decreased

listen to the pronunciation of decreased
Englisch - Türkisch
azalan
azalmış

1990'dan beri metan salımları %11 oranında azalmıştır. - Since 1990, methane emissions have decreased by 11%.

Üniversitenin bağışı son on yılda giderek azalmıştır. - The university's endowment has decreased steadily over the last ten years.

{f} azal

Satışlar bugünlerde azaldı. - Sales have decreased these days.

1990'dan beri metan salımları %11 oranında azalmıştır. - Since 1990, methane emissions have decreased by 11%.

azalmak
decrease
azaltmak

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

decrease
{f} azalmak

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

decrease
eksilmek
decrease
azalma

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

Çocukların da azalması garip değil mi? - It isn't strange that children decrease, too?

decrease
eksiltme
decrease
küçülmek
decrease
düşüş
decrease
düşüş göstermek
decrease
{i} eksilme
decreased demand
azalmış talep
decrease
{f} küçültmek
decrease
azaltma

Ne yazık ki kavşaklardaki trafik sinyallerinin sayısını artırmak trafik kazalarının sayısın azaltmaya yardımcı olmadı. - Unfortunately, increasing the number of traffic signals at intersections didn't help decrease the number of traffic accidents.

Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar. - They should decrease the sugar in these muffins.

be decreased
azalmak
decrease
(Bilgisayar) azalt

Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar. - They should decrease the sugar in these muffins.

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

decrease
azalma sağlamak
decrease
azalma yaşamak
decrease
eksiklik
decrease
düşüş kaydetmek
decrease
(Ticaret) azalış
decrease
darlaşmak
decrease
düşüş yaşamak
decrease
inişe geçmek
decrease
düşürmek
decrease
tenakus etmek
decrease
düşmek
decrease
{f} azal

İlaç onun acısını azalttı. - The medicine decreased his pain.

Pirinç üretimi azaldı. - Production of rice has decreased.

diminished, reduced, decreased
Azalmış azalmış, azalmış
decrease
çekilmek
decrease
(to) azaltmak
decrease
eksiltmek
decrease
azaltma/azalma
decrease
küçülme
decrease
{f} inmek
decrease
eksiltmek decreasingly gittikçe azalarak
decrease
noksan on the decrease azalmakta
decrease
azal/azalt
Englisch - Englisch
{a} lessened, diminished, impaired
made less in size or amount or degree
past of decrease
decreased by a factor of
reduced - times, was divided by -
decreased gradually
diminished slowly, went down gradually, did not go down all at once
decrease
Of a quantity, to become smaller
decrease
An amount by which a quantity is decreased
decrease
A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease of revenue or of strength
decrease
{n} a growing less, a decay
decrease
{v} to grow or make less, lessen, decline
decrease
a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
decrease
To grow less, opposed to increase; to be diminished gradually, in size, degree, number, duration, etc
decrease
the act of decreasing or reducing something the amount by which something decreases a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
decrease
{i} decline; reduction, lessening
decrease
the act of decreasing or reducing something
decrease
a process of becoming smaller or shorter decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
decrease
To make (a quantity) smaller
decrease
make smaller; "He decreased his staff"
decrease
make smaller; "He decreased his staff
decrease
or in strength, quality, or excellence; as, they days decrease in length from June to December
decrease
to become smaller
decrease
{f} reduce, lessen; decline
decrease
When something decreases or when you decrease it, it becomes less in quantity, size, or intensity. Population growth is decreasing by 1.4% each year The number of independent firms decreased from 198 to 96 Raw-steel production by the nation's mills decreased 2.1% last week Since 1945 air forces have decreased in size Gradually decrease the amount of vitamin C you are taking We've got stable labor, decreasing interest rates, low oil prices
decrease
The wane of the moon
decrease
decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
decrease
A decrease in the quantity, size, or intensity of something is a reduction in it. a decrease in the number of young people out of work Bank base rates have fallen from 10 per cent to 6 per cent -- a decrease of 40 per cent. to become less or go down to a lower level, or to make something do this reduce   increase (decreistre, from decrescere, from crescere ). the process of becoming less, or the amount by which something becomes less   increase = reduction decrease in
decrease
a process of becoming smaller or shorter
decrease
To cause to grow less; to diminish gradually; as, extravagance decreases one's means
decrease
the amount by which something decreases
decreased

  Türkische aussprache

  dîkrist

  Aussprache

  /dəˈkrēst/ /dɪˈkriːst/

  Etymologie

  [ di-'krEs, 'dE-" ] (verb.) 14th century. Middle English decreessen, from Anglo-French decreistre, from Latin decrescere, from de- + crescere to grow; more at CRESCENT.

  Wort des Tages

  wether
Favoriten