gölgeli

listen to the pronunciation of gölgeli
Türkisch - Englisch
shady

What can we learn from a dog? On hot days, drink lots of water and lie under a shady tree. - Biz bir köpekten neler öğrenebiliriz? Sıcak günlerde bir sürü su içerler ve gölgeli bir ağacın altında uzanırlar.

This place is too shady for taking photos. - Bu yer fotoğraf çekmek için çok gölgeli.

print. shaded
shady, shaded, shadowy
cloudily
blurred
shady, shaded
cloudy
clouded
shadowy
umbrageous
dusky
shadier
bosk
umbriferous
shadow
gölge
shade

Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn. - Christine tüm gün gölgede kaldı, çünkü güneş yanığı olmak istemiyordu.

An old man was resting in the shade of the tree. - Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu.

gölge
{i} shadow

Tom thinks he's being shadowed by a private detective. - Tom özel bir dedektif tarafından gölge gibi izlendiğini düşünüyor.

He is afraid of his own shadow. - O kendi gölgesinden korkar.

gölgeli filigran
shaded watermark
gölgeli olma
shadiness
gölgeli resim
sciagraphy, sciagraphic picture
gölge
dark

The light that casts away the darkness also creates shadows. - Karanlığı boşa çıkaran ışık da gölgeler yaratır.

A dark shadow passed behind Tom. - Tom'un arkasından karanlık bir gölge geçti.

gölge
silhoutte
gölge
ombre
gölge
{i} cloud

I try not to let my emotions cloud my judgment. - Duygularımın kararımı gölgelemesine izin vermemeye çalışıyorum.

gölge
simulacrum
gölge
ghost image
gölge
the shadow
gölge
shadow of
gölge
a shade
gölge
{i} umbra
gölge
shadow, silhouette
gölge
silhouette
gölge
shadow, protection
gölge
shadow, umbra
gölge
shadow, a person who sticks close to someone
gölge
(Nükleer Bilimler) penumbra
gölge
{i} umbrage
gölge
shadow, shading (in a painting or drawing)
gölge
shadow, shade
Türkisch - Türkisch
Nitelik ve ayrıntıları iyice bilinmeyen
Gölge altında olan
(Osmanlı Dönemi) ZALİL
(Osmanlı Dönemi) zılliye
gölgeli resim
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
Gölge
(Osmanlı Dönemi) ZILL
Gölge
saye
Gölge
eşka
gölge
Röfle
gölge
(Osmanlı Dönemi) zılâl
gölge
Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse
gölge
Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan
gölge
Güneş ışınlarından korunacak yer: "Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin."- M. Ş. Esendal
gölge
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
gölge
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık: "Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?"- H. E. Adıvar
gölge
Koruma, kayırma himaye
gölge
Güneş ışınlarından korunacak yer
gölge
Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk
gölge
Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet: "Pencereden dışarıya bir gölge çıktı, arkasından seğirttiler."- A. Gündüz
gölge
Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet
gölgeli
Favoriten