donma noktası

listen to the pronunciation of donma noktası
Türkisch - Englisch
freezing

The temperature is above freezing today. - Bugün sıcaklık donma noktasının üzerinde.

What's the freezing point of water? - Suyun donma noktası nedir?

freezing point

What's the freezing point of water? - Suyun donma noktası nedir?

This organism can survive at temperatures well below the freezing point of water. - Bu organizma, suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda hayatta kalabilir.

set point
freezing point, ice point
(Otomotiv) cloud point
(Meteoroloji) freezing level
hoarfrost point
ice point
Türkisch - Türkisch
Eriyik durumda bulunan bir metalin kendi özelliğine bağlı olarak donmaya başladığı andaki ısı derecesi
Suyun donmaya başladığı derece
donma noktası
Favoriten