collect

listen to the pronunciation of collect
Englisch - Türkisch
biriktirmek

Tom'un hobileri arasında satranç oynamak ve pul biriktirmek var. - Tom's hobbies include playing chess and collecting stamps.

toplamak

Bilgi toplamak için aşağıdaki dergileri inceledik. - We examined the following magazines to collect the data.

Benim hobim böcek toplamaktır. - My hobby is collecting insects.

{f} almak

Ona o doğum günü hediyesini almak için biraz para toplayalım. - Let's collect some money to buy her that birthday present.

Dünyanın en güzel sanat koleksiyonlarından biri Louvre'da yer almaktadır. - One of the most beautiful art collections in the world is at the Louvre.

{f} bir araya getirmek
{i} ayinlerde okunan kısa dua
vergi almak
(Arılık) bal toplamak
(Askeri) haber toplamak
{f} uğrayıp almak
toparlamak
birikmek
biriktir

Düşündüklerimi biriktiremem. - I can't collect my thoughts.

Hâlâ pul biriktirir misin? - Do you still collect stamps?

toplanmak
almak kendine gelmek
{f} tahsil etmek
{f} koleksiyon yapmak
(sıfat) ödemeli
koleksiyon haline gelmek
ödemeli

Japonya'ya bir ödemeli arama yapmak istiyorum. - I want to make a collect call to Japan.

Japonya'ya ödemeli bir arama yapmak istiyorum. - I'd like to make a collect call to Japan.

(Askeri) TOPLAMAK, HABER TOPLAMAK: Muhtelif vasıtalarla, çeşitli kaynaklardan haber ve bilgi elde etmek
(isim) ayinlerde okunan kısa dua
toplamak; biriktirmek; derlemek; toparlamak; devşirmek; toplanmak; birikmek: He collects stamps. Pul biriktiriyor. They don't collect
colleet call ödemeli telefon konuşması
{f} derlemek
{f} 1. toplamak; biriktirmek; derlemek; toparlamak; devşirmek; toplanmak; birikmek: He collects stamps. Pul biriktiriyor. They don't collect
anlamak
dermek
istif etmek
toplamak (para)
toplayın
devşirmek
cemetmek
collection
{i} koleksiyon

John Sam'in tam bir müzik koleksiyona sahiptir. - John has the complete collection of Sam's music.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

collection
{i} toplama

Dan'ın toplama arabalarla dolu bir garajı vardı. - Dan had a garage full of collection cars.

Bu evin yağmur suyu toplama sistemi var. - This house has a rainwater collection system.

collection
{i} tahsilât
collect call
{i} ödemeli arama
collect and receive
(Kanun) ahzu kabza
collect call
(Bilgisayar,Telekom) ödemeli çağrı
collect data
veri toplamak
collect oneself
kendini toparlamak
collect call
ödemeli konuşma
collect fees
ücretleri topla
collect in
biriktir
collect on delivery
ödemeli olarak
collect oneself
özünü toplamak
collect profits
karları topla
collect taxes
vergi toplamak
collect coins
demir para biriktirmek
collect o.s
kendini toparlamak
collect on delivery
Teslimat toplamak
collect things
bir şeyler toplamak
collect call
{i} ödemeli telefon
collect call
ödemeli telefon konuşması
collect coupons
kupon biriktirmek
collect donation
bağış toplamak
collect donations
(Ticaret) bağış toplamak
collect duty
(Ticaret) gümrük almak
collect duty (on)
(Ticaret) gümrük almak
collect duty on
(Ticaret) gümrük almak
collect fees
ücretleri toplamak
collect garbage
çöp toplamak
collect into a book
kitapta toplamak
collect into a book
kitap haline getirmek
collect into a book
kitaplaştırmak
collect money
para toplamak
collect on delivery
(Ticaret) teslimde tahsil etme
collect one's thoughts
kafasını toparlamak
collect one's thoughts
kafasını toplamak
collect oneself
kendine gelmek
collect oneself
toparlanmak
collect oneself
kendini toplamak
collect profit
karı toplamak
collect the garbages
çöp toplamak
collect the nets
ağ toplamak
collect thoughts
zihnini toplamak
collected
toplanmış

Aşağıda açıklanacak veri şu şekilde toplanmıştır. - The data to be discussed below was collected in the following way.

Numuneler tüm dünyadaki iki yüz sağlık kurumundan toplanmıştır. - The samples were collected from two hundred medical institutions all over the world.

collection
{i} toplanma

Oy pusulalarının toplanması on dakika sürdü. - The collection of the ballots took ten minutes.

collection
{i} toplanmış yardım
collection
{i} para toplama
collection
{i} derleme

O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı. - She published two collections of short stories.

collected
toplan/topla
collected
toplanan

Tyrel'in araştırmasında toplanan bilgi hem yöneticiler hem de eğitimciler için çok değerlidir. - The data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.

collected
müdevven
collected
toplatılmak
collected
birikmiş
collected
hep bir arada
collected
toplanmak
collected
sakin

Tom sakin ve aklı başındaydı. - Tom was calm and collected.

Fadıl, Rami'yi vurduktan sonra inanılmaz biçimde sakin ve kendindeydi. - Fadil was amazingly calm and collected after he had shot Rami.

collected
kendine hakim
collecting
toplayan
collecting
toplayarak

Onlar eski gazeteleri toplayarak ve satarak hayatını kazanıyor. - They earn their living by collecting and selling old newspapers.

collecting
cemi
collecting
(Bilgisayar) toplanıyor
collecting
tahsil
collecting
derleme
collection
(Politika, Siyaset) bir araya getirme
collection
biriktiri
collection
(Askeri) bilgi toplama
collection
(Askeri) haber toplama
collection
(Ticaret) para alma
collection
biriktirme
collection
(Ticaret) tahsil etme
collection
(Ticaret) senet tahsili
collections
müdevvenat
receive and collect
(Kanun) ahzu kabza
receive and collect
(Kanun) ahzu kapza
call collect
ödemeli alısünlemek
collected
özüne hakim
collected
{f} topla

Tom eski bozuk paraları topladı. - Tom collected old coins.

O, çok sayıda pul topladı. - He collected a lot of stamps.

collecting
toplayıcı
collecting
devşirme
collecting
toplama

Pulları toplamada ilgimi kaybetti. - I lost interest in collecting stamps.

O böcekleri toplamakla ilgileniyor. - He has an interest in collecting insects.

collecting
devşirici
collection
iane
collection
derlem

Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir. - Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans.

O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı. - She published two collections of short stories.

collection
toplanan para
collection
posta kutusunu boşaltma
collectively
müşterek olarak
make a collect call
ödemeli alısünlemek
re-collect
yeniden toplamak
call collect
ödemeli telefon etmek
carriage collect
taşıma ücreti varista ödenecek
collect call
(Telekom) karşı ödemeli
collecting
topla(mak)
collection
koleksiyonu
collection
kolleksiyon

Tom'un büyük bir bıçak kolleksiyonu var. - Tom has a huge collection of knives.

O bana pul kolleksiyonunu gösterdi. - He showed me his collection of stamps.

collections
koleksiyonlar

Ben sonradan bana R. Burton 'ın Tarihi Koleksiyonlarını satın almamı sağlaması için onları sattım. - I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.

Dünyanın en güzel sanat koleksiyonlarından biri Louvre'da yer almaktadır. - One of the most beautiful art collections in the world is at the Louvre.

collections
vizeler
freight collect
(İthalat, İhracat) Nakliye bedelinin alıcı tarafından varis yerinde ödeneceğini belirten ifadedir
freight collect
(isim) Navlun, nakliye ücreti; yük, hamule; yük katarı, marşandiz
freight collect
(fiil) Yüklemek; nakletmek. freight car yük vagonu. freight train marşandiz, yük treni
make a collect call
ödemeli telefon etmek
re collect
yeniden toplamak
collected
{s} sakinleşmiş
collected
{s} kendinde

Fadıl, Rami'yi vurduktan sonra inanılmaz biçimde sakin ve kendindeydi. - Fadil was amazingly calm and collected after he had shot Rami.

collected
{s} toplu, hep bir arada, toplanmış: the collected works of Shakespeare Shakespeare'in toplu eserleri
collected
{s} aklı başında

Tom sakin ve aklı başındaydı. - Tom was calm and collected.

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

collectedly
sakin bir şekilde
collecting
topla

Tom şu an işsizlik ödeneğini toplamıyor. - Tom isn't currently collecting unemployment benefits.

Tom'un hobisi araba fotoğrafları toplamaktır. - Tom's hobby is collecting photos of cars.

collecting
tahsilat
collecting
{i} para toplama

Onun hobisi eski para toplamaktı. - Her hobby was collecting old coins.

Hobim eski para toplamaktır. - My hobby is collecting old coins.

collecting
derme
collection
{i} (kilisede toplanan) para, iane
collection
(Askeri) Bak. "intelligence cycle"
collection
{i} yığın
collection
yığın/koleksiyon/toplama
collection
{i} tabaka
collection
derme
collections
{i} dönem sınavları
collectively
toplu olarak
collectively
ortaklaşa
collectively
toptan olarak
collectively
toptan
freight collect
(Ticaret) navlun varma yerinde ödenecek
freight collect
navlunun peşin ödenmesi
i want to make a collect call
ödemeli arama yapmak istiyorum
re collect
toparlamak
re collect oneself
kendini toplamak
Englisch - Englisch
To accumulate similar items or items belonging to a particular theme, particularly for a hobby or recreation

John Henry collects stamps.

To get; particularly, get from someone

A mortgage company collects a monthly payment on a house.

To form a conclusion; to deduce, infer. (Compare gather, get.)

the riot is so great that it is very difficult to collect what is being said.

To gather together; amass items

Suzanne collected all the papers she had laid out.

The prayer said before the reading of the epistle lesson, especially one found in a prayerbook, as with the Book of Common Prayer

He used the day's collect as the basis of his sermon.

{n} a short comprehensive prayer
{v} to gather, get, recover, infer
A collect (pronounced CALL-ect) is a short prayer that summarizes a foregoing series of prayers or a worship service A collect is usually one sentence long and consists of three parts: an invocation, a petition, and a doxology The following is an example of a simple collect: O God, who gave your only Son to die for our sins, give us grateful hearts to live worthily before you; through Jesus Christ your Son our Lord AMEN
If you collect for a charity or for a present for someone, you ask people to give you money for it. Are you collecting for charity? They collected donations for a fund to help military families
In interline moves, the amount of transportation and other charges are paid at the point of termination of the final rail carrier
When you collect someone or something, you go and get them from the place where they are waiting for you or have been left for you. David always collects Alistair from school on Wednesdays After collecting the cash, the kidnapper made his escape down the disused railway line. = pick up
make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect"
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England get or bring together; "accumulate evidence" call for and obtain payment of; "we collected over a million dollars in outstanding debts"; "he collected the rent" gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She picked up the children at the day care center"; "They pick up our trash twice a week" payment due by the recipient on delivery; "a collect call"; "the letter came collect"; "a COD parcel" make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect
All charges incurred from door-to-door are paid by the consignee
{s} having the receiver pay the charges (for a phone call)
If a substance collects somewhere, or if something collects it, it keeps arriving over a period of time and is held in that place or thing. Methane gas does collect in the mines around here. water tanks which collect rainwater from the house roof
assemble or get together; "gather some stones"; "pull your thoughts together"
Gather together; amass items
gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She picked up the children at the day care center"; "They pick up our trash twice a week"
A collect call is a telephone call that is paid for by the person receiving it, not the person making it. She received a collect phone call from Alaska. If you call collect when you make a telephone call, the person who you are phoning pays the cost of the call and not you. Should you lose your ticket call collect on STA's helpline
A call that is paid for by the receiving/destination phone number Requires approval/authorization of the person being called
The jaw folder doubles the signatures up using the collect cylinder, so that the signatures leave the jaw folder with twice as many pages, but half as often See Straight
To gather or exact from a number of persons or sources
get or gather together; "I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune"
If you collect things, such as stamps or books, as a hobby, you get a large number of them over a period of time because they interest you. One of Tony's hobbies was collecting rare birds. + collecting col·lect·ing hobbies like stamp collecting and fishing
payment due by the recipient on delivery; "a collect call"; "the letter came collect"; "a COD parcel"
Consignee is responsible for paying the shipping and other charges   If the consignee has a credit account with Integres it can be settled on account   If the consignee does not have credit then cashier, certified, traveler's or company check or a money order will be collected when the shipment is delivered (FCCOD is Freight Charges Collect On Delivery )
{i} short prayer
If you collect yourself or collect your thoughts, you make an effort to calm yourself or prepare yourself mentally. She paused for a moment to collect herself He was grateful for a chance to relax and collect his thoughts. = compose
Get; particularly, get from someone
{f} gather; take payments (of money); assemble
call for and obtain payment of; "we collected over a million dollars in outstanding debts"; "he collected the rent"
gather or amass
A short, comprehensive prayer, adapted to a particular day, occasion, or condition, and forming part of a liturgy
If you collect a number of things, you bring them together from several places or from several people. Two young girls were collecting firewood 1.5 million signatures have been collected. = gather
The consignee pays the freight charges
Accumulate similar items or items belonging to a particular theme, particularly for a hobby or recreation
To gather into one body or place; to assemble or bring together; to obtain by gathering
get or bring together; "accumulate evidence"
From the Latin word collecta, meaning "assembly " The word is normally used to refer to the prayer near the beginning of the Eucharist that precedes the lessons The collect was supposedly designed to "collect" the thoughts of the lessons and bind the thoughts together, back in the days when only one lesson and a Gospel were read A collect is actually any short prayer that contains an invocation, a petition, and a pleading in Christ's Name (in that order)
To infer; to conclude
To infer from observed facts; to conclude from premises
To demand and obtain payment of, as an account, or other indebtedness; as, to collect taxes
collective(ly)past part past participle
Prayer which gathers people together around the theme for a particular liturgy
If something collects light, energy, or heat, it attracts it. Like a telescope it has a curved mirror to collect the sunlight
Frequently recited together at BPW meetings, the Collect was written by BPW member Mary Stewart of Colorado as a prayer to instill a sense of unity among women working together with wide interests and important goals
make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect
To assemble together; as, the people collected in a crowd; to accumulate; as, snow collects in banks
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England get or bring together; "accumulate evidence"
collect dust
To remain untouched and unused for a long period of time

The trophies on his wall reminding him of his heyday are now just collecting dust.

collect one's thoughts
To become mentally composed, especially after being distressed, surprised, or disoriented; to become calm or organized in one's emotional state or thinking, as in preparation for a conversation, speech, decision, etc

I'm a believer, umm, Mr. Bloomberg said before standing silently at the lectern for seven seconds as he collected his thoughts.

collect one's wits
Alternative form of collect one's thoughts
collect up
To find and put together in the same place
collect and collate evidence
gather and arrange evidence
collect call
a telephone call paid for by the person who receives it
collect call
{i} telephone call in which the receiver pays the charges
collect call
a telephone call that the receiving party is asked to pay for
collect evidence
gather witnesses, collect proof
collect freight
Freight, which is not payable to the carrier unless the merchandise arrives at the port of discharge named on the Bill of Lading
collect freight
Freight payable to the carrier at the port of discharge or ultimate destination The consignee does not pay the freight charge if the cargo does not arrive at the destination
collect freight
Freight charges payable at a destination provided the vessel/aircraft delivers the goods as specified
collect on delivery
payment made upon delivery of an item, COD
collect stamps
gather various postage stamps as a hobby
call collect
To make a telephone call in which the cost of the call is paid by the person receiving the call
collected
Simple past tense and past participle of collect

Firstly, I continue to base most species treatments on personally collected material, rather than on herbarium plants.

collectedly
In a collected manner; calmly
collecting
A hobby including seeking, locating, acquiring, organizing, cataloging, displaying, storing, and maintaining whatever items are of interest to the individual collector
collection
A set of items or objects procured or gathered together by a person, group, or other agent

Secondly, I continue to base my concepts on intensive study of a limited suite of collections, rather than superficial study of every packet that comes to hand.

collection
The activity of collecting

Collection of trash will occur every Thursday.

collection
A set of sets
collections
A state being beyond merely past due

We have sent your account to collections.

collections
plural form of collection
collectively
In a collection; in a collective manner; together as a whole; bunched together; to be treated as a single unit, rather than the items that make up the collection separately
collects
Third-person singular simple present indicative form of collect
garbage collect
To reclaim resources which are no longer in use; to run a garbage collector
collected
brought together into a group or crowd; "the accumulated letters in my office"
collected
{a} gathered, inferred, cool, firm
collection
{n} the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference
collectively
{a} in a body, together, wholly
adverb collect 2
call/phone sb collect when you telephone someone collect, the person who receives the call pays for it collect call British Equivalent: reverse the charges
collected
Self-possessed; calm; composed
collected
{s} self-possessed, calm, in control of one's faculties; gathered together from different places
collected
brought together in one place; "the collected works of Milton"; "the gathered folds of the skirt"
collected
Cool-headed, emotionally stable, in focus
collected
in full control of your faculties; "the witness remained collected throughout the cross-examination"; "perfectly poised and sure of himself"; "more self-contained and more dependable than many of the early frontiersmen"; "strong and self-possessedin the face of trouble"
collected
Gathered together
collected
An author's collected works or letters are all their works or letters published in one book or in a set of books. the collected works of Rudyard Kipling = complete
collected
brought together in one place; "the collected works of Milton"; "the gathered folds of the skirt
collected
If you say that someone is collected, you mean that they are very calm and self-controlled, especially when they are in a difficult or serious situation. Police say she was cool and collected during her interrogation. see also collect
collected
past of collect
collectedly
Composedly; coolly
collectedly
in a self-collected or self-possessed manner; "he announced the death of his father collectedly
collectedly
in a calm and self-possessed manner
collecting
present participle of collect
collecting
The technique of first receiving a ground or airborne ball, then bringing it under control before putting it into play
collecting
The removal of materials in archaeological context from one settlement by the residents of another
collecting
A collecting tin or box is one that is used to collect money for charity. see also collect
collecting
the act of gathering something together
collecting
Authorized to collect freight and charges on behalf of Nedlloyd
collecting
{i} taking payments; gathering together from different places
collecting
Receiving and controlling a ball before putting it in play
collection
A collection of things is a group of similar things that you have deliberately acquired, usually over a period of time. The Art Gallery of Ontario has the world's largest collection of sculptures by Henry Moore He made the mistake of leaving his valuable record collection with a former girlfriend
collection
The efforts used to make a delinquent mortgage current and to file the notices needed to proceed with foreclosure
collection
Trading method in which the banking system acts on behalf of the seller, presenting documents to the buyer and only releasing them upon payment (or upon acceptance of a term bill)
collection
The act or process of collecting or of gathering; as, the collection of specimens
collection
Multiple related objects associated as a group
collection
A group of objects of the same class that are contained within another object Collections are named as the plural of their object class
collection
An artificial accumulation of documents of any provenance brought together on the basis of some common characteristic, e g , way of acquisition, subject, language, medium, type of document, name of collector, to be treated for description purposes as a descriptive unit under a common title Collectors may be those outside the archives who assembled the material, or may in some cases be an archival repository itself
collection
A collection of stories, poems, or articles is a number of them published in one book. The Brookings Institution has assembled a collection of essays from foreign affairs experts
collection
The series of steps a lender takes to bring a delinquent mortgage up to date
collection
If you organize a collection for charity, you collect money from people to give to charity. I asked my headmaster if he could arrange a collection for a refugee charity
collection
An aggregate data structure such as a list, a table, or an array A collection is an instance of <collection>
collection
A Collection is a Tamino construct for the grouping of Doctypes for the purpose of cross-doctype operation, for example, composing XML documents with information from more than one Doctype In database terms, a Collection can thus be likened to a database Of course, a Tamino database can contain multiple Collections
collection
Any effort to bring a delinquent mortgage current and to file the necessary notices to proceed with foreclosure if necessary
collection
[M206] A collection consists of a number of, possibly zero, objects Objects within a collection are referred to as elements The elements of a collection can be simple or complex objects, and they need not be of the same class A collection whose number of elements is fixed on creation Such a collection can neither grow nor shrink
collection
Can refer to the entire British Library Collection or the private collection of an individual or organisation, that has been purchased or donated to us
collection
A past due debt which a creditor will attempt to collect from a borrower Collections result from debts such as unpaid medical, credit card, or utility (telephone, electric, or cable) bills Collections are shown on a borrower's credit report and often must be paid before other lenders can approve a borrower for a loan
collection
Collection is the act of collecting something from a place or from people. Money can be sent to any one of 22,000 agents worldwide for collection. computer systems to speed up collection of information
collection
Generically, this means a group of metadata records that are organized around a theme, organization or some criteria For specific types of collections within DLESE, please see the individual entries for Broad Collection, Reviewed Collection, formal collection and informal collection
collection
Like a directory on a computer except that the files in the collection may be stored on resources scattered throughout the SRB space
collection
An object that contains a set of related objects An object's position in the collection can change whenever a change occurs in the collection; therefore, the position of any specific object in the collection may vary
collection
In CycL, collections are denoted by certain constants which are called "collection-denoting" constants These are often referred to as "CycL collections" or just "collections" in casual usage CycL collections are constants that denote collections of objects, rather than individual objects For example, the constant #$Dog denotes the collection of all dogs, while the individual-denoting constant #$Snoopy denotes a specific dog For more on this topic, see the constants #$Collection and #$Individual
collection
1 An artificial accumulation of documents brought together on the basis of some common characteristic (e g means of acquisition, creator, subject, language, medium, form, name of collector) without regard to the origin of the documents 2 A grouping of records created by a private individual and organization (SAA)
collection
An artificial accumulation of materials devoted to a single theme, person, event, or type of document acquired from a variety of sources A general term used to describe groupings of archival or manuscripts materials
collection
That which is obtained in payment of demands
collection
A set of items or objects procured by an individual
collection
several things grouped together or considered as a whole
collection
request for a sum of money; "an appeal to raise money for starving children"
collection
A group of objects that have something in common, such as the owner or donor (such as the Point Ellice House collection of household Victoriana), type of object (for example, a Clothing collection), or a regional or geographic location (such as a Chinese Collection or Skeena Fishing Collection)
collection
The efforts used to bring a delinquent mortgage current and to file the necessary notices to proceed with foreclosure when necessary
collection
the act of gathering something together a publication containing a variety of works several things grouped together or considered as a whole
collection
the process of picking up wastes from residences, businesses, or a collection point, loading them into a vehicle, and transporting them to a processing, transfer, or disposal site
collection
A Multics boot tape contains three logical groups of segments called collections Each collection is read in and then run, to bootstrap a more complex environment for loading and executing the next collection
collection
A collection of things is a group of things. Wye Lea is a collection of farm buildings that have been converted into an attractive complex
collection
A collection is money that is given by people in church during some Christian services
collection
a publication containing a variety of works
collection
The process of bringing a delinquent debt current and the filing of the necessary notices to proceed with repossession or foreclosure when necessary
collection
The act of inferring or concluding from premises or observed facts; also, that which is inferred
collection
the act of gathering something together
collection
The jurisdiction of a collector of excise
collection
ISAD(G) An artificial assemblage of documents accumulated on the basis of some common characteristic without regard to the provenance of those documents Not to be confused with an archival fonds
collection
{i} group of objects that have been collected; money collected from people; accumulation
collection
An accumulation of any substance
collection
An aggregation of two or more other objects, where those objects can be any combination of Information Objects and/or Collections Each Collection is considered to be suitable for being adequately documented for preservation, distribution and independent usage
collection
That which is collected A gathering or assemblage of objects or of persons
collection
A fashion designer's new collection consists of the new clothes they have designed for the next season
collection
A gathering of money for charitable or other purposes, as by passing a contribution box for freewill offerings
collections
Assemblages that are organized and curated by scientists
collections
A department that attempts to collect on accounts that are beyond merely past due
collections
plural of collection
collections
All payments received by an agency as payment towards billings or receivables, including amounts received from collection agencies
collections
Pages ( image )Pages (encoded ) Titles Records ImagesBytes Words
collections
Home economics collections X 03
collections
A term to describe all the collections in museum or holding institution
collections
http: //www niso org/emetrics/current/section4 html Describes broad collection categories in all formats
collections
College examinations held at the beginning of term to test work done the previous term or during the vacation Not to be confused with Rector's Collections [Oxford]
collections
A group of library items on the same subject that are kept in the same area eg Antarctic Collection
collections
Periodicals that a library owns which are grouped together This grouping allows a library to create a searchable collection of periodicals which specifically meet the needs and interests of their patrons Same as Local Collections
collections
Bolivian Photographers The Bolivian Sea Coast Hall of Fame Poets of Bolivia Short Stories Collection The Outsiders
collections
Amounts collected by guaranty agencies or the federal government from borrowers after default claims are paid to lenders
collectively
in conjunction with; combined; "Our salaries put together couldn't pay for the damage"; "we couldn`t pay for the damages with all out salaries put together"
collectively
as a group
collectively
in a collective manner; communally, as a group
collectively
In a mass, or body; in a collected state; in the aggregate; unitedly
collects
third-person singular of collect
collects
Plural of collect
noun collect 3
a short prayer in some Christian services
collect
Favoriten