the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference

listen to the pronunciation of the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference
Englisch - Türkisch

Definition von the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference im Englisch Türkisch wörterbuch

collection
{i} koleksiyon

Ben sonradan bana R. Burton 'ın Tarihi Koleksiyonlarını satın almamı sağlaması için onları sattım. - I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

collection
{i} toplama

Bu evin yağmur suyu toplama sistemi var. - This house has a rainwater collection system.

Dan'ın toplama arabalarla dolu bir garajı vardı. - Dan had a garage full of collection cars.

collection
{i} tahsilât
collection
{i} toplanma

Oy pusulalarının toplanması on dakika sürdü. - The collection of the ballots took ten minutes.

collection
{i} toplanmış yardım
collection
{i} para toplama
collection
(Politika, Siyaset) bir araya getirme
collection
biriktiri
collection
(Askeri) bilgi toplama
collection
iane
collection
derlem

Wilhelm Friedrich Radloff, Türk halklarının tarihini ve folklorunu inceleyen ünlü Alman bilim adamıdır ve Tatar halk dastanlarının ilk koleksiyonunu derlemiştir. - Wilhelm Friedrich Radloff is the famous German scientist who have studied the history and folklore of Turkic peoples and compiled the first collection of Tatar folk dastans.

O iki tane kısa öykü derlemesi yayınladı. - She published two collections of short stories.

collection
toplanan para
collection
{i} (kilisede toplanan) para, iane
collection
(Askeri) Bak. "intelligence cycle"
collection
{i} yığın
collection
(isim) toplama, toplanma, derleme; toplanmış yardım; para toplama, koleksiyon; tahsilât; tabaka; yığın
Englisch - Englisch
{n} collection
the act of collecting, money or things collected, an assembly, an inference
Favoriten