flexible

listen to the pronunciation of flexible
Englisch - Türkisch
bükülgen
esnek

Düşünürken esnek olmalısın. - You must be flexible in your thinking.

Vücudum eskiden olduğu kadar esnek değil. - My body is not as flexible as it used to be.

yumuşak
eğilir
suple
{s} elastik

Menisküs bir kemik değildir. Bu bir kıkırdak, esnek, elastik bir dokudur. - The meniscus is not a bone. It is a cartilage, a flexible, elastic tissue.

esner
(Ticaret) elastikli
(Tıp) fleksibl
kolay bükülür
kolay uyum sağlayabilen kişi ya da şey
{s} eğilebilir
{s} hareket kabiliyeti yüksek
{s} yumuşak başlı
biçimlendirilebilir
esneklik
sabit olmayan
değişken
dövülgen
uysal
elastiki
flexibility
esneklik

Tom esneklikten yoksundur. - Tom lacks flexibility.

Evde çalışmanın birçok yararından biri esnekliktir. - Flexibility is one of the many advantages of working from home.

flexible conductor
(Bilgisayar,Teknik) bükülgen iletken
flexible disk
(Bilgisayar,Teknik) flopi disk
flexible manufacturing systems
esnek imalat sistemleri
flexible working hours
esnek çalışma saatleri
flexible budget
esnek bütçe
flexible budget
değişken bütçe
flexible cable
esnek kablo
flexible cable
bükülgen kablo
flexible disk
disket
flexible exchange rate
esnek döviz kuru
flexible exchange rate system
esnek döviz kuru jüyesi
flexible joint
esnek eklem
flexible rate
esnek kur
flexible rate
değişken kur
flexible shaft
esnek şaft
flexible shaft
esnek mil
flexible standard
değişken standart
flexible tariff
değişken tarife
flexible accumulation
(Ekonomi) Esnek birikim: Kapitalist dünyayı 1970’lerden beri yakından inceleyen araştırmacıların çoğu kapitalist üretim örgütlenmesini, tüketim ve birikimde önemli bazı şeylerin oluştuğunu belirtmektedir. Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir
flexible accumulation
Esnek birikim: David Harvey'in Fordism'den Post-Fordism'e geçişte etkisinin olduğunu savunduğu kuram
flexible and compliant
esnek ve uyumlu
flexible car
esnek araba
flexible classification
esnek sınıflandırma
flexible disk
esnek disk
flexible hose
esnek hortum
flexible resistor
bükülebilir direnç
flexible resources
(Ekonomi) Çok yönlü kaynaklar, değişken kaynaklar,gelişebilir kaynaklar
flexible rod
esnek çubuk
flexible shaft
esnek şaft, esnek mil
flexible tube
esnek tüp
flexible accelerator
(Ticaret) esnek hızlandırıcı
flexible accelerator model
(Ticaret) esnek hızlandıran modeli
flexible account limit
(Ticaret) esnek hesap limiti
flexible benefits
(Ticaret) esnek avantajlar
flexible brake hose
(Otomotiv) esnek fren hortumu
flexible brake pipe
(Otomotiv) esnek fren borusu
flexible card clothing wires
esnek tarak garnitür telleri
flexible cellular material
esnekgözenekli malzeme
flexible cellular material
esnek köpük maddesi
flexible clutch
(Otomotiv) esnek kavrama
flexible coaxial cable
bükülgen eşeksenli kablo
flexible conductor
bukulgen iletken
flexible conduit
(İnşaat) esnek boru
flexible conduit system
bükülgen boru sistemi
flexible connection
(İnşaat) esnek bağlama
flexible connector
(İnşaat) esnek bağlayıcı
flexible constitution
esnek anayasa
flexible delivery
(Ticaret) teslimde esneklik
flexible dose
değişken doz
flexible dose
esnek doz olarak
flexible ducting
(İnşaat,Teknik) esnek bağlama kanalı
flexible exchange rate system
değişken kur sistemi
flexible exchange rate system
(Ticaret) esnek döviz kuru sistemi
flexible fuel tubing
(Otomotiv) esnek yakıt borusu
flexible fuel tubing
(Otomotiv) benzin borusu
flexible funds
(Ticaret) esnek fonlar
flexible growth pmf
(Sigorta) büyüme amaçlı esnek eyf
flexible gun
(Askeri) TAM DÖNÜŞLÜ SİLAH: Hareketli ve her istikamete dönmeyi mümkün kılan bir mesnet üzerindeki silah
flexible gun
(Askeri) tam dönüşlü silah
flexible head spanner
(Tekstil) esnek başlı ingiliz anahtarı
flexible hose pipe connection
fren aküplömanı
flexible hours
esnek çalışma saatleri
flexible hours of labor
esneklik çalışma saatleri
flexible income pmf
(Sigorta) gelir amaçlı esnek eyf
flexible insulating sleeve
bükülgen yalıtıcı manşon
flexible leather
esnek deri
flexible material
esnek gereç
flexible metal hose
esnek metal hortum
flexible metal roofing
(İnşaat) esnek metal çatı örtüsü
flexible metal tubing
(İnşaat) esnek metal boru
flexible metallic hose
(İnşaat) bükülgen metalik boru
flexible metallic packing
esnek metalik salmastra
flexible metals
(İnşaat) esnek metaller
flexible mounting
(İnşaat) esnek montaj
flexible mounting
(İnşaat) sarsıntı iletmez bağlama
flexible package
(Gıda) esnek ambalaj
flexible plate
fieksibıl plaka
flexible plate
bükülgen plaka
flexible plate
esnek plaka
flexible pricing
(Ticaret) esnek fiyat
flexible response
(Askeri) ESNEK MUKABELE: Askeri kuvvetlerin, bir düşman tehdit veya taarruzuna mevcut şartlara uygun, yerinde faaliyetlerle gösterecekleri reaksiyon kabiliyeti. FLEXIBLE TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT: ELASTİKİ TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU: İki veya daha çok tipte teşkilatı gösteren çizelge. Bu tip kadrolarda kullanılmak üzere seçilen teşkilat, yapılacak göreve, birliğin kapasitesine veya iş hacmindeki değişikliklere göre tayin edilir. Elastiki bir birlik, normal olarak, bir karargah ile bunun kuruluşuna veya emrine verilmiş çeşitli birliklerden oluşur. Ayrıca bakınız: "table of organization and equipment"
flexible response doctrine
(Politika, Siyaset) esnek karşılık doktrini
flexible schedule
(Ticaret) değişken program
flexible seamless tubing
(İnşaat) esnek eksiz boru
flexible sheet
(İnşaat,Teknik) esnek levha
flexible shell
fleksıbıl kabuk
flexible skin
fleksıbıl kabuk
flexible structure
(Çevre) esnek yapı
flexible submerged breakwater
(Askeri) esnek yarı batık dalgakıran
flexible suspension
(İnşaat) esnek askı
flexible tubing
(İnşaat) esnek boru
flexible unit
(Askeri) esnek birlik
flexible unit
(Askeri) ELASTİKİ BİRLİK
flexible use
esnek kullanım
flexible wages
(Ticaret) esnek ücretler
flexible wall
(İnşaat) esnek dayanma duvarı
flexible wall
fileksibil duvar
flexible waveguide
esnek daga kilavuzu
flexible wire
(İnşaat) kordon tel
flexible working time
(Ticaret) esnek çalışma zamanı
be flexible
esnek olmak
flexibility
(Ticaret) elastiklik
flexibility
yumuşaklık
flexibility
fleksibilite
flexibly
esnek bir şekilde
pliable
{s} esnek

Gerçekler inatçı şeylerdir, ancak istatistikler esnektir. - Facts are stubborn things, but statistics are pliable.

armoured flexible conveyor
kıvrılır zırhlı konveyör
flexibility
bükülgenlik
pliable
bükülgen
pliable
yumuşak
pliable
itaatkâr
pliable
uysal
be flexible
esnek davranmak
stretch, elastic, flexible
streç, elastik, esnek
fire direction officer; flexible deterrent option; flight deck officer
(Askeri) ateş idare subayı; esnek caydırıcı seçenek; uçuş güverte subayı
flexibility
{i} bükülebilirlik
flexibility
(Tıp) Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite
flexibility
{i} elastikiyet
flexibility
{i} uysallık
flexibly
esneyerek
pliable
{s} yumuşak başlı
pliable
{s} bükülebilir
pliable
{s} mülayim
pliable
{s} katlanır
Englisch - Englisch
Willing or ready to yield to the influence of others; not invincibly rigid or obstinate; tractable; manageable; ductile; easy and compliant; wavering

Women are soft, mild, pitiful, and flexible. -William Shakespeare.

Something that is flexible
Capable or being adapted or molded; plastic,; as, a flexible language

This was a principle more flexible to their purpose. -Rogers.

Capable of being flexed or bent without breaking; able to be turned, bowed, or twisted, without breaking; pliable; yielding to pressure; not stiff or brittle

When the splitting wind Makes flexible the knees of knotted oaks. -William Shakespeare.

pliable
{a} pliant, compliant, easily bent
Capable of being flexed or bent; admitting of being turned, bowed, or twisted, without breaking; pliable; yielding to pressure; not stiff or brittle
The model will constantly evolve to allow for changing needs Adaptability of all partners, including the families, will be a key factor in this process
or floating exchange-rate systema system in which exchange rates are determined by market forces, the law of supply and demand, without government interference
All types of theatre space which can be altered or converted from one category to another Black Box theatre spaces are a specific kind of flexible space
{s} elastic, easily bent, pliable
easily bent without breaking
readily bent without tendency to break
extended meanings; capable of change; "a flexible character"; "flexible schedules
(of prices, etc ) able to change according to supply and demand
Open to change
approval Something or someone that is flexible is able to change easily and adapt to different conditions and circumstances as they occur. Look for software that's flexible enough for a range of abilities. flexible working hours. = adaptable + flexibility flexi·bil·ity The flexibility of distance learning would be particularly suited to busy managers
bending and snapping back readily without breaking
extended meanings; capable of change; "a flexible character"; "flexible schedules"
bending and snapping back readily without breaking able to flex; able to bend easily; "slim flexible birches"
able to adjust readily to different conditions; "an adaptable person"; "a flexible personality"; "an elastic clause in a contract"
bending and snapping back readily without breaking able to flex; able to bend easily; "slim flexible birches" extended meanings; capable of change; "a flexible character"; "flexible schedules
the ability of an employee to be able to carry out various tasks or functions Such an ability cuts costs and makes the business more efficient
Spending Accounts Option which allows employees the opportunity to set aside pre-tax pay for the reimbursement of eligible benefits not reimbursed by other insurance plans or for dependent care expenses
That quality of a cable or cable component which allows for bending under the influence of outside force, as opposed to limpness which is bending due to the cable's own weight
A flexible object or material can be bent easily without breaking. brushes with long, flexible bristles. = pliable + flexibility flexi·bil·ity The flexibility of the lens decreases with age
able to flex; able to bend easily; "slim flexible birches"
making or willing to make concessions; "loneliness tore through him whenever he thought of even the compromising Louis du Tillet"
flexible accumulation
(Ekonomi) The use of innovative industrial technologies, adaptable inter-firm relations, variable organizational structures, and flexible consumption patterns, as a response to competition for newly industrializing and less developed countries, and to the saturation and fragmentation of markets within more economically developed countries. Flexible accumulation is usually the stage after Fordism
flexible budget
budget based on estimates that are subject to change
flexible budget
(Ticaret) A budget that presents projected costs and revenues over a range of production, sales or distribution volumes
flexible hose
hose that can be easily bent
flexible manufacturing
(p 280) Designing machines to do multiple tasks so that they can produce a variety of products
flexible manufacturing
Philosophy of manufacturing that requires that machinery to potentially have multiple uses
flexible manufacturing
Operations management techniques that help reduce the setup costs associated with the production system
flexible manufacturing
LASER, OPTICS, AND POWER SYSTEMS GROUND SYSTEMS GROUND SYSTEMS
flexible manufacturing system
A manufacturing system that enables the production of a variety of items, in small quantities, at a low cost per unit Characteristics of a flexible manufacturing system are often quick changeover and rapid response time
flexible manufacturing system
A group of computer-controlled independent workstations or machines linked by material handling systems that are able to accommodate wide variations in types and quantities of products
flexible manufacturing system
An integrated production system that is computer controlled to produce a family of parts in a flexible manner
flexible manufacturing system
an automation system with capabilities to process work as varied as a job shop with minimal direct human intervention
flexible manufacturing system
a group of machines designed to handle intermittent processing requirements and produce a variety of similar products
flexible manufacturing system
(Ticaret) (FMS) A group of computer-controlled independent workstations or machines linked by material handling systems that are able to accommodate wide variations in types and quantities of products
flexible manufacturing system
An arrangement of machine tools, capable of stand along operation, that are interconnected by a work piece transport system and controlled by a central computer Often consists of an AGV, conveyor or AS/RS delivering work pieces (machine tool pallets) and tools to machines The transport subsystem, possibly including one or more robots, carries work to the machines or pallets or other interface units so that accurate registration is rapid and automatic FMS may have a variety of parts being processed at one time
flexible manufacturing system
an integrated manufacturing capability to produce small numbers of a great variety of items at low unit cost; an FMS is also characterized by low changeover time and rapid response time
flexible working hours
ability to work at various hours and for varying times
flexible.
flexile
flexibility
{i} elasticity, pliability, ability to bend or be bent
flexibility
{n} pliancy, compliance
being flexible
being pliant, being bendable; being adaptable, being amenable
flexibility
The degree to which a paint film can withstand deformation without significant change in color and appearance
flexibility
The ability of a tape to be bent or flexed freely
flexibility
The deferred or potential benefit(s) that may/will be realized at a later time
flexibility
(ROM) Range of movement in a joint or group of joints
flexibility
the property of being flexible
flexibility
The ability to be bent repeatedly without cracking
flexibility
the quality of being adaptable or variable; "he enjoyed the flexibility of his working arrangement" the property of being flexible
flexibility
A joint's ability to move through a normal range of motion of bending and stretching the muscles surrounding the joint Stretching exercises help improve flexibility
flexibility
Ability to freely move within your range of motion
flexibility
The ability of a film to easily bend without cracking or losing adhesion
flexibility
The ability of a cable to bend in a short radius (also see limpness)
flexibility
The quality of being flexible; suppleness; pliability
flexibility
An extended range of behavioural responses that can be drawn upon Ie in each sensory channel having an extended range of ways of recalling and constructing representations Also an extended range of emotional responses which can be elicited, created and expressed for each situation encountered by the individual At a more complex level of processing, flexibility describes access to an extended range of perceptual filters The use of flexibility is in its application to any given context, such that the individual can use behaviour which serves them in that context, whether conventionally accepted or otherwise, with reference to their own ecology
flexibility
That quality of a cable or cable component which allows for bending under the influence of outside force, as opposed to limpness which is bending due to the cable’s own weight
flexibility
The state or quality of being flexible; flexibleness; pliancy; pliability; as, the flexibility of strips of hemlock, hickory, whalebone or metal, or of rays of light
flexibility
The extent to which and the rate at which adjustments to changed circumstances are possible
flexibility
The ability of muscle to relax and yield to stretch forces
flexibility
Degree to which a coating or sealant, after drying, is able to conform to the movement of its substrate without damage
flexibility
Flexibility assessment should cover both the on-the-job and off-the-job training components, no matter how, where or when they have been acquired, and be made accessible to learners so that they can proceed readily from one competency standard to another
flexibility
is the range of motion available in a joint
flexibility
The ability of a firm's processes and systems to respond quickly to changes in the business environment It includes the capacity to accommodate shifts in consumer demand, in competitors' strategies, in rate of growth, and in suppliers' deals and shipment problems
flexibility
The ability of a robot to perform a variety of different tasks
flexibility
The ability of a cable to bend in a short radius The ability of a cable to lay flat or conform to a surface as with microphone cables
flexibility
the right to unload workers at a moment's notice to increase profitability This term also describes the Albertan spirit: "a people made of rubber" (Mark Lisac dixit )
flexibility
The range of motion around a joint This can be increased with stretching and yoga
flexibility
the quality of being adaptable or variable; "he enjoyed the flexibility of his working arrangement"
flexibility
Joint range of motion
flexibility
The ability of a bone joint or muscle to stretch Good flexibility refers to an advanced degree of limberness in the joints and muscles Flexibility can be improved with regular stretching exercises
flexibility
the trait of being easily persuaded
flexibility
The ability of an asphalt pavement structure to conform to settlement of the foundation Generally, flexibility of the asphalt paving mixture is enhanced by high asphalt content
flexibility
Refers to a new way of funding public education The No Child Left Behind Act gives states and school districts unprecedented authority in the use of federal education dollars in exchange for strong accountability for results Top
flexibly
with flexibility; "`Come whenever you are free,' he said flexibly
flexibly
in a flexible manner
flexibly
with flexibility; "`Come whenever you are free,' he said flexibly"
flexibly
pliably, elastically, yieldingly, in a manner which can be bent
flexibly
supplely
flexible
Favoriten