be down

listen to the pronunciation of be down
Englisch - Türkisch
(deyim) yazılmak
(deyim) aşağı inmek
(Konuşma Dili) beş parasız kalmak
(deyim) kaydedilmek
(deyim) azalmak
(deyim) miktar olarak düşmek
(deyim) içerde olmak
(Konuşma Dili) dımdızlak ortada kalmak
(Konuşma Dili) mutsuz olmak
(deyim) rapor edilmek
keyifsiz olmak
inmiş olmak
morali bozuk olmak
down
{s} aşağıya doğru

O onunla tepeden aşağıya doğru yarıştı. - She raced him down the hill.

Kano ile bir nehirden aşağıya doğru gittik. - We went down a river by canoe.

down
aşağı

Tom merdivenlerden aşağıya koştu. - Tom ran down the stairs.

Yanaklarından aşağı akan gözyaşlarıyla bana baktı. - She looked at me with tears running down her cheeks.

down
{s} düşen

Düşen bir ağaç tarafından hareketsiz kaldı. - He was pinned down by a fallen tree.

down
aşağıya

O, merdivenlerden aşağıya geliyordu. - She was coming down the stairs.

Tom merdivenlerden aşağıya koştu. - Tom ran down the stairs.

down
aşağıda

O, iki kapı aşağıda yaşar. - She lives two doors down.

Tom, daha önce Mary'yi saçı aşağıda hiç görmemişti. - Tom had never before seen Mary with her hair down.

down
{i} nefret
down
aşağıya almak
down
yuvarlamak
be down for
(Dilbilim) okula yazılmak
be down for
(Dilbilim) kaydolmak
be down for
(Dilbilim) kaydettirmek
be down with
(Dilbilim) hastalanmak
down
(Argo) saygı göstermek
down
(Argo) arkadaş olmak
down
(Bilgisayar) düştü

O, merdivenden düştü. - He fell down the stairs.

Sözde acemi skandalı duyulduğundan beri o politikacı dünyada gözden düştü. - That politician has come down in the world since the so-called Recruit scandal was publicized.

down
yüzü koyun
down
kapalı
down
yumuşak tüy
down
iniş

Hayat çıkışlarla ve inişlerle doludur. - Life is full of ups and downs.

Çoğu insanın kendi evliliklerinde inişleri ve çıkışları vardır. - Most people have ups and downs in their marriages.

down
kuş tüyü

O kuş tüyü yastık pahalı görünüyor. - That down pillow looks expensive.

Kuş tüyü ceketim beni ısıttı. - My down jacket kept me warm.

down
yıkmak

Bu evin çok fazla onarıma ihtiyacı var, onu yıkmak ve yenisini yapmak daha kolay olacaktır. - This house needs so many repairs, it would be easier to tear it down and build a new one.

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

down
aşağı indirmek
down
(Argo) bir kişiyle iyi anlaşmak
down
çökmek
down
(Bilgisayar) dikey
down
meyus
down
bezgin

Oldukça bezgin görünüyorsun. - You look pretty down.

down
ince tüy
down
altında

Onun altında da hep kaplumbağalar var. - It's turtles all the way down.

O yol kenarına uzandı ve bir ağacın altında biraz kestirdi. - He laid down by the wayside and took a nap under a tree.

down
daha düşük bir düzeye
down
sıkıca
down
ç.(İngiltere'deki) çimenli alçak tepeler
down
yere vurmak
down
güneyde
down
hüzünlü
down
üzgün

Üzgün gözlerle odadan çıktı. - She went out of the room with downcast eyes.

Biraz üzgün görünüyorsun. - You look kind of down.

down
{i} tepe

Nick kırsal alandan gelen birine tepeden bakıyor. - Nick looks down on anyone who comes from a rural area.

O, tepelerde aşağı yukarı yürürken nefes nefese idi. - She was out of breath from walking up and down hills.

down
yutuvermek
down
yazı olarak
down
geçmişten
down
kötüye
down
kötü bir duruma
down
aşağısına

Tom ve Mary kanolarında nehrin aşağısına doğru sürüklendiler. - Tom and Mary drifted down the river in their canoe.

At yolun aşağısına doğru tırıs gitti. - The horse trotted down the road.

down
kâğıt üstünde
down
güneye doğru
down
azalarak
be down with
(deyim) Hasta düşmek. "John iş down with the flu."
down
{i} kuştüyü
down
beri

Sözde acemi skandalı duyulduğundan beri o politikacı dünyada gözden düştü. - That politician has come down in the world since the so-called Recruit scandal was publicized.

O vegan olduğundan beri Tom iki pantolon ölçüsü düştü. - Tom's gone down two pant sizes since he went vegan.

be down for
ismini yazdırmış olmak
be down for
yazılmak
down
{e} aşağısına doğru

Tom Mary'nin nehrin aşağısına doğru sürüklenişini izlemekten başka bir şey yapamadı. - Tom could do nothing but watch Mary being swept down the river.

Tom ve Mary kanolarında nehrin aşağısına doğru sürüklendiler. - Tom and Mary drifted down the river in their canoe.

down
sulandırılmış olarak
down
{i} garez
down
yıkılmış

Oldukça yıkılmış görünüyorsun. - You look pretty down.

Yıkılmış bazı eski evler gördük. - We saw some old houses pulled down.

down
{f} yenmek
down
(Askeri) İNDİR, AŞAĞI: Bir topçu veya deniz topçu desteğinde: 1. Bir ateş isteğinde hedef yerinin bir müracaat noktasından yükseklikçe aşağıda bulunduğunu göstermek için kullanılan terim. 2. İhtirakli ile atışlarda, paralanma yüksekliğinde azaltma yapmak gerektiğini göstermek için kullanılan bir terim. 3. Topçuda, bir ateş komutunda, toprak açısının (şu kadar) milyem alçaltılması gerektiğini göstermek için kullanılan terim. 4. Havan ateşini tanzim için verilen bir ateş komutunda namluya (şu kadar) devirlik bir alçalış verileceğini bildirmek için kullanılan terim. Bak. "up"
down
londra'nın dışına
down
{i} şansın ters dönmesi
down
aşınmış bir şekilde
down
kağıt üstünde
down
(Tıp) gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo
down
{i} hav

Hava bu gece soğuyacak. - It will cool down tonight.

Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen. - Please tell me which railway line to use from the airport to downtown.

down
peşin olarak
down
açık arazi/tüy
down
{s} morali bozuk

Tom'un morali bozuktu çünkü Mary onun saç sitiliyle dalga geçti. - Tom was feeling down because Mary made fun of his hair style.

down
geride
down
sağlam bir şekilde
down
üzgün/aşağı
down
(Tıp) Fetüs derisinin büyük kısmını
down
güneye doğru. edat -in aşağısında: down the mountain dağın aşağısına doğru. f
down
çökmüş

O son zamanlarda çökmüş görünüyor. - She seems down lately.

down
yut/yere vur/yen
down
Xdown aşağıda/aşağı
down
hüzünle
down
şehir merkezine

Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen. - Please tell me which railway line to use from the airport to downtown.

Tom alışveriş yapmak için şehir merkezine gitti. - Tom went downtown to do shopping.

down
{s} çarşı doğrultusunda olan
down
{s} neşesiz
down
{e} aşağısında

Tom'un evi buradan caddenin tam aşağısında. - Tom's house is just down the street from here.

Koridorun aşağısında bir yangın var. - There's a fire down the hall.

down
{i} bağlanma
down
{i} depresyon
down
{i} ince kuş tüyü, yonda
down
{e} boyunca

Hol boyunca tek başıma yürüdüm. - Tom walked down the hall alone.

Tom'u sahil boyunca yürürken gördüm. - I saw Tom walking down the beach.

down
{s} keyifsiz

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti. - The coach called off the game because many of the players were down with the flu.

Erkekler keyifsiz olduklarında alışveriş yapmazlar. - Men don't shop when they feel down.

down
(Tekstil) 1. kuştüyü 2. tüy, hav
down
düşerek

Tom merdivenlerden düşerek boynunu kırdı. - Tom broke his neck falling down a flight of stairs.

down
yüzükoyun

Tom yatakta yüzükoyun uzanıyor. - Tom is lying face down on the bed.

Sami yüzükoyun yatıyordu. - Sami was lying face down.

down
{i} bunalım
down
{s} şehir merkezine giden

Şehir merkezine giden tren hangi platformdan kalkıyor? - What platform does the downtown train leave from?

Şehir merkezine giden tren hangi platformdan kalkıyor? - What number is the downtown train?

down
yonda
down
{f} yere sermek
down
down aşağısı
down
{s} londra'ya giden
down
{f} devirmek

Bir ağacı devirmek için sekiz saatim olsa, ilk altı saati baltayı bilemek için kullanırım. - If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend the first six hours sharpening the ax.

down
Aşağı/Aşağıya
down
aşağı indirmek, alaşağı
down
{f} indirmek (uçak)
down
güneye
down
{i} kumul
down
bunalımlı bir şekilde
down
{i} tüy

Korkunç sahne onun tüylerini diken diken etti. - The terrible scene sent shivers down his spine.

Bu yer tamamen tüyler ürpertici. - This place is downright creepy.

down
altına

Termometre sıfırın altına düştü. - The thermometer went down below zero.

Gerçekten bu anlaşmayı yazılı olarak kayıt altına almanız gerekir. - You really should get this agreement down in writing.

down
{f} mideye indirmek
down
{i} ayva tüyü
down
kayıpta
down
programlanmış
down
ülger
Englisch - Englisch

Definition von be down im Englisch Englisch wörterbuch

Down
One of the counties of Northern Ireland
down
Field, especially for racing
down
With "on", negative about, hostile to

Ever since Nixon, I've been down on Republicans.

down
The direction leading away from the principal terminus, away from milepost zero
down
Hill, rolling grassland

Churchill Downs, Upson Downs (from Auntie Mame, by Patrick Dennis).

down
Get down

said to a dog Down, boy!.

down
Soft, fluffy immature feathers which grow on young birds. Used as insulating material in duvets, sleeping bags and jackets
down
A single play, from the time the ball is snapped (the start) to the time the whistle is blown (the end) when the ball is down, or is downed
down
To cause to come down

The storm downed several old trees along the highway.

down
On a lower level than before

Prices are down.

down
Inoperable; out of order; out of service

The system is down.

down
From one end to another of

They walked down the beach holding hands.

down
Depressed, feeling low

So, things got you down? / Is Rodney Dangerfield giving you no respect? / Well, bunky, cheer up!.

down
To write off; to make fun of
down
With "with", relaxed about, accepting of

I'm down with him hanging with us.

down
South (as south is at the bottom of typical maps)

I went down to Miami for a conference.

down
To drink or swallow, especially without stopping before the vessel containing the liquid is empty

He downed an ale and ordered another.

down
From the higher end to the lower of

The ball rolled down the hill.

down
At a lower place or position

His place is farther down the road.

down
To put a ball in a pocket; to pot a ball

He downed two balls on the break.

down
a negative thing

I love almost everything about my job. The only down is that I can't take Saturdays off.

down
Committed to memory; memorised, in phrases like:

It's two weeks until opening night and our lines are still not down yet.

down
A clue whose solution runs vertically in the grid

I haven't solved 12 or 13 across, but I've got most of the downs.

down
To bring a play to an end by touching the ball to the ground or while it is on the ground

He downed it at the seven-yard line.

down
Of a task; finished in phrases like:

Two down and three to go. (Two tasks completed and three more still to be done.).

down
{v} to subdue, bring low, destroy, go down
down
{a} on the ground
down
{p} along a descent
down
{n} a large open plain, very soft fethers
be down with
Be sympathetic to something, be friends with someone
Down
{i} family name; John Langdon Down (1828-1896), English physician after whom Down's syndrome is named
Down
District (pop., 1999 est.: 63,800), Northern Ireland. Formerly part of County Down, it was established as a district in 1973. It fronts Strangford Lough and the Irish Sea. Extreme southern and western Down is mountainous; the dome-shaped Mourne Mountains reach an elevation of 2,789 ft (850 m). Down is a rich agricultural district; livestock raising is important. Down was settled in prehistoric times. It was where St. Patrick began his mission in Ireland (AD 432), and his well and bathhouses are preserved near the district seat, Downpatrick. In Tudor times, parts of Down were colonized by English and Scottish adventurers. Down syndrome North Down Downing Andrew Jackson
be down with
get sick with, be infected with (an illness)
down
A company share price token is moved 'down' on the stock market when a share or shares of it are sold and unprotected by the president The token is moved down one space for each share sold See rules section 5 8 1
down
shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft"
down
The Person or side not serving
down
The soft hair of the face when beginning to appear
down
The pubescence of plants; the hairy crown or envelope of the seeds of certain plants, as of the thistle
down
That which is made of down, as a bed or pillow; that which affords ease and repose, like a bed of down To cover, ornament, line, or stuff with down
down
To cause to go down; to make descend; to put down; to overthrow, as in wrestling; hence, to subdue; to bring down
down
To go down; to descend
down
In a low or the lowest position, literally or figuratively; at the bottom of a descent; below the horizon; on the ground; in a condition of humility, dejection, misery, and the like; in a state of quiet
down
Into a state of non-operation
down
(American football) a complete play to advance the football; "you have 4 downs to gain 10 yards" soft fine feathers fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs) (usually plural) a rolling treeless highland with little soil English physician who first described Down's syndrome (1828-1896) bring down or defeat (an opponent) cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet" shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft" the fractional price paid in cash at time of purchase; "the down payment"; "a payment of $200 down" not functioning (temporarily or permanently); "we can't work because the computer is down" shut; "the shades were down" understood perfectly; "had his algebra problems down" being or moving lower in position or less in some value; "lay face down"; "the moon is down"; "our team is down by a run"; "down by a pawn"; "the stock market is down today" spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position; "don't fall down"; "rode the lift up and skied down"; "prices plunged downward" away from a more central or a more northerly place; "was sent down to work at the regional office"; "worked down on the farm"; "came down for the wedding"; "flew down to Florida" paid in cash at time of purchase; "put ten dollars down on the necklace" in an inactive or inoperative state; "the factory went down during the strike"; "the computer went down again" to a lower intensity; "he slowly phased down the light until the stage was completely black" from an earlier time; "the story was passed down from father to son
down
Feathers from ducks or geese
down
A tract of poor, sandy, undulating or hilly land near the sea, covered with fine turf which serves chiefly for the grazing of sheep; usually in the plural
down
A state of depression; low state; abasement
down
Downward; going down; sloping; as, a down stroke; a down grade; a down train on a railway
down
understood perfectly; "had his algebra problems down"
down
soft fine feathers fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs) (usually plural) a rolling treeless highland with little soil English physician who first described Down's syndrome (1828-1896) bring down or defeat (an opponent) cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
down
1 (aka: "as it lies") playing the ball as you find it, with no alteration of its position or condition 2 behind in a match (usually counted by holes in match play, but could also apply to the number of strokes a player is behind their opponent) Example: "Playing the ball down/as it lies is the usual state of affairs, but in particularly bad weather exceptions are sometimes made 2 Dr Jenkins was down by three strokes to his wife after just the first five holes
down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
down
Hence: Towards the mouth of a river; towards the sea; as, to sail or swim down a stream; to sail down the sound
down
Fine, soft, hairy outgrowth from the skin or surface of animals or plants, not matted and fleecy like wool The soft under feathers of birds
down
adv/prep [towards the bottom] kebawah (bawah) 2 prep [at the bottom (He is not ~ there )] dibawah (bawah)
down
from an earlier time; "the story was passed down from father to son
down
{e} over, along to, through, toward, in a downward direction
down
downward, to a lower level, in a downward direction
down
the fractional price paid in cash at time of purchase; "the down payment"; "a payment of $200 down"
down
Downright; absolute; positive; as, a down denial
down
They have short stems with soft rachis and bards and long threadlike barbules, without hooklets
down
From a higher position to a lower one; downwards
down
shut; "the shades were down"
down
in an inactive or inoperative state; "the factory went down during the strike"; "the computer went down again"
down
An offensive play, starting with a center snap and ending when the ball is dead The offense gets four downs to gain ten yards If they gain that before using all four downs, they get a first down and another four downs to gain another ten yards Each time they gain ten yards, the team is at their first down again, needing another ten yards (first and ten) within the next four downs, or plays
down
The expression used to indicate that an otherwise good service or return has struck the board or tin or has failed to reach the front wall; or that a player has been struck by the ball before it has bounced more than once upon the floor ("Down" is also used as a Marker's call)
down
not functioning (temporarily or permanently); "we can't work because the computer is down"
down
When a computer or a network is unavailable, either permanently or for maintenance, it is said to be "down"
down
In England, everyone who goes to London, whether they are north, south, east, or west of the city, goes "up to London" Hence, everyone who goes from London elsewhere is traveling "down to "
down
cut down; "the tree is down"
down
Soft, fluffy feathers used to fill cushions and pillows
down
extending or moving from a higher to a lower place; "the down staircase"; "the downward course of the stream"
down
The safe resting position for a bell, mouth down, with the stay pointing up and not in contact with the slider When a bell is down, pulling the rope will make it swing slightly, perhaps chiming it if pulled hard enough
down
fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)
down
Away from the city (even if the location is to the North)
down
one of a series of four plays in which the offensive team must advance at least 10 yards or lose possession
down
soft, fluffy feathers They help keep a bird warm In adult birds, they are under the contour feathers Baby birds only have down feathers
down
improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's style of writing"
down
Used to describe computer equiptment that is not working
down
(American football) a complete play to advance the football; "you have 4 downs to gain 10 yards"
down
becoming progressively lower; "the down trend in the real estate market"
down
English physician who first described Down's syndrome (1828-1896)
down
{s} depressed; mean, base; low; not working, out-of-order (Computers)
down
from an earlier time; "the story was passed down from father to son"
down
away from a more central or a more northerly place; "was sent down to work at the regional office"; "worked down on the farm"; "came down for the wedding"; "flew down to Florida"
down
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
down
In the direction of gravity or toward the center of the earth; toward or in a lower place or position; below; - - the opposite of up
down
Downcast; as, a down look
down
to a lower intensity; "he slowly phased down the light until the stage was completely black"
down
(usually plural) a rolling treeless highland with little soil
down
being or moving lower in position or less in some value; "lay face down"; "the moon is down"; "our team is down by a run"; "down by a pawn"; "the stock market is down today"
down
Any of a series of four plays during which time a team must advance at least 10 yards in order to keep possession of the ball
down
Constant associated with the key code value for the Down Arrow key (40)
down
The term used to number the plays during a game The offensive team has four downs to move the ball ten yards, after which, if successful, are given another four downs
down
The three-dimensional clusters that are found under the feathers of geese or ducks
down
drink down entirely; "He downed three martinis before dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They popped a few beer after work"
down
1 wrong direction in life 2 lost self confidence 3 depression
down
A road for shipping in the English Channel or Straits of Dover, near Deal, employed as a naval rendezvous in time of war
down
1 (also "as it lies") playing the ball as you find it, with no alteration of its position or condition 2 behind in a match (usually counted by holes in match play, but could also apply to the number of strokes a player is behind their opponent) Example: Playing the ball down/as it lies is the usual state of affairs, but in particularly bad weather/course conditions exceptions are sometimes made 2 Dr Jenkins was 2 down to his wife after just the first three holes
down
n (ME down, downe, down; probably of Scandinavian origin) fine, soft feathers; soft, fine hair
down
one of 4 chances a team on offense has to gain 10 yards; also, the state of a player who has just been tackled; also, a ball that a player touches to the ground in the end zone to get a touchback
down
an undulating, treeless upland plain
down
State in which the system is unable to process information
down
{f} cause to come down, knock down, shoot down; defeat; overthrow; descend; drink, swallow (Slang)
down
eat immoderately; "Some people can down a pound of meat in the course of one meal"
down
From a higher to a lower position, literally or figuratively; in a descending direction; from the top of an ascent; from an upright position; to the ground or floor; to or into a lower or an inferior condition; as, into a state of humility, disgrace, misery, and the like; into a state of rest; used with verbs indicating motion
down
From a remoter or higher antiquity
down
bring down or defeat (an opponent)
down
From a greater to a less bulk, or from a thinner to a thicker consistence; as, to boil down in cookery, or in making decoctions
down
spatially or metaphorically from a higher to a lower level or position; "don't fall down"; "rode the lift up and skied down"; "prices plunged downward"
down
Traditional term for the direction leading away from the principal terminus, away from milepost zero
down
lower than previously; "the market is depressed"; "prices are down"
down
Number of stokes or holes you are behind your opponent
down
paid in cash at time of purchase; "put ten dollars down on the necklace"
down
soft fine feathers
down
A bank or rounded hillock of sand thrown up by the wind along or near the shore; a flattish-topped hill; usually in the plural
down
{i} hill; hilly upland country; soft insulating feathers; fine soft hairs; descent; reverse; four plays in a row that advance a team at least ten yards down the field toward a touchdown (American football)
down
In a descending direction along; from a higher to a lower place upon or within; at a lower place in or on; as, down a hill; down a well
down
out; "two down in the last of the ninth"
down
doon
down
{e} adown
down
dung
be down

  Silbentrennung

  be Down

  Türkische aussprache

  bi daun

  Aussprache

  /bē ˈdoun/ /biː ˈdaʊn/

  Etymologie

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bEon; akin to Old High German bim am, Latin fui I have been, futurus about to be, fieri to become, be done, Greek phynai to be born, be by nature, phyein to produce.

  Gemeinsame Collocations

  be down with

  Videos

  ... as you're sitting down with them. ...
  ... OBAMA: Production is up. ROMNEY: ' is down. ...

  Wort des Tages

  sacerdotal
Favoriten