toplanmış

listen to the pronunciation of toplanmış
Türkisch - Englisch
collected

The data to be discussed below was collected in the following way. - Aşağıda açıklanacak veri şu şekilde toplanmıştır.

The samples were collected from two hundred medical institutions all over the world. - Numuneler tüm dünyadaki iki yüz sağlık kurumundan toplanmıştır.

conglomerate
cumulative
aggregate
accumulative
agglomerate
gathered

Tom was talking to a group of men gathered around the conference table. - Tom konferans masasının etrafında toplanmış bir grup erkekle konuşuyordu.

A large crowd had gathered on the street. - Büyük bir kalabalık caddede toplanmıştı.

(Bilgisayar) picked up
summed
bunched
assembled
totaled
pooled
congregate
colleeted
toplanmış sürü
roundup
toplanmış yardım
collection
topla
gather

Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men. - Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu.

He gathered his children around him. - O, çocuklarını kendi etrafına topladı.

topla
add up

Those numbers don't add up. - Bu rakamlar toplanmaz.

Please add up the numbers. - Lütfen sayıları toplayınız.

topla
{f} collected

Bob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself. - Bob neredeyse topladığı tüm pulları Tina'ya verdi

Tom collected old coins. - Tom eski bozuk paraları topladı.

topla
{f} muster

Tom finally mustered up the courage to ask Mary out. - Tom sonunda Mary'ye çıkma teklif etmek için cesaretini topladı.

She finally mustered up the courage to ask him for more money. - Ondan biraz daha para istemek için sonunda cesaretini topladı.

topla
reunite
topla
sum up

Can you briefly sum up what was said at the meeting? - Toplantıda ne söylendiğini kısaca özetleyebilir misin?

topla
{f} gathering

Tom doesn't enjoy family gatherings very much. - Tom aile toplantılarını fazla sevmiyor.

The squirrel was busy gathering nuts. - Sincap fındık toplamayla meşguldü.

topla
{f} bunch
topla
made up
topla
summon up

Summon up your courage and tell the truth. - Cesaretini topla ve gerçeği söyle.

topla
assemble

The teacher assembled the students in the hall. - Öğretmen salonda öğrencileri topladı.

The students assembled in the classroom. - Öğrenciler sınıfta toplandı.

topla
{f} harvest

In November, olives are harvested from the trees to make oil. - Kasım ayında zeytinler yağı çıkarılmak üzere ağaçlardan toplanır.

I don't harvest their olives. - Onların zeytinlerini toplamam.

topla
make up

Sami can make up his own bed. - Sami kendi yatağını toplayabilir.

They make up about 12.5 percent of the total population. - Onlar toplam nüfusun yaklaşık yüzde 12,5'ğunu oluşturuyorlar.

topla
pick

A magnet can pick up and hold many nails at a time. - Bir mıknatıs bir seferde çok sayıda çiviyi toplayabilir ve tutabilir.

After I pick some blueberries, I make a tart. - Biraz yaban mersini topladıktan sonra, bir pasta yaparım.

topla
{f} summed
topla
round up
topla
bunched
acele ile toplanmış
scratch
elle toplanmış
handpicked
kan toplanmış
congested
sanırım hesap yanlış toplanmış
I believe the bill is added up wrong
su toplanmış kabarcık
blister
su toplanmış kabarcık var
I have a blister
tepede toplanmış
(saç) upswept
tepede toplanmış saç
upsweep
topla
three-pronged pitchfork
topla
make#up
topla
sumup
topla
sum

Summon up your courage and tell the truth. - Cesaretini topla ve gerçeği söyle.

The sum of 5 and 3 is 8. - 5 ve 3'ün toplamı 8'dir.

topla
convoke
topla
sum#up
topla
collecting

Tom's hobby is collecting photos of cars. - Tom'un hobisi araba fotoğrafları toplamaktır.

He has an interest in collecting insects. - O böcekleri toplamakla ilgileniyor.

topla
recruit
Türkisch - Türkisch

Definition von toplanmış im Türkisch Türkisch wörterbuch

topla
Üç parmaklı diren
topla
Üç parmaklı dirgen
toplanmış
Favoriten