luck

listen to the pronunciation of luck
Englisch - Türkisch
şans

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

talih

Tom'un talihi yüzüne güldü. - Tom got a lucky break.

Talih işte, kader benden yanaydı. - As luck would have it, Providence was on my side.

{i} tâlih

Talih işte, kader benden yanaydı. - As luck would have it, Providence was on my side.

Tom en kötü talihe sahipti. - Tom has had the toughest luck.

akyazı
ikbal
akyıldız
uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

yom
nasip
{i} uğur, yom. f
{i} baht
kader

Talih işte, kader benden yanaydı. - As luck would have it, Providence was on my side.

kısmet
tecelli
lück
fal
good luck
{i} uğur

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

ill luck
şanssızlık
ill luck
tâlihsizlik
luck into something
şans eseri
luck of
şans
luck out on
şans dışarı
luck runs out
şansın tükenmesi
luck up
şans kadar
luck out
şans eseri yapmak
luck out
{k} talih (birine) gülmek
as luck would have it
şansıma
be out of luck
şansı yaver gitmemek
be out of luck
şansı olmamak
be out of luck
şanssız olmak
better luck next time
(deyim) bir dahaki sefere (artık)
depend on luck
şansa bağlı olmak
down on one's luck
kör talih
good luck
hayırlı ola!
good luck
baht
good luck
akyazı
good luck with it
hayırlısı
good luck with it
hayırlı olsun
good luck with it
hayırlısı olsun
good luck!
rasgele
just my luck
şansıma
out of luck
şanssız olmak
push one's luck
şansını zorlamak
receive a stroke of luck
(Argo) şans yakalamak
sheer dumb luck
keriz şansı
sheer dumb luck
enayi şansı
sheer dumb luck
acemi şansı
stroke of luck
talih kuşu
wish somebody good luck
başarı dilemek
wish someone luck
başarılar dilemek
bad luck
aksilik
bad luck
kötü şans

Siyah kediler kötü şanstır. - Black cats are bad luck.

Hatası için kötü şansını suçluyor. - He blames his failure on bad luck.

bad luck
şanssızlık
be in luck
şanslı olmak
for luck
şans getirsin diye
good luck
iyi şans

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

good luck charm
iyi şans duası
good luck!
Bol şanslar!
hard luck
şanssızlık
hard luck
kötü şans
hard luck
talihsizlik
hard luck
kör talih
have a run of luck
şansı yaver gitmek
out of luck
şansı olmamak
push one's luck
riske girmek
take pot luck
verileni almak
take pot luck
bulduğunu yemek
Don't Push Your Luck
şansını fazla zorlama
a question of luck
şans meselesi
accident; bad luck; misfortune
kaza, kötü şans, talihsizlik
as luck would have it
Allah'tan, iyi ki, çok şükür ki, bereket versin ki
as luck would have it meaning
Allah'tan, iyi ki, çok şükür ki, bereket versin ki
as luck would have it meaning
Şans eseri
as luck would have it meanings
Allah'tan, iyi ki, çok şükür ki, bereket versin ki
best of luck
bol şanslar
better luck next time
bir dahaki sefere artık
better luck next time
bir dahaki sefere
bit of luck
şans bit
by luck
şans
devil's own luck
Şeytan kendi şans
don't push your luck
şansını zorlama
dumb luck
Aptal, ahmak, mankafa
for luck
Şans için
good luck
iyi şanslar

Güle güle ve iyi şanslar. - Goodbye and good luck.

Hoşça kal ve iyi şanslar. - Good-bye and good luck.

good luck
başarılar
good luck charm
iyi şanslar çekicilik
good luck to you both
ikiniz de iyi şanslar
hard lines/luck
Sabit hatları / şans
have the luck
şanslı
ill luck
kör talih
is in luck's way
şans yolunda olduğunu
knowing my luck
Şanssızlığı, işlerin sizin için hep ters gidebileceğini anlatır

They said it will be sunny today but knowing my luck it is terribly raining.

lady luck
Kumarbazların inanışında şans meleği, şans getiren kadın
lots of luck
Bol şans
pot luck
Herkesin bir şeyler pişirip getirdiği yemekli toplantı
pure luck
Sadece şans, katıksız şans: "Hank won the fishing contest, but it was püre luck, not skill."
push luck
Push öneş luck: Şansını zorlamak
push luck
şans push
push your luck
şansını zorlamak
rotten luck
şanssızlık
stroke of luck
şans inme
tough luck
(deyim) Bir girişim sonucunda, sonucun şansla orantılı olarak başarısız sonuçlandığı düşünüldüğünde söylenen söz. Türkçedeki "yapacak bir şey yok" ya da "kısmet!" sözcüklerine anlamca yakındır
tough luck!
şansım var!
wish us luck
Bize şans diliyorum
with a bit of luck
Umarım ..., şansım(iz) yaver giderse
with any luck
Herhangi bir şans ile
with any luck
Umarım ..., şansım(iz) yaver giderse
with no luck
beyhude, boşuna
(one's luck) to hold
şansı devam etmek
(one's luck) to run out
şansı açılmak
(one's luck) to turn
şansı dönmek
Don't push your luck
şansına fazla güvenme
bad luck
uğursuzluk

Onu söylemek uğursuzluk getirir. - It's bad luck to say that.

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

bad luck
kör talih
be down on one's luck
talihi yüz çevirmek
be down on one’s luck
(Konuşma Dili) kör talihi olmak
be down on one’s luck
(Konuşma Dili) şansı kötü gitmek
be down on one’s luck
(Konuşma Dili) bahtı kara olmak
be down on one’s luck
(Konuşma Dili) şansı kötü olmak
beginner's luck
eşek şansı
beginner's luck
(deyim) acemi sansi
beginner's luck
acemi şansı
best of luck
çok iyi şans
bring luck
şans getirmek
bring luck
kademli gelmek
bringing bad luck
baykuş gibi
dogged by bad luck
belâdan yakasını kurtaramamak
down on his luck
talihsiz
down on one's luck
şanssız
down on one's luck
bahtsız
down on one's luck
tâlihsiz
for luck
uğur getirsin diye
good luck
{i} şans

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Tom Mary'ye iyi şans diledi. - Tom wished Mary good luck.

hard luck story
şanssızlıkla ilgili avutucu konuşma
hard luck story
(deyim) para veya yardim istemek icin uydurulan mutsuzluk oykusu
have the devil's own luck
ballı olmak
have the luck of the devil
ballı olmak
have the luck of the devil
çok şanslı olmak
his bad luck
alnının karayazısı
if luck allows
şans yaver giderse
if luck permits
şans yaver giderse
ill luck
uğursuzluk
ill luck
aksilik
in luck
talihli, şansı açık
just my luck
tam benim şansıma
luckless
şanssız
luckless
(sıfat) şanssız
out of luck
şanssız

Tom cüzdanını kaybettiğinde şanssızdı. - When Tom lost his wallet, he was out of luck.

out of luck
talihsiz
pot luck
ne çıkarsa bahtına
pot luck
allah ne verdiyse
press one's luck
şansına fazla güvenmek, şansını zorlamak: Don't press your luck. Şansına güvenme./Şansını zorlama
push luck
(deyim) push one's luck: şansının devam edeceğine çok güvenmek
push one's luck
{k} şansına fazla güvenmek
rotten luck
aksilik
streak of bad luck
anlık şanssızlık
streak of luck
anlık şans
streak of luck
kısa süren şans
take pot luck
allah ne verdiyse yemek
take pot luck
kura çekmek
take pot luck
{k} (deyim) denemek,ne çıkarsa bahtına
take pot luck
rasgele seçmek
the luck of the draw
(deyim) sans isi
to be in luck
kısmeti açılmak
to be in luck
şanslı olmak
try one's luck
şansını denemek
what luck
(Askeri) HAVA ÖNLEMESİNDE "VERİLEN GÖREVLERİN SONUÇLARI NELERDİR/NEDİR" ANLAMINA GELEN KOD
who brings good luck
ayağı uğurlu
Englisch - Englisch
To rely on luck

No plan. We're just to going to have to luck through.

To carry out relying on luck

Our plan is to luck it through.

Something that happens to someone by chance, a chance occurrence

The raffle is just a matter of luck.

A superstitious feeling that brings fortune or success

He blew on the dice for luck.

To succeed by chance

His plan lucked out.

{n} chance, accident, fortune, good fortune
Luck is often used for good luck; as, luck is better than skill
formulae You can say `Bad luck', or `Hard luck', to someone when you want to express sympathy to them. Well, hard luck, mate
If you say that someone is pushing their luck, you think they are taking a bigger risk than is sensible, and may get into trouble. I didn't dare push my luck too far and did not ask them to sign statements
If you say that someone is out of luck, you mean that they cannot have something which they can normally have. `What do you want, Roy? If it's money, you're out of luck.'
The reason you lost that game See Skill
If you describe someone as down on their luck, you mean that they have had bad experiences, often because they do not have enough money
an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a favorable outcome; "it was my good luck to be there"; "they say luck is a lady"; "it was as if fortune guided his hand
an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another; "bad luck caused his downfall"; "we ran into each other by pure chance"
{i} fortune; fate; success, good fortune
Good planning carefully executed
pot luck: see pot. luck out to be lucky
The merging of opportunity with preparation
That which happens to a person; an event, good or ill, affecting one's interests or happiness, and which is deemed casual; a course or series of such events regarded as occurring by chance; chance; hap; fate; fortune; often, one's habitual or characteristic fortune; as, good, bad, ill, or hard luck
formulae If you say `Good luck' or `Best of luck' to someone, you are telling them that you hope they will be successful in something they are trying to do. He kissed her on the cheek. `Best of luck!'
your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you); "whatever my fortune may be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was her portion"
luck is a hot and hard sack, when you try to open it you only get your fingers burned, when you think you have lost it somebody hits your head with that
If you ask someone the question `Any luck?' or `No luck?', you want to know if they have been successful in something they were trying to do. `Any luck?' --- `No.'
{f} have good luck, luck-out, succeed through chance, have an instance of exceptionally good luck
You can say someone is in luck when they are in a situation where they can have what they want or need. You're in luck. The doctor's still in
Alexandrite, Amber, Apache Tear, Aventurine, Chalcedony, Chrysoprase, Cross Stone, Jet, Lepidolite, Olivine, Opal, Pearl, Sardonyx, Tiger's Eye, Turquoise
n A result of randomness giving one or more players an advantage within a game (See also random)
Luck or good luck is success or good things that happen to you, that do not come from your own abilities or efforts. I knew I needed a bit of luck to win The Sri Lankans have been having no luck with the weather The goal, when it came, owed more to good luck than good planning
If someone tries their luck at something, they try to succeed at it, often when it is very difficult or there is little chance of success. She was going to try her luck at the Las Vegas casinos
Bad luck is lack of success or bad things that happen to you, that have not been caused by yourself or other people. I had a lot of bad luck during the first half of this season Randall's illness was only bad luck. see also hard luck
cess
luck in
To experience good luck; to be fortunate or lucky

I hope I luck in and win the draw.

luck out
To experience great luck; to be extremely fortunate or lucky

I lucked out and got the last two tickets to the big show.

luck out
To have run out of luck

I lucked out and failed to get the tickets.

luck of the draw
The chance that your name or number will be chosen. "Plan your future. Don't depend on the luck of the draw."
luck it
act by relying on one's luck
luck out
succeed by luck; "I lucked out and found the last parking spot in the lot
luck out
succeed by luck; "I lucked out and found the last parking spot in the lot"
luck-out
{f} have bad luck; to run out of luck (Slang)
luck-out
{f} (Slang) have good luck; succeed by total luck; be lucky in an unexpected manner (e.g.: "I was worried because I was not prepared to give a report at the management meeting, but I lucked out because the meeting was postponed")
Lady Luck
A personification of luck
as luck would have it
As it happened; how it turned out; by good fortune; fortunately or luckily

I didn't plan to stop there, but as luck would have it, they were open when I went by.

bad luck
misfortune
bad luck
Expressed to someone suffering misfortune
down on one's luck
Unlucky or undergoing a period of bad luck, especially with respect to financial matters

Pitcher Kyle Lohse, 29, who has had unsuccessful stints with the Minnesota Twins, Cincinnati Reds and Philadelphia Phillies, seems to have found a home with the St. Louis Cardinals, a team that has a knack for turning around pitchers down on their luck.

good luck
A phrase said to wish fortune on someone or as encouragement
good luck
Positive fortune
hard luck
Expressed to someone suffering misfortune
luck.
jam

He's got more jam than Waitrose.

luckless
Without luck
out of luck
experiencing a temporary misfortune

You're out of luck, the train has just left.

pot-luck
Attributive form of pot luck, noun
push one's luck
To take an excessive risk or to attempt some task unlikely to succeed, especially after having already been unexpectedly lucky

The jury had little choice but to free the killer. Sane enough at least not to push his luck, Sledge immediately left the state.

ride one's luck
To avoid failure only by good fortune
shit out of luck
In unfortunate circumstances such that all options for achieving one's goal are exhausted; unlucky; screwed

There are no tickets left. I guess we're shit out of luck.

streak of good luck
A series of lucky events

By finding this clover your streak of good luck has already begun.

tough luck
bad luck
streak of bad luck
(Ev ile ilgili) A series of events that are only bad luck
string of bad luck
(Ev ile ilgili) A series of events that are only bad luck
luckless
{a} unfortunate, unhappy, wretched
as luck would have it
(deyim) By good fortune
as luck would have it meaning
(deyim) By good fortune
as luck would have it meanings
(deyim) By good fortune
chuck-a-luck
(Oyunlar) Chuck-a-luck, also known as birdcage, is an unequal game of chance played with three dice. It is derived from grand hazard, and both can be considered a variant of sic bo, a popular casino game, although chuck-a-luck is more of a carnival game than a true casino game. The game is sometimes used as a fundraiser for charity
lady luck
Lady Luck is a personification of luck that is often involved in gambler's superstitions
tough luck
(deyim) That is too bad. (Said as a reply to someone relating an unfortunate situation.)
with a bit of luck
'With any luck', also 'with a bit of luck' is used before describing an event or a result that you are hoping for
with any luck
'With any luck', also 'with a bit of luck' is used before describing an event or a result that you are hoping for

With any luck (= I hope that) we should get to Newcastle by early evening.

Best of luck!
good luck, may you have good luck, may you be successful
Good luck!
{ü} May you be blessed with good fortune, May you have success!, May you do well!
bad luck
an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
bad luck
unnecessary and unforeseen trouble resulting from an unfortunate event
bad luck
an unpredictable outcome that is unfortunate; "if I didn't have bad luck I wouldn't have any luck at all
bad luck
absence of good fortune
be down on one's luck
be unfortunate, be unsuccessful, be unlucky, be in a wretched state
beginner's luck
fortune of a beginner, luck of someone who is new to an activity
devil's own luck
he has more luck than brains
don't push your luck
don't attempt to get too much; don't ask for more
down on one's luck
{s} not very lucky lately, unfortunate
for luck
for good fortune, for good luck
good luck
a stroke of luck
good luck
an auspicious state resulting from favorable outcomes
good luck
an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break"
good luck
{i} success, good fortune
good luck charm
charm: something believed to bring good luck
great luck
much luck, large amount of good fortune
had a stroke of luck
got lucky
hard luck
If someone says that a bad situation affecting you is just your hard luck, they do not care about it or think you should be helped, often because they think it is your fault. The shop assistants didn't really want to discuss the matter, saying it was just my hard luck. = tough luck
hard luck
If you say that someone had some hard luck, or that a situation was hard luck on them, you mean that something bad happened to them and you are implying that it was not their fault. We had a bit of hard luck this season = bad luck
hard luck
bad luck, misfortune
hard luck
feelings You can say `hard luck' to someone to show that you are sorry they have not got or done something that they had wanted to get or do. Hard luck, chaps, but don't despair too much. = tough luck
hard-luck story
hard-luck stories a story you tell someone about bad things that have happened to you, in order to get their sympathy or help
has no luck
is unlucky, is unfortunate, is hapless, is ill-fated
have the luck to
be blessed with good fortune
ill luck
an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
lucked
past of luck
lucking
present participle of luck
luckless
Favored by luck; fortunate; meeting with good success or good fortune; said of persons; as, a lucky adventurer
luckless
The state or quality of being lucky; as, the luckiness of a man or of an event
luckless
Good fortune; favorable issue or event
luckless
{s} having no luck, unlucky, unfortunate
luckless
Producing, or resulting in, good by
luckless
Being without luck; unpropitious; unfortunate; unlucky; meeting with ill success or bad fortune; as, a luckless gamester; a luckless maid
luckless
Unsuccessful, in a failing manner
luckless
having or bringing misfortune; "Friday the 13th is an unlucky date"
luckless
In a lucky manner; by good fortune; fortunately; used in a good sense; as, they luckily escaped injury
luckless
If you describe someone or something as luckless, you mean that they are unsuccessful or unfortunate. the luckless parent of an extremely difficult child. having no luck in something you are trying to do = unfortunate
lucks
third-person singular of luck
matter of luck
dependent on chance
push one's luck
endanger oneself
pushed his luck
pushed the limits as far as they would go, tested the boundaries, went as far as he could
seven deities of good luck
{i} (Japan) Seven Gods of Fortune, eclectic group of deities in Japan believed to bring good luck and happiness to people (Ebisu, Daikokuten, Bishamonten, Benzaiten, Fukurokuju, Jurojin and Hotei)
stroke of luck
single act of luck
the best of luck
good luck, i hope you succeed
tough luck
misfortune: an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
tough luck
bad fortune
tried his luck
took a chance for himself in the hopes that he might be successful
try one's luck
check to see the outcome of one's fortune
Türkisch - Englisch

Definition von luck im Türkisch Englisch wörterbuch

saadetle! Good-bye!/Good luck!
(said to a departing person)
luck
Favoriten