judge

listen to the pronunciation of judge
Englisch - Türkisch
yargılamak

O onu yargılamak istemiyor. - She doesn't want to judge him.

Onu kendim için yargılamak zorunda kaldım. - I had to judge it for myself.

yargıç

Yargıç onun ömür boyu hapsedileceğini söylediğinde adam sinir krizine girdi. - The man went to pieces when the judge said he would have to go to prison for life.

Halk en iyi yargıçtır. - The public is the best judge.

hakim

Hakimler için eski seçim süreci çok haksızdı. - The old selection process for judges was very unfair.

Onlar bir hakim atadılar. - They appointed a judge.

{f} karara varmak
hakemlik yapmak
{f} yargıla

Eğer onu iyi tanımıyorsan, bir kişiyi yargılayamazsın. - You cannot judge a person if you don't know him well.

İyi tanımıyorsan, bir kişiyi yargılayamazsın. - You can't judge a person if you don't know him well.

hükme bağlamak
(Spor) yan hakem
yargıçlık yapmak
yargıçlık
hakem

Tom bir sanat yarışmasında bir hakemdi. - Tom was a judge in an art contest.

(yarışma/vb.'de) değerlendirmek
değerlendirme/hakemlik yapmak
-e yargıçlık etmek
hakkında yargıda bulunmak
{i} yargı

Öyle bir yargılama yapmak yanlış fikirlere yönlendirebilir. - Making such a judgement may lead to wrong ideas.

İyi tanımıyorsan, bir kişiyi yargılayamazsın. - You can't judge a person if you don't know him well.

bilirkişi
tahmin etmek
değerlendirmek
"Don't judge me by your self" Beni kendinle karistima, ben sana benzemem anlamında
{i} ekspert
{i} uzman

Uzmanlar henüz en iyi kitabı seçmediler. - The judges haven't yet picked the best book.

O, atlarla ilgili iyi bir uzmandır. - He is a good judge of horses.

{f} değer biçmek
{f} anlam çıkarmak
Eski Ahitte Hakimler kitabı
{f} muhakeme etmek
{f} hüküm vermek; hükmetmek
aralarında uyuşmazlık olan iki kişinin arasını bulan kimse
{f} hakemlik etmek
{i} yargıç, hâkim
savcısı
{f} kanısında olmak
bilirkiş
Yahudi tarihinde krallardan önce hüküm süren hâkimlerden biri
hüküm vermek
eksper
hakie
hakik
judge advocate
(Askeri) askeri adli müşavir
judge advocate generalship
(Askeri) askeri adalet başkanlığı
judge de facto
(Kanun) fiili hakim
judge from
(deyim) -e dayanarak yargıya varmak
judge from
(deyim) -e dayanarak yargılamak
judge he is no good
notunu vermek
judge of execution
(Kanun) infaz hakimi
judge of the peace
sulh yargıcı
judge pro tem
(Kanun) geçici yetkili yargıç
judge pro tem
(Kanun) geçici yargıç
judge advocate
askeri mahkeme savcısı
judge a book by its cover
dış görünüşüne aldanarak bir şeyi yargılamamak
judge of
hakimin
Judge Advocate General
(Askeri) Askeri Adalet İşleri Başkanı
judge advocate
askeri savcı
judge advocate
(Askeri) ASKERİ ADLİ HAKİM, ASKERİ ADLİ MÜŞAVİR: Bir komutanlık karargahında bulunan hukukçu subay. Bu subay; komutanın hukuk müşaviridir ve Milli Savunma Bakanlığı'nda Askeri Adalet İşleri Başkanının yaptığı işlerin aynını yapar. Bu subaya; genel olarak "staff judge advocate" de denir
judge advocate
(Askeri) askeri adli hakim, askeri adli müşavir
judge advocate general
(Kanun) askeri başsavcı
judge advocate general
(Askeri) baş askeri adli müşavir
judge advocate general's corps
(Askeri) ASKERİ ADALET SINIFI, ASKERİ ADALET'TEŞKİLATI: Askeri adaletin uygulanmasına nezaret eder. Askeri mahkemeler vasıtasıyla duruşmaları takip eder. Gerekli adli tavsiyelerde ve buna benzer hizmetlerde bulunur. '
judge advocate general, the
(Askeri) ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANI: Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Komutanlığın ve Ordu'nun Genel Adalet İşleri Başkanı. Askeri Adalet Teşkilatına nezaret eder. Ordu ile ilgili bütün adli konularda hükümeti temsil eder: Adli kayıtların tutulmasından da sorumludur. Rütbesi Tümgeneral'dir
judge by
(Fiili Deyim ) -e göre bir karara varmak
judge by externals
görünüşe dayanarak hükme varmak
judge made law
mahkeme kayıtlarına dayanan hukuk
judge of men
insan sarrafı
juvenile judge
Çocuk hakimi
judged
yargılanan
judged
hükmedilmiş
judges
hakimler

Hakimler için eski seçim süreci çok haksızdı. - The old selection process for judges was very unfair.

Onların her ikisi de çok yetkili hakimler. - They are both very competent judges.

chief judge
başyargıç
chief judge
mahkeme başkanı
district judge
bölge hâkimi
interrogating judge
sorgu hâkimi
trial judge
duruşma hâkimi
fellow judge
hakim arkadaşı
judges
yargıçlar

Yargıçlar bir karar verdiler. - The judges made a decision.

Berlin'de hâlâ yargıçlar var! - There are still judges in Berlin!

natural judge principle
(Kanun) Doğal yargıç ilkesi: Ceza yargılamasında temel evrensel ilkelerdendir. Bu ilke,suçlu olduğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar sanık masumdur ilkesinin güvencesidir. Kısaca,sanık ve olay için olaydan sonra mahkeme kurulamayacağı gibi yargıç güvencesini etkileyen her türlü durum bu ilke kapsamında değerlendirilmelidir
supreme court judge
yüksek mahkeme hakimi
Staff Judge Advocate
(Askeri) Askeri Adli Müşavir
a judge
hâkimin reddi recusation, rejection of
appear before judge
hakim karşısına çıkmak
be a bad judge of
-den anlamamak
be a good judge of
-den anlamak, -in ne olduğunu bilmek
become a judge
hakim olmak
challenge a judge for bias
taraf tutan yargıca itiraz etmek
circuit judge
(Kanun) (abd) bölge hakimi
discretion of judge
(Kanun) hakimin takdiri
district judge
bölge yargıcı
felony against judge
(Kanun) hakim aleyhine suç
lay judge
meslekten olmayan hakim
muslim judge
kadı
presiding judge
(Kanun) duruşma hakimi
puisne judge
ikinci hakim
staff judge advorate
(Askeri) ASKERİ ADLİ HAKİM, ASKERİ ADLİ MÜŞAVİR: Bak. "judge advorate"
trial judge
duruşma hakimi
trial judge advocate
(Askeri) ASKERİ SAVCI: Genel ve özel bir askeri mahkemede ABD adına dava açmak için yetkili mahkeme tarafından tayin edilen subay. Askeri savcı, tutanakları hazırlamakla da görevlidir. Buna "trial counsel" da denir
trial judge duruşma
hakimi
Englisch - Englisch
To arbitrate; to pass opinion on something, especially to settle a dispute etc

We cannot both be right: you must judge between us.

A person officiating at a sports or similar event

At a boxing match the decision of the judges is final.

To criticize or label another person or thing
To form an opinion on

I judge a man’s character by the cut of his suit.

To sit in judgment, to act as judge

Justices in this country judge without appeal.

A public official whose duty it is to administer the law, especially by presiding over trials and rendering judgments; a justice
A person whose opinion on a subject is respected

He is a good judge of wine.

To have as an opinion; to consider, suppose

I judge it safe to leave the house once again.

A person who decides the fate of someone or something that has been called into question
To form an opinion; to infer

THE sun was up so high when I waked that I judged it was after eight o'clock.

To sit in judgment on; to pass sentence on

A higher power will judge you after you are dead.

{n} on who presides in a court, an umpire
{v} to pass sentence, doom, decide, discern
Government official with authority to decide lawsuits brought before courts Other judicial officers in the U S courts system are Supreme Court justices
The court official who presides in the higher courts and makes decisions about law and about facts in cases where there is no jury, and imposes sentences and awards damages •Child`s Representative
form an opinion of or pass judgment on; "I cannot judge some works of modern art"
an elected or appointed official with authority to hear and decide cases in a court of law
To arrogate judicial authority over; to sit in judgment upon; to be censorious toward
an attorney that is appointed by the Governor to preside over a Superior Court or an individual that is elected to preside over a Justice of the Peace Court
To hear and determine, as in causes on trial; to decide as a judge; to give judgment; to pass sentence
between two or more parties; an umpire; as, a judge in a horse race
The judge decides what is best for the youth The judge issues court orders, reads reports, hears arguments and decides whether the youth should be placed in the custody of the state Judicial Review: A court review that looks at the progress of the parents and the youth in order to decide the safest place for the youth to live There must be a Judicial Review within 18 months (soon to be 12 months) of the child entering custody and at least every 12 months after that Juvenile Court: A district court or another court that only addresses matters affecting children younger than 18
{f} preside over a court trial and make decisions; rule, determine; criticize; assess; act as a judge
A public officer who is invested with authority to hear and determine litigated causes, and to administer justice between parties in courts held for that purpose
In the Police state of Mega-city ones, the police force known as the Judges have the power of Judge,Jury and Executioner
A judge is a person who decides who will be the winner of a competition. A panel of judges is now selecting the finalists
pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
a public official authorized to decide questions bought before a court of justice form an opinion of or pass judgment on; "I cannot judge some works of modern art"
determine the result of (a competition) put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of; "The football star was tried for the murder of his wife"; "The judge tried both father and son in separate trials
One who has skill, knowledge, or experience, sufficient to decide on the merits of a question, or on the quality or value of anything; one who discerns properties or relations with skill and readiness; a connoisseur; an expert; a critic
an authority who is able to estimate worth or quality
If you judge something such as a competition, you decide who or what is the winner. Colin Mitchell will judge the entries each week A grade B judge could only be allowed to judge alongside a qualified grade A judge. + judging judg·ing The judging was difficult as always
To hear and determine by authority, as a case before a court, or a controversy between two parties
the person who makes judgments for use in evaluating the teacher See Assessor, Evaluator, Judgment
The government officer that presides over the court and determines questions of law
To examine and pass sentence on; to try; to doom
To exercise the functions of a magistrate over; to govern
determine the result of (a competition)
See Judge, v
An official who rates each dive on a 0-10 scale At major meets, there are seven judges and the highest and lowest scores are thrown out
If someone is a good judge of something, they understand it and can make sensible decisions about it. If someone is a bad judge of something, they cannot do this. I'm a pretty good judge of character
Person who presides over courtroom proceedings and renders a decision
One of the supreme magistrates, with both civil and military powers, who governed Israel for more than four hundred years
A person with authority to hear evidence and decide cases in court
put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial of; "The football star was tried for the murder of his wife"; "The judge tried both father and son in separate trials"
In the period of the Judges, a person who held off Israel's enemies, for example, Ehud, Deborah, Gideon, and Samson See Chapter 7
The official who presides over a trial
The individual evaluating the performance of the dog and handler
An official of the judicial branch of government with authority to decide lawsuits brought before courts The term "judge" may also refer to all judicial officers, including Supreme Court justices
If you judge something or someone, you form an opinion about them after you have examined the evidence or thought carefully about them. It will take a few more years to judge the impact of these ideas I am ready to judge any book on its merits It's for other people to judge how much I have improved The UN withdrew its relief personnel because it judged the situation too dangerous I judged it to be one of the worst programmes ever screened The doctor judged that the man's health had, up to the time of the wound, been good
judge tentatively or form an estimate of (quantities or time); "I estimate this chicken to weigh three pounds"
You use judging by, judging from, or to judge from to introduce the reasons why you believe or think something. Judging by the opinion polls, he seems to be succeeding Judging from the way he laughed as he told it, it was meant to be humorous
a public official authorized to decide questions bought before a court of justice
If you say that something is true as far as you can judge or so far as you can judge, you are assuming that it is true, although you do not know all the facts about it. The book, so far as I can judge, is remarkably accurate. Public official vested with the authority to hear, determine, and preside over legal matters brought in court. In jury cases, the judge presides over the selection of the panel and instructs it concerning pertinent (Hukuk) The judge may also rule on motions made before or during a trial. In the U.S., judges are elected or appointed. Most federal judges are appointed for life by the president with the advice and consent of the Senate. The highest-ranking judge in the U.S. legal system is the chief justice of the Supreme Court. See also judgment, judiciary, magistrate's court, Missouri Plan
To assume the right to pass judgment on another; to sit in judgment or commendation; to criticise or pass adverse judgment upon others
To compare facts or ideas, and perceive their relations and attributes, and thus distinguish truth from falsehood; to determine; to discern; to distinguish; to form an opinion about
The act of criticizing or labeling another person or thing
(RWT) Government official with authority to decide lawsuits brought before courts Other judicial officers in the U S courts system are Supreme Court justices
If you judge something, you guess its amount, size, or value or you guess what it is. It is important to judge the weight of your washing load correctly I judged him to be about forty Though the shoreline could be dimly seen, it was impossible to judge how far away it was = estimate
The individual evaluating and scoring the performance of the dog and handler
A presiding officer of the court
A duly elected official presiding over court cases and determining sentence
a judge is the person who presides over a court case The judge will either determine the case and decide who should win or lose in a civil case or will direct the jury on those things it should consider in a criminal case The judge is also responsible for deciding the type and severity of sentence which someone convicted of a crime should have imposed upon them and the extent of the damages in a civil case A judge does not necessarily always hear cases in court and can hear cases privately (i e without the jury or the public present) in chambers There are several different types of judge including district judges, recorders, masters, trial judges and Appellate Court Judges
To examine and form an opinion on To hear a case and determine a case To come to a conclusion
An elected or appointed individual empowered by law to hear and determine disposition of a legal issue
In Vermont, the Family Court Judge presides over cases involving the establishment of parentage and custody as well as contempt actions (Whereas Family Court Magistrates preside over the establishment, modification and enforcement of child support )
{i} one who presides over court trials; one who chooses the winner in a contest, arbiter; expert, critic
A person appointed to decide in a trial of skill, speed, etc
The title of the seventh book of the Old Testament; the Book of Judges
A judge is the person in a court of law who decides how the law should be applied, for example how criminals should be punished. The judge adjourned the hearing until next Tuesday Judge Mr Justice Schiemann jailed him for life
judge advocate
a commissioned officer acting as a lawyer to advise a court martial on points of law or to act as prosecutor
Judge Advocate-General's Office
office of the head attorney for the military
Judge Impeachment Court
(in Japan) the Diet's Impeachment Court
Judge Indictment Committee
(in Japan) the Diet's Impeachment Committee
judge advocate
military lawyer, military barrister
judge advocate
a staff officer serving as legal adviser to a military commander an officer assigned to the judge advocate general
judge advocate
a staff officer serving as legal adviser to a military commander
judge advocate
an officer assigned to the judge advocate general
judge advocate general
The chief legal officer of a branch of the U.S. armed forces
judge advocate general
the senior legal advisor to a branch of the military
judge advocate general
chief legal officer and advisor to a branch of the military
judge as you would be judged
do not judge a man until you have experienced what he has experienced
judge not lest ye be judged
one should never be critical of others because criticism always comes back on the one who criticises
judge not that ye be not judged
one should never be critical of others because criticism always comes back on the one who criticises
judge`s incapacity
inability of a judge to conduct a trial
juvenile judge
judge who presides over a juvenile court (court of law where minors are tried)
goal judge
an ice hockey official who judges whether pucks enter the net and sits directly behind the goal, triggering a red light and siren when a goal is scored
judged
Simple past tense and past participle of judge
judging
Present participle of judge
sober as a judge
Completely sober
you can't judge a book by its cover
It is not possible to make reliable judgments about things or people by considering external appearances alone
A Judge
qadi
A judge
juge
A judge
monk
Blessed be the True Judge
blessing said immediately after someone has died (Judaism)
I am no judge of that
I am not knowledgeable enough to give an opinion on that
Judg
parallelism
Judges
Judg
Judges
{i} 7th book of the Old Testament that tells the history of Israel under political and religious leaders known as the judges
Judges
A book of the Old Testament and the Hebrew Tanakh
a judge
jurist
as sober as a judge
very serious
back judge
a football official
district court judge
judge presiding over a district court (trial court having jurisdiction over cases in a particular legal district)
district judge
judge who presides over a district court
don't judge the book by the cover
do not judge things by their external appearance but rather their contents
field judge
a football official
judged
past of judge
judges
Those appointed by federal and provincial governments to adjudicate on a variety of disputes, as well as to preside over criminal proceedings
judges
Plural of judge
judges
a book of the Old Testament that tells the history of Israel under the leaders known as judges
judges
additional officials who assist the referee in detecting illegal or invalid actions, such as floor judges or hand judges
judges
The period of the Judges was between the conquest and the Davidic monarchy when Israelite tribes were settling the land of Canaan; the book of Judges contains the stories of the individual judges
judges
Judges were charismatic leaders who arose within Israel in times of crisis As God's representatives they provided the necessary leadership to deal with the situation at hand Israel had judges between the settlement of the Promided Land and the emergence of the monarchy
judges
The judges for competitive events are all TOB (Tournament of Bands) certified The judges are present on the field, and also in a vantage point to see the overall band These judges are musical professionals, and must qualify to be TOB Judges
judges
Appointed to decide issues in a Church annulment case
judges
Officials who assist the referee in conducting a fencing bout
judges
Shoftim Judges
judging
the cognitive process of reaching a decision or drawing conclusions
line judge
football official who assists the referee by keeping track of the official time during the game
presiding judge
judge hearing a case; chairman of the courthouse, head judge; chief judge in a religious court
side judge
a football official
sole judge
only judge, judge which makes decisions based solely on his own opinion
supreme court judge
judge in an extremely high level court, judge in a supreme court
supreme judge
judge in an extremely high level court, judge in a supreme court
the judge's bench
chair used by a judge during courtroom proceedings (usually elevated on a podium)
trial judge
a judge in a trial court
Türkisch - Englisch

Definition von judge im Türkisch Englisch wörterbuch

judge impartially
tarafsızlıkla yargılamak
judge
Favoriten