
up to
(informal) occupied with
up to
as far as. - (also up until) until
up to
the duty or choice of
up to
[with negative or in questions] good enough for
up to
indicating a maximum amount
up top
In the way of intelligence
up with
(deyim) Support something. "Millie was waving a flag and shouting, "Up with fluoride!" "
up with
(deyim) Expressing support for a person or thing
up with
(deyim) Shouted or written on notices to show support: "Up with freedom, down with repression!"
up with
Expressing support for a person or thing: Up with freedom!
up yours
Up yours! OFFENSIVE Used to show that you very much dislike someone or the things that someone has just said or done
ups
(Bilgisayar) abbreviation - uninterruptible power supply
UPS
{i} device which supplies electricity to the system during power failures
UPS
American company that delivers letters and parcels worldwide
Up to
till
up against
face to face; destined to -
up and down
alternately upward and downward; "he eyed him up and down
up and down
vertical
up and down
alternately upward and downward; "he eyed him up and down"
up and down
Holing out from off the green in two strokes: an approach shot and a single putt It is more common for players to go "up, across, beyond, next to, around and down" or "up, way over, under, into, through, along, onto, beside and down "
up and down
Means missing the green in regulation but still achieving par Usually by playing one chip or bunker shot followed by just one putt
up and down
higher and lower; ascending and descending; back and forth
up and down
moving backward and forward along a given course; "he walked up and down the locker room"; "all up and down the Eastern seaboard"
up and down
Vertical (said of the anchor rode)
up and down
to put in the hole in two shots from off the green Example: a chip, pitch or sand shot followed by one putt, as in "up" onto the green and "down" into the hole
up and down
holed in two shots from off the green (most commonly thought of as a chip, pitch or sand shot followed by one putt, as in "up" onto the green and "down" into the hole) Example: His approach shot missed the mark, but he got up and down to save par
up front
If a payment is made up front, it is made in advance and openly, so that the person being paid can see that the money is there. For the first time the government's actually put some money up front Some companies charge a fee up front, but we don't think that's right. Up front is also an adjective. The eleven percent loan has no up-front costs. up-front charges
up front
If you are up front about something, you act openly or publicly so that people know what you are doing or what you believe. You can't help being biased so you may as well be up front about it They tended to have a much more up-front attitude. = open
up here
in a specified area or place; "you shouldn't be up here
up here
in a specified area or place; "you shouldn't be up here"
up on
being up to particular standard or level especially in being up to date in knowledge; "kept abreast of the latest developments"; "constant revision keeps the book au courant"; "always au fait on the latest events"; "up on the news"
up sell
{f} (Marketing) persuade a customer to buy more expensive products
up selling
technique of persuading a customer to buy more products
up time
time during which a computer or other machine is functioning properly
up to
busy or occupied with; "what have you been up to?"; "up to no good
up to
{e} until
up to
option or decision of a person
up to
having the requisite qualities for; "equal to the task"; "the work isn't up to the standard I require"
up to
until; plotting to -, scheming to -; is capable of enduring -
up to date
extending to the present time, keeping up with what is most recent
up to now
prior to the present time; "no suspect has been found to date"
up to now
to the present time
up to now
prior to the present time; "no suspect has been found to date
up yours
fuck off, kiss my ass
upped
past of up
upping
present participle of up
ups
Uninterruptable Power Supply
ups
Short for Uninterrupted Power Supply Aids in the continuous flow of power
ups
Uninterruptible Power Source, an electric power storage and conditioning system to provide for the safe shutdown of systems in the event of a complete outage or to provide continuation in conjuction with a temporary power generator
ups
An abbreviation for Uninterruptible Power Supply This is a battery back up power supply that will allow the computer to shutdown safely in the event of a power cut
ups
Uninterruptible Power Supply A backup power supply that works when electrical power to the computer is interrupted
ups
Acronym for Uninterruptible Power Supply A power supply that continues to supply power during a loss of AC input power
ups
Uninterruptable Power Source Battery-powered back-up for an AC line supply like that commonly used with personal computers Such sources have a VA (Volt-Amp) power rating that defines the supply capability Dividing that rating by the power line voltage of the equipment to be powered (110V or 220V) yields the supply current capability
ups
plural of up
ups
This is a battery-powered power supply (the acronym stands for Uninterruptible Power Supply), which guarantees to supply power the devices connected in the event of an interruption in the flow of electricity APC (American Power Conversion) is one of the world's largest manufacturers of uninterruptible power supplies in the world Their most popular line is the smart ups Many of these power supplies actually are bundled with software that will automatically save all the data that is currently in use before the battery in the power supply runs out Online uninterruptible power supplies offer power to the devices, through it's own inverter, even when there is power through the system so there is no temporary laps between power interruption and switching to battery power These, however, are generally much more expensive then the standard type of UPS's
ups
An abbreviation for uninterruptible power supply, a device used to power a computer in the event of a primary power outage
ups
Uninterruptible Power Supply Protects your server and your Web site during a power outage
ups
Uninterruptible Power Supply A special power source which takes over in the event of a failure in the main power system
ups
Uninterruptable Power Supply A power supply device that you can plug your computer into Includes a battery to keep your computer running in the event of a power outage A UPS can usually keep your computer up for several minutes after a power outage, enabling you to save files and shut the computer down safely
ups
Uninterruptible power supplies (sometimes called uninterruptible power systems) A system designed to protect against short-term power outages
ups
Short for "uninterruptable power supply " This can refer to a unit under a desk that provides batter backup for a piece of equipment, giving the user time to shut down properly in case of a power outage; or a redundant power supply available in a building with safeguards against power surges and cuts
ups
(Uninterruptible Power Supply) A system designed to automatically provide power, without delay or transients, during any period when the normal power supply is incapable of performing acceptably A UPS does not generate power and can operate only when a primary power source such as the electric utility grid is operating
ups
Uninterruptible Power Supply
ups
Uninterruptable Power Supply - combination of surge protector, power line conditioner, and battery power supply
ups
Uninterrupted Power Supply
ups
Uninterruptible Power Supply A backup power unit that provides continuous power when the normal power supply is interrupted UPS systems can be stand-by, only supplying power when the regular supply is interrupted, or fulltime, relying on regular power and/or batteries to supply it while it supplies power to the protected device A UPS is not necessary on most computer systems, but can be important on systems that need to be up 24 hours a day, such as servers
ups
Acronym for uninterruptible power supply
Türkisch - Englisch
{f} shore
ups
ups
up
Historie
Favoriten