thought

listen to the pronunciation of thought
Englisch - Türkisch
düşünce

Kelimeler düşünceleri ifade eder. - Words express thoughts.

O çok düşünceli ve sabırlı. - She is very thoughtful and patient.

sanılan
{i} düşünme: He was lost in thought. Düşünceye dalıp gitmişti
{i} niyet
f., bak. think
{i} ilgi

Bununla ilgilenebileceğini düşündüm. - I thought you might be interested in this.

Onun fikrinin konu ile ilgili olduğunu düşünmüştüm. - I thought his opinion was relevant.

tefekkür
düşünceli

O, çok düşünceli bir kişidir. - He is a very thoughtful person.

Tom'un yüzünde düşünceli bir bakış vardı. - Tom had a thoughtful look on his face.

dalgın
ihtimamlı
{i} az şey
düşünüş

Bu, bu konuda şimdiye kadar ilk kez düşünüşüm. - This is the first time I've ever thought about this.

Önce plandan hoşlandığımı düşündüm fakat ikinci düşünüşümde ona karşı çıkmaya karar verdim. - At first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.

mülahaza
kanı

Bir şarkıcı olduğunu düşündüğüm kız farklı bir kişi olduğunu kanıtladı. - The girl who I thought was a singer proved to be a different person.

Ben onun babası olduğunu düşündüğüm adam tam bir yabancı olduğunu kanıtladı. - The man who I thought was his father proved to be a perfect stranger.

görüş

Seninle ilişkiyi bitirseydim, seninle tekrar görüşmek zorunda kalmayacağımı sandım. - I thought if I broke up with you, I'd never have to see you again.

Yeni bir anlaşmayı görüşmek için buraya geldiğimizi düşündüm. - I thought we came here to discuss a new deal.

düşünme

Bir yılanı sadece düşünmek beni titretiyor. - The mere thought of a snake makes me shiver.

Hiçbir müzisyen o müziği cenaze töreninde çalmayı düşünmezdi. - No musician would have thought of playing that music at the funeral.

{f} düşün

Düşüncelerini kağıda döktü. - She put down her thoughts on paper.

Bu düşündüğümden farklı. - This is different from what I thought.

kasıt
{i} felsefe
düşünülmek

Birçok sağır insan özürlü olarak düşünülmekten hoşlanmazlar. - Many Deaf people dislike being thought of as disabled.

Europa ve Enceladus'un, yüzeylerinin altında sıvı sudan oluşan bir okyanusa sahip oldukları düşünülmektedir. - Europa and Enceladus are thought to have an ocean of liquid water beneath their surface.

tartmak
{i} sanı

Sanırım Tom ziyarete gelmek için çok geç olduğunu düşündü. - I guess Tom thought it was too late to come visit.

Los Angelos'ta büyüdüğünü sanıyordum. - I thought you were raised in L.A.

a happy thought mutluluk veren düşünce
{i} felsefe: French thought Fransız felsefesi
tasavvur
kanaat
{i} özen

Lütfen çöpünü yanına al ve onu özenli bir şekilde at. - Please take your rubbish with you and dispose of it thoughtfully.

bir parça

Sorunun bir parçası olduğumu düşündüm. - I thought I was part of the problem.

düşünme düşünüp taşınma
on second thought daha iyi düşününce
take thought düşünmek
nazik

Tom'un nazik olduğunu sandım. - I thought that Tom was kind.

Sözümü bana hatırlattığınız için çok naziksiniz. - It is thoughtful of you to remind me of my promise.

fikir
aldırma
sanıyordum
düşünü

O açık pencereden uçmak üzere olduklarını düşünüyordu. - She thought they were about to fly out through the open window.

Tom Mary'nin John'un evine gitmesi ve ona yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu. - Tom thought Mary should go over to John's house and help him.

freedom of thought
düşünce özgürlüğü
think
sanmak

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

thoughtful
düşünceli

O, çok düşünceli bir kişidir. - He is a very thoughtful person.

Yüzünde düşünceli bir görünüm vardı. - She had a thoughtful look on her face.

thoughtless
düşüncesiz

Film yıldızı söylediği bütün düşüncesiz şeylerden dolayı hatasını kabul etmekte defalarca zorlandı. - The movie star ate crow many times because of all the thoughtless things she said.

Düşüncesiz konuşma büyük zarara neden olabilir. - Thoughtless speech may give rise to great mischief.

think
düşünmek

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Tom onun üzerinde düşünmek istiyor. - Tom wants to think it over.

thoughtlessness
düşüncesizlik
thought and thinking
düşünce ve düşünme
thought broadcast
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce yayma
thought crime
(Kanun) düşünce suçu
thought criminal
(Kanun) düşünce suçlusu
thought disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce bozukluğu
thought echo
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce yankısı
thought impulses
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce dürtüleri
thought insertion
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce sokma
thought pressure
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce baskısı
thought withdrawal
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce çalma
thought provoking
kışkırtıcı
thought it over
Yeniden düşündüm
thought it right
Doğru düşünce
thought it was suspicious
Bu şüpheli olduğunu düşündüm
thought nothing of him
Ona hiçbir şey düşündüm
thought police
düşünce polis
thought processes
düşünce süreçleri
thought so
öyle düşünmüştüm
thought that
düşündüm ki
thought up
düşünmek

James has thought up a brillant new idea for our new product.

thought-provoking
Düşündürücü, düşünmeye sevkeden
thought reader
düşünce okuyan
through thought, mind or soul
düşünce yoluyla, akıl ve ruh
think
{f} düşün

Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum. - I think it'll rain today.

Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum. - I think he is Mr Brown.

thoughtful
dikkatli/düşünceli
think
{f} düşünmek: Shut up! I'm thinking. Sus! Düşünüyorum. What are you thinking? Neyi düşünüyorsun? I'm thinking how ridiculous this
think
{f} zannetmek
think
{i} düşünce

Ben, şimdi benimle evlenmek istediğini biliyorum, ama siz daha sonra ikinci düşüncelere sahip olacağınızı düşünmüyor musunuz? - I know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward?

Onu benim düşünce tarzıma ikna edebildim. - I managed to bring him around to my way of thinking.

think
mütalaa etmek
think
{f} (thought)
thoughtful
dikkatli

Güvenliğiniz hakkında daha dikkatli olmalısın. - You should be more thoughtful of your safety.

think
{f} saymak
food for thought
(deyim) dusunulecek sey,dusundurucu sey
thoughtfully
dikkatle/düşünceyle
think
{f} aklından geçirmek
think
tefekkür etmek
crime of thought
(Politika, Siyaset) düşünce suçu
deviant thought
saptırma
express one's thought
düşüncesini açmak
freedom of thought
(Politika, Siyaset) fikir özgürlüğü
give up thought of
aklından çıkarmak
history of thought
düşünce tarihi
i thought
sanmıştım
immersed in thought
dalgın
immersed in thought
derin düşüncelere dalmış
laws of thought
(Felsefe) düşünme yasaları
lost in thought
düşünceye dalmak
nomadic thought
göçebe düşünce
political thought
(Politika, Siyaset) siyasal düşünce
think
aklına sığdırmak
think
(Bilgisayar) düşünür

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

think
aklı almak
think
anımsamak
think
inanmak

Sana inanmak istediğimi düşünmüyor musun? - Don't you think I want to believe you?

Bazı insanlar ana dili İngilizce olanların Çince öğrenmelerinin zor olduğuna inanmaktadır fakat ben aynı fikirde değilim. - Some people think that it is difficult for a native speaker of English to learn Chinese, but I disagree.

think
anmak
think
bellemek
think
tasarlamak
think
beklemek

Sanırım Tom beni beklemekten nefret ediyor. - I think Tom hates waiting for me.

Ne kadar süre beklemek zorunda kalacağımızı düşünüyorsun? - How long do you think we'll have to wait?

think
ummak
think
fikir
thoughtful
başkalarını düşünen
thoughtful
anlayışlı

Tom'un düşünceleri anlayışlıydı. - Tom's ideas were thoughtful.

thoughtful
nezaket
thoughtful
nazik

Yaşlı adam nazik bir şekilde sakalını sıvazladı. - The old man stroked his beard thoughtfully.

O, nazik ve düşünceli bir adamdır. - He's a kind and thoughtful man.

thoughtfully
dalgın bir halde
thoughtfully
saygılı bir biçimde

Tom saygılı bir biçimde gülümsedi. - Tom smiled thoughtfully.

thoughtfully
dikkatlice
thoughtfully
nazik bir şekilde
thoughtless
başkalarını düşünmeyen
thoughtless
nezaketsiz
thoughtless
hesapsız kitapsız
thoughtless
delidolu
thoughtlessly
saygısızca
thoughtlessly
dikkatsizce
thoughtlessly
balıklama
thoughtlessness
dikkatsizlik
without a second thought
(deyim) bir an bile düşünmeden
abstract thought
soyut düşünce
deep in thought
derin düşünce
free thought
özgür düşünce
freedom of thought
fikir hürriyeti
line of thought
düşünce hattı
second thought
sonradan akla gelen

Fadıl'ın sonradan akla gelen düşünceleri vardı. - Fadil had second thoughts.

think
tahmin etmek

Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil. - There is no telling what he is thinking.

think
fikirleşmek
thoughtful
düşünceye dalmış
thoughtful
derin derin düşünen
thoughtfulness
düşüncelilik
thoughtfulness
nezaket
thoughtfulness
özen gösterme
thoughtfulness
naziklik
thoughtless
dikkatsiz
thoughtless
bencil
thoughtlessness
bencillik
to be thought
düşünülmek
think
niyet etmek
I should have thought
düşünmeliydim
I should have thought ...: I should have thought her to be older
Daha yaşlı olduğunu zannederdim
Think
atiye
Think
atiy
a second thought
(deyim) (not to give a second thought) Bir hususta tereddüt etmeden kararını vermek
a second thought with
İkinci bir düşünce ile
abstract thought
Soyut düşünce, kuramsal düşünüş
at the thought
düşüncesiyle
customers' thought
müşterinin düşüncesi
deep in thought
derin düşünceye dalmış
directed thought
(Felsefe) yönetimli düşünce
further thought
daha fazla düşünce
i kind of thought.
düşünce i tür
i thought so
Ben de öyle düşünmüştüm
immersed in thought
düşünceye dalmış
independence of thought
Düşünce özgürlüğü

Düşünce özgürlüğü temel bir haktır.

kind thought
nazik düşünce
lose one´s train of thought
ne dediğini/düşündüğünü unutmak
never thought
hiç düşünmemiştim
not instinctive, not impulsive, well thought out
İtici değil içgüdüsel değil, iyi düşünülmüş
on second thought
iyice düşündükten sonra
perish the thought
Allah korusun! Allah muhafaza! Allah göstermesin!
spare a thought for
bir başkasının durumunu düşünmek
take thought
almak düşünce
think
ölçünmek
think
hatıra getirmek
think
bir fikirde olmak
think
teemmül etmek
think
{f} tasavvur etmek
think
hatırlamak
think
{f} planlamak
think
addetmek
think
farz etmek
think
sizce

Sizce ben şişman mıyım? - Do you think I'm fat?

Sizce ben deli miyim? - Do you think I'm crazy?

think
sence

Sence, yalnız mı gitmeliyim? - Do you think I should go alone?

Sence Tom'a söylemelimiyim? - Do you think I should tell Tom?

think
düşünüyor

Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum. - I think it's going to rain today.

Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum. - I think he is Mr Brown.

thoughtful
düşüncelisin
thoughtfulness
dalgınlık
thoughtless
Düşüncesiz, saygısız, dikkatsiz, pervasız; ahmak, avanak
well thought out
iyi düşünülmüş
ataturk's system of thought
(Askeri) atatürk düşünce sistemi
be lost in thought
dalmak
be lost in thought
derin derin düşünmek
communist thought
komünist düşünce
concealed thought
art niyet
free thought
serbest fikir
freedom of thought and faith
(Kanun) din ve vicdan hürriyeti
give a thought
düşünmek
give rise to thought
düşündürmek
give s.t. some thought
bir şeyi iyice düşünmek
give some thought to
biraz ilgi göstermek
give thought (to)
(deyim) derin derin düşünmek
give thought (to)
(deyim) kafasını vermek
give thought to
düşünmek
give thought to
üzerinde düşünmek
give up thought of
-i aklından çıkarmak
have no thought of
hiç aklından geçmemek, -e hiç niyeti olmamak: He'd had no thought of becoming a teacher. Öğretmen olmak hiç aklından geçmemişti
have some thought to
biraz ilgi göstermek
historical method and thought
(Eğitim) tarihsel yöntem ve düşünce
history of political thought
(Eğitim) siyasal düşünceler tarihi
i should have thought
Daha yaşlı olduğunu zannederdim
i thought as much
Zaten bunu bekliyordum./Hiç şaşırmadım
i thought i was going to die
nerdeyse ölüyordum
i thought i was going to die
öleceğimi sandım
imagination boggles at the thought
akıl almaz
imagination boggles at the thought
akla hayale sığmaz
introversive thought
(Pisikoloji, Ruhbilim) içekapanık düşünce
liberal thought
(Politika, Siyaset) liberal görüş
mode of thought
düşünce tarzı
movements of thought
fikir hareketleri
nomadic thought
(Sosyoloji, Toplumbilim) göçebe düşünce (deleuze)
on second thought
Düşündüm de ...: On
on second thought
Yok, ... (Az önce verilmiş bir karardan vazgeçince söylenir.): On second thought, let's not go. Yok, gitmeyelim
plunged in thought
düşünceye dalmış
plunged in thought
dalgın
plunged in thought
derinlere dalmak
power of thought
düşünce gücü
prisoner of thought
(Kanun) cezaevindeki fikir suçlusu
school of social thought
sosyal düşünce okulları
school of thought
düşünce tarzı
schools of economic thought
(Ticaret) iktisadi düşünce okulları
similar thought
benzer düşünce
Englisch - Englisch
form created in the mind, rather than the forms perceived through the five senses; an instance of thinking
Simple past tense and past participle of think
way of thinking (associated with a group, nation or region)

Eastern thought.

the process by which such forms arise or are manipulated; thinking

The only reason some people get lost in thought is because it’s unfamiliar territory. —Paul Fix.

{i} idea, concept, product of the mind
{n} the act of thinking, an idea, sentiment, opinion, purpose, view, expectation, care
Meditation; serious consideration
An intentional mental phenomenon which has contents about things in the world <Discussion> <References> Chris Eliasmith
the organized beliefs of a period or group or individual; "19th century thought"; "Darwinian thought
According to Descartes, the essential attribute of mind
A mechanical definition of thinkingness (think-think, figure-figure) would be: 1 That thought which occurs as an effort to sort, arrange, classify, identify, and differentiate ideas which the being has attached to small bits of mental mass The key word here is "effort "
A thought is an idea that you have in your mind. The thought of Nick made her throat tighten He pushed the thought from his mind I've just had a thought
the organized beliefs of a period or group or individual; "19th century thought"; "Darwinian thought"
A thought is an act of kindness or an offer of help; used especially when you are thanking someone, or expressing admiration of someone. `Would you like to move into the ward?' --- `A kind thought, but no, thank you.'
A small degree or quantity; a trifle; as, a thought longer; a thought better
the content of cognition; the main thing you are thinking about; "it was not a good idea"; "the thought never entered my mind"
the state or condition of thinking
That which is thought; an idea; a mental conception, whether an opinion, judgment, fancy, purpose, or intention
Action of the Infinite Mind
for Frege, a thought is the sense of a sentence which can be used to make an assertion or to ask a question that is answerable by either 'Yes' or 'No' The contents of thoughts can be true or false Thoughts in this sense are logical or conceptual rather than a matter of individual psychology Different individuals may share the same thought, although they cannot share the same act of thinking
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought"
Solicitude; anxious care; concern
A person's thoughts are their opinions on a particular subject. Many of you have written to us to express your thoughts on the conflict Mr Goodman, do you have any thoughts on that?
A thought is an intention, hope, or reason for doing something. Sarah's first thought was to run back and get Max They had no thought of surrender
an idea; an instance of thinking
A person's thoughts are their mind, or all the ideas in their mind when they are concentrating on one particular thing. I jumped to my feet so my thoughts wouldn't start to wander If he wasn't there physically, he was always in her thoughts
The act of thinking; the exercise of the mind in any of its higher forms; reflection; cogitation
a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty; "my opinion differs from yours"; "what are your thoughts on Haiti?"
Thought is the past tense and past participle of think
of Think
Thought is the activity of thinking, especially deeply, carefully, or logically. Alice had been so deep in thought that she had walked past her car without even seeing it He had given some thought to what she had told him
Thought is the group of ideas and beliefs which belongs, for example, to a particular religion, philosophy, science, or political party. Aristotle's scientific theories dominated Western thought for fifteen hundred years see also second thought. the past tense and past participle of think
thought bubble
A rounded or cloud-shaped outline, containing words, representing thought in a cartoon
thought bubbles
plural form of thought bubble
thought experiment
an attempt to solve a problem using the power of human imagination
thought experiments
plural form of thought experiment
thought police
A group that aims to control what other people think

My mother would make a good thought police. (singular usage).

thought process
The steps that a person or group goes through in arriving at a thought

Moral judgment, social judgment, or any other kind of higher thought process, is a function of intelligence, that is, of neuronic growth.

thought processes
plural form of thought process
thought shower
A method of problem solving in which members of a group contribute ideas spontaneously

Coz ‘brainstorm’ might offend epileptics, apparently,” said Matthew, rolling his eyes, “it’s ‘disablist’ language, so they say.”“You gotta fuckin’ say fuckin’ ‘thought shower’ – I mean what the fuckin’ cunt’s a fuckin’ cunt wank ‘thought shower’? Know what a fuckin’ golden shower is though, right?”.

thought showers
plural form of thought shower
thought through
Simple past tense and past participle of think through
thought-controlled
Of things manipulated or regulated directly by the mind

Medical technology seeks to develop thought-controlled artificial limbs.

thought-out
planned
thought-process
Alternative spelling of thought process

The phenomenology is solely preparatory to the philosophy, which must begin in this pure thought-process.

Thought Police
the police organization in George Orwell's story 1984, whose job is to control what people think and the way that they think. The expression 'thought police' is sometimes used for describing any group that tries to tell other people what opinions they should have or what words they should use
thought about it
thought it through, made up his mind
thought disorder
{i} disorder that affects the thought processes where connections between ideas are lost, loosening of associations (Psychiatry)
thought experiment
an attempt to conceive the consequences of an intervention in the world without actually intervening In some cases, an actual experiment would be preferable but is impossible in practice or perhaps even in theory
thought experiment
imagined events that attempt to explain certain effects so as to arrive at a real explanation I coined the term " nature experiment" to contrast with this approach [3: Ulrich Kühne - Thought Experiments and Explanations ]
thought experiment
An experiment that cannot be or is not carried out in practice; it is reasoned through by thought and intuition tidal force - A gravitational force that causes a changing effect on the shape of an object
thought highly of him
respected him very much, valued him to a great extent, was very impressed by him, he was very important to him
thought highly of himself
saw in himself the right person for the job, showed an excess of self-confidence
thought it out
considered a topic, had ideas concerning something
thought it over
gave something consideration, reflected about something
thought it right
thought that it was proper, though it was correct
thought nothing of him
did not respect him, did not appreciate him, was not impressed by him
thought reading
Mind reading
thought to himself
reflected to himself, thought matters out alone
thought transference
transferal of thoughts, telepathy
thought transference
Telepathy
thought twice
did not rush to decide, took pains to decide, wavered, thought the matter through
thought-out
carefully/well/badly thought-out planned and organized carefully, well etc
thought-provoking
stimulating interest or thought; "a challenging hypothesis"; "a thought-provoking book"
thought-provoking
If something such as a book or a film is thought-provoking, it contains interesting ideas that make people think seriously. This is an entertaining yet thought-provoking film. making people think seriously about a particular subject
food for thought
Information or knowledge that is worthy of contemplation
free thought
The principles of a freethinker; freethinking
give thought
to consider, think about or evaluate something

I have recently given some thought to manly sports, and I venture a few words in regard to their value in every scheme of all-round education.

have another thought coming
Alternative form of have another think coming
hold that thought
To pause in a conversation for an interruption
hold that thought
Used to acknowledge that one's attention needs to be diverted from what an speaker was saying

.... and then .... / John, hold that thought. I need to take this call..

lost in thought
Being preoccupied with one's thoughts rather than paying attention to reality

These lines the knight perus'd, and, lost in thought, / He long in vain the secret meaning sought.

mode of thought
The way in which a person tends to think based on experience, beliefs, learning and reason
modes of thought
plural form of mode of thought
on second thought
After reconsidering; on further consideration

I originally thought that it was a good idea, but on second thought I'm not so sure.

park that thought
Alternative form of hold that thought
perish the thought
May the thought perish; said of an idea which is not to be desired
school of thought
An opinion subscribed to by some connected or arbitrary group

He did not belong to the school of thought that believed Jackson Pollock to be much of an artist.

schools of thought
plural form of school of thought
second thought
Alternative spelling of second thoughts
think
To consider, judge, regard, or look upon (something) as

I hope you won’t think me stupid if I ask you what that means.

think
To be of the opinion (that)

I think she is pretty, contrary to most people.

think
to ponder, to go over in one's head

Idly, the detective thought what his next move should be.

think
to conceive of something or someone (usually followed by of or on)

I tend to think of her as rather ugly.

think
An act of thinking; consideration (of something)

I'll have a think about that and let you know.

think
To seem, to appear

And than hym thought there com an olde man afore hym whych seyde, ‘A, Launcelot, of evill wycked fayth and poore beleve!’.

think
To communicate to oneself in one's mind, to try to find a solution to a problem

I thought for three hours about the problem and still couldn’t find the solution.

thoughtful
Demonstrating thought or careful consideration

Most thoughtful people eventually solve the puzzle.

thoughtful
Demonstrating kindness or consideration for others

Preparing dinner is a thoughtful gesture for a new mother.

thoughtfulness
careful deliberation before action
thoughtless
Inconsiderate, inattentive

A thoughtless remark.

thoughtless
Lacking thought or consideration

The debate turned into thoughtless bickering.

thoughtlessness
heedless disregard for the consequences of one's actions
thoughtlessness
disregard for other's feelings
train of thought
The flow of thinking

I was on to a really good definition for train of thought, but then I lost my train of thought.

trains of thought
plural form of train of thought
well-thought-of
Well esteemed or regarded highly

He is a well-thought-of and endearing old fellow.

thoughtless
heedless
lose one's train of thought
(Ev ile ilgili) Forget what one was talking or thinking about
think
If you think nothing of doing something that other people might consider difficult, strange, or wrong, you consider it to be easy or normal, and you do it often or would be quite willing to do it. I thought nothing of betting £1,000 on a horse
think
If you think a lot of someone or something, you admire them very much or think they are very good. To tell the truth, I don't think much of psychiatrists People at the club think very highly of him
think
{v} to have ideas, judge, imagin, believe, muse, reflect
think
ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days"
thoughtful
{a} contemplative, anxious, careful
thoughtfully
{a} with thoughtfulness, with care
thoughtfulness
{n} meditation, carefulness
thoughtless
{a} careless, giddy, airy, dull, stupid
thoughtlessly
{a} without thought, carelessly
thoughtlessness
{n} a want of thought or care
a second thought
(deyim) (not to give a second thought) Used to say that someone does not think or worry about something

She said "I wouldn't give that a second thought.".

a second thought with
(deyim) (negative) More than the slightest consideration
abstract thought
Thinking that is coherent and logical. (synonym) reasoning, logical thinking
further thought
Looking deeper , thinking more
think
judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior"
think
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
think
decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?"
think
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think" bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam" be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks" use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere" have or formulate in the mind; "think good thoughts" expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up" judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior" dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?" focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin" ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days" decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?" imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
think
have or formulate in the mind; "think good thoughts"
think
dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?"
think
focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin"
I had no thought
I had no intention, it had not occurred to me
New Thought
Mind-healing movement that originated in the U.S. in the 19th century. Its earliest proponent, Phineas P. Quimby (1802-66), was a mesmerist who taught that illness is mental. New Thought was influenced by philosophers ranging from Plato to Emanuel Swedenborg, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, and Ralph Waldo Emerson and in turn influenced Mary Baker Eddy's Christian Science. The International New Thought Alliance (formed 1914) asserts that sin and illness stem from incorrect thinking. New Thought groups emphasize Jesus as a teacher and healer and proclaim his kingdom as being within each person
deep in thought
absorbed by many thoughts
flirt with the thought
toy with the idea, consider the idea
food for thought
anything that provides mental stimulus for thinking
food for thought
something to consider, issue to think about
free thought
right of each person to think what he wants
free thought
Thought that rejects authority and dogma, especially in religion; freethinking
freedom of thought
the right to hold unpopular ideas
gave it some thought
considered it, deliberated on it, reflected on it, thought about it
gave some thought
considered, deliberated, reflected
give it some thought
contemplate on it, consider in, reflect on it
giving thought to
contemplating, considering, reflecting on
higher thought
See New thought, below
immersed in thought
absorbed in thought
laws of thought
Traditionally, the three fundamental laws of logic: (1) the law of contradiction, (2) the law of excluded middle (or third), and (3) the principle of identity. That is, (1) for all propositions p, it is impossible for both p and not p to be true (symbolically, (p p)); (2) either p or not p must be true, there being no third or middle true proposition between them (symbolically p p); and (3) if a propositional function F is true of an individual variable x, then F is true of x (symbolically, (x) [F(x) F(x)]). Another formulation of the principle of identity asserts that a thing is identical with itself, or (x) (x = x)
line of thought
a particular way of thinking that is characteristic of some individual or group
lost in thought
preoccupied, meditating, deeply engrossed in thought
much thought
{i} great deal of thought
never thought
never entered the mind, never considered
new thought
of sin, evil, predestination, and pessimistic resignation
new thought
Any form of belief in mental healing other than (1) Christian Science and (2) hypnotism or psychotherapy
new thought
Its central principle is affirmative thought, or suggestion, employed with the conviction that man produces changes in his health, his finances, and his life by the adoption of a favorable mental attitude
new thought
The term is essentially synonymous with the term High Thought, used in England
new thought
As a cult it has its unifying idea the inculcation of workable optimism in contrast with the "old thought" of sin, evil, predestination, and pessimistic resignation
new thought
As a cult it has its unifying idea the inculcation of workable optimism in contrast with the "old thought"
new thought
AS a therapeutic doctrine it stands for silent and absent mental treatment, and the theory that all diseases are mental in origin
noble thought
magnificent idea, splendid notion
on second thought
after considering it again, after thinking again
perish the thought!
god forbid!, heavens no!
put a lot of thought into
thought a lot about, invested a lot of his time thinking about
school of thought
The point of view held by a particular group: "We have many schools of thought in the intelligence services" (Tom Clancy)
school of thought
place of learning, place for intellectual debate
second thought
If you do something without a second thought, you do it without thinking about it carefully, usually because you do not have enough time or you do not care very much. This murderous lunatic could kill them both without a second thought Roberto didn't give a second thought to borrowing $2,000 from him
second thought
reconsideration: thinking again about a choice previously made; "he had second thoughts about his purchase"
second thought
If you have second thoughts about a decision that you have made, you begin to doubt whether it was the best thing to do. I had never had second thoughts about my decision to leave the company
second thought
You can say on second thoughts or on second thought when you suddenly change your mind about something that you are saying or something that you have decided to do. `Wait there!' Kathryn rose. `No, on second thought, follow me.'. A reconsideration of a decision or opinion previously made
think
{i} thought, pondering
think
When you think about ideas or problems, you make a mental effort to consider them. She closed her eyes for a moment, trying to think I have often thought about this problem Let's think what we can do We had to think what to do next. Think is also a noun. I'll have a think about that
think
{f} deliberate, conceive in the mind; believe
think
To guess; to reckon
think
If you think of something, it comes into your mind or you remember it. Nobody could think of anything to say I was trying to think what else we had to do
think
politeness You use `I think' as a way of being polite when you are explaining or suggesting to someone what you want to do, or when you are accepting or refusing an offer. I think I'll go home and have a shower We need a job, and I thought we could go around and ask if people need odd jobs done
think
be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks"
think
You use expressions such as come to think of it, when you think about it, or thinking about it, when you mention something that you have suddenly remembered or realized. He was her distant relative, as was everyone else on the island, come to think of it
think
I think I can double, therefore I am
think
If you think of an idea, you make a mental effort and use your imagination and intelligence to create it or develop it. He thought of another way of getting out of the marriage
think
If you think of someone, you show consideration for them and pay attention to their needs. I'm only thinking of you You don't have to think about me and Hugh
think
To call anything to mind; to remember; as, I would have sent the books, but I did not think of it
think
bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam"
think
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
think
Act of thinking; a thought
think
To seem or appear; - - used chiefly in the expressions methinketh or methinks, and methought
think
believe, consider, suppose, think
think
use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
think
you can't hear yourself think: see hear to shudder to think: see shudder to think better of it: see better to think big: see big to think twice: see twice to think the world of someone: see world. have a think to think about a problem or question
think
If you are thinking of taking a particular course of action, you are considering it as a possible course of action. Martin was thinking of taking legal action against Zuckerman
think
To employ any of the intellectual powers except that of simple perception through the senses; to exercise the higher intellectual faculties
think
vagueness You use `I think' in conversations or speeches to make your statements and opinions sound less forceful, rude, or direct. I think he means `at' rather than `to' Thanks, but I think I can handle it
think
You can use think in expressions such as anyone would think and you would think to express your surprise or disapproval at the way someone is behaving. Anyone would think you were in love with the girl see also thinking, thought
think
cogitate, usually best done before speaking
think
expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up"
think
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!"
think
(The way we think ): What you believe about your Place and Purpose in the universe What you perceive to be the reality about the origin of the universe, life, and you
think
If you think in a particular way, you have those general opinions or attitudes. You were probably brought up to think like that If you think as I do, vote as I do I don't blame you for thinking that way
think
To purpose; to intend; to design; to mean
think
If you think that something is the case, you have the opinion that it is the case. I certainly think there should be a ban on tobacco advertising A generation ago, it was thought that babies born this small could not survive Tell me, what do you think of my theory? Peter is useless, far worse than I thought He manages a good deal better than I thought possible `It ought to be stopped.' --- `Yes, I think so.'
think
To plan or design; to plot; to compass
think
To conceive; to imagine
think
To believe; to consider; to esteem
think
If something happens and you think nothing of it, you do not pay much attention to it or think of it as strange or important, although later you realize that it is. When she went off to see her parents for the weekend I thought nothing of it
think
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think"
think
To visualize; imagine
think
to ponder, to go over in ones head
think
disapproval You use think in questions where you are expressing your anger or shock at someone's behaviour. What were you thinking of? You shouldn't steal
think
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
think
You use think when you are commenting on something which you did or experienced in the past and which now seems surprising, foolish, or shocking to you. To think I left you alone in a place with a madman at large! When I think of how you've behaved and the trouble you've got into!
think
To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to ponder; to consider; to deliberate
think
You say just think when you feel excited, fascinated, or shocked by something, and you want the person to whom you are talking to feel the same. Just think; tomorrow we shall walk out of this place and leave it all behind us forever = imagine
think
disapproval You can use think in expressions such as you would think or I would have thought when you are criticizing someone because they ought to or could be expected to do something, but have not done it. You'd think you'd remember to wash your ears `Surely to God she should have been given some proper help.' --- `Well I would have thought so.'
think
To form an opinion by reasoning; to judge; to conclude; to believe; as, I think it will rain to-morrow
think
To presume; to venture
think
To communicate to oneself in ones mind, to try to find a solution to a problem
think
If you think again about an action or decision, you consider it very carefully, often with the result that you change your mind and decide to do things differently. It has forced politicians to think again about the wisdom of trying to evacuate refugees
think
If you are thinking something at a particular moment, you have words or ideas in your mind without saying them out loud. She must be ill, Tatiana thought I remember thinking how lovely he looked I'm trying to think positive thoughts
think
If you say that you think that something is true or will happen, you mean that you have the impression that it is true or will happen, although you are not certain of the facts. Nora thought he was seventeen years old The storm is thought to be responsible for as many as four deaths `Did Mr Stevens ever mention her to you?' --- `No, I don't think so.'
think
You can say that you are thinking of a particular aspect or subject, in order to introduce an example or explain more exactly what you are talking about. I'm primarily thinking of the first year
think
If you think in a particular way, you consider things, solve problems, or make decisions in this way, for example because of your job or your background. To make the computer work at full capacity, the programmer has to think like the machine The referee has to think the way the players do
think
If you think of someone or something as having a particular quality or purpose, you regard them as having this quality or purpose. We all thought of him as a father Nobody had thought him capable of that kind of thing
thoughtful
having intellectual depth; "a deeply thoughtful essay"
thoughtful
showing consideration and anticipation of needs; "it was thoughtful of you to bring flowers"; "a neighbor showed thoughtful attention"
thoughtful
having intellectual depth; "a deeply thoughtful essay" exhibiting or characterized by careful thought; "a thoughtful paper
thoughtful
approval If you describe someone as thoughtful, you approve of them because they remember what other people want, need, or feel, and try not to upset them. a thoughtful and caring man Thank you. That's very thoughtful of you = considerate thoughtless + thoughtfully thought·ful·ly the bottle of wine he had thoughtfully purchased for the celebrations. + thoughtfulness thought·ful·ness I can't tell you how much I appreciate your thoughtfulness
thoughtful
taking heed; giving close and thoughtful attention; "heedful of the warnings"; "so heedful a writer"; "heedful of what they were doing"
thoughtful
Attentive; careful; exercising the judgment; having the mind directed to an object; as, thoughtful of gain; thoughtful in seeking truth
thoughtful
If you are thoughtful, you are quiet and serious because you are thinking about something. Nancy, who had been thoughtful for some time, suddenly spoke = pensive + thoughtfully thought·ful·ly Daniel nodded thoughtfully
thoughtful
If you describe something such as a book, film, or speech as thoughtful, you mean that it is serious and well thought out. a thoughtful and scholarly book. + thoughtfully thought·ful·ly these thoughtfully designed machines
thoughtful
{s} pensive, contemplative; considerate, kind
thoughtful
Full of thought; employed in meditation; contemplative; as, a man of thoughtful mind
thoughtful
acting with or showing thought and good sense; "a sensible young man"
Türkisch - Englisch

Definition von thought im Türkisch Englisch wörterbuch

şaka maka derken .... At first we thought it was a joke (but later we discovered
like a joke has now become a reality
thought
Favoriten