kilit

listen to the pronunciation of kilit
Türkisch - Englisch
lock

Tom found the office door locked. - Tom ofis kapısını kilitli buldu.

Really? I had locked it up before I went out. - Gerçekten mi? Ben gitmeden önce onu kilitlemiştim.

closure
fastening
(Askeri,Teknik) detent
lynchpin
lock, padlock; shackle
lock; padlock
key

Jim turned the key in the lock. - Jim kilitin içinde anahtarı çevirdi.

Tom couldn't unlock the door because he had the wrong key. - Tom kapıyı kilitleyemedi, çünkü yanlış anahtarı almıştı.

clevis, shackle
fastener
{i} locking

Why are you locking the door? - Neden kapıyı kilitliyorsun?

I remember locking the door. - Kapıyı kilitlediğimi hatırlıyorum.

asma kilit
padlock

There's a padlock on the door. - Kapıda bir asma kilit var.

Tom padlocked the door. - Tom kapıyı asma kilitle kilitledi.

kilit adam
keyman
kilit vurmak
1. to lock (a door). 2. to attach a lock (to). 3. to close down (a business)
kilit adam
linchpin
kilit adam
kingpin
kilit bölge
key area
kilit dili
(Askeri) plug
kilit dili
click
kilit dili
lock bolt
kilit kolu
lock lever
kilit köprüsü
keeper
kilit kırma
effraction
kilit mandalı
pawl
kilit mandalı
catch
kilit mevzi
(Askeri) key position
kilit nokta
key point
kilit noktası
key position
kilit personel
(Askeri) key man
kilit personel
(Askeri) key personnel
kilit pimi
locking pin
kilit pimi
plunger
kilit pimi
lock pin
kilit sanayi
(Ticaret) key industry
kilit sayısı
(Bilgisayar) locks
kilit sürgüsü
lock-bolt
kilit taşı
corner stone
kilit vurmak
lock
kilit yayı
lock spring
kilit yok
(Bilgisayar) no locks
kilit zorlama
effraction
kilit açmak
unlock
kilit sarma
key wrapping
kilit taşı
(Mimarlık) Key stone
kilit adam
pivot man
kilit aktör
key actor
kilit altına almak
to lock up, put under lock and key
kilit altında
under lock and key
kilit altında saklamak
lock up
kilit anahtar yatağı
talon
kilit aynası
lock plate
kilit aynası
finger plate
kilit açma ustası hırsız
picklock
kilit bandı
lock strap
kilit başlığı
edge-plate
kilit başlığı
lock cap
kilit başlığı
ratchet head
kilit bileziği
(Otomotiv) locking ring
kilit boylaması
lock rail
kilit burcu
locking shaft
kilit cıvatası
(Otomotiv) shear bolt
kilit cıvatası
shackle bolt
kilit damağı
(Otomotiv) locking plate
kilit damağı
door-bolt clip
kilit dili
catch
kilit dili
ward
kilit dili
bolt
kilit dili
lock bolt, bolt, catch, ward
kilit ekle
(Bilgisayar) add lock
kilit faktör
(Askeri) key consideration
kilit fikir
key idea
kilit gibi
(someone) who won't tell a secret, tight-lipped
kilit gibi olmak
to be hand in glove, be hand and glove, be thick as thieves
kilit güçlü yan
(Ticaret) key strength
kilit halkası
lock ring
kilit halkası
(Otomotiv,Teknik) locking ring
kilit ihlali
(Bilgisayar) lock violation
kilit kadro
key post
kilit kaması
lock wedge
kilit kancası
lock hook
kilit kapağı
(Otomotiv) locking plate
kilit kasası
lock case
kilit kavrama
lock-up clutch
kilit kavrama
lock up-clutch
kilit keşfi
(Bilgisayar) lock discovery
kilit kiti
lock kit
kilit kişiler
key people
kilit kuşağı
lock rail
kilit köprüsü
strike plate
kilit köprüsü ile kilitlemek
hasp
kilit kürek olmak
to guard, look after (a place)
kilit kıran
effractor
kilit kırılmış
The lock is broken
kilit mandalı
retainer
kilit manşonu
lock sleeve
kilit manşonu
block-up sleeve
kilit mavi
(Bilgisayar) lock blue
kilit mesaj
key message
kilit mesnedi
lock brace
kilit mili
lock shaft
kilit nokta
key
kilit noktası
a) key person b) key position
kilit noktası
1. key person. 2. key position, key point
kilit pim
master pin
kilit plakası
(Otomotiv) interlock plate
kilit pulu
lock washer
kilit rayı
lock rail
kilit roller
(Ticaret) boundary roles
kilit sacı
lock plate
kilit sargısı
holding winding
kilit segmanı
(Otomotiv) lock ring
kilit segmanı
latch clamp
kilit sektör
(Ticaret) key sectoi
kilit sereni
locking stile
kilit somun
checknut
kilit somunu
locknut
kilit somunu
binding nut
kilit spreyi
lock spray
kilit sürgüsü
lock bolt
kilit tapası
lock plug
kilit taşı
keystone
kilit taşı
keystone, corner stone
kilit taşı arch
keystone
kilit ustası
locksmith
kilit vidası
lock screw
kilit yasa
key law
kilit yatağı
doorlever support packing
kilit yağı
lock fluid
kilit yeri
key position, key point
kilit yuvası
lock housing
kilit yönetici personel
(Ticaret) key management personnel
kilit zorlayan
effractor
kilit çarkı
locking wheel, ratchet wheel
kilit çarkı
ratchet wheel
kilit çarkı
locking wheel
kilit çivisi
dog nail
kilit ökçesi
detent lug
kilit önem
key importance
kilit özellik
key feature
kilit özgen
(Biyokimya) key enzyme
kilit özgen
(Denizbilim) key-enzyme
kilit şasisi
lock frame
kilit şeridi
lock tab
kilitler
(Bilgisayar) locks

Tom changed the locks on his doors. - Tom kapılarındaki kilitleri değiştirdi.

Tom plans to put new locks on all the doors. - Tom tüm kapılara yeni kilitler koymayı planlıyor.

kırk kilit otu
(Botanik, Bitkibilim) horsetail
merkezi kilit
central locking
merkezi kilit
(Otomotiv) power door locks
otomatik kilit
(Çevre) interlock
zincir kilit cıvatası
chain bolt
asma kilit takmak
padlock

Her friends had to padlock the freezer to prevent her from eating ice cream. - Arkadaşları onun dondurma yemesini engellemek için buzluğa asma kilit takmak zorunda kaldılar.

ana kilit
king bolt
asma kilit köprüsü
hasp
bagaj kapağı kilit motoru
(Otomotiv) tailgate lock actuator
direksiyon kilit tahditi
(Otomotiv) steering lock stop
direksiyon kilit tertibatı
(Otomotiv) steering lock assembly
el freni kilit mandalı
(Otomotiv) handbrake ratchet
elektronik kilit
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electronic lock
eve hırsız girdikten sonra kapıya kilit takmak
to lock the barn door after the horse is stolen
grower kilit sacı
(Otomotiv) helical spring lock washer
gömme kilit
mortise lock
gömme kilit
inset lock
hidrolik kilit
hydraulic lock
hırsıza kilit/kapı/baca olmaz
(Atasözü) 1. There is no real safeguard against burglars. 2. If someone is really bent on evil there is no way to stop him
jant kilit halkası
(Otomotiv) lock ring
jant kilit segmanı
rim ring
kapısına kilit vurmak
1. to lock up (a place). 2. to close down (a business)
komple kilit manşonu
locking sleeve assembly
kontak kilit silindiri
(Otomotiv) ignition lock barrel
milli kilit
spindle lock
park freni kilit mandalı
(Otomotiv) parking pawl
park kilit mandalı
parking pawl
pivot eksenli kilit
pivot axle lock
sems kilit somunu
sems lock nut
silindir kilit
(Otomotiv,Teknik) cylinder lock
sustalı kilit
spring lock
sustalı kilit
snap lock
sürmeli kilit
deadlock
topuz kollu kilit
knob lock
yale kilit
Yale lock
yaylı kilit
snap lock
yaylı kilit
spring lock
çarpma kilit
snap lock
şifreli kilit
puzzle lock
şifreli kilit
combination lock
şifreli kilit
permutation lock
Türkisch - Türkisch
Bir yanı değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan yarım halka
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti: "Sonunda kapının kilidi göz yaşlarıma dayanamadı."- Y. Z. Ortaç
sanga
kupli
(Osmanlı Dönemi) MIHSAL
suser
zanga
gora
kilit taşı
(Mimarlık) mimaride açıklığı geçmek için kemer(arch) şeklinde taştan yapılan kirişin, en üst noktasında, diğer bir anlatımla tam ortasına konan ters ikiz kenar yamuk şeklindeki taşa, heriki taraftan örülerek oluşturulan kirişteki taşların şekli itibarıyla çökmesini engelleyen yani kitleyen taşa denir
kilit dili
Kilidin anahtarla sürülen parçası
kilit sarma
İki veya daha çok bağ boyundurukları altına karşılıklı olarak atılmış ve biribirine fırçalarla bağlanmış olan bir çift sarma
kilit taşı
bakınız: anahtar taşı
kilit yeri
Kilidin yerleştiği yuva
asma kilit
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
bindirme kilit
Gövdesi kutu biçiminde olan, kapak veya kapının arkasına doğrudan vidalanan, basit mekanizmalı kilit
gömme kilit
Gövdesi kapak veya çekmecenin kenarına açılan yuvaya gömülerek takılan kilit
ispanyolet kilit
Elbise dolabı, büro dolabı vb. eşyaların kapaklarına takılan, sürgü kolları ile kapağın altından ve üstünden kilitleme yapan gömme kilit çeşidi
komple kilit
Bir mobilyanın sadece bir çekmece veya kapağına takılan, kilitlendiği zaman mobilyanın bütün kapak ve çekmecelerini kilitleyebilen özel bir kilit çeşidi
topuzlu kilit
Kilit sistemini bünyesinde bulunduran kapı kolu
şifreli kilit
Üstünde her birinde çepeçevre birçok harfler yazılı bir sıra tekerlek bulunan ve bunlar çevrildiğinde bilinen bir kelime ortaya çıkarılınca açılabilen kilit
kilit
Favoriten