shore

listen to the pronunciation of shore
Englisch - Türkisch
kıyı

Ben, kıyıdan yaklaşık bir mil ötede bir balıkçı teknesi gördüm. - I saw a fishing boat about a mile off the shore.

On dakikalık bir başka yürüyüş bizi kıyıya getirdi. - Another ten minutes' walk brought us to the shore.

sahil

Sahile inmek için hâlâ çok soğuk. - It's still too cold to go down to the shore.

Sahilde güzel bir kabuk buldum. - I found a beautiful shell on the shore.

{f} desteklemek
{i} kara
{i} dayanak
takviye etmek
kırak
{i} destek

Şirketi desteklemeye çalışırken milyonlarca dolar harcandı. - Millions of dollars have been spent trying to shore up the company.

{f} destekle

Şirketi desteklemeye çalışırken milyonlarca dolar harcandı. - Millions of dollars have been spent trying to shore up the company.

payanda
hudutsuz
kıyısız
{f} (fiyatları) desteklemek
{f} (bir şeyin çökmesini önlemek için) bir tarafına destek koymak, desteklemek, payanda vurmak
{f} up
{i} deniz kıyısı
shore dinner deniz mahsullerinden ibaret yemek
{f} kanıtlamak
on shore karada
off shore kıyıdan biraz uzak
in shore kıyıya yakın
{i} deniz kenarı
{f} destek olmak
açıkta
{f} payanda vurmak
kuvvetlendirmek
kenar
shore up
destekle

Şirketi desteklemeye çalışırken milyonlarca dolar harcandı. - Millions of dollars have been spent trying to shore up the company.

shore crab
(Gıda) yengeç
shore edge line
(Turizm) kıyı kenar çizgisi
shore excursions
kıyı gezintileri
shore lark
kulaklı toygar
shore seine
(Denizbilim) ığrıp
shore up
payanda vurmak
shore bird
sahil kuşu
shore duty
sahil görevi
shore line
sahil hattı
shore patrol
sahil devriyesi
shore station
sahil istasyonu
shore up
payanda ile desteklemek
shore a
Bir kıyı
shore effect
(radar) kıyı etkisi
shore party
(Askeri) KıYı LOJİSTİK DESTEK KıTASı: Amfibi harekatta; kıta, teçhizat ve ikmal maddelerinin çıkarılmasını ve kıyılardan içerilere intikallere kolaylaştırmak, hasta ve yaralılarla harp esirlerini tahliye etmek, çıkarma ve gemi araçlarının kıyılara yanaşmalarını, geri çekilmelerini (retraction) ve kurtarılmalarını kolaylaştırmak maksadıyla teşkil edilmiş çıkarma kuvveti görev teşkili. Bu teşkil; hem deniz hem çıkarma kuvveti unsurlarından mürekkeptir
shore terrace
kıyı terası
shore based
(Askeri) kıyıda konuşlanmış
shore based radar
kiyi radari
shore battery
sahil bataryası
shore bombardment lines
(Askeri) kıyı bombardıman hatları
shore bombardment lines
(Askeri) KIYI BOMBARDIMAN HATLARI: Dost suüstü gemilerinin bombardıman bölgesini sınırlamak üzere tespit edilmiş arazi hatları
shore cable
(Askeri) RASADİ MAYIN ATEŞLEME KABLOSU: Kıyı kontrol istasyonunu sualtı mayınların kontrol mekanizmasına bağlayan, sualtı elektrik kablosu
shore clingfish
(Denizbilim) yapışkan balığı
shore compound
(Askeri) kıyı üssü
shore compound
(Askeri) kıyı birliği
shore connection
destek bağlantısı
shore duty
(Askeri) denizciler için kara görevi
shore effect
sahil etkisi
shore erosion
kıyı erozyonu
shore excursion agent
(Turizm) liman turu düzenleyen acenta
shore facilities
(Askeri) kara tesisleri
shore fire control party
(Askeri) kıyı atış kontrol müfrezesi
shore fire control party
(Askeri) KIYI ATIŞ KONTROL PARTİSİ: Amfibi harekatta kıta, teçhizat ve ikmal maddelerinin çıkarılmasını ve kıyılardan içlere intikallerini kolaylaştırmak ve yaralılarla harp esirlerini tahliye etmek, çıkartma, gemi ve araçlarının kıyılara yanaşmalarını, geri çekilmelerine ve kurtarılmalarını kolaylaştırmak maksadıyla teşkil edilmiş çıkarma görev kuvvet teşkili. Bu teşkil hem deniz hem çıkarma kuvveti unsurlarından mürekkeptir
shore fog
(Askeri) kıyı sisi
shore formation
kıyı formasyonu
shore formation
göl tortusu
shore guys
(Askeri) SAHİL GERGİ HALATLARI
shore hardness tester
(İnşaat) destekli sertlik test cihazı
shore leave
karaya çıkma izni
shore line
(Askeri) kıyı hattı
shore line effect
(Askeri) kıyı hattı etkisi
shore party
(Askeri) KIYI LOJİSTİK DESTEK KITASI: Amfibi harekatta; kıta, teçhizat ve ikmal maddelerinin çıkarılmasını ve kıyılardan içerilere intikallere kolaylaştırmak, hasta ve yaralılarla harp esirlerini tahliye etmek, çıkarma ve gemi araçlarının kıyılara yanaşmalarını, geri çekilmelerini (retraction) ve kurtarılmalarını kolaylaştırmak maksadıyla teşkil edilmiş çıkarma kuvveti görev teşkili. Bu teşkil; hem deniz hem çıkarma kuvveti unsurlarından mürekkeptir. (Terimin NATO'da kullanılan şekli "shore party" (beach group) dur. Bak. "beachmaster unit", "beach party" ve "naval beach group"
shore party group
(Askeri) KIYI LOJİSTİK DESTEK GRUBU: Deniz piyadesinde kullanılan anlamıyla; bir amfibi harekatta, esas itibarıyla, bir alay muharebe timini destek timini ihtiva eden, kıyı lojistik destek teşkili
shore party group
(Askeri) kıyı lojistik destek grubu
shore party team
(Askeri) KIYI LOJİSTİK DESTEK TİMİ •: Deniz piyadesindeki anlamıyla, bir amfibi harekatta, esas itibarıyla, bir tabur çıkarma timini desteklemek üzere teşkil edilen kıyı lojistik destek teşkili. Bu tim, bir kıyı lojistik destek kıtasının esas birliğidir
shore party team
(Askeri) kıyı lojistik destek timi
shore platform
(Askeri) kıyı platformu
shore protection
kıyı koruma
shore protection
sahil koruma
shore protection facilities
(Askeri) kıyı koruma tesisleri
shore protection works
(Askeri) kıyı koruma çalışmaları
shore terrace
(Çevre) sahil terası
shore to shore movement
(Askeri) KIYIDAN KIYIYA İNTİKAL: Taarruz hareketi ile ilgili araç ve gemi tipleri arasında daha başka transfer gerektirmeyen personel ve malzemenin kıyı toplanma bölgesinden hedef bölgesine kaydırıldığı taarruz
shore to shore operation
(Askeri) KIYIDAN KIYIYA HAREKAT: Uzak bir kıyıya kuvvet yerleştirmek veya böyle bir kıyıdan kuvvet çekmek maksadıyla, hücum çıkarma araçları veya hem hücum çıkarma hem hava araçları ile sudan geçişe ihtiyaç gösteren bir kara birliği harekatı. Böyle bir harekat, genel olarak, kuvvetler arası işbirliği ile yapılır
ship to shore
gemiden karaya
ship to shore communication
kiyi gemi arasi iletisim
concrete shore
(İnşaat) beton takoz
off shore
sahilden biraz uzakta
off shore
açığında
off shore
(Askeri) açıkta
shore up
desteklemek
to be washed up onto a shore
karaya vurmak
lee shore
rüzgâr altındaki kıyı
lee shore
rüzgar altındaki kıyı
off shore
kıyıdan uzak
on shore
kıyıda
on shore
sahile doğru olan
regain the shore
kıyıya varmak
shoring
destekleme
shoring
{f} destekle
shoring
iksa
shoring
payandalama
distant shore
uzak kıyı
eastern shore
doğu kıyısına
lake shore
Gol kıyısında
on-shore
-Sahilde
shoring
destekleyerek
the land
yer
to prop
desteklemek için
to shore up
desteklemek için
adjustable shore
ayarlı destek
along the shore
kıyı boyunca
bosphorus shore
boğaz kıyısı
claw off shore
volta yaparak karadan kurtulmak
claw off shore
(fiil)lta yaparak karadan kurtulmak
horizontal shore
yatay payanda
horizontal shore
yatay destek
in shore
karaya yakın
in shore
kıyıya yakın
lee shore
rüzgâraltı kumsal
my native shore
memleketim
my native shore
yurdum
native shore
vatan
native shore
memleket
near shore supply point
(Askeri) YAKIN KIYI İKMAL NOKTASI: Bir köprübaşında veya bir kıyı başında tesis olunan ikmal noktası
off shore
den. açıkta
off shore
denize açılmış
off shore
karadan esen
on shore
karada
rocky shore
(Askeri) kayalık kıyı
shoring
payandayla destekleme
Türkisch - Türkisch
Flekso baskıda kullanılan klişelerin sertlik derecesi
off shore
Denizde platform üzerinde kurulan kuyu açma tesisatı
Englisch - Englisch
A topographic surname
Simple past of shear
a prop or strut supporting the weight or flooring above it

The shores stayed upright during the earthquake.

the land on or near a waterline such as a sea shore or lake shore
the land

The seamen were serving on shore instead of in ships.

To provide support in some way

The workers were shoring up the dock after it fell into the water.

{v} to prop
{n} a coast, drain, buttress, prop
narrow strip of land in immediate contact with the sea
support by placing against something solid or rigid; "shore and buttress an old building"
To support by a shore or shores; to prop; usually with up; as, to shore up a building
(Jane) Sir Thomas More says, “She was well-born, honestly brought up, and married somewhat too soon to a wealthy yeoman ” The tragedy of Jane Shore is by Nicholas Rowe
a strut or prop placed against or beneath a structure to restrain movement
That area of the land adjacent to the water which is above the high water mark and excludes land areas which are intermittently under water
of Shear
A post, plank, or other support used to brace a wall during alterations, set diagonally, as a buttress
A prop, as a timber, placed as a brace or support against the side of a building or other structure; a prop placed beneath anything, as a beam, to prevent it from sinking or sagging
the land along the edge of a body of water
The land area bordering a relatively large water body like a lake or ocean
A sewer
arrive on shore; "The ship landed in Pearl Harbor"
serve as a shore to; "The river was shored by trees"
Falas
comprised of
To set on shore
The shores or the shore of a sea, lake, or wide river is the land along the edge of it. Someone who is on shore is on the land rather than on a ship. They walked down to the shore. elephants living on the shores of Lake Kariba I have spent less time on shore than most men. A beam or timber propped against a structure to provide support. A past tense of shear
obsolete, simple past of shear
Related Topics: [wetlands] The term "shore" comes from the Old English word "scor", which means "to shear", or "to cut" This is an appropriate name for these areas Whether they occur at the edge of a river, the margin of a lake, or ocean beaches, it is these areas which receive the brunt of the water's shearing force Although many factors such as salinity, geography and the force with which flowing water strikes shore, it is probably substrate more than anything else which dictates the morphology of shoreline life
That strip of ground bordering any body of water which is alternately exposed, or covered by TIDES and/or WAVES A SHORE of UNCONSOLIDATED material is usually called a BEACH
{f} support with a post, reinforce with a beam
a beam or timber that is propped against a structure to provide support the land along the edge of a body of water serve as a shore to; "The river was shored by trees
{i} land alongside a body of water, beach; dry land as opposed to water; support beam, reinforcement, prop
The coast or land adjacent to a large body of water, as an ocean, lake, or large river
The horizontal distance, measured in a straight line, between the intersections of the lot lines with the shoreline at "normal high-water line," as defined in this Ordinance
a beam or timber that is propped against a structure to provide support
The process of temporarily supporting a structure or structural member with auxiliary members
shore crab
A type of crab (Carcinus maenas) native to the coasts of Europe and North Africa
shore crabs
plural form of shore crab
shore leave
Free time given to sailors of the military navy when they are off duty and allowed to disembark and spend time on land
shore patrol
A special unit of the military police of the U.S. Navy or the Royal Navy. Their duties are to police the seamen while they are on shore leave
shore up
To strengthen, reinforce, or consolidate

He used faulty logic to shore up his argument.

Shore Temple
Complex of elegant shrines ( 700), one among a number of Hindu monuments at Mahabalipuram, on the coast of Tamil Nadu state, India. It is considered the finest early example of medieval southern Indian temple architecture. Unlike most of its neighbours at the site, it is built of cut stones rather than carved out of caves. It has two shrines, one dedicated to Shiva and the other to Vishnu. Its style is characterized by a pyramidal kutina-type tower that consists of stepped stories topped by a cupola and finial, a form quite different from the northern Indian sikhara
shore boulder
a boulder found on a shore remote from its place of origin
shore bug
Any of numerous small predatory insects of the family Saldidae, found along the shores of streams and other bodies of water where they sometimes dig burrows
shore crab
Any of numerous crabs, such as the spider crab of the United States or the common edible crab Carcinus maenas, usually found along seashores
shore dinner
A meal consisting of seafood
shore duty
naval service at land bases
shore fly
Any of numerous minute black flies of the family Ephydridae, living in damp or marshy places
shore lark
{i} type of lark of the passerine order that lives in open ground and mountains above the tree line
shore leave
leave granted to a sailor or naval officer
shore leave
Leave of absence granted to a sailor to go ashore
shore leave
vacation on the beach
shore line
line at the beach in which the water meets with the sand
shore patrol
coast guard, guards at the beach
shore patrol
the military police of the navy
shore patrol
A detail of the U.S. Navy, Marine Corps, or Coast Guard serving as military police ashore
shore pine
shrubby 2-needled pine of coastal northwestern United States; red to yellow-brown bark fissured into small squares
shore up
support by placing against something solid or rigid; "shore and buttress an old building"
shore up
If you shore up something that is weak or about to fail, you do something in order to strengthen it or support it. The democracies of the West may find it hard to shore up their defences
ship-to-shore
providing communication between a ship and people on land
lee shore
a shore, towards which the wind is blowing, and to which there is the danger of being driven
shoring
Bracing used to temporarily prevent something, such as a tunnel, trench or ditch, from caving in
weather shore
A shore to weather or windward, placing the vessel in the lee of the land
weather shore
A protection, creating a relative calm
Bay Shore
An unincorporated community of southeast New York on the southern shore of Long Island. It is a residential town and fishing resort. Population: 31,200
Eastern Shore
areas in the United States of America that are located by the Atlantic Ocean
Eastern Shore
A region of Maryland and Virginia east of Chesapeake Bay
French Shore
Area, coast of Newfoundland, Canada French fishermen were allowed by the English to fish and to dry their catch in the region after France gave up all other claims to Newfoundland in 1713. As defined by the Treaty of Paris (1783), the French Shore extended west around the island from Cape St. John in the north to Cape Ray in the southwest. In the 1880s Newfoundland began to develop a lobster fishery, and the treaty came under dispute. France sold its claims to the territory in 1904
Western Shore
areas in the United States of America that extend along the quiet Atlantic shore
a shore
littoral
in shore
near the sea, on the seashore
lake shore
{i} shore of a lake, lakeside
lee shore
A shore toward which the wind blows and toward which a ship is likely to be driven
off shore
away from the shore
off shore wind
wind that comes from the direction of the sea
off-shore banking
{i} banking that is not under restrictions and supervision of a national authority
on shore
on the beach, on dry ground
shored
past participle of shore
shores
plural of shore
shores
third-person singular of shore
shoring
A term used in construction meaning the act of using wood or metal components to support and counteract imposed pressures either vertically or horizontally (trenching or excavations)
shoring
The act of supporting or strengthening with a prop or shore
shoring
a beam or timber that is propped against a structure to provide support
shoring
(Shoring system): means a structure such as a metal hydraulic, mechanical or timber shoring system that supports the sides of an excavation and which is designed to prevent cave-ins
shoring
the act of propping up with shores
shoring
A system of props; props, collectively
shoring
Bracing used to provide temporary support
Türkisch - Englisch

Definition von shore im Türkisch Englisch wörterbuch

shore sertliği
shore hardness
shore party
(Askeri) A group of people going ashore from a ship
off-shore
(Ticaret) offshore
shore
Favoriten