incitmek

listen to the pronunciation of incitmek
Türkisch - Englisch
injure
hurt

Tom didn't mean to hurt Mary's feelings. - Tom'un niyeti Mary'nin hislerini incitmek değildi.

I don't want to hurt Tom again. - Tom'u yeniden incitmek istemiyorum.

to hurt, to injure, to strain; to offend, to hurt, to cut, to pique, to tread on sb's corns, to tread on sb's toes
abuse
bruise
give offense
wring
vex
cut
offend

I didn't mean to offend you. - Seni incitmek istemedim.

I never had any reason to offend Tom. - Tom'u incitmek için herhangi bir nedenim yoktu.

wound
gall
mortify
sting
sprain
aggrieve
hurt deeply
harm

I never wanted to harm you. - Seni asla incitmek istemedim.

Are you aware of anyone who would want to harm Tom? - Tom'u incitmek isteyecek birinin farkında mısın?

touch
pique
cut up
rive
scarify
to hurt, injure; to strain
strain
scathe
tread on sb's toes
deeply hurt
disservice
mistreat
pain
incitmek (bir uzvu)
injure
incitmek (duygularını)
lacerate
incitme
{i} injury
incitme
offence
incitme
offense
incit
aggrieve
incit
{f} mortifying
incit
{f} aggrieved
incit
{f} mortified
incit
mortify
incit
offend

I never had any reason to offend Tom. - Tom'u incitmek için herhangi bir nedenim yoktu.

He apologized for having offended her. - Onu incittiği için özür diledi.

incit
{f} offended

I apologize if I offended you. - Seni incittiysem özür dilerim.

He apologized for having offended her. - Onu incittiği için özür diledi.

incitme
strain
ayağını incitmek
foot injuries
incit
injure

I feared they might injure themselves. - Kendilerini incitebileceklerinden korktum.

I got my right leg injured. - Sağ bacağımı incittim.

incit
{f} injured

My grandma injured her leg in a fall. - Büyükannem bacağını bir düşüşte incitti.

I got my right leg injured. - Sağ bacağımı incittim.

duygularını incitmek
ruffle smb.'s feelings
incit
(Biyoloji) hurt

You will hurt yourself if you're not careful. - Eğer dikkatli olmazsan, kendini inciteceksin.

He hurt himself when he fell. - O, düştüğünde kendisini incitti.

incitme
offending, offense
incitme
strain; sprain
incitme
hurting, hurt
incitme
{i} laceration
Türkisch - Türkisch
İncinmesine yol açmak: "Sol ayağımı geçen gün biraz incitmiştim."- A. Gündüz
İncitmesine yol açmak
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek: "Bu gibi işlerin halkı incitmeyeceğini söylediler."- M. Ş. Esendal
incitme
İncitmek işi
İncitme
(Osmanlı Dönemi) TEEZZİ
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TAHDİŞ
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TE'NİB
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TECŞİM
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TA'NİYE
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) KAŞB
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) HAŞM
incitmek
Favoriten