tahmin etmek

listen to the pronunciation of tahmin etmek
Türkisch - Englisch
guess

It really isn't hard to guess the answer. - Cevabı tahmin etmek gerçekten zor değil.

Tom's password was easy to guess. - Tom'un şifresini tahmin etmek kolaydı.

estimate
forecast
predict

Is it really possible to predict an earthquake? - Depremi önceden tahmin etmek gerçekten mümkün mü?

It's hard to predict what the weather will be like tomorrow. - Havanın yarın nasıl olacağını tahmin etmek zor.

anticipate

It's impossible to anticipate every possible situation. - Her mümkün durumu tahmin etmek imkansızdır.

surmise
1. to guess; to conjecture; to surmise. 2. to estimate, judge, reckon; to forecast, predict
augurate
hazard a guess
foresee
(deyim) form an estimate
envisage
speculate
approximate
judge
to guess, to estimate, to foresee, to forecast, to reckon, to surmise
presume
dope
take stock of
divine
conjecture
put down
dope out
calculate
suppose
(yazının uzunluğunu) cast off
extrapolate
take a guess
wis
think

There is no telling what he is thinking. - Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil.

reckon
imagine
calculate upon
to predict
to estimate
tell

There is no telling what he is thinking. - Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil.

There is no telling what he will do. - Onun ne yapacağını tahmin etmek mümkün değil.

tahmin etmek hesaplamak
estimate
tahmin et
predict

There's no way to predict what you will dream tonight. - Bu gece neyin rüyasını göreceğini tahmin etmenin bir yolu yok.

He predicted she would win. - O, onun kazanacağını tahmin etti.

tahmin etme
reckoning
tahmin etme
forecast
tahmin etme
auguration
tahmin et
{f} forecast

I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job. - Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim.

Tom does a pretty good job of forecasting the weather. - Tom, hava durumunu tahmin etmede oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

tahmin et
envisage
tahmin et
{f} guess

You will have guessed its meaning by the end of the chapter. - Bölümün sonunda onun anlamını tahmin etmiş olacaksınız.

I would never have guessed that Tom and Mary would fall in love with each other. - Tom ve Mary'nin birbirlerine âşık olacaklarını asla tahmin etmezdim.

tahmin et
reckon
tahmin et
{f} reckoning
tahmin et
{f} envisaged
tahmin et
{f} forecasting

Tom does a pretty good job of forecasting the weather. - Tom, hava durumunu tahmin etmede oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Prophets have been forecasting the end of the world for centuries. - Peygamberler yüzyıllar boyunca dünyanın sonunu önceden tahmin etmiştir.

tahmin et
{f} predicted

He predicted she would win. - O, onun kazanacağını tahmin etti.

Tom predicted Mary would win the race. - Tom Mary'nin yarışı kazanacağını önceden tahmin etti.

tahmin etme
estimating

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

doğru tahmin etmek
nick
mesafe tahmin etmek
(Askeri) estimate distance
tahmin et
{f} conjecture
tahmin et
surmise
tahmin et
forecasted

I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job. - Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim.

tahmin etme
anticipation

I can't stand the anticipation. - Ben tahmin etmeye katlanamam.

zamanını yanlış tahmin etmek
mistime
Türkisch - Türkisch
Yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
Kestirmek
tahmin etmek
Favoriten