think

listen to the pronunciation of think
Englisch - Türkisch
sanmak

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

düşünmek

Ne hakkında konuştuğumu bildiğimi düşünmek istiyorum. - I like to think I know what I'm talking about.

Oğlumun hâlâ hayatta olduğunu düşünmek elimde değil. - I cannot help thinking that my son is still alive.

{f} düşün

Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum. - I think he is Mr Brown.

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

{f} düşünmek: Shut up! I'm thinking. Sus! Düşünüyorum. What are you thinking? Neyi düşünüyorsun? I'm thinking how ridiculous this
{f} zannetmek
{i} düşünce

Bu makale düşüncemi etkileyecek. - This article will affect my thinking.

Onu benim düşünce tarzıma ikna edebildim. - I managed to bring him around to my way of thinking.

mütalaa etmek
{f} (thought)
{f} saymak
{f} aklından geçirmek
tefekkür etmek
(Bilgisayar) düşünür

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

Onlar kişinin mütevazı ya da tembel olduğunu düşünürdü. - They would think the person is modest or lazy.

aklına sığdırmak
aklı almak
inanmak

Sana inanmak istediğimi düşünmüyor musun? - Don't you think I want to believe you?

Bazı insanlar ana dili İngilizce olanların Çince öğrenmelerinin zor olduğuna inanmaktadır fakat ben aynı fikirde değilim. - Some people think that it is difficult for a native speaker of English to learn Chinese, but I disagree.

anımsamak
hatırlamak
beklemek

Sanırım biraz daha beklemek zorundayız. - I think we have to wait a little more.

Ne kadar süre beklemek zorunda kalacağımızı düşünüyorsun? - How long do you think we'll have to wait?

tahmin etmek

Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil. - There is no telling what he is thinking.

fikirleşmek
ummak
niyet etmek
{f} planlamak
ölçünmek
{f} tasavvur etmek
teemmül etmek
bir fikirde olmak
{f} anmak
farz etmek
addetmek
hatıra getirmek
bellemek
fikir
tasarlamak
atiy
atiye
sizce

Sizce ben deli miyim? - Do you think I'm crazy?

Sizce mantıksız davranıyor muyum? - Do you think I'm being unreasonable?

sence

Sence, Almanya'da iş bulmak kolay mı? - Do you think it's easy to find a job in Germany?

Sence Tom'a söylemelimiyim? - Do you think I should tell Tom?

düşünüyor

Onun bir doktor olduğunu düşünüyorum. - I think he is a doctor.

Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum. - I think it's going to rain today.

think of
düşünmek

Başka birini düşünmek zorunda kalacağız. - We'll have to think of someone else.

Çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünmek zorundayız. - We must think of our children and grand-children.

thinking
düşünme

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Lise günlerimi düşünmeden o şarkıyı dinleyemem. - I can not hear that song without thinking of my high school days.

thinking
düşünen

Sadece zayıf olduğumu düşünen insanlara sahip olmak istemiyorum. - I just don't want to have people thinking I'm weak.

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır. - The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place.

thought
düşünce

Kelimeler düşünceleri ifade eder. - Words express thoughts.

Düşüncelerini kağıda döktü. - She put down her thoughts on paper.

think of
düşün

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the original plan?

think of
aklına gelmek; (bir şey yapmayı) düşünmek, tasarlamak: They're thinking of moving to İznik. İznik'e taşınmayı düşünüyorlar
think of
hakkında

Bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? - What do you think of these people?

Yeni öğretmen hakkında ne düşünüyorsunuz? - What do you think of the new teacher?

think about
(deyim) üzerinde düşünmek
think big
büyük düşünmek
think of
anımsamak
think of
aklından geçirmek
think of
hesaba katmak
think of
(deyim) think of sth
think of
akıl etmek
think of
aklına gelmek
think of
(deyim) göz önünde tutmak,düşünmek
think out
(Fiili Deyim ) 1- (plan) tasarlamak 2- düşünerek çözümlemek
think over
(deyim) think sth. over düşünüp taşınmak
think about
uzun uzun düşünmek
think about
-i iyice düşünmek
think about
içinden geçirmek
think about
aklına getirmek
think about
hakkında düşünmek

Onun hakkında düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. - I need some time to think about it.

Ben onun hakkında düşünmek istiyorum. - I want to think about it.

think about
aklına gelmek
think back on
aklına getirmek
think back on
hatırlamak
think better of
bir şeyi yapmaktan vazgeçmek
think ill of
hakkında kötü düşünmek
think little of
-e değer vermemek
think little of
önemsiz saymak
think little of
hiçe saymak
think little of
tereddüt etmemek
think little of
değer vermemek
think little of
-i önemsiz saymak
think little of
duraksamamak
think nothing of
hiçe saymak
think of a number
bir sayı tut
think over
kafa patlatmak
think over
kafa yormak
think something over
üzerinde düşünmek
think tank
(Politika, Siyaset) düşünce havuzu
think tank
(Politika, Siyaset) düşünce kuruluşu
think about
düşünmek

Tom onun hakkında düşünmek için bir ya da iki güne ihtiyacı olduğunu söyledi. - Tom said he needed a day or two to think about it.

Tom'un sorunu düşünmek için çok zamanı vardı. - Tom had a lot of time to think about the problem.

think aloud
düşündüğünü söylemek
think back
tekrar düşün
think better of
fikrini değiştirmek
think better of
vazgeçmek
think fit
uygun bulmak
think highly of
takdir et
think in terms of
düşünmek
think in terms of
gözden geçirmek
think much of
hakkında iyi düşünmek
think nothing of
önemsememek
think nothing of it
rica ederim
think nothing of it
hiç önemi yok
think of
fikirleşmek
think of
tasarlamak
think of
hatırlamak
think out
düşünüp taşınmak
think over
üzerinde düşünüp taşınmak
think over
iyice düşünmek
think over
tekrar düşün
think probable
ihtimalli düşün
think through
üzerinde düşünmek
think time
düşünme zamanı
think twice
iyi düşünmek
think twice
düşünüp taşınmak
think up
düşün
think up
icat etmek
think up
ortaya çıkarmak
think up
uydurmak
think-tank
beyin takımı
think ahead
ileriyi (geleceği) düşünmek
think aloud
Sesli düşünmek
think back
Tekrar düşünmek
think better of
Bir şeyin akıl kârı olmadığını düşünerek ondan vazgeçmek
think better of
düşünüp fikrini değiştirmek, (bir şeyi) yapmaktan vazgeçmek
think factory
düşünmek fabrika
think for yourself
Kendiniz için düşünmek
think it over
üzerine düşünmek
think light of
ışığında düşünmek
think likely
düşünmek olasıdır
think long
uzun düşünmek
think no small bear of os.
düşünmek os hiçbir küçük ayı
think o
o düşünmek
think of s.o./s.t. in terms of
birini/bir şeyi (belirli bir şekilde) düşünmek/görmek: He only thinks of Selma in terms of her beautiful body. Selma´yı sadece güzel bir vücut olarak görüyor
think of smb
birini düşünmek
think on
Birşey üzerinde düşünmek
think on one's feet
(deyim) Çabucak düşünüp karar vermek
think on your feet
çabucak düşünüp, karar vermek
think out
planla
think out/through
düşünüp taşınıp karara varmak
think out/through
düşünüp taşınmak, enine konuna düşünmek
think outside the box
(deyim) Sıradışı ve yaratıcı fikirlere sahip olmak
think outside the box
Kalıpların dışında düşünmek
think sth. up
uydurmak
think sth. up
bulmak
think straight
düz düşünmek
think that
düşünüyorum
think the world of someone
(deyim) Birini çok sevmek, biriyle gurur duymak
think the world of someone
(deyim) Be very fond of someone

He thinks the world of you.

think the world of something
(deyim) Bir şeyi çok sevmek, bir şeyle gurur duymak
think to
düşünüyorum
think up
Kafa yormak, fikir üretmek
think up
tasarlamak
Think nothing of it
{k} Bir şey değil!/Önemli değil!
think a lot of oneself
kendini bir şey sanmak
think about
(deyim) bir fikri olmak,fikir edinip karar vermek
think about
-i düşünmek, -i aklına getirmek: Do you ever think about me? Beni hiç düşünüyor musun?
think about
-i uzun uzun düşünmek, -i iyice düşünmek. 3
think about
(deyim) think about sth
think ahead
ileriyi düşünmek
think ahead
ilerisini düşünmek
think ahead
geleceği düşünmek
think ahead
önceden düşünmek
think ahead
gelecek için planlar yapmak
think back on
-i aklına getirmek, -i hatırlamak
think better
(deyim) think better of sth. fikrini degistirmek,vaz gecmek
think better of
(bir şeyin akıl kârı olmadığını düşünerek) -den vazgeçmek
think better of it
fikrini değiştirmek
think broadly
geniş düşünmek
think carefully
dikkatli düşünmek
think carefully
iyi düşünmek
think deeply
derin derin düşünmek
think different
yanlış düşünmek
think differently
ayrı düşünmek
think fit
uygun görmek
think freely
bağımsız düşünmek
think hard
(fiil) kafa yormak
think hard
{f} kafa yormak
think highly of
-e saygı duymak/beslemek
think ill of smb
hakkında kötü düşünmek
think in terms of
{k} -i tasarlamak: You seem to be thinking in terms of a palace. Sen galiba bir saray yapmayı planlıyorsun
think independently
bağımsız düşünmek
think likewise
öyle olduğunu düşünmek
think much of
-e göre pek iyi/değerli olmak: I don't think much of him. Benim gözümde pek değerli biri değil
think no small beer of oneself
kendini dev aynasında görmek
think no small beer of oneself
kendini bir şey sanmak
think no small beer of oneself
(Fiili Deyim ) kendini dev aynasında görmek , büyük görmek
think no small of oneself
kendine toz kondurmamak
think nothing of
1. (bir şey) -in gözünde büyük bir iş olmamak, -e göre mesele olmamak: He thinks nothing of running ten kilometers a day. Onun için günde on
think nothing of it
önem vermemek
think of
(deyim) bir olasılık olarak düşünmek
think of
(deyim) hakkında düşünmek

Neden her şey hakkında düşünmek zorundayım? - Why do I have to think of everything?

think of
(deyim) bulmak,öne sürmek. think better of sth. fikrini degistirmek,vaz gecmek
think of oneself
kendini düşünmek
think of s.o./s.t. as
birini/bir şeyi ... olarak düşünmek: She never thought of herself as an artist. Kendini hiç ressam olarak düşünmedi
think of s.o./s.t. in
birini/bir şeyi (belirli bir şekilde) düşünmek/görmek: He only thinks of Selma in terms of her beautiful body. Selma'yı sadece güzel bir
think one is the cat's pyjamas
kendini beğenmek
think one is the cat's pyjamas
kendinden çok emin olmak
think one is the cat's whiskers
kendini beğenmek
think one is the cat's whiskers
kendinden çok emin olmak
think oneself important
kendini bir şey sanmak
think oneself no small potatoes
kendini beğenmek
think oneself no small potatoes
kendini kafdağında görmek
think oneself no small potatoes
küçük dağları ben yarattım demek
think out
düşünerek çözüm bulmak
think out
tasarlamak
think out loud
sesli düşünmek
think over
düşünüp taşınmak
think over
üzerinde düşünmek

Tom Mary'ye seçenekleri üzerinde düşünmek için biraz zaman almayı tavsiye etti. - Tom advised Mary to take some time to think over her options.

Plan üzerinde düşünmek zorundayız. - We have to think over the plan.

think so
öyle olduğunu düşünmek
think someone is dead
öldüğünü sanmak
think something out
enikonu düşünmek
think something wicked
şeytanlık düşünmek
think tank
beyin takımı

Bir beyin takımı nedir? - What is a think tank?

think tank
danışmanlar
think the world of
{k} (birine) çok değer vermek, (birini) çok sevmek
think the world of
{f} hayran olmak
think the world of
{f} hayranlık duymak
think the world of
{f} çok beğenmek
think through
usa vurmak
think twice
etraflıca düşünmek
think twice
durup düşünmek
think twice about doing
(deyim) (not) think twice about doing sth. bir seyi dusunmeden hemen yapmak
think up
düşünüp daha iyi bir yolunu bulmak
think wrong
yanlış düşünmek
think wrongly
yanlış düşünmek
therefore i am i think
Bu nedenle ben olduğumu düşünüyorum
thought
düşünme

Hiçbir müzisyen o müziği cenaze töreninde çalmayı düşünmezdi. - No musician would have thought of playing that music at the funeral.

Yılanları çok düşünme onu solduruyor. - The very thought of snakes makes her turn pale.

thought
niyet
Türkisch - Türkisch

Definition von think im Türkisch Türkisch wörterbuch

think-tank
bakınız: beyin takımı
Englisch - Englisch
An act of thinking; consideration (of something)

I'll have a think about that and let you know.

To seem, to appear

And than hym thought there com an olde man afore hym whych seyde, ‘A, Launcelot, of evill wycked fayth and poore beleve!’.

To guess; to reckon

I think she’ll pass the examination.

to conceive of something or someone (usually followed by of or on)

I tend to think of her as rather ugly.

to ponder, to go over in one's head

Idly, the detective thought what his next move should be.

To communicate to oneself in one's mind, to try to find a solution to a problem

I thought for three hours about the problem and still couldn’t find the solution.

To consider, judge, regard, or look upon (something) as

I hope you won’t think me stupid if I ask you what that means.

To be of the opinion (that)

I think she is pretty, contrary to most people.

If you think nothing of doing something that other people might consider difficult, strange, or wrong, you consider it to be easy or normal, and you do it often or would be quite willing to do it. I thought nothing of betting £1,000 on a horse
If you think a lot of someone or something, you admire them very much or think they are very good. To tell the truth, I don't think much of psychiatrists People at the club think very highly of him
{v} to have ideas, judge, imagin, believe, muse, reflect
ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days"
focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin"
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think" bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam" be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks" use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere" have or formulate in the mind; "think good thoughts" expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up" judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior" dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?" focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin" ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days" decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?" imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?"
have or formulate in the mind; "think good thoughts"
decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?"
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior"
disapproval You use think in questions where you are expressing your anger or shock at someone's behaviour. What were you thinking of? You shouldn't steal
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
You use think when you are commenting on something which you did or experienced in the past and which now seems surprising, foolish, or shocking to you. To think I left you alone in a place with a madman at large! When I think of how you've behaved and the trouble you've got into!
To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to ponder; to consider; to deliberate
to ponder, to go over in ones head
To visualize; imagine
{i} thought, pondering
To form an opinion by reasoning; to judge; to conclude; to believe; as, I think it will rain to-morrow
You say just think when you feel excited, fascinated, or shocked by something, and you want the person to whom you are talking to feel the same. Just think; tomorrow we shall walk out of this place and leave it all behind us forever = imagine
disapproval You can use think in expressions such as you would think or I would have thought when you are criticizing someone because they ought to or could be expected to do something, but have not done it. You'd think you'd remember to wash your ears `Surely to God she should have been given some proper help.' --- `Well I would have thought so.'
To believe; to consider; to esteem
To presume; to venture
To communicate to oneself in ones mind, to try to find a solution to a problem
If you think again about an action or decision, you consider it very carefully, often with the result that you change your mind and decide to do things differently. It has forced politicians to think again about the wisdom of trying to evacuate refugees
If you are thinking something at a particular moment, you have words or ideas in your mind without saying them out loud. She must be ill, Tatiana thought I remember thinking how lovely he looked I'm trying to think positive thoughts
If you say that you think that something is true or will happen, you mean that you have the impression that it is true or will happen, although you are not certain of the facts. Nora thought he was seventeen years old The storm is thought to be responsible for as many as four deaths `Did Mr Stevens ever mention her to you?' --- `No, I don't think so.'
You can say that you are thinking of a particular aspect or subject, in order to introduce an example or explain more exactly what you are talking about. I'm primarily thinking of the first year
If you think in a particular way, you consider things, solve problems, or make decisions in this way, for example because of your job or your background. To make the computer work at full capacity, the programmer has to think like the machine The referee has to think the way the players do
If you think of someone or something as having a particular quality or purpose, you regard them as having this quality or purpose. We all thought of him as a father Nobody had thought him capable of that kind of thing
When you think about ideas or problems, you make a mental effort to consider them. She closed her eyes for a moment, trying to think I have often thought about this problem Let's think what we can do We had to think what to do next. Think is also a noun. I'll have a think about that
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think"
If something happens and you think nothing of it, you do not pay much attention to it or think of it as strange or important, although later you realize that it is. When she went off to see her parents for the weekend I thought nothing of it
To conceive; to imagine
believe, consider, suppose, think
{f} deliberate, conceive in the mind; believe
If you think of something, it comes into your mind or you remember it. Nobody could think of anything to say I was trying to think what else we had to do
politeness You use `I think' as a way of being polite when you are explaining or suggesting to someone what you want to do, or when you are accepting or refusing an offer. I think I'll go home and have a shower We need a job, and I thought we could go around and ask if people need odd jobs done
be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks"
You use expressions such as come to think of it, when you think about it, or thinking about it, when you mention something that you have suddenly remembered or realized. He was her distant relative, as was everyone else on the island, come to think of it
I think I can double, therefore I am
If you think of an idea, you make a mental effort and use your imagination and intelligence to create it or develop it. He thought of another way of getting out of the marriage
To plan or design; to plot; to compass
To call anything to mind; to remember; as, I would have sent the books, but I did not think of it
bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam"
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
Act of thinking; a thought
To seem or appear; - - used chiefly in the expressions methinketh or methinks, and methought
If you think of someone, you show consideration for them and pay attention to their needs. I'm only thinking of you You don't have to think about me and Hugh
use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
you can't hear yourself think: see hear to shudder to think: see shudder to think better of it: see better to think big: see big to think twice: see twice to think the world of someone: see world. have a think to think about a problem or question
If you are thinking of taking a particular course of action, you are considering it as a possible course of action. Martin was thinking of taking legal action against Zuckerman
To employ any of the intellectual powers except that of simple perception through the senses; to exercise the higher intellectual faculties
vagueness You use `I think' in conversations or speeches to make your statements and opinions sound less forceful, rude, or direct. I think he means `at' rather than `to' Thanks, but I think I can handle it
You can use think in expressions such as anyone would think and you would think to express your surprise or disapproval at the way someone is behaving. Anyone would think you were in love with the girl see also thinking, thought
cogitate, usually best done before speaking
expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up"
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!"
(The way we think ): What you believe about your Place and Purpose in the universe What you perceive to be the reality about the origin of the universe, life, and you
If you think in a particular way, you have those general opinions or attitudes. You were probably brought up to think like that If you think as I do, vote as I do I don't blame you for thinking that way
To purpose; to intend; to design; to mean
If you think that something is the case, you have the opinion that it is the case. I certainly think there should be a ban on tobacco advertising A generation ago, it was thought that babies born this small could not survive Tell me, what do you think of my theory? Peter is useless, far worse than I thought He manages a good deal better than I thought possible `It ought to be stopped.' --- `Yes, I think so.'
think aloud protocol
A data-gathering method used in a variety of research areas in which a person or a group of people are asked to verbalise their thought processes as they do a specific task which are then recorded on paper, audio or video for further analysis. Commonly abbreviated as TAP

here are general or global strategies whose effects may not show up as decision points marked by pauses as opposed to more local strategies that show up in think-aloud protocols as the translator verbalizes the options he or she is considering.

think better of
To change one's mind concerning, especially to decide against

He got halfway out the door, thought better of it, and decided to stay home, instead.

think much of
To like; to hold in high esteem; to look upon favourably

I don't think much of her new book.

think of
To consider or ponder something
think of England
To tolerate or endure bad sex. Used in conjunction with "I just lie on my back and.." "I just go through the motions and..." etc
think of the children
Suggesting moral panic
think on
To think about

A girl's got to think on her future..

think on
To meditate on

You have given me things to think on. I have never thought about the Creator in this way.

think one's shit doesn't stink
To be arrogant or overconfident
think over
To ponder or reflect on a subject

Go home, think it over and tell me your decision on Monday.

think piece
An in-depth article that discusses a topic thoroughly and elaborates the writer's point of view, to inspire deep thought related to the article's subject. Think pieces are usually published in magazines, newspapers or web sites
think tank
A group of people who collectively perform research and develop reports and recommendations on topics relating to strategic planning or public policy, and which is usually funded by corporate, government, or special interests
think tanks
plural form of think tank
think the world of
to have a good opinion; to esteem; to admire
think through
To fully consider an action, and understand all its consequences
think too much
To think over a problem in a complex way where the solution is simple
think too much
To associate something with a taboo topic such as sex and profanity

For French today, we will learn the word douche - now, don't think too much!.

think twice
to reconsider, use judgement; to proceed with caution or thought

But don't think twice, it's all right.

think up
To create in one’s mind; to invent

I can think up plenty of excuses not to go, but we really should attend.

think with one's little head
To make decisions or act based on one's sexual impulses rather than based on clear reasoning

t's fair to say that now-disgraced former foreign affairs minister Maxime Bernier was thinking with his little head—as well as his fat one.

think with one's other head
Alternative form of think with one's little head
think-tank
Alternative spelling of think tank
think-tanker
Member of a think tank
think badly of someone
Dislike or be disappointed in someone because of how they behave
think on one's feet
react to events decisively, effectively, and without prior thought or planning
think ahead
to think carefully about what might happen in the future, or to make plans for things you want to do in the future
think aloud
Automatically say what you are thinking

What did you say? Oh, nothing, I was just thinking aloud.

think better of
Change your mind about; to consider again and make a better decision about. "John told his mother he wanted to leave school, but later he thought better of it."
think big
Believe in one's ability, purpose, or power to perform or succeed. Be confident; be positive. "Tell yourself you are the greatest; above all, think big!"
think little of
Think that (something or someone) is not important or valuable. "John thought little of Ted's plan for the party.", "Joan thought little of walking two miles to school." Antonym: THINK A GREAT DEAL OF
think long and hard
Think again carefully; reconsider; hesitate. "The teacher advised Lou to think twice before deciding to quit school."
think on one's feet
(deyim) Think/reason/plan while one is talking or doing something
think outside the box
Have ideas that are original or creative
think the sun shines out backside
(deyim) Love or admire someone so much that you do not think they have any faults
think the world of something
(deyim) Be very fond of something
think twice
Think again carefully; reconsider; hesitate. "The teacher advised Lou to think twice before deciding to quit school."
think about
have on one's mind, think about actively; "I'm thinking about my friends abroad"; "She always thinks about her children first
think aloud
reflect out loud by saying what you are thinking
think back
recapture the past; indulge in memories; "he remembered how he used to pick flowers"
think back
If you think back, you make an effort to remember things that happened to you in the past. I thought back to the time in 1975 when my son was desperately ill Thinking back, I don't know how I had the courage. = look back
think before you act
before you do something be sure to think about it first
think better of
think well of, regard favorably; change one's mind, rethink
think black thoughts
think negative thoughts, think pessimistically
think constructively
think in a way that is beneficial, try to come up with new and better ideas
think for yourself
think by yourself, figure it out, you put the pieces together
think globally act locally
think about global environmental concerns and try to improve them where you live (political slogan)
think hard
{f} think with great effort
think highly of
think someone to be a good person
think in terms of
consider in - way
think it over
think over a matter, compare certain issues
think it scorn to do
be too proud to do -, consider oneself to be "above" doing -
think little of
think badly of -, have a bad opinion of -
think much of
value, consider
think nothing of
consider unimportant, think of - as trivial
think of
choose in one's mind; "Think of any integer between 1 and 25"
think of
intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk about France"; "Yes, I meant you when I complained about people who gossip!"
think of
devise or invent; "He thought up a plan to get rich quickly"; "no-one had ever thought of such a clever piece of software"
think of
consider, meditate on, ponder about; remember, recall
think of
look on as or consider; "she looked on this affair as a joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is reputed to be intelligent"
think of
keep in mind for attention or consideration; "Remember the Alamo"; "Remember to call your mother every day!"; "Think of the starving children in India!"
think of
take into consideration, have in view; "He entertained the notion of moving to South America"
think of
intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk about France"; "Yes, I meant you when I complained about people who gossip!
think one's penny silver
exaggerate one's own importance, act in a conceited manner, boast
think out
consider extensively; decide after having thought
think out
consider carefully and rationally; "Every detail has been thought out
think out
If you think something out, you consider all the aspects and details of it before doing anything or making a decision. I need time alone to think things out The book is detailed and well thought out He chewed at the end of his pencil, thinking out the next problem
think out
consider carefully and rationally; "Every detail has been thought out"
think over
If you think something over, you consider it carefully before making a decision. She said she needs time to think it over I suggest you think over your position very carefully
think over
reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the afternoon"; "philosophers have speculated on the question of God for thousands of years"; "The scientist must stop to observe and start to excogitate"
think over
{f} reflect over a certain issue
think piece
an article in a newspaper or magazine or journal that represents opinions and ideas and discussion rather than bare facts
think piece
A think piece is an article in a newspaper or magazine that discusses a particular subject in a serious and thoughtful way. A newspaper article consisting of news analysis, background material, and personal opinions
think poorly of
have a bad opinion of, think badly of -
think straight
{f} think clearly, think clearheadedly, think showing a clear understanding
think tank
A group or an institution organized for intensive research and solving of problems, especially in the areas of technology, social or political strategy, or armament. a group of people with experience or knowledge of a particular subject, who work to produce ideas and give advice right-wing/liberal/economic etc think tank. Institute, corporation, or group organized for interdisciplinary research, usually conducted for governmental and commercial clients. Projects for government clients often involve social policy planning and national defense. Commercial projects include developing and testing new technologies and new products. Funding sources include endowments, contracts, private donations, and sales of reports. See also RAND Corp
think tank
{i} organization or institute or company that serves as a center for carrying out research and analyzes complex and significant public issues; group of experts that enters to debate a certain topic; consultative committee
think tank
a company that does research for hire and issues reports on the implications
think the world of
esteem very highly; "She thinks the world of her adviser
think the world of
{f} admire very highly, admire and esteem very much
think through
If you think a situation through, you consider it thoroughly, together with all its possible effects or consequences. I didn't think through the consequences of promotion It was the first time she'd had a chance to think it through
think through
consider extensively; decide after having thought
think twice
consider and reconsider carefully; "Think twice before you have a child
think twice
consider several times
think up
create, initiate
think up
devise or invent; "He thought up a plan to get rich quickly"; "no-one had ever thought of such a clever piece of software
think up
If you think something up, for example an idea or plan, you invent it using mental effort. Julian has been thinking up new ways of raising money `Where do you get that idea about the piano?' --- `Well, I just thought it up.'
think-tank
A think-tank is a group of experts who are gathered together by an organization, especially by a government, in order to consider various problems and try and work out ways to solve them. Moscow's leading foreign policy think-tank
thinker
An intellectual
thought
form created in the mind, rather than the forms perceived through the five senses; an instance of thinking
thought
way of thinking (associated with a group, nation or region)

Eastern thought.

thought
the process by which such forms arise or are manipulated; thinking

The only reason some people get lost in thought is because it’s unfamiliar territory. —Paul Fix.

thought
Simple past tense and past participle of think
thought
{i} idea, concept, product of the mind
thinker
{n} one who thinks in a certain manner
thinking
{n} an imagination, judgement, opinion
thought
{n} the act of thinking, an idea, sentiment, opinion, purpose, view, expectation, care
thinker
an important intellectual; "the great minds of the 17th century" someone who exercises the mind (usually in an effort to reach a decision)
thinker
someone who exercises the mind (usually in an effort to reach a decision)
thinker
A thinker is a person who spends a lot of time thinking deeply about important things, especially someone who is famous for thinking of new or interesting ideas. a sculpture by Auguste Rodin of a man sitting and thinking, with his elbow on his knee and his chin on his hand
thinker
One who thinks; especially and chiefly, one who thinks in a particular manner; as, a close thinker; a deep thinker; a coherent thinker
thinker
an important intellectual; "the great minds of the 17th century"
thinker
{i} philosopher; one who thinks
thinker
One who spends time thinking, contemplating or meditating
thinkers
plural of thinker
thinking
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought
thinking
This term designates one of the psychological types established by Myers and Briggs In short it means: understanding objective meanings Thinkers make decisions impersonally and tend to be objective when evaluating matters Thinkers are fair but they don't trouble themselves about people's feelings when they are being fair from: D D, Shain (1995) Study Skills
thinking
to my way of thinking: see way see also wishful thinking. or thought Action of using one's mind to produce thoughts, or covert symbolic responses to stimuli. Theories of thought and thought processes have concentrated largely on directed thinking, including problem solving. At the beginning of the 20th century, researchers focused on studying mental associations. Theorists of Gestalt psychology in the 1920s and '30s believed the elements of thought to be in the nature of patterns elicited from experience. Today these elements are often regarded as bits of information undergoing processing. See also cognitive psychology, information processing
thinking
The general ideas or opinions of a person or group can be referred to as their thinking. There was undeniably a strong theoretical dimension to his thinking
thinking
thinking refers to the process of creating a structured series of connective transactions between items of perceived information Metacognition - metacognition refers to awareness and control of one's thinking, including commitment, attitudes and attention Critical thinking - critical thinking refers to reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe or do Critical thinkers try to be aware of their own biases, to be objective and logical Creative thinking - refers to the ability to form new combinations of ideas to fulfill a need, or to get original or otherwise appropriate results by the criteria of the domain in question
thinking
The manipulation of mental representations of information
thinking
comes in two forms: directed (corresponding to thinking as a function and is in a circular relationship with language) and the sponteous, creative, nonverbal kind--"dream" or "fantasy" thinking The directed kind harks back historically to the first calls that water had been found but isn't exactly the same as inner language (e g , deaf mutes) Fantasy thinking connects directed thinking to the archaic psyche
thinking
Present participle of think
thinking
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought"
thinking
Gerund of think
thinking
The general process of considering an issue in the mind which results in the formulation of a new mental representation (Solso)
thinking
a psychological function that involves the creation and organization of information in the mind
thinking
{s} conceiving in the mind, deliberating
thinking
Thinking is the activity of using your brain by considering a problem or possibility or creating an idea. This is a time of decisive action and quick thinking
thinking
The act of thinking; mode of thinking; imagination; cogitation; judgment
thinking
endowed with the capacity to reason
thinking
{i} act of forming ideas, act of conceiving in the mind
thinking
Having the faculty of thought; cogitative; capable of a regular train of ideas; as, man is a thinking being
thinking
mentation
thinking
cogitant
thinking
approval If you describe someone as a thinking man or woman, you mean that they are intelligent and take an interest in important events and issues, and you approve of this. Thinking people on both sides will applaud this book A newspaper called him `the thinking man's Tory'
thinks
third person singular of think
thought
an idea; an instance of thinking
thought
Meditation; serious consideration
thought
for Frege, a thought is the sense of a sentence which can be used to make an assertion or to ask a question that is answerable by either 'Yes' or 'No' The contents of thoughts can be true or false Thoughts in this sense are logical or conceptual rather than a matter of individual psychology Different individuals may share the same thought, although they cannot share the same act of thinking
thought
The act of thinking; the exercise of the mind in any of its higher forms; reflection; cogitation
thought
a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty; "my opinion differs from yours"; "what are your thoughts on Haiti?"
thought
Thought is the past tense and past participle of think
thought
of Think
thought
Thought is the activity of thinking, especially deeply, carefully, or logically. Alice had been so deep in thought that she had walked past her car without even seeing it He had given some thought to what she had told him
thought
Thought is the group of ideas and beliefs which belongs, for example, to a particular religion, philosophy, science, or political party. Aristotle's scientific theories dominated Western thought for fifteen hundred years see also second thought. the past tense and past participle of think
thought
A thought is an intention, hope, or reason for doing something. Sarah's first thought was to run back and get Max They had no thought of surrender
thought
A person's thoughts are their opinions on a particular subject. Many of you have written to us to express your thoughts on the conflict Mr Goodman, do you have any thoughts on that?
thought
Solicitude; anxious care; concern
thought
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought"
thought
Action of the Infinite Mind
thought
A person's thoughts are their mind, or all the ideas in their mind when they are concentrating on one particular thing. I jumped to my feet so my thoughts wouldn't start to wander If he wasn't there physically, he was always in her thoughts
thought
That which is thought; an idea; a mental conception, whether an opinion, judgment, fancy, purpose, or intention
thought
the state or condition of thinking
thought
the content of cognition; the main thing you are thinking about; "it was not a good idea"; "the thought never entered my mind"
thought
A small degree or quantity; a trifle; as, a thought longer; a thought better
thought
A thought is an act of kindness or an offer of help; used especially when you are thanking someone, or expressing admiration of someone. `Would you like to move into the ward?' --- `A kind thought, but no, thank you.'
thought
the organized beliefs of a period or group or individual; "19th century thought"; "Darwinian thought"
thought
A thought is an idea that you have in your mind. The thought of Nick made her throat tighten He pushed the thought from his mind I've just had a thought
thought
A mechanical definition of thinkingness (think-think, figure-figure) would be: 1 That thought which occurs as an effort to sort, arrange, classify, identify, and differentiate ideas which the being has attached to small bits of mental mass The key word here is "effort "
thought
According to Descartes, the essential attribute of mind
think
Favoriten