thinking

listen to the pronunciation of thinking
Englisch - Türkisch
düşünme

Oğlumun hâlâ hayatta olduğunu düşünmek elimde değil. - I cannot help thinking that my son is still alive.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

{s} düşünen

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır. - The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place.

Sadece zayıf olduğumu düşünen insanlara sahip olmak istemiyorum. - I just don't want to have people thinking I'm weak.

düşünüş
görüş

Ben küçük esprileri seviyorum ve senin şeyler üzerinde düşünceni ve görüşlerini oldukça kıskanıyorum. - I love our little jokes and I'm quite jealous of your thinking and views on things.

düşünceli
düşünerek

Tom Mary'yi düşünerek oldukça çok fazla zaman harcıyor. - Tom spends way too much time thinking about Mary.

O bütün zamanını erkek çocuklarını düşünerek geçirir. - She spends all her time thinking about boys.

{f} düşün

Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler. - Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful.

Lise günlerimi düşünmeden o şarkıyı dinleyemem. - I can not hear that song without thinking of my high school days.

düşünce

Bu makale düşüncemi etkileyecek. - This article will affect my thinking.

Kitabı konu üzerindeki bütün düşüncelerini barındırıyor. - His book incorporates all his thinking on the subject.

{i} tasavvur
think düşün
{i} fikir

Ben iki haftadır yeni projemiz hakkında düşünüyorum. Fakat iyi bir fikir sunamadım. - I had been thinking about our new project for two weeks, but I couldn't come up with a good idea.

Bu fikirler düşünme tarzımıza yabancı. - Those ideas are alien to our way of thinking.

think
sanmak

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

without thinking
düşünmeden

Lise günlerimi düşünmeden o şarkıyı dinleyemem. - I can not hear that song without thinking of my high school days.

Düşünmeden hareket etti. - She acted without thinking.

think
düşünmek

Tom onun üzerinde düşünmek istiyor. - Tom wants to think it over.

Tom, bir restoranda tek başına yemek yemenin yürek parçalayıcı olduğunu düşünmektedir. - Tom thinks that eating at a restaurant by himself is pathetic.

thinking in
düşünce
thinking man
adam düşünme
thinking of you
seni düşünüyorum
thinking out
dışarı düşünme
thinking outside the box
kutunun dışında düşünmek
thinking training
düşünme eğitimi
thinking aside
(Pisikoloji, Ruhbilim) dolambaçlı düşünme
thinking person
düşünen kişi
thinking type
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünen tip
thought and thinking
düşünce ve düşünme
that's my way of thinking
ben böyle sanıyorum
the way of thinking
düşünme şekli
think
{f} düşün

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum. - I think he is Mr Brown.

think
{f} düşünmek: Shut up! I'm thinking. Sus! Düşünüyorum. What are you thinking? Neyi düşünüyorsun? I'm thinking how ridiculous this
think
{f} zannetmek
think
{i} düşünce

Sanıyorum iyi bir düşünce değil. - I think it's not a good idea.

Ben, şimdi benimle evlenmek istediğini biliyorum, ama siz daha sonra ikinci düşüncelere sahip olacağınızı düşünmüyor musunuz? - I know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward?

think
mütalaa etmek
think
{f} (thought)
think
{f} saymak
think
{f} aklından geçirmek
wishful thinking
(deyim) husnukuruntu
think
tefekkür etmek
creative thinking
yaratıcı düşünce
creative thinking
yaratıcı düşünme
logical thinking
mantıksal düşünme
think
aklına sığdırmak
think
(Bilgisayar) düşünür

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

think
aklı almak
think
anımsamak
think
inanmak

Sana inanmak istediğimi düşünmüyor musun? - Don't you think I want to believe you?

Bazı insanlar ana dili İngilizce olanların Çince öğrenmelerinin zor olduğuna inanmaktadır fakat ben aynı fikirde değilim. - Some people think that it is difficult for a native speaker of English to learn Chinese, but I disagree.

think
anmak
think
bellemek
think
tasarlamak
think
beklemek

Ne kadar süre beklemek zorunda kalacağımızı düşünüyorsun? - How long do you think we'll have to wait?

Sanırım biraz daha beklemek zorundayız. - I think we have to wait a little more.

think
ummak
think
fikir
way of thinking
düşünüş
while i'm thinking of it
aklımdayken
analytic thinking
analitik düşünce
logical thinking
mantıksal düşünce
put on one's thinking cap
kafa yormak
think
tahmin etmek

Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil. - There is no telling what he is thinking.

think
fikirleşmek
to my way of thinking
bence
to my way of thinking
bana göre
way of thinking
düşünce biçimi
think
niyet etmek
He´s always thinking about sex
Aklı fikri sekste
Think
atiye
Think
atiy
analytic thinking
Analitik düşünme
analytic thinking
çözümlemeli düşünce
analytical thinking
analitik düşünme
be thinking of
düşünüyorum olmak
clear thinking
net düşünme
conceptual thinking
kavramsal düşünme
critical thinking
eleştirel düşünce
divergent thinking
farklı düşünme
forward-thinking
İlerici, ilerici düşünen
higher-order thinking
Derin düşünme
higher-order thinking
Üst düzey düşünme
i am thinking, therefore i exist
düşünüyorum o halde varım
kid so. into thinking st.
çocuk çok. st içine düşünmek
lean thinking
yalın düşünce
looking deeper , thinking more.
daha derin, daha düşünme arıyorum
no problem can withstand the assault of sustain thinking
düzenli düşünmeyle çözülmeyecek sorun yoktur
positive thinking
Pozitif düşünce
re thinking
yeniden düşünme
right thinking
Doğru düşünme
think
ölçünmek
think
hatıra getirmek
think
bir fikirde olmak
think
teemmül etmek
think
{f} tasavvur etmek
think
hatırlamak
think
{f} planlamak
think
addetmek
think
farz etmek
think
sizce

Sizce ben yakışıklımıyım? - Do you think I'm handsome?

Sizce mantıksız davranıyor muyum? - Do you think I'm being unreasonable?

think
sence

Sence Tom'a söylemelimiyim? - Do you think I should tell Tom?

Sence bugün yağmur yağacak mı? - Do you think it'll rain today?

think
düşünüyor

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

Onun Bay Brown olduğunu düşünüyorum. - I think he is Mr Brown.

verbs of thinking
düşünce bildiren fiiller
what are you thinking about
ne düşünüyorsun
wishful thinking
Hüsnükuruntu: Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma
wishful thinking
Olumlu şekilde umut besleme
wishful thinking
Herhangi bir durumu safça kendinden yana iyiye yorma
worried thinking
endişeli düşünme
He's always thinking
Aklı fikri sekste
divergent thinking
aykırı düşünme
empirical thinking
(Pisikoloji, Ruhbilim) ampirik düşünme
it does not bear thinking about
düşünmeye değmez
lateral thinking
etraflıca düşünme
magical thinking
(Pisikoloji, Ruhbilim) büyülü düşünme
not bear thinking about
düşünmeye değmez
operational thinking
işlemsel düşünme
preconscious thinking
bilinç öncesi
preconscious thinking
(Pisikoloji, Ruhbilim) önbilinçli düşünme
predicate thinking
yüklemli
predicate thinking
(Pisikoloji, Ruhbilim) yüklemli düşünme
set smb. thinking
düşündürmek
talk without thinking
ağzına geleni söylemek
to my way of thinking
benim düşünceme göre
way of thinking
düşünce tarzı
wishful thinking
hüsnükuruntu

Yatırımcılar, gerçek değer yaratma ile hüsnükuruntuyu ayırt etmeliler. - Investors must distinguish between genuine value creation and wishful thinking.

O sadece hüsnükuruntu. - That's just wishful thinking.

Englisch - Englisch
Present participle of think

I'm thinking about inventing a new perpetual-motion machine.

Gerund of think

What is your thinking on this subject?.

{n} an imagination, judgement, opinion
{i} act of forming ideas, act of conceiving in the mind
endowed with the capacity to reason
The act of thinking; mode of thinking; imagination; cogitation; judgment
Thinking is the activity of using your brain by considering a problem or possibility or creating an idea. This is a time of decisive action and quick thinking
{s} conceiving in the mind, deliberating
a psychological function that involves the creation and organization of information in the mind
The general process of considering an issue in the mind which results in the formulation of a new mental representation (Solso)
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought"
comes in two forms: directed (corresponding to thinking as a function and is in a circular relationship with language) and the sponteous, creative, nonverbal kind--"dream" or "fantasy" thinking The directed kind harks back historically to the first calls that water had been found but isn't exactly the same as inner language (e g , deaf mutes) Fantasy thinking connects directed thinking to the archaic psyche
The manipulation of mental representations of information
thinking refers to the process of creating a structured series of connective transactions between items of perceived information Metacognition - metacognition refers to awareness and control of one's thinking, including commitment, attitudes and attention Critical thinking - critical thinking refers to reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe or do Critical thinkers try to be aware of their own biases, to be objective and logical Creative thinking - refers to the ability to form new combinations of ideas to fulfill a need, or to get original or otherwise appropriate results by the criteria of the domain in question
The general ideas or opinions of a person or group can be referred to as their thinking. There was undeniably a strong theoretical dimension to his thinking
Having the faculty of thought; cogitative; capable of a regular train of ideas; as, man is a thinking being
approval If you describe someone as a thinking man or woman, you mean that they are intelligent and take an interest in important events and issues, and you approve of this. Thinking people on both sides will applaud this book A newspaper called him `the thinking man's Tory'
This term designates one of the psychological types established by Myers and Briggs In short it means: understanding objective meanings Thinkers make decisions impersonally and tend to be objective when evaluating matters Thinkers are fair but they don't trouble themselves about people's feelings when they are being fair from: D D, Shain (1995) Study Skills
the process of thinking (especially thinking carefully); "thinking always made him frown"; "she paused for thought
to my way of thinking: see way see also wishful thinking. or thought Action of using one's mind to produce thoughts, or covert symbolic responses to stimuli. Theories of thought and thought processes have concentrated largely on directed thinking, including problem solving. At the beginning of the 20th century, researchers focused on studying mental associations. Theorists of Gestalt psychology in the 1920s and '30s believed the elements of thought to be in the nature of patterns elicited from experience. Today these elements are often regarded as bits of information undergoing processing. See also cognitive psychology, information processing
cogitant
mentation
thinking cap
A metaphor for a piece of headgear worn while one is thinking about how to solve a problem

This project looks like it will be a real challenge - put your thinking cap on!.

thinking distance
The distance travelled by a vehicle between the time that a need to brake is perceived and the time that the brakes are applied
thinking distances
plural form of thinking distance
thinking man's crumpet
An intelligent and good looking woman, particularly one who has a high profile in the broadcast media

Joan Bakewell|Joan Bakewell]] was famously described as the thinking man's crumpet.

thinking with one's little head
Present participle of think with one's little head
Thinking Of You
You are on my mind, I am thinking about you, TOY (Internet chat slang)
thinking cap
A state in which one thinks, especially carefully: put on one's thinking cap
thinking cap
a state in which one thinks
thinking clearly
clear way of understanding, manner of thinking which is understandable
thinking constructively
thinking in a way that will lead to productive results
thinking man
serious-minded person
thinking patterns
way of thinking, brain surgery, way in which a person thinks about things
blue-sky thinking
thinking that is not grounded or in touch in the realities of the present
blue-sky thinking
open-minded thinking (i.e., as wide and clear as the blue sky)
critical thinking
The application of logical principles, rigorous standards of evidence, and careful reasoning to the analysis and discussion of claims, beliefs, and issues

Recent studies of adolescents' brain scans show that the consumption of alcohol by young adults can cause long-lasting damage, particularly in areas related to learning, memory and critical thinking.

entrained thinking
A conditioned response that occurs when people are blocked from understanding and using new ways of thinking by the perspectives they acquired through past experience
forward-thinking
Thinking in a manner that takes the future into account; progressive
lateral thinking
Using reasoned thought in a non-standard, or non-linear logical, way to find a solution to a problem
not bear thinking about
Too frightening or upsetting to even contemplate

If the train had come just 5 seconds earlier... well, it just doesn't bear thinking about!.

right-thinking
In agreement on moral positions
right-thinking
Sane, sensible, cogent, clear of thought
think
To consider, judge, regard, or look upon (something) as

I hope you won’t think me stupid if I ask you what that means.

think
To be of the opinion (that)

I think she is pretty, contrary to most people.

think
to ponder, to go over in one's head

Idly, the detective thought what his next move should be.

think
to conceive of something or someone (usually followed by of or on)

I tend to think of her as rather ugly.

think
An act of thinking; consideration (of something)

I'll have a think about that and let you know.

think
To seem, to appear

And than hym thought there com an olde man afore hym whych seyde, ‘A, Launcelot, of evill wycked fayth and poore beleve!’.

think
To communicate to oneself in one's mind, to try to find a solution to a problem

I thought for three hours about the problem and still couldn’t find the solution.

wishful thinking
Decision-making based on self-delusion
wishful thinking
The illusion that what one would like is actually true
think
If you think nothing of doing something that other people might consider difficult, strange, or wrong, you consider it to be easy or normal, and you do it often or would be quite willing to do it. I thought nothing of betting £1,000 on a horse
think
If you think a lot of someone or something, you admire them very much or think they are very good. To tell the truth, I don't think much of psychiatrists People at the club think very highly of him
think
{v} to have ideas, judge, imagin, believe, muse, reflect
think
ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days"
analytic thinking
The abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations
higher-order thinking
Higher-order thinking is a concept of Education reform based on learning taxonomies such as Bloom's Taxonomy. The idea is that some types of learning require more cognitive processing than others, but also have more generalized benefits. In Bloom's taxonomy, for example, skills involving analysis, evaluation and synthesis (creation of new knowledge) are thought to be of a higher order, requiring different learning and teaching methods, than the learning of facts and concepts. Higher order thinking involves the learning of complex judgmental skills such as critical thinking and problem solving. Higher order thinking is more difficult to learn or teach but also more valuable because such skills are more likely to be usable in novel situations (i.e., situations other than those in which the skill was learned)
think
judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior"
think
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
think
decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?"
think
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think" bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam" be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks" use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere" have or formulate in the mind; "think good thoughts" expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up" judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior" dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?" focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin" ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter through"; "Think how hard life in Russia must be these days" decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think what to do next?" imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!
think
have or formulate in the mind; "think good thoughts"
think
dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?"
think
focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think thin"
abstract thinking
philosophical thought, hypothetical thinking, vague thinking, imaginary or unreal thought
abstract thinking
Interactions with one's own internal states as if they were independant entities (NC 8, BC 16, 44)
abstract thinking
ability to think in terms of ideas
abstract thinking
Being able to apply abstract concepts to new situations and surroundings
abstract thinking
Being able to apply abstract concepts to new situations and surroundings [Click Here to Return to List]
analytical thinking
interpretive reasoning, logical thinking, systematic reasoning, investigative reasoning
can't stop thinking about
is obsessed with -, is constantly thinking about -, is fixated on -
clear thinking
sobriety, being clear-headed, reasonableness
constructive thinking
productive thinking, practical thought, positive thinking, useful thought
convergent thinking
thinking that brings together information focussed on solving a problem (especially solving problems that have a single correct solution)
creative thinking
The ability or power used to produce original thoughts and ideas based upon reasoning and judgment
creative thinking
inventive thinking, original thinking
creative thinking
Divergent; creating a large pool of unique ideas See also: Critical Thinking
creative thinking
creativity: the ability to create
creative thinking
An expanding activity that takes what we already know and combines it into new relationships and therefore into new images, ideas, or solutions
creative thinking
Creative thinking includes fluency, flexibility, originality, and elaboration
creative thinking
- The ability to think in a new or unique way
creative thinking
Original, independent thinking that asks, "How might I approach this problem in new and inventive ways?"
creative thinking
Able to see and make things in a new or different way
creative thinking
Ability to form new combinations of ideas to fulfill a need
creative thinking
Develops creative solutions Applies creative solutions to new situations Decision Making Analyzes situation/information Considers risks/implications Compiles multiple viewpoints
creative thinking
The process of producing many alternative useful ideas for a given problem, challenge or situation Originally known as 'problem solving' If you want to learn more, jump to the Creative Thinking section of Nigel Temple's website
critical thinking
Applying one’s own views and approaches, rather than simply accepting other people’s information, attitudes and judgements
critical thinking
The ability to reason, to use logic, to analyze or synthesize information
critical thinking
is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information, gathered or generated by observation, experience, reflection, reasoning, and/or communication as a guide to belief or action  Critical thinking is not the simple acquisition and retention information; the development of a particular set of skills, and/or the repetitive application of those skills without the critical evaluation of their results  Critical thinking encompasses the eight elements of reason: purpose, point of view, question at issue, information, interpretations and inference, concepts, assumptions, implications and consequences (Paul, 1995)
critical thinking
Reasonable reflective thinking that focuses on deciding what to believe or do More precisely, assessing the authenticity, accuracy, and/or worth of knowledge claims and arguments It requires careful, precise, persistent and objective analysis of facts and information
critical thinking
The disciplined ability and willingness to assess evidence and claims, to seek a breadth of contradicting as well as confirming information, to make objective judgments on the basis of well supported reasons as a guide to belief and action, and to monitor one’s thinking while doing so (metacognition) The thinking process that is appropriate for critical thinking depends on the knowledge domain (e g : scientific, mathematical, historical, anthropological, economic, philosophical, moral) but the universal criteria are: clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound empirical evidence, good reasons, depth, breadth and fairness
critical thinking
Shows or requires careful analysis before judgment
critical thinking
A form of complex thinking, especially of a logical type
critical thinking
The ability to discern and discriminate through an individual thought process
critical thinking
The thought process that requires more than memorization of facts It requires that the student analyze, apply and evaluate information
critical thinking
Students are encouraged to develop critical thinking (focusing skills) alongside their creative thinking skills Creative ideas may need to be tempered by reality or feasibility
critical thinking
The careful and reflective process of evaluating claims and arguments
critical thinking
- The ability to compare, contrast, analyze and synthesize information
critical thinking
The ability to acquire information, analyze and evaluate it, and reach a conclusion or answer by using logic and reasoning skills
critical thinking
Analyzing the speaker, the situation, and the speaker's ideas to make critical judgments about the message being presented (See 143)
critical thinking
Convergent; sorting, selecting, refining ideas to create a pool of possible solutions See also: Creative Thinking
critical thinking
the conscious direction of mental processes toward representing and processing information, usually in order to find thoughtful solutions to problems, make judgments or decisions, or to reason
critical thinking
is an active and systematic cognitive strategy to examine, evaluate, and understand complex issues and personal choices, pose provocative questions, correctly frame and then solve problems, and make decisions on the basis of sound reasoning and valid evidence This competitive edge requires both rigorous analysis and nimble imagination
critical thinking
A complex set of cognitive skills employed in problem-solving and intellectual consideration and innovation Critical thinking requires mental agility and thoughtful consideration: one must, almost simultaneously, be able to process and then analyze what is being presented, to make connections between various bits of information, to draw inferences from what has been stated directly, to question any assumptions and connections made, and to remain generally skeptical until sufficient proof is offered Practice in critical thinking is designed to make your mind more powerful This power is something you can apply to any profession and one of the major benefits of taking a humanities class
critical thinking
Provides definitions of critical thinking, teaching strategies to promote critical thinking skills, references, and links to other Internet sites
critical thinking
Logical thinking that draws conclusions from facts and evidence
critical thinking
Critical thinking comes in various forms such as: logical reasoning, developing inferences, using inductive and deductive reasoning, posing questions, developing solutions,summarizing conclusions and evaluation results
divergent thinking
thinking that moves away in diverging directions so as to involve a variety of aspects and which sometimes lead to novel ideas and solutions; associated with creativity
egocentric thinking
self-centered thinking
free-thinking
unwilling to accept authority or dogma (especially in religion)
inventive thinking
creative thought, imaginative or original thinking, clever thought
lateral thinking
(British) thinking that results in new or creative solutions or answers, solving problems by an approach that is indirect and creative, unconventional appraoch to solving of problems
lateral thinking
Lateral thinking is a method of solving problems by using your imagination to help you think of solutions that are not obvious at first. a way of thinking in which you use your imagination to see relationships between things that are not normally thought of together
lateral thinking
a heuristic for solving problems; you try to look at the problem from many angles instead of tackling it head-on
original thinking
ability to creatively solve problems, unconventional thinking
pattern of thinking
manner of considering, way of thinking
put on one's thinking cap
think very deeply, meditate on
right-thinking
approval If you think that someone's opinions or beliefs are sensible and you agree with them, you can describe them as a right-thinking person. Every right-thinking American would be proud of them. = right-minded. a right-thinking person has opinions, principles, or standards of behaviour that you approve of = right-minded
self-oriented thinking
self-centered manner of thought, method of thinking of oneself
task-oriented thinking
way of thinking in which the goal in considered to be of primary importance
think
{i} thought, pondering
think
When you think about ideas or problems, you make a mental effort to consider them. She closed her eyes for a moment, trying to think I have often thought about this problem Let's think what we can do We had to think what to do next. Think is also a noun. I'll have a think about that
think
{f} deliberate, conceive in the mind; believe
think
To guess; to reckon
think
If you think of something, it comes into your mind or you remember it. Nobody could think of anything to say I was trying to think what else we had to do
think
politeness You use `I think' as a way of being polite when you are explaining or suggesting to someone what you want to do, or when you are accepting or refusing an offer. I think I'll go home and have a shower We need a job, and I thought we could go around and ask if people need odd jobs done
think
be capable of conscious thought; "Man is the only creature that thinks"
think
You use expressions such as come to think of it, when you think about it, or thinking about it, when you mention something that you have suddenly remembered or realized. He was her distant relative, as was everyone else on the island, come to think of it
think
I think I can double, therefore I am
think
If you think of an idea, you make a mental effort and use your imagination and intelligence to create it or develop it. He thought of another way of getting out of the marriage
think
If you think of someone, you show consideration for them and pay attention to their needs. I'm only thinking of you You don't have to think about me and Hugh
think
To call anything to mind; to remember; as, I would have sent the books, but I did not think of it
think
bring into a given condition by mental preoccupation; "She thought herself into a state of panic over the final exam"
think
have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to return early that night"
think
Act of thinking; a thought
think
To seem or appear; - - used chiefly in the expressions methinketh or methinks, and methought
think
believe, consider, suppose, think
think
use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
think
you can't hear yourself think: see hear to shudder to think: see shudder to think better of it: see better to think big: see big to think twice: see twice to think the world of someone: see world. have a think to think about a problem or question
think
If you are thinking of taking a particular course of action, you are considering it as a possible course of action. Martin was thinking of taking legal action against Zuckerman
think
To employ any of the intellectual powers except that of simple perception through the senses; to exercise the higher intellectual faculties
think
vagueness You use `I think' in conversations or speeches to make your statements and opinions sound less forceful, rude, or direct. I think he means `at' rather than `to' Thanks, but I think I can handle it
think
You can use think in expressions such as anyone would think and you would think to express your surprise or disapproval at the way someone is behaving. Anyone would think you were in love with the girl see also thinking, thought
think
cogitate, usually best done before speaking
think
expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of money with her new novel"; "I thought to find her in a bad state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I guess she is angry at me for standing her up"
think
imagine or visualize; "Just think--you could be rich one day!"; "Think what a scene it must have been!"
think
(The way we think ): What you believe about your Place and Purpose in the universe What you perceive to be the reality about the origin of the universe, life, and you
think
If you think in a particular way, you have those general opinions or attitudes. You were probably brought up to think like that If you think as I do, vote as I do I don't blame you for thinking that way
think
To purpose; to intend; to design; to mean
think
If you think that something is the case, you have the opinion that it is the case. I certainly think there should be a ban on tobacco advertising A generation ago, it was thought that babies born this small could not survive Tell me, what do you think of my theory? Peter is useless, far worse than I thought He manages a good deal better than I thought possible `It ought to be stopped.' --- `Yes, I think so.'
think
To plan or design; to plot; to compass
think
To conceive; to imagine
think
To believe; to consider; to esteem
think
If something happens and you think nothing of it, you do not pay much attention to it or think of it as strange or important, although later you realize that it is. When she went off to see her parents for the weekend I thought nothing of it
think
an instance of deliberate thinking; "I need to give it a good think"
think
To visualize; imagine
think
to ponder, to go over in ones head
think
disapproval You use think in questions where you are expressing your anger or shock at someone's behaviour. What were you thinking of? You shouldn't steal
think
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
think
You use think when you are commenting on something which you did or experienced in the past and which now seems surprising, foolish, or shocking to you. To think I left you alone in a place with a madman at large! When I think of how you've behaved and the trouble you've got into!
think
To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to ponder; to consider; to deliberate
think
You say just think when you feel excited, fascinated, or shocked by something, and you want the person to whom you are talking to feel the same. Just think; tomorrow we shall walk out of this place and leave it all behind us forever = imagine
think
disapproval You can use think in expressions such as you would think or I would have thought when you are criticizing someone because they ought to or could be expected to do something, but have not done it. You'd think you'd remember to wash your ears `Surely to God she should have been given some proper help.' --- `Well I would have thought so.'
think
To form an opinion by reasoning; to judge; to conclude; to believe; as, I think it will rain to-morrow
think
To presume; to venture
think
To communicate to oneself in ones mind, to try to find a solution to a problem
think
If you think again about an action or decision, you consider it very carefully, often with the result that you change your mind and decide to do things differently. It has forced politicians to think again about the wisdom of trying to evacuate refugees
think
If you are thinking something at a particular moment, you have words or ideas in your mind without saying them out loud. She must be ill, Tatiana thought I remember thinking how lovely he looked I'm trying to think positive thoughts
think
If you say that you think that something is true or will happen, you mean that you have the impression that it is true or will happen, although you are not certain of the facts. Nora thought he was seventeen years old The storm is thought to be responsible for as many as four deaths `Did Mr Stevens ever mention her to you?' --- `No, I don't think so.'
think
You can say that you are thinking of a particular aspect or subject, in order to introduce an example or explain more exactly what you are talking about. I'm primarily thinking of the first year
think
If you think in a particular way, you consider things, solve problems, or make decisions in this way, for example because of your job or your background. To make the computer work at full capacity, the programmer has to think like the machine The referee has to think the way the players do
think
If you think of someone or something as having a particular quality or purpose, you regard them as having this quality or purpose. We all thought of him as a father Nobody had thought him capable of that kind of thing
way of thinking
method of thinking, thought process, manner of working things out
wishful thinking
thoughtfulness, thoughts coming just from the heart
wishful thinking
If you say that an idea, wish, or hope is wishful thinking, you mean that it has failed to come true or is unlikely to come true. It is wishful thinking to expect deeper change under his leadership. Identification of one's wishes or desires with reality. when you believe that what you want to happen will happen, when in fact it is not possible
wishful thinking
the illusion that what you wish for is actually true
without thinking
stupidly: in a stupid manner; "he had stupidly bought a one way ticket"
without thinking
without consideration, in a manner that is not wise
worried thinking
concerned thinking, worried meditation
thinking
Favoriten