slack up

listen to the pronunciation of slack up
Englisch - Türkisch
yavaşlamak
gevşetmek
hız kesmek
koyvermek
çözmek
laçka etmek
slow down
yavaşlamak

Tom'un yavaşlamak için hiçbir planı yok. - Tom has no plans to slow down.

Biraz yavaşlamak isteyebilirsin. - You may want to slow down a bit.

slow down
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

slow down
ağırlaşmak
slow down
hızını almak
slow down
hızını düşürmek
slow down
hızı azaltmak
slow down
(Fiili Deyim ) yavaşla(t)mak
slow down
yavaşlat

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

Genişleyen kaldırımlar trafiğin akışını yavaşlatıyor. - Curb extensions force traffic to slow down.

slow down
hızını eksiltmek
slow down
(deyim) hızını eksiltmek (araç),ağırlaşmak,yavaşlamak
slow down
ağırlaştırmak
slow down
Hızını eksiltmek (araç), ağırlaşmak, yavaşlamak
slow down
yavaslat
slow down
yavaşlayın

Kazaları önlemek için yavaşlayın. - Slow down to avoid accidents.

Yavaşlayın. Çok hızlı sürüyorsunuz. - Slow down. You're driving too fast.

Englisch - Englisch
slow down
slack: make less active or fast; "He slackened his pace as he got tired"; "Don't relax your efforts now"
slack up
Favoriten