an accumulation of any substance

listen to the pronunciation of an accumulation of any substance
Englisch - Türkisch

Definition von an accumulation of any substance im Englisch Türkisch wörterbuch

collection
{i} koleksiyon

Pul koleksiyonuna bir göz atmak istiyorum. - I'd like to have a look at your stamp collection.

Ben sonradan bana R. Burton 'ın Tarihi Koleksiyonlarını satın almamı sağlaması için onları sattım. - I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.

collection
{i} toplama

Bu evin yağmur suyu toplama sistemi var. - This house has a rainwater collection system.

Dan'ın toplama arabalarla dolu bir garajı vardı. - Dan had a garage full of collection cars.

collection
{i} tahsilât
collection
{i} toplanma

Oy pusulalarının toplanması on dakika sürdü. - The collection of the ballots took ten minutes.

collection
{i} toplanmış yardım
collection
{i} para toplama
collection
(Politika, Siyaset) bir araya getirme
collection
biriktiri
collection
(Askeri) bilgi toplama
collection
iane
collection
derlem

Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir. - Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans.

O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı. - She published two collections of short stories.

collection
toplanan para
collection
{i} (kilisede toplanan) para, iane
collection
(Askeri) Bak. "intelligence cycle"
collection
{i} yığın
collection
(isim) toplama, toplanma, derleme; toplanmış yardım; para toplama, koleksiyon; tahsilât; tabaka; yığın
Englisch - Englisch
collection
an accumulation of any substance

  Silbentrennung

  an ac·cu·mu·la·tion of a·ny sub·stance

  Türkische aussprache

  ın ıkyumyıleyşın ıv eni sʌbstıns

  Aussprache

  /ən əˌkyo͞omyəˈlāsʜən əv ˈenē ˈsəbstəns/ /ən əˌkjuːmjəˈleɪʃən əv ˈɛniː ˈsʌbstəns/

  Wort des Tages

  guesstimate
Favoriten