local

listen to the pronunciation of local
Englisch - Türkisch
{s} yerli

Yerliler bu nehre adam yiyen nehir diyorlar ve ondan korkuyorlar. - The locals call this river the man-eating river and fear it.

Tom yerli bir kızla evlendi. - Tom married a local girl.

lokal

Sana lokal anastezi uygulayacağım. - I'll give you a local anesthetic.

Sana lokal anestetik vereceğim. - I'll give you a local anaesthetic.

yerel

Nepalce'nin yerel adı नेपाली'dir. - The local name of Nepali is नेपाली.

Napoli belediye başkanı, saldırıya uğradıktan kısa bir süre sonra yerel halk tarafından dövülen bir Amerikalı turistten özür diledi. - The mayor of Naples has apologised to a US tourist who was beaten up by local residents shortly after he was mugged.

(Diş Hekimliği) yerel; sadece belli bir yeri ilgilendiren
{i} sakin

Yerel sakinler şok içinde. - Local residents are in a state of shock.

O, yöre sakini bir çocukla evlendi. - She married a local boy.

bar

Tom yerel bara takılır. - Tom hangs out at the local bar.

Tom her cuma gecesi yerel bir barda şarkı söyler ve gitar çalar. - Tom sings and plays guitar at a local bar every Friday night.

ayla
lokal tren
(Bilgisayar) ve yerel
(Tıp) lokal anestetikler
(Askeri) mahal

Yönetmen yerel Asahi muhabirinin suç mahalline gitmesini istedi. - The director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.

(İİ) semt birahanesi
yöresel

Sami ve Leyla yöresel küçük bir lokantada takıldılar. - Sami and Layla hung out at the local diner.

Bu kıyafetler yöresel olarak yapılırlar. - These clothes are made locally.

{s} (Tıp) lokal. i., k.dili
{s} şehir içi
{s} İng. bar
mevkii
{s} ekspres olmayan
her istasyonda duran tren
local authority mahallin en yüksek sivil makamı
{s} dar, sınırlı
mahalli idare
gazetede mahalli haber
{i} yöre sakini

O, yöre sakini bir çocukla evlendi. - She married a local boy.

(Tıp) Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal
{s} kısmi
{s} bölgesel
banliyö treni
kısıtlı
semt birahanesi
diagonal hareket
yerel haber
yerel gazete
mahalli

Yönetmen yerel Asahi muhabirinin suç mahalline gitmesini istedi. - The director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.

yersel
local call
şehir içi telefon görüşmesi
local finance
yerel yönetim maliyesi
local government
yerel yönetim
local hour
(Askeri) mahalli saat
local port
(Bilgisayar) yerel bağlantı noktası
local taxes
(Ticaret) yerel vergiler
local time
(Askeri,Teknik) mahalli saat
local time
lokal saat
local user
(Bilgisayar) yerel kullanıcı
local administration
yerel yönetim
local anesthetic
lokal anestezi
local area network
yerel alan ağı
local authorities
yerel yetkililer
local bank
yerel banka
local base
yerel taban
local call
şehiriçi alısün konuşması
local carrier
lokal taşıyıcı
local colour
yerel renk
local colour
yöresel özellikler
local declaration
yerel deklarasyon
local department
mahalli kısım
local election
yerel saylav
local exchange
lokal alısün santralı
local government
mahalli idare
local group
yerel grup
local industry
yerel sanayi
local language
şive
local language
ağız
local maximum
yerel maksimum
local maximum value
yerel en büyük değer
local memory
yerel bellek
local minimum
yerel minimum
local news
yerel haberler
local newspaper
yerel gazete
local noon
yerel öğle
local operation
yerel işlem
local oscillator
lokal osilatör
local oscillator board
yerel osilatör panel
local oscillator valve
lokal osilatör tüpü
local planning
yerel planlama
local politics
yerel politika
local post office
mahalli postane
local station
bölge istasyonu
local system library
yerel sistem kitaplığı
local time
yerel zaman
local time
yerel sögen
local traffic
yerel trafik
local traffic
bölgesel trafik
local train
banliyö treni
local value
yer değeri
local variable
yerel değişken
local wind
yerel rüzgar
local administration
mahalli idare
local authorities
yerel yönetimler
local authority
Yerel yönetim
local cheque
lokal çek, şehiriçi çek
local council
Yerel konsey
local cuisine
yerel yemek
local culture
Mahallî kültür
local culture
Yerel kültür
local language
şive, ağız
local loopback
(Bilgisayar) Yerel döngü sınaması
local magistrate
yerel sulh hakimi,yerel yargıç
local marketing
yerel pazarlama
local mode
Yerel modu
local official
Yerel yönetici
local paper
yerel gazete
local productions
yerli yapımlar
local rag
Yerel paçavra
local regulation
Yerel yönetmelik
local resident
Yerli halk, bölge sakini
local scale
yerel ölçekte
local security policy
yerel güvenlik politikası
local shop
Mahalle bakkalı

The supermarket had closed by the time i went to there, so i went to the local shop instead.

local time
yerel saat

Tokyo'da şimdi yerel saat nedir? - What's the local time in Tokyo now?

Bugün Kolombiya, Kolombiya yerel saatine göre, akşam 9.30'da Paraguay'a karşı oynayacak. - Today Colombia plays against Paraguay at half past 9 in the evening, Colombia local time.

local winds
yerel rüzgârlar
local action
lokal tesir
local action
yerel etki
local address
yerel adres
local agent
(Ticaret) mahalli acenta
local agent
(Ticaret) mahalli acente
local air defense
(Askeri) MAHALLİ HAVA SAVUNMASI, MEVZİİ HAVA SAVUNMASI: Hava taarruzlarına karşı belirli bir bölgenin veya tek bir hedefin savunulması. Bu savunma; o bölgedeki hava araçlarını ve bütün askeri ve sivil savunma teşkilatını içine alır
local air superiority
(Askeri) MEVZİİ HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ: Bak. "air superiority"
local anesthesia
lokal anestezi
local anesthetic
lokal anastezik,lokal anestezi
local apparent noon
(Askeri) MAHALLİ ÖĞLE VAKTİ, MAHALLİ ZEVAL: Bak. "noon"
local attack
(Askeri) mevzii taarruz
local battery system
(Askeri) LOKAL BATARYALI SİSTEM, MAHALLİ BATARYALI SİSTEM: Konuşmak için icap eden cereyanı, her telefona münferiden temin eden bir telefon sistemi. Buna bazen (magneto system) de denir. Bak. "magneto" ve "common-battery system"
local beer
yerli bira
local bill
(Ticaret) yerel poliçe
local bill
(Ticaret) mahalli senet
local board
(Askeri) BÖLGESEL ASKERALMA KURULU, ASKERALMA KURULU: ABD Ordusu için mecburi askerlik hizmetine çağrılan kimselerin ilk seçimini yapan sivil heyet
local call
şehir içi konuşma
local cheque
(Ticaret) lokal çek
local circuit
(Askeri) LOKAL DEVRE, DEVRE: Bir telefonu santrale veya diğer bir telefona bağlayan telli devre
local color
güz. san., edeb. yöresel özellikler
local counterattack
(Askeri) MEVZİİ KARŞITAARRUZ, MAHALLİ KARŞITAARRUZ: Kaybedilen bir yeri geri almak veya düşmana ihtiyatlarını sarfettirmek için, mahalli ihtiyatlar tarafından yapılan karşıtaarruz. Mevzii karşıtaarruz, genel karşıtaarruz (counteroffensive) dan farklı ve daha dar çerçevelidir. Bak. "counterattack" ve "counteroffensive"
local distribution company
(Avrupa Birliği) yerel dağıtım şirketi
local executive personnel
yerel yönetim personeli
local firm
yerli firma
local flight
(Askeri) MEVZİİ UÇUŞ: Başlandığı yerde bitmek üzere, belirli bir saha üzerinde yapılan uçuş
local flight
(Askeri) mahalli uçuş
local government
yerel idare
local guest logon
Yerel Konuk Oturum Açma
local haul
(Askeri) kısa mesafeli nakliyat
local host table file
Yerel Ana Makine Çizelge Dosyası
local improvement fund
(Ticaret) lokal onarım fonu
local improvement tax
(Kanun,Ticaret) şerefiye vergisi
local infection
(Tıp) Lokal enfeksiyon
local labor
yerel işçi
local labor
mahalli işçi
local line
(Askeri) mahalli hat
local loopback
yerel dongude sinama
local mean time
(Askeri) MAHALLİ VASATİ ZAMAN: Güneşin gözlemcinin antimeridyeninden vasati geçişinden itibaren geçen süre
local newspaper
mahalli gazete
local number
(Bilgisayar) yerel numara
local outfit
yöresel kıyafet
local outfit
yerel kıyafet
local paralysis
(Tıp) Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç
local part
lokal parça
local pc
(Bilgisayar) yerel bilgisayar
local piping
mevzi borulanma
local policy
(Bilgisayar) yerel ilke
local procurement
(Askeri) YURTİÇİ KAYNAKLARDAN YEREL TEDARİK: 1. Bir merkezi satınalma bürosundan gayri herhangi bir müessese tarafından, kendi ihtiyaçları için, ABD Anayurdu içinden, ikmal maddeleri ve teçhizat tedariki. 2. ABD Anayurdu dışındaki herhangi bir bölgede bulunan bir komutanlığın ihtiyaçları için, bulunduğu bölge dahilinde ikmal maddeleri ve teçhizat tedariki
local protection
(Askeri) MAHALLİ EMNİYET, MEVZİİ EMNİYET, YAKIN EMNİYET: Bak. "local security". LOCAL PURCHASE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): YEREL SATINALMA: Merkezi olmayan bir maddenin Savunma Bakanlığı dışındaki kaynaklardan temin edilmesi işlemi. Bak. "purchase". LOCAL PURCHASE (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): YEREL SATINALMA: Merkezi olmayan bir maddenin askeri kuruluşlar dışındaki kaynaklardan temin edilmesi işlemi
local quorum
(Bilgisayar) yerel yetersayı
local ring
(Matematik) yerel halka
local road
lokal yol
local routes
(Bilgisayar) yerel yollar
local scour
(Askeri) yerel aşınma
local shear failure
yerel kayma yenilmesi
local sidereal time
(Askeri) YILDIZLARA GÖRE MAHALLİ ZAMAN: Koç burcu ilk noktasının gözlemci meridyeninden bir devri sırasında geçen süre (23 saat, 56 dakika 4 saniyedir) . LOCAL WAGE RATE NATO CIVILIAN EMPLOYEE: SAAT HESABI İŞ YAPAN YEREL NATO SİVİL İŞÇİSİ: NATO'da uluslararası sivil bir kadroda olmayan ve NATO statüsünde bulunmayan sivil işçi
local tax
(Ticaret) mahalli vergi
local trade
(Ticaret) mahalli ticaret
local train
ekspres olmayan tren
local train
normal tren
local union
(Ticaret) yerel sendika
local union
(Ticaret) mahalli işçi sendikası
local usage
(Kanun) mahalli teamül
local wear
lokal aşınma
local winds
yerel yeller
local workstation
yerel iş istasyonu
locally
bölgesel olarak
locally
yerel olarak

Kanolar yerel olarak kiralanabilir. - Canoes can be rented locally.

Küresel düşünün ama yerel olarak hareket et. - Think globally but act locally.

locals
yerel halk
locals
bölge halkı
locality
çevre
locality
yerel
locality
bölge
locality
yerellik
locality
muhit
locality
olay yeri
locality
yöre
locality
yer
locally
yakınlarda
locally
yakında
locally
yöresel

Bu kıyafetler yöresel olarak yapılırlar. - These clothes are made locally.

locals
yerli
locality
{i} civar
locality
{i} mekân
locality
{i} yer, semt, lokalite
locality
mekan,yöre
locality
bir şeyin bulunduğu
locality
{i} semt
locality
mevzi
locally
lokal olarak
locally
mahalli olarak
Englisch - Englisch
A locally scoped identifier

Functional programming languages usually don't allow changing the immediate value of locals once they've been initialized, unless they're explicitly marked as being mutable.

Applying to each point in a space rather than the space as a whole
Of or pertaining to a restricted part of an organism

The patient didn't want to be sedated, so we applied only local anesthesia.

One's nearest or regularly frequented public house or bar
Having limited scope (either lexical or dynamic); only being accessible within a certain portion of a program
Descended from an indigenous population

Hawaiian Pidgin is spoken by the local population.

A branch of a an nationwide organization such as a trade union

I'm in the TWU, too. Local 6.

A train that stops at all, or almost all, stations between its origin and destination, including very small ones

The expresses skipped my station, so I had to take a local.

From or in a nearby location

We prefer local produce.

A person who lives nearby

It's easy to tell the locals from the tourists.

{a} being of or in a place, relating to a place
Your local is a pub which is near where you live and where you often go for a drink. The Black Horse is my local
Something connected to, or a service provided by, the piece of equipment you are sitting in front of i e you do not need to use a network in order to use the facility
in close physical proximity and joined together, but may be joined to a wider area network via some sort of server or router /gateway A relative term, since UCDNet as a whole is a "local" network relative to the Internet as a whole, but the Olson computer classroom is a Local Area Network (LAN) relative to UCDNet
The term 'local' refers to your immediate computer environment In other words the facilities to hand that are not on a network
public transport consisting of a bus or train that stops at all stations or stops; "the local seemed to take forever to get to New York" relating to or applicable to or concerned with the administration of a city or town or district rather than a larger area; "local taxes"; "local authorities" affecting only a restricted part or area of the body; "local anesthesia" of or belonging to or characteristic of a particular locality or neighborhood; "local customs"; "local schools"; "the local citizens"; "a local point of view"; "local outbreaks of flu"; "a local bus line
(1) In programming languages, pertaining to the relationship between a language object and a block, such that the language object has a scope contained in that block I (2) Pertaining to that which is defined and used only in one subdivision of a computer program ANSI
A train which receives and deposits passengers or freight along the line of the road; a train for the accommodation of a certain district
Local means "in effect only in a particular context"; the relevant kind of context is a particular function execution, a particular buffer, or a particular major mode It is the opposite of `global' (q v ) Specific uses of `local' in Emacs terminology appear below
within easy reach, on the local area network, not remote
A local anaesthetic or condition affects only a small area of your body
Independent trader who trades her or his own money on the floor of the exchanges Some locals act as brokers as well, but are subject to certain rules that protect customer orders
limited to a particular place, as in: The local people were amazed at the number of visitors to their town
A member of a U S exchange who trades for his own account and/or fills orders for customers and whose activities provide market liquidity See Floor Trader
Local means existing in or belonging to the area where you live, or to the area that you are talking about. We'd better check on the match in the local paper Some local residents joined the students' protest I was going to pop up to the local library. The locals are local people. That's what the locals call the place. + locally lo·cal·ly We've got cards which are drawn and printed and designed by someone locally
Local means `in effect only in a particular context'; the relevant kind of context is a particular function execution, a particular buffer, or a particular major mode It is the opposite of `global' (q v ) Specific uses of `local' in Emacs terminology appear below
A group existing only at UB and/or local schools, not affiliated with a National organization
(adj ) Characteristic of having limited scope Contrast with global
A futures trader who normally trades on an exchange on his/her own account
{s} characterized by or occupying a particular place; affecting a small or particular area of the body (Medicine); not widespread making all stops along a route (of a train or bus)
On newspaper cant, an item of news relating to the place where the paper is published
Close at hand or restricted to a particular area In communications, a local device is one that can be accessed directly rather than by means of a communications link In information processing, a local operation is one performed by the computer at hand rather than by a remote computer For example, the server computer on which Windows Media Services is installed is the local computer with respect to that server
A group existing only at Binghamton University and/or local schools, not affiliated with a National organization
Of or pertaining to a particular place, or to a definite region or portion of space; restricted to one place or region; as, a local custom
Local government is elected by people in one area of a country and controls aspects such as education, housing, and transport within that area. Education comprises two-thirds of all local council spending. national
Ones nearest or regularly frequented public house or bar
affecting only a restricted part or area of the body; "local anesthesia"
A trader on a futures exchange who buys and sells for his own account and may sometimes also fill public orders
public transport consisting of a bus or train that stops at all stations or stops; "the local seemed to take forever to get to New York"
of or belonging to or characteristic of a particular locality or neighborhood; "local customs"; "local schools"; "the local citizens"; "a local point of view"; "local outbreaks of flu"; "a local bus line
anesthetic that numbs a local area of the body
relating to or applicable to or concerned with the administration of a city or town or district rather than a larger area; "local taxes"; "local authorities"
A 'local' is a trader registered to a member of LIFFE The local trades for his or her own account
A variable whose scope is the function within which it is defined You must use the local keyword to explicitly create a local variable within a function Source: NSPL
A member of an exchange who trades for his own account See Floor Trader
In the classification, "local" refers to the level of government that has the authority for the delivery of services and is distinguished from "state " Local government can be municipal, county, or parish
{i} person who is native to or resides in a particular locality; local branch (of an organization, union, etc.); train or bus which stops at the majority of stops along a route; newspaper item of local interest
Inhabitant of particular district The problem for Clifford is how that particular district is defined and by whom In todays world of globalization it is hard to draw the lines and determine certain boundaries while at the same time you identify the insiders and outsiders The choice is historically constrained by elements like race, culture, class, gender, and sexuality, different combinations of which may be featured
This defines how a procedure or variable can be accessed By making them local they can only be accessed within the script file or current block
(1) A type of scope in which variables are accessible only to a particular part of a program (usually one module) (2) The system initiating the request for service This term is relative to the perspective of the user
A member of an exchange who trades for his own account or fills orders for customers
lcl
Local Bubble
A region of interstellar space containing about one tenth the density of matter than the average for our galaxy
Local Fluff
A relatively dense region of interstellar space (containing our Solar System) that formed where the Local Bubble met another
Local Group
the small cluster of galaxies that contains the Milky Way Galaxy; includes Andromeda, Triangulum, the Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud and others
Local Supercluster
The supercluster that includes the Milky Way galaxy
local anaesthetic
Alternative spelling of local anesthetic
local anaesthetics
plural form of local anaesthetic
local anesthetic
An anesthetic that causes loss of sensation only to the area to which it is applied

He used a local anaesthetic called something or other snow, which froze the tissue and avoided pain until the probe, the scalpel or the forceps got below the frozen portion.

local anesthetics
plural form of local anesthetic
local batteries
plural form of local battery
local battery
In telegraphy, the source of power that actuates the telegraphic station recording instruments, as distinguished from the source of power that furnishes current to the line
local battery
In telephony, a source of local power for a telephone instrument, as opposed to being powered from the central office
local celebrity
A person who is known well in his or her local area, such as town, city, state, or county
local color
Regionalisms (expressions, dialects, expectations, etc.) that are unique to one small geographical area
local color
Aspects of a location that distinguish it from neighboring communities; the collective customs, mannerisms, fashions, artwork, accents or traditions of an area
local derbies
plural form of local derby
local derby
A sports match between local rival teams
local exchange carrier
A company "that is engaged in the provision of telephone exchange service or exchange access" (except for wireless carriers, unless the FCC determines that the wireless carrier is to be included in the definition); that is, any local telephone company
local exchange carriers
plural form of local exchange carrier
local gigantism
A condition in which a certain part of the body acquires larger than normal size due to excessive growth of the anatomical structures or abnormal accumulation of substances
local gigantisms
plural form of local gigantism
local government
Any form of government whose remit covers an area less than that of the nation
local lane
In a multi-lane controlled-access highway or expressway system, a lane which is physically separated from the (express) lane(s) closest to the median and which is intended for vehicles traveling relatively shorter distances, so that these vehicles may enter and exit the highway system without unduly interrupting the flow of traffic
local maximum
A maximum within a restricted domain, especially a point on a function whose value is greater than the values of all other points near it
local minimum
A point on a graph (or its associated function) such that the points each side have a greater value even though another point exists with a smaller value
local preacher
A person who is not ordained but is appointed to lead Church services in some religious denominations
local preachers
plural form of local preacher
local ring
The non-routing segment of a token ring network
local ring
A commutative ring with a unique maximal ideal, or a noncommutative ring with a unique maximal left ideal or (equivalently) a unique maximal right ideal
local rings
plural form of local ring
Local SCl
The Laniakea Supercluster (Laniakea; also called Local Supercluster or Local SCl) is the galaxy supercluster that is home to the Milky Way, the Solar System and the Earth
Local Supercluster
The Laniakea Supercluster (Laniakea; also called Local Supercluster or Local SCl) is the galaxy supercluster that is home to the Milky Way, the Solar System and the Earth
local digital loopback
(Bilgisayar) A local digital loopback is a test that is performed to check the transmitter and receiver of a local modem, or being simpler, it's a test that sends a signal to a remote receiver and waits for the signal to be returned
local epidemic
An epidemy that affects only a particular area
local loopback
(Bilgisayar) A local digital loopback is a test that is performed to check the transmitter and receiver of a local modem, or being simpler, it's a test that sends a signal to a remote receiver and waits for the signal to be returned
local anesthesia
loss of sensation in a small area of the body (as when a local anesthetic is injected for a tooth extraction)
local anesthesia
Anesthesia characterized by the loss of sensation only in the area of the body where an anesthetic drug is applied or injected
local anesthetic
An anesthetic drug that induces local anesthesia by inhibiting nerve excitation or conduction
local anesthetic
anesthetic that numbs a local area of the body
local anesthetic
anesthetic that numbs a specific area of the body
local area network
(LAN) A data communications network covering a small area, usually within the confines of a building or floors within a building; a relatively high-speed computer communications network for in-building data transfer and applications Common LAN protocols are Ethernet and Token Ring See also WAN
local area network
A communications network connecting a group of computers, printers, and other devices located within a relatively limited area (for example, a building) A LAN allows any connected device to interact with any other on the network See also wide area network (WAN)
local area network
A local area network is a group of personal computers and associated equipment that are linked by cable, for example in an office building, and that share a communications line. The abbreviation LAN is also used. Users can easily move files between PCs connected by local area networks or the internet. LAN. LAN. Communications network consisting of many computers within a local area, such as a single building or company complex. Individual users can share data or files on a LAN as if the data or files resided on their respective computers; a central computer used for this purpose is called a server. Laser printers and other peripheral equipment can be connected to a LAN for common use. Coaxial and fibre-optic cables are popular communication lines for LANs because they provide fast data transmission and are easy to install. See also computer network
local area network
A local area network (LAN) is a network of connected computers that are all in the same location House and Senate offices typically maintain at least two LANs, one in Washington and at least one in the district or state When LANs are connected over distance, they are referred to as a wide area network (WAN) Back to top
local area network
A geographically limited data communications system for a specific user group consisting of a group of interconnected computers, sharing applications, data and peripheral devices such as printers and CD-ROM drives intended for the local transport of data, video, and voice (Source BICSI Telecommunications Dictionary)
local area network
a group of interconnected computers or devices joined electronically, usually by wiring; may be designated as a subnet of a larger network like UCDNet, and may have its data stream organized or controlled by a local server / computer LAN's may simply facilitate printer-sharing by several computers, or can be larger-scale conglomerations like the computer classrooms and other groups
local area network
A term used to refer to a form of networking technology that implements a high-speed, relatively short distance form of computer communications Ethernet is one type of LAN
local area network
A group of computers and associated peripherals connected by a communications channel capable of sharing files and other resources between several users
local area network
a local computer network for communication between computers; especially a network connecting computers and word processors and other electronic office equipment to create a communication system between offices
local area network
A network linking together computers, printers and related devices, usually over a short distance (less than 1 km) and normally within a single building or site A LAN allows all users on the network to share resources, optimising efficiency and avoiding unnecessary duplication of assets or effort Separate from the public network, a LAN can support high transmission speeds - typically between 1 Mbit/s and 16 Mbit/s
local area network
A group of computers and other devices in a relatively limited area (such as a single building) that are connected by a communications link, which enables any device to interact with any other device on the network
local area network
A non-public data communications network confined to a limited geographic area (usually within a few miles), used to provide communication between computers and peripherals The area served may consist of a single building, a cluster of buildings, or a campus-type arrangement It is owned by its user, includes some type of switching technology and does not use common carrier circuits - although it may have gateways or bridges to other public or private networks
local authority
- A local council
local authority
an administrative unit of local government
local authority elections
elections for local government officials
local call
intracity call, telephone call from one location to another within the same city
local call
a telephone call to a place near you that does not cost much money   long-distance
local color
local lifestyle, way of life of a certain area
local colour
lo·cal col·our in AM, use local color Local colour is used to refer to customs, traditions, dress, and other things which give a place or period of history its own particular character. The fishing boat harbour was usually bustling with lots of local colour. additional details in a story or picture that give you a better idea of what a place is really like
local council
the group of people responsible for providing houses, schools, parks etc in a small area such as a town
local currency
currency used within a particular country
local edition
edition produced especially for a specific area
local exchange carrier
local telephone company, company which provides local telephone service in a particular geographical area, LEC (Telecommunications)
local government
The level of government which deals with local issues such as zoning of land, collection of rubbish etc •Environment
local government
A city, county, school district, fire district, or other local government that is receiving federal financial assistance from a contributing agency to carry out a program Local government does not include an entity acting as a contractor or vendor of services to the state
local government
Hungary’s system of autonomous local government was replaced in 1950 by a system on the Soviet pattern based on councils (soviets) The local councils became adjuncts initially of the Ministry of the Interior, and from 1954 of the Councils Office of the Council of Ministers Their main task was to implement at local level the assignments received from the central bodies of the administration They were bureaucratic bodies, whose staff and officials were fully dependent on the superior organizations, so that owed no particular allegiance to the local community, even if they happened to live there
local government
A local government is the same as a local authority. the government of cities, towns etc rather than of a whole country state, national national, federal federal
local government
Any county, city, village, town, district, or political subdivision of any state, Indian tribe or authorized tribal organization, or Alaska Native village or organization, including any rural community or unincorporated town or village or any other public entity (DOE TRADE Glossary and Acronyms of Emergency Management Terms ORAU 91/K-37 November 1991 ) Back to Top
local government
Local government is the system of electing representatives to be responsible for the administration of public services and facilities in a particular area
local government
A county, municipality, city, town, township, local public authority (including any public and Indian housing agency), school district, special district, intra-State district, council of governments (whether or not incorporated as a nonprofit corporation under State law), any other regional or interstate government entity (such as regional planning agencies), or any agency or instrumentality of a local government The term does not include institutions of higher education and hospitals
local government
the government of a local area
local government
Any unit of local government within a state, including a county, borough, municipality, city, town, township, parish, local public authority, special district, school district, intrastate district, council of governments or other instrumentality of local government (Chapter 591)
local history
history of a specific area
local irritation
irritation found on only one area of the body
local law
making of laws by a local government, municipal legislation
local loop
A generic term for the connection between the customer's premises (home, office, etc ) and the provider's serving Central Office
local loop
Originally, the pair of wires (loop) between the subscriber (to a telephone system) and the local telephone exchange (switch or office) Now used as a generic term to describe the connection between the last switch/routing point and the subscriber, no matter what technology is used to deliver the service, nor what service (voice, data etc ) is delivered
local loop
The local connection between the end user and the central office
local loop
The physical wires that run from the subscriber's telephone equipment to the switching system in the telephone company's central office (CO)
local loop
A generic term for the connection between the customer's premises (home, office, etc ) and the provider's serving central office Historically, this has been a wire connection; however, wireless options are increasingly available for local loop capacity Also colloquially referred to as "the last mile" (even though the actual distance can vary)
local loop
The wires that connect an individual subscriber's telephone or data connection to the telephone company central office or other local terminating point
local loop
the interconnection of telephone central offices in a small region
local loop
The local connection between the end user and the central office M
local loop
Line between the telephone company’s central office and the customer
local loop
The copper lines between a customer's premises and a telephone company's central office (See central office)
local loop
Telephone company lingo for the pair of copper wires that run between a customer's premises and a telephone company central office location
local loop
– the connection between the central office and the customer, linking local subscribers to the local telco's central office
local loop
the line from a telephone customer's premises – usually a circuit of two copper wires – to the telephone company's nearest local exchange
local loop
Local loop is the domestic link connecting a carrier transmission POP a customer premises It provides connectivity between the customer's location and the carrier's point of presence in the same country
local loop
A communications link (usually wire), between a telephone subscriber's location and the local telephone Central Office
local loop
The line that runs between the home and the local central office
local option
The power granted to a local political subdivision to decide whether to apply a law, such as a ban on liquor sales, within its jurisdiction
local oscillator
an oscillator whose output heterodynes with the incoming radio signal to produce sum and difference tones
local police station
building in which police officers work in a particular town
local radio
a radio service that broadcasts programmes for a particular area of the country national
local reporter
reporter that reports on local matters
local resident
resident of a specific area
local residents
residents of a particular geographic area
local road
a street that is primarily used to gain access to the property bordering it
local sensitivity
touchiness of a specific location, susceptibility of a particular place
local treatment
limited treatment, treatment of a specific area
locality
The situation or position of an object
locality
An area or district considered as the site of certain activities; a neighbourhood
locality
pl. The features or surroundings of a particular place
locality
{n} a local state, existence in a place
locally
{a} with respect to place or situation
locality
Manchester
locality
The fact or quality of having a position in space
locality
A very large site or site-area composed of 2 or more concentrations or clusterings of cultural remains
locality
a surrounding or nearby region; "the plane crashed in the vicinity of Asheville"; "it is a rugged locality"; "he always blames someone else in the immediate neighborhood"; "I will drop in on you the next time I am in this neck of the woods"
locality
VARCHAR2(6) Whether this partitioned index is LOCAL or GLOBAL
locality
A Base and the components within it; that is, a Host Integration Server 2000 executable program See also dynamic locality
locality
The features or surroundings of a particular place
locality
The degree to which the computations done by a processor depend only on data values held in memory that is close to that processor (in the sense that it is in memory that is least expensive for the processor to access), or the degree to which computations done on a point in some data structure depend only on values near that point Locality can be measured by the ratio of local to nonlocal data accesses, or by the distribution of distances of, or times taken by, nonlocal accesses
locality
Degree to which computations performed by a processor depend only upon local data Locality is measured in several ways including the ratio of local to nonlocal data accesses
locality
Geographic areas defined by Medicare for determining payment amounts There are now about 89 Medicare localities, some covering entire states, other counties, groups of counties, or metropolitan areas Physician Payment Reform reduced wide variations in payments among localities, sometimes within a few miles of each other, experienced under the Customary, Prevailing & Reasonable (CPR) system
locality
* immediacy, such as that provided by online clearing of digital bearer instruments * dealing with the agents one knows best * dealing in one's area of specialty
locality
{i} place, district; vicinity; state of occupying a position in space, state of having a location
locality
(1) immediacy, such as that provided by online clearing of digital bearer instruments (2) dealing with the agents one knows best (3) dealing in one's area of specialty
locality
Limitation to a county, district, or place; as, locality of trial
locality
(n ) The degree to which the computations done by a processor depend only on data values held in memory that is close to that processor, or the degree to which computations done on a point in some data structure depend only on values near that point Locality can be measured by the ratio of local to nonlocal data accesses, or by the distribution of distances of, or times taken by, nonlocal accesses See also halo, stencil
locality
A locality is a small area of a country or city. Following the discovery of the explosives the president cancelled his visit to the locality = area. localities a small area of a country, city etc = area
locality
The area where a plant is found growing Characteristics like temperature, humidity, wind, etc are what differentiate between different locals
locality
Enter a name or part of a name of any locality level (from Ocean to specific locality) Currently, this field does not yet support logical operators such as 'not', 'and' and 'or'; entered values are taken as literal strings Spaces are allowed in search criteria, but will be truncated if they are either the first or last character(s) of the search criterion Note: all records in the current database already include 'Fiji' in the locality, so use this field to search for more specific locality levels (e g , 'Viti Levu')
locality
a principle that postulates that programs tend to execute instructions close to the current instruction and use data close to the current value The priciple of locality is the basis for the usage of cache
locality
The state, or condition, of belonging to a definite place, or of being contained within definite limits
locality
The perceptive faculty concerned with the ability to remember the relative positions of places
locality
Position; situation; a place; a spot; esp
locality
a geographical place or situation, as of a mineral or plant
locality
City, town, township, or other subdivision of a county
locally
to a restricted area of the body; "apply this medicine topically
locally
{s} in a particular place, with regard to a certain location
locally
to a restricted area of the body; "apply this medicine topically"
locally
by a particular locality; "it was locally decided" to a restricted area of the body; "apply this medicine topically
locally
by a particular locality; "it was locally decided"
locally
This term refers to information stored and viewed on your machine (local) As opposed to the information stored and viewed on other machines on the internet
locally
This term refers to information stored and viewed on your machine(local) As opposed to the information stored and viewed on other machines on the internet
locally
With respect to place; in place; as, to be locally separated or distant
locals
noun, pl The skaters who session a ramp, ditch curb, or any place to skate regularly These are the guys with the best lines who usually live nearby
locals
Any items that were used to support campaigns below the presidential or national level
locals
Stamps valid within a limited area or within a limited postal system Local post mail requires the addition of nationally or internationally valid stamps for further service Locals have been produced both privately and officially
locals
plural of local
locals
local declarations of new transient slots maintained only within an operation
locals
Local floor traders No paper (retail) or institutions
locals
Serves as direct land access and access to higher systems
Türkisch - Englisch

Definition von local im Türkisch Englisch wörterbuch

local area network
(Bilgisayar) lan
local
Favoriten