bencil

listen to the pronunciation of bencil
Türkisch - Englisch
selfish

She is a selfish woman. - O bencil bir kadındır.

It is true that she is pretty, but she is selfish. - Onun güzel olduğu doğrudur, ama bencil.

egotistical

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

My brother-in-law is really egotistical. - Eniştem gerçekten bencil.

self-absorbed

Layla is a self-absorbed woman. - Leyla bencil bir kadındır.

self-centred

Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both! she reproached Tom. - Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi! o, Tom'a serzenişte bulundu.

There's no doubt that he's self-centred. - Onun bencil olduğuna şüphe yok.

egoism
self-seeking
self-centered

I think Tom is self-centered. - Tom'un bencil olduğunu düşünüyorum.

Tom is extremely self-centered. - Tom son derece bencil.

inconsiderate
calculating; piggish
selfish, self-centred, self-seeking, egoistic, thoughtless; egoist, self-seeking
self centred
thoughtless
egoist
self centered
hoggish
self seeker
self absorbed
egoistic
{s} calculating
egotistic

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

small-minded
asocial
egoistical
egocentric
selfish person
antisocial
self- centered
egotism
selfabsorbed
{i} egotist

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

{s} piggish
bencil olmak
selfish
bencil olmak
be selfish
bencil kimse
hog
bencil olmak
to be selfish
bencil olmama durumu
selflessness
bencil olmayan
unselfish
bencil olmayarak
selflessly
saygısız ve bencil sürücü
road hog
Türkisch - Türkisch
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist: "Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır."- N. Ataç
Bencillik öğretisine inanan
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
BENCİL
(Osmanlı Dönemi) t. Bak: Hodbin, Hodgâm
bencil olmak
Bencilce davranışta bulunmak
bencil
Favoriten