wheel

listen to the pronunciation of wheel
İngilizce - Türkçe
{i} çark

Mary bir çömlekçinin çarkını kullanıyor. - Mary uses a potter's wheel.

Çarkı su gücü çeviriyor. - Water power turns the wheel.

tekerlek

Tom tekerlekli sandalye olmadan gezinemiyor. - Tom can't get around without a wheelchair.

Dedemin tekerlekli sandalyesini gördün mü? - Did you see grandpa's wheelchair?

Teker / Çark
dümen dolabı
vasıta
eskiden kullanılan işkence çarkı
dolap

İlk dönme dolap 1893 yılında Chicago'da inşa edildi. - The first Ferris wheel was built in 1893 in Chicago.

Dönme dolap benim favorimdir. - The Ferris wheel is my favorite.

{f} dönmek
daireler çizerek dönmek
hareket aksamı
(Askeri) dümen köşkü
çark ettirmek
eğimli
dön

Dönme dolaba binmek benim en sevdiğim şeydir. - What I like best is going on Ferris wheels.

Dönme dolapta kimle birlikteydin? - Who were you with on the Ferris wheel?

kodaman
{f} araba ile götürmek
{f} (around/round/about) birdenbire dönmek, dönüvermek
deveran
{f} yuvarlanmak
{f} pedal çevirmek
sürülmek
{f} daireler çizerek dönmek: Gulls wheeled above us. Üzerimizde martılar dönüyordu
teker,v.eksen etrafında dön: n.tekerlek
yürüten unsur
{f} eksen etrafında dön
direksiyon

Bir arabanın bir direksiyon simidi vardır. - A car has one steering wheel.

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

çarkıfelek
eksen etrafında dön(mek)
{i} teker

Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var. - Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels.

Jack arabanın tekerleğinin nasıl değiştirileceğini bana anlattı. - Jack explained to me how to change the wheel of the car.

{i} araba

O bir el arabası üzerine tökezledi. - She stumbled over a wheelbarrow.

Bir arabanın bir direksiyon simidi vardır. - A car has one steering wheel.

{i} dişli
{i} bisiklet

Tek tekerli bisikletin tek tekeri vardır. - A unicycle has one wheel.

Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var. - Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels.

{i} direksiyon, direksiyon simidi/volanı
{i} dönme

Dönme dolapta kimle birlikteydin? - Who were you with on the Ferris wheel?

Dönme dolabı kimin icat ettiğini biliyor musun? - Do you know who invented the Ferris wheel?

{i} dümen
{f} tekerlekli bir şeyi itmek
{f} döndürmek

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

{i} çark etme
{f} el arabasıyla götürmek
{i} işkence çarkı
{i} ask. çark
{i} den. dümen dolabı
{f} çark etmek
direksiyon volanı
ilerlemek
sürmek
disk
eksen etrafında dönmek
direksiyon simidi
pervane
lastik

Tom bana güzel bir alimünyum jant seti verdi ama o lastikleri sakladı. - Tom gave me a nice set of aluminum wheels, but he kept the tires.

Wheel of Fortune
çarkıfelek
steering wheel
direksiyon

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

Bir arabanın bir direksiyon simidi vardır. - A car has one steering wheel.

wheel about
dönüvermek
wheel arch
tekerlek bombesi
wheel axis
(Otomotiv) tekerlek ekseni
wheel axle
aks
wheel bars
(Otomotiv) tekerlek çubuklar
wheel body
tekerlek gövdesi
wheel boss
tekerlek göbeği
wheel cap
tekerlek kapağı
wheel disc
dolu tekerlek gövdesi
wheel disc
tekerlek diski
wheel drum
tekerlek kampanası
wheel hop
(Otomotiv) tekerlek sıçraması
wheel hop
Araç lastiğinin sıçrama yapması
wheel hub
poyra
wheel hubs
tekerlek poyraları
wheel hubs
tekerlek göbekleri
wheel in
çark etmek
wheel lock
(Avcılık) çarklı ateşleme düzeni
wheel lug
(Otomotiv) tekerlek bijon cıvataları
wheel nuts
tekerlek bijon civatası
wheel rake
(Otomotiv) kamber
wheel rake
(Otomotiv) tekerlek king piminin eğimi
wheel ring
tekerlek halkası
wheel ring
bijon halkası
wheel seat
göbek oturma yeri
wheel set
tekerlek takımı
wheel slip
patinaj
wheel spin
(Otomotiv) tekerlek patinajı
wheel spin
(Otomotiv) tekerleğin kayması
wheel stud
(Otomotiv) bijon saplaması
wheel stud
tekerlek saplaması
wheel trim
jant
wheel trim
tekerlek çemberi
wheel around
etrafında döndür
wheel base
akslar arası mesafe
wheel horse
araba atı
wheel lock
emniyet kilidi
Wheel Drive
(Wheel Drive) Bir aracın çekeri
wheel axle
tekerlek dingili
wheel bases
tekerlek bazlar
wheel bearing
tekerlek yatağı
wheel bearing
tekerlek rulman
wheel bolt
tekerlek civatasi
wheel carrier
Tekerlek mesnedi
wheel chain
dümen zinciri
wheel chock
Teker için takoz
wheel clamp
tekerlek kelepçe
wheel clearance
tekerlek aralığı
wheel disk
tekerlek diski
wheel dresser
tekerlek tesviye cihazı
wheel friction
tekerlek sürtünmesi
wheel head
tekerlek baş
wheel house
tekerlek ev
wheel house panel
tekerlek ev panel
wheel hub
tekerlek göbeği
wheel hubs
poyralar
wheel jack
tekerlek krikosu
wheel nut
tekerlek somunu
wheel of
tekerlek
wheel of life
Yaşam çarkı
wheel of punishment
ceza tekerleği
wheel plate
çark levhası
wheel printer
tekerlek yazıcı
wheel rims
jantlar
wheel ropes
dümen halatları
wheel tractor
tekerlekli traktör
wheel treads
tekerlek Basamaklı
wheel wobble
tekerlek titreşimi, tekerlek yalpasi
wheel-greasing
Yağcılık, dalkavukluk
wheel about
dönmek
wheel about
daireler çizerek uçmak
wheel about
dönüp durmak
wheel alignment
(motorlu taşıta ait) tekerleklerin ayarlanması
wheel and deal
{k} iş çevirmek
wheel and deal
{k} (bir işi gerçekleştirmek için) görüşmeler ve pazarlıklar yapmak
wheel around
dönmek
wheel around
dönüp durmak
wheel around
daireler çizerek uçmak
wheel base
(Askeri) DİNGİL ARALIĞI: Birbirini takip eden tekerleklerin merkezleri arasındaki mesafe, ikiden fazla dingili olan araçlarda veya benzer sistemlerde müteakip dingil aralıkları aracın önünden arkasına doğru belirtilir
wheel bolt
(Otomotiv) tekerlek cıvatası
wheel bolt
(Otomotiv) bijon cıvatası
wheel brake
tekerlek freni
wheel equipment
tekerlek ekipmanı
wheel horse
koşum atı
wheel lean
(İnşaat) tekerlek eğimi
wheel lean
tekerleğin yana yatması
wheel load capacity
(Askeri) YÜKE DAYANMA KAPASİTESİ: Hava alanlarındaki pistlerin, taksi yollarının, park alanlarının, uçakların veya ağırlığı fazla araçların neden olduğu basınca dayanma kabiliyeti
wheel loader
(İnşaat) tekerlekli yükleyici
wheel out
{k} ileri sürmek, öne sürmek: He always wheels that example out in order to support his case. Kendi iddiasını desteklemek için hep o
wheel rim width
(Otomotiv) jant genişliği
wheel round
birdenbire dönmek
wheel round
(Fiili Deyim ) dönmek , olduğu yerde geri dönmek
wheel s.o. in/out
(tekerlekli sandalye, bebek arabası v.b.'ndeki) birini içeri getirmek/dışarı çıkarmak: As he slowly wheeled him in everyone in the room fell
wheel search unit
(Nükleer Bilimler) prob temas düzeneği
wheel well
tekerlek yuvası
cheese wheel
(Din) Tekerlek peynir
steering wheel
dümen
wheels
(Otomotiv) tekerlekler

Tekerlekler dönüyordu. - The wheels were turning.

Bu bavulda tekerlekler yok. - There are no wheels on this suitcase.

balance wheel
(Mekanik) kasnak
balance wheel
volan
big wheel
(deyim) kodaman
emery wheel
zımpara taşı
fifth wheel
beşinci tekerlek
four wheel drive
(Otomotiv) dört çekişli
four wheel drive
(Otomotiv) dört çeker
four wheel steering
(Otomotiv) dört tekerlek hareketli
grinding wheel
(Mekanik) taşlama taşı
idler wheel
avara kasnağı
intermediate wheel
ara dişli
pitch wheel
diş açıklık dişlisi
rack wheel
dişli çark
road wheel
(Askeri,Otomotiv) taşıyıcı tekerlek
rubber wheel
(Askeri) lastik tekerlek
rudder wheel
(Askeri) dümen dolabı
steering wheel
(Askeri) dümen dolabı tekerleği
trick steering wheel
trik dümen dolabı
wheel rim
ispit
wheeled
tekerlekle donatılmış
wheeling
dönme hareketi
a wheel
Bir tekerlek
wheel rim
tekerlek janti
a wheel
tekerlek parmağı spoke of
wheel rim
tekerlek jantı
wheel rim
jant
wheeled
(sıfat) tekerlekli
wheeled
{s} tekerlekli
wheeled
tekerli
İngilizce - İngilizce
A person with a great deal of power or influence; a big wheel
To transport something or someone using any wheeled mechanism, such as a wheelchair
The instrument attached to the rudder by which a vessel is steered
wheel rim
To travel around in large circles, particularly in the air

The vulture wheeled above us.

A circular device capable of rotating on its axis, facilitating movement or transportation or performing labour in machines
To roll along as on wheels

Wheel that trolley over here, would you?.

A steering wheel and its implied control of a vehicle
The lowest straight in poker: ace, 2, 3, 4, 5
{n} an instrument for torture and spinning, round body, compass about, revolution
{v} to move on wheels, to take a round
A turn revolution; rotation; compass
any circular, rotating part in a machine
referred to as a "potter's" wheel which is a device with a flat circular revolving head mounted on a vertical shaft propelled manually, by hand, or foot (kick), or motorized, usually electric incorporating a variety of drive mechanisms of which there are numerous types, designs, and shapes
To roll forward
Potter's wheel A rotating device invented in Egypt about 3000 BC, which allows quick production of fairly symmetrical shapes by use of different throwing techniques Shapes produced on the wheel may be complete in themselves or manipulated and used as parts of another
A potter's wheel
Steering device on larger boats, in place of a tiller
See under Potter
a dive table used to plan multi-level dives
wheel somebody or something
A firework which, while burning, is caused to revolve on an axis by the reaction of the escaping gases
la rueda
The instrument used to steer the boat
change directions as if revolving on a pivot; "They wheeled their horses around and left"
If you wheel around, you turn around suddenly where you are standing, often because you are surprised, shocked, or angry. He wheeled around to face her
If you wheel an object that has wheels somewhere, you push it along. He wheeled his bike into the alley at the side of the house They wheeled her out on the stretcher
Tires are mounted on wheels for stability and precision Wheels come in several different widths to fit tires of different widths
An instrument of torture formerly used
First recorded in Mesopotamia around 3500 BC, it was generally introduced to Britain during the middle Iron Age Carts were a Celtic invention The museum at Flag Fen (Peterborough) exhibits the earliest wheel in Britain This is around 3 ft in diameter, made of 3 alder sections held together with oak and ash braces, is probably from a cart, and dated to around 1360 BC
a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals
In couple dancing a couple rotates to the left or right with the center position being the axis of the rotation In Line Dancing a Buzz or Paddle turn would be done in a wheel effect
People talk about the wheels of an organization or system to mean the way in which it operates. He knows the wheels of administration turn slowly. to oil the wheels: see oil see also Catherine wheel, meals on wheels, potter's wheel, spare wheel, spinning wheel, steering wheel, water wheel. Circular frame of hard material capable of turning on an axle. Wheels may be solid, partly solid, or spoked. The oldest known wheel was a wooden disk of planks held together by crosspieces. A pottery wheel or turntable was developed 3500 BC in Mesopotamia. The spoked wheel appeared 2000 BC on chariots in Asia Minor. Later developments included iron hubs that turned on greased axles. Perhaps the most important invention in human history, the wheel was essential to developing civilizations, and has remained essential to power generation, transportation, industrial manufacturing, and countless other applications. prayer wheel spinning wheel wheel lock
A controller, normally mounted at the left end of the keyboard and played with the left hand, that is used for pitch-bending or modulation
A nickname for the best low hand: 5, 4, 3, 2, A
a circular helm to control the rudder of a vessel
Any instrument having the form of, or chiefly consisting of, a wheel
To change direction, as if revolving upon an axis or pivot; to turn; as, the troops wheeled to the right
Typically the combination of rim and tire The wheel is mounted to the axle via the wheel hub
If something such as a group of animals or birds wheels, it moves in a circle. A flock of crows wheeled overhead
A bicycle or a tricycle; a velocipede
- device that spins rapidly using drivers, emitting sparks, whistles, and other effects
A disk that turns around an axis and transfers force to and from an axle
represents the cycle of life, life is full of spirals and circles, the moon spirals the earth, we are born, we grow, we learn, we experience, we die, we become reborn In life we need to rebirth, when we have experienced and learned all that there is from a situation, life again changes presenting us with new challenges and fresh experiences
A rolling or revolving body; anything of a circular form; a disk; an orb
a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines) a circular helm to control the rudder of a vessel move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The President's convoy rolled past the crowds"
The wheel of a car or other vehicle is the circular object that is used to steer it. The wheel is used in expressions to talk about who is driving a vehicle. For example, if someone is at the wheel of a car, they are driving it. My co-pilot suddenly grabbed the wheel Curtis got behind the wheel and they started back toward the cottage Roberto handed Flynn the keys and let him take the wheel. = steering wheel
To put into a rotatory motion; to cause to turn or revolve; to cause to gyrate; to make or perform in a circle
ride a bicycle
{i} circle which revolves on an axis; steering wheel; disk, drum; spin; rotation; cycling
A hub, rim, and spokes all together; may also include the tire and tube
The burden or refrain of a song
A spinning wheel
(Heb galgal; rendered "wheel" in Ps 83: 13, and "a rolling thing" in Isa 17: 13; R V in both, "whirling dust") This word has been supposed to mean the wild artichoke, which assumes the form of a globe, and in autumn breaks away from its roots, and is rolled about by the wind in some places in great numbers
A precision team formation in which the skaters are arranged in 2 to 6 lines radiating from a central point likes spokes of a wheel, and which rotates about that central point
Any movement danced by two or four couples in which hands are held in or across the centre - like the spokes of a wheel - and dancers move in either direction around the set, usually as couples with waist hold rather than singly It is often used as a synonym for 'Star'*
a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)
To turn on an axis, or as on an axis; to revolve; to more about; to rotate; to gyrate
move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The President's convoy rolled past the crowds"
a handwheel that is used for steering
A pommel that is in the shape of a flat disc It may have added features, such as beveled edges, or raised center sections
To go round in a circuit; to fetch a compass
game equipment consisting of a rotating wheel with slots that is used for gambling; players bet on which slot the roulette ball will stop in
[from slang `big wheel' for a powerful person] n A person who has an active {wheel bit} "We need to find a wheel to unwedge the hung tape drives " (see {wedged}, sense 1 )
A wheel is a circular object which forms a part of a machine, usually a moving part. an eighteenth century mill with a water wheel
A circular frame having handles on the periphery, and an axle which is so connected with the tiller as to form a means of controlling the rudder for the purpose of steering
A circular frame turning about an axis; a rotating disk, whether solid, or a frame composed of an outer rim, spokes or radii, and a central hub or nave, in which is inserted the axle, used for supporting and conveying vehicles, in machinery, and for various purposes; as, the wheel of a wagon, of a locomotive, of a mill, of a watch, etc
The wheels of a vehicle are the circular objects which are fixed underneath it and which enable it to move along the ground. The car wheels spun and slipped on some oil on the road. Something on wheels has wheels attached to the bottom, so that it can be moved easily. a trolley on wheels The stove is on wheels so it can be shuffled around easily
See under Spinning
Keeping the general center of mass (GMC) above the support point (midfoot) and pulling the ankle from the ground in a vertical line under the hips, in a continuous motion, like the wheel of a car
Wheel of Fortune
A television game show where word puzzles are solved by filling in the letters, like hangman, with a category clue
Wheel of Fortune
A wheel of fortune; a big six wheel
Wheel of Fortune
The wheel of Fortune
wheel and axle
a simple machine consisting of a wheel (or similar lever) that turns an axle around which a cord is wound; its mechanical advantage is the ratio of the diameters of the wheel and axle
wheel and deal
To work as an intermediary, making a profit from by buying and selling things, or making contracts between parties
wheel around
To transport someone or something to various locations by pushing a wheeled transporter such as a wheelchair or a wheelbarrow or trolley
wheel artist
a specialist in outdoor surveillance in a vehicle
wheel away
To run around in celebration

Athletic captain Gurpegi charged in at the near post to glance in David Lopez's left-wing corner before wheeling away in delight, ripping off his shirt and celebrating with his team-mates and the ecstatic home fans.

wheel clamp
A device, locked to the wheel of a motor car to prevent it from being driven; normally used to enforce payment of a traffic violation fine
wheel clamps
plural form of wheel clamp
wheel dog
one of the dogs directly in front of the sled and take most of the force
wheel of Fortune
(Can we clean up() this sense?) A Tarot card
wheel of Fortune
(Can we clean up() this sense?) A concept in medieval and ancient philosophy referring to the capricious nature of Fate. The wheel belongs to the goddess Fortuna, who spins it at random, changing the positions of those on the wheel - some suffer great misfortune, others gain windfalls
wheel of fortune
A big six wheel
wheel of fortunes
plural form of wheel of fortune
wheel of life
a mandala, representing the continuous cycle of birth, life and death, in Hinduism, Buddhism and Jainism
wheel wars
plural form of wheel war
wheel-greasing
Toadying
Wheel of Fortune
television game show program
wheel alignment
Adjusting wheels of a vehicle to roll in a straight line
wheel alignment
(Otomotiv) The position of the wheels relative to the car body. Proper wheel alignment reduces tire wear and improves driving control
wheel alignment
The position of the wheels relative to the car body Proper wheel alignment reduces tire wear and improves driving control Normal driving will eventually take wheels slightly out of alignment but running over bumps and curbs will make that happen faster Cars have adjustments that allow mechanics to bring wheels back in alignment
wheel alignment
The process of aligning your wheels to manufacturer specifications
wheel and axle
simple machine comprised of a wheel attached concentrically to a drum so that a rope will wind and unwind alternately from the wheel to the drum creating mechanical advantage
wheel and axle
hoist so arranged that a rope unwinding from a wheel is wound onto a cylindrical drum or shaft coaxial with the wheel
wheel and axle
A simple machine consisting of an axle to which a wheel is fastened so that torque applied to the wheel winds a rope or chain onto the axle, yielding a mechanical advantage equal to the ratio of the diameter of the wheel to that of the axle
wheel and deal
If you say that someone wheels and deals, you mean that they use a lot of different methods and contacts to achieve what they want in business or politics, often in a way which you consider dishonest. He still wheels and deals around the globe. + wheeling and dealing wheel·ing and deal·ing He hates the wheeling and dealing associated with conventional political life
wheel balancing
(Otomotiv) A procedure that ensures that the weight of a wheel is distributed evenly so that your car moves smoothly on the road at any speed
wheel base
with the surface or rails on which they run; more esp
wheel base
the length of this figure between the points of contact of the two extreme wheels on either side
wheel base
The figure inclosed by lines through the points contact of the wheels of a vehicle, etc
wheel bearings
(Otomotiv) The inner and outer bearings found at each wheel cushion the contact between the wheel and the spindle it sits on. They're packed with grease to prevent wear from the friction produced by the turning wheels
wheel bug
A large assassin bug (Arilus cristatus) of North America that has a notched, wheellike projection on the back of the thorax and preys on other insects
wheel bug
large predatory North American bug that sucks the blood of other insects
wheel chair
medical chair used for transportation when one cannot walk
wheel clamp
A wheel clamp is a large metal device which is fitted to the wheel of an illegally parked car or other vehicle in order to prevent it from being driven away. The motorist has to pay to have the clamp removed
wheel clamp
If a car is wheel clamped, a wheel clamp is fixed to one of its wheels so that it cannot be driven away. Unauthorized vehicles will be wheel clamped or towed away. + wheel-clamping wheel-clamping drivers forced to pay wheel-clamping charges. a metal object that is fastened to the wheel of an illegally parked car so that it cannot be driven away American Equivalent: denver boot
wheel clamp
{i} (British) Denver Boot, locking device attached to the wheel of a car
wheel cylinder
(Otomotiv) A small cylinder located at each wheel brake that uses brake fluid to exert hydraulic pressure, which forces the brake shoes against the brake drums and stops the car
wheel horse
person with good physical ability who can work very hard
wheel horse
a draft horse harnessed behind others and nearest the wheels of a vehicle
wheel house
(Mechanical, Automotive) inner area behind the fender covered by the inner and outer fender panels
wheel landing
airplane landing on wheels according to the usual landing procedures
wheel lock
an obsolete gunlock using flint and a revolving wheel
wheel lock
Device for igniting the powder in a firearm such as a musket. Developed 1515, the wheel lock struck a spark to ignite powder in the pan of a musket by means of a holder that pressed a shard of flint or a piece of iron pyrite against an iron wheel with a milled edge; the wheel rotated and sparks flew. The principle was used in the design of the flint-and-wheel cigarette lighter. See also flintlock
wheel of fortune
A gambling or lottery device consisting of a wheel which is spun horizontally, articles or sums to which certain marks on its circumference point when it stops being distributed according to varying rules
wheel rotation
Polyurethane wheels eventually wear down, but you can often extend the life of your wheels by flipping and/or rotating your wheels amongst themselves so that you can skate on the less-worn areas of your wheels
wheel rotation
Polyurethane wheels eventually wear down, but you can often extend the life of your wheels by flipping or rotating your wheels amongst themselves so that you can skate on the less worn areas of your wheels
wheel rotation
Swapping wheels around to compensate for unequal tire wear and increase tread life; moving them from front to rear is generally recommended and is the only safe method on vehicles with directional tread tires
wheel shaped
circular, in the shape of a wheel, resembling a wheel
wheel tree
eastern Australian tree widely cultivated as a shade tree and for its glossy leaves and circular clusters of showy red to orange-scarlet flowers
wheel window
A rose window, especially one in which the tracery radiates in spokelike fashion with little further ornament
Catherine wheel
The image of a breaking wheel, or wheel with spikes on it

Sorcerers are too common; cunning men, wizards, and white witches have commonly St. Catherine's wheel printed in the roof of their mouth, or in some other part about them .

Catherine wheel
A breaking wheel

She only lied to the boy to keep him from hurt, and for her sin her intestines were pulled from her on a Catherine wheel.

Catherine wheel
A firework that rotates when lit
English wheel
A manually-operated metalworking apparatus used to form smooth, compound curves from flat sheets of metal
Ferris wheel
A ride, at a fair, consisting of a large upright rotating wheel having suspended seats that remain in a horizontal position as the wheel revolves
Geneva wheel
A mechanism that translates a continuous rotation into an intermittent rotary motion
Wheeling
A city in West Virginia, United States
alloy wheel
a wheel rim made from an aluminium alloy
alloy wheel
mag wheel
at the wheel
driving; in control of a vehicle
at the wheel
in control of the situation; in charge

We were thriving when Bill was at the wheel, but since the new CEO has started things have been going south.

behind the wheel
In control of a vehicle; driving

Would you really want to be behind the wheel of a fighter jet?.

big wheel
A person with a great deal of power or influence, especially a high-ranking person in an organization

She's a big wheel at IBM.

big wheel
Ferris wheel
butterfly upon a wheel
An innocent person (usually a female) crushed by life's adversities
car wheel
A type of wheel designed for use on cars
click wheel
The combination button-and-scroll-wheel selection device of some iPods

The thumbed the iPod's click-wheel until the display read “The Donnas – Take Me to the Backseat.”.

cog wheel
A gear wheel
color wheel
Alternative spelling of colour wheel
colour wheel
a planar circular chart in which related colours are adjacent, and complementary colors are opposite
crown wheel
In watchmaking, an object of circular shape with contrate teeth, which meshes with the winding pinion and with the ratchet-wheel on the barrel-arbor used to wind-up the watch, respectively, to set the time
daisy wheel printer
Alternative spelling of daisywheel printer
daisy wheel printers
plural form of daisy wheel printer
drive wheel
A wheel that transmits power to other elements of a mechanism
driving wheel
On a steam locomotive, a powered wheel driven by the locomotive's pistons or turbine
fifth wheel
Anything superfluous or unnecessary

I felt like a fifth wheel when they started giggling and making out during dinner.

fifth wheel
A very large truck trailer; an 18-wheeler
fifth wheel
A very large trailer that is towed with a pickup truck
fifth wheel
A type of trailer hitch, which consists of a horseshoe-shaped plate on a multi-directional pivot, with a locking pin to couple with the kingpin of a truck trailer
foundling wheel
a revolving crib set in the wall of a church or convent, allowing an abandoned baby to be left anonymously and safely
four-wheel
Having four wheels
four-wheel
Having a transmission that drives all four wheels
four-wheel drive
A four-wheeled vehicle with a drivetrain that allows all four wheels to receive torque from the engine simultaneously
front-wheel drive
Engine layout in motor vehicles where only the front wheels are driven
gear wheel
a wheel with a toothed rim, intended to engage with others, or similar equipment, to form a gear
hamster wheel
A monotonous, repetitive, unfulfilling activity, especially one in which no progress is achieved

The overall mood of this volume is one of melancholy and loss, weary resignation to one's lot—trudging round and round on the rusty hamster wheel of life.

hamster wheel
A circular cage for a hamster or other small rodent, which rotates vertically as the animal runs at the bottom
kick wheel
: a wheel or disc used to throw pots, turned by kicking or pushing a heavy stone or concrete base with the foot
leading wheel
On a steam locomotive, an unpowered wheel located in front of the driving wheels
mag wheel
Later, although magnesium wheels were phased out for safety reasons, the term had gained considerable status, and therefore remained in vogue. It continued to be used on the street to denote the newer aluminum alloy wheels, which appeared identical to magnesium when viewed by the average observer
mag wheel
A slang term for racing wheels, (for an automobile) which were then made from magnesium alloy
motorcycle wheel
A type of wheel designed for use on motorcycles
mouse wheel
A hard plastic or rubbery disc on a computer mouse used for scrolling
mouse-wheel
Attributive form of mouse wheel, noun

He was a mouse-wheel virtuoso, scrolling and zooming with ease.

paddle wheel
A large wheel, fitted with paddles, used to propel a vessel (especially a paddle steamer)
pizza wheel
pizza cutter
ponce wheel
A small metal wheel with evenly spaced points or spikes used for making a series of small holes in soft material such as fabric, leather, wood or paper, so as to leave an indelible but hardly visible mark
potter's wheel
A turntable type of machine used by a potter to form round pieces of pottery from wet clay
put one's shoulder to the wheel
To work or exert oneself heavily or with full effort

When he got to law school he knew he'd have to put his shoulder to the wheel to succeed.

ratchet wheel
The retaining wheel over the mainspring arbor of a timepiece
ratchet wheel
A toothed wheel either held in position or turned by an engaging detent or pawl
reinvent the wheel
To redo work unnecessarily when it has already been done satisfactorily; to rethink an already working system, technique, etc. in a needless attempt to improve it

Just use the database as it is and don't try to reinvent the wheel.

roulette wheel
a slotted wheel, that rotates horizontally; on which players bet on which slot the ball will stop in
scroll wheel
A hard plastic or rubbery disc on a computer mouse used for scrolling
set one's shoulder to the wheel
To start hard work; to begin to toil
skateboard wheel
resilient polyurethane wheels designed for use on skateboards
spinning wheel
a domestic device for making yarn or thread; having a single spindle and a wheel driven by hand or foot
squeaky wheel
A complainer; one who speaks out when there are problems. Often used pejoratively

When I went to those who we needed to get the resources from, I got the title of being the squeaky wheel. Everyone is not going to be a squeaky wheel, but I believe that if we want something and are persistent enough, we will get it.

squeaky wheel
Of several problems, the most apparent or the most urgent

And it is pretty hard to get government, as you know, ahead of the curve. We always respond to the squeaky wheel when things get bad, but you know, clearly there is food for thought in the observation of where we are in our commodity industries.

squeaky wheel gets the grease
The person who complains or speaks up most loudly receives the redress or attention which he or she seeks

You know perfectly well that the squeaky wheel gets the grease, and that if you don't complain nothing ever changes.

squirrel wheel
Alternative name of squirrel cage
steel wheel
The lowest straight flush, ace-2-3-4-5 (all of the same suit)
steering wheel
A wheel-shaped control that is rotated by the driver to steer, existing in most modern land vehicles
take the wheel
To assume control of a situation
take the wheel
To be in control of the steering wheel of a vehicle or a vessel

Can you take the wheel for a minute while I take off my gloves?.

third wheel
An unwanted third party accompanying two people on a date
third wheel
A person or thing that serves no useful purpose
throwing wheel
A small, rotating circular table of variable speed used in the manufacture of ceramics
tide wheel
A water wheel operated by the ebb and flow of the tide
trailing wheel
On a steam locomotive, an unpowered wheel or axle located behind the driving wheels
training wheel
Anything designed to support a tyro
training wheel
One of a pair of training wheels: small wheels placed on either side of a bicycle's wheel to provide support for new riders
wagon wheel
The wheel of a wagon
wagon wheel
A graphical representation of the cricket field, with lines showing the trajectories of the scoring balls hit by a batsman; singles, fours and sixes being shown in different colours
water wheel
A wheel with buckets used to raise water
water wheel
A wheel, propelled by running or falling water, used to power machinery
wheeled
Simple past tense and past participle of wheel
wheeled
Having wheels

a wheeled vehicle.

wheeled
Having the specified number or type of wheels

an iron-wheeled chariot.

wheels
An automobile or other vehicle

rolling 18 wheels.

wheels
Well-developed thigh muscles

try this big wheels program to pack on muscle to your quads and hams.

wheels
plural form of wheel
wheels
Third-person singular simple present indicative form of wheel
wheeling
{n} the act of turning a body of men
wheeled
past of wheel
wheeled
{s} equipped with wheels; having wheels; moving with the aid of wheels
wheeled
having wheels; often used in combination
wheeled
Having wheels or a wheel. Often used in combination: a three-wheeled bike. having wheels
wheeled
Having wheels; used chiefly in composition; as, a four-wheeled carriage
wheeling
1) Using the transmission facilities of one power system to transmit power of and for another system 2) At BPA, the transmission of large blocks of electric power over the BPA system from non-Federal power plants to utilities owning or purchasing the output of such plants
wheeling
The transmission of power that has been generated by one entity over the lines of another utility system
wheeling
The transmission of electricity by an entity that does not own or directly use the power it is transmitting Wholesale wheeling is used to indicate bulk transactions in the wholesale market, whereas retail wheeling allows power producers direct access to retail customers This term is often used colloquially as meaning transmission
wheeling
A turning, or circular movement
wheeling
This is the transportation of electricity through one jurisdiction or area to get to another For example, electriciy generated in Alberta and used in Manitoba would have to be wheeled through Saskatchewan
wheeling
The use of the transmission facilities of one system to transmit power for another system
wheeling
present participle of wheel
wheeling
The transmission of electricity by a company that does not won or directly use the power to various customers
wheeling
propelling something on wheels a city in the northern panhandle of West Virginia on the Ohio river
wheel

  Türkçe nasıl söylenir

  hwil

  Telaffuz

  /ˈhwēl/ /ˈhwiːl/

  Etimoloji

  [ 'hwE(&)l, 'wE(&)l ] (noun.) before 12th century. Middle English whele, from Old English hwēoġol, hwēol, from Proto-Germanic *hwehwlan (cf. West Frisian tsjil, Dutch wiel, Danish hjul), from Proto-Indo-European *kʷekʷlóm (cf. Tocharian B kokale 'cart, wagon', Ancient Greek κύκλος (kýklos) 'cycle, wheel', Avestan čaxrō, Sanskrit cakrám), reduplication of *kʷel 'to turn' (cf. Welsh dymchwel 'to overturn, upset', Latin colere 'to till, cultivate', Tocharian AB käl 'to bear; bring', Ancient Greek (Aeolic) pélesthai 'to be in motion', Old Church Slavonic коло (kolo) 'wheel', Albanian sjell 'to turn around', Avestan čaraiti 'it circulates', Sanskrit cárati 'it moves, wanders').

  Ortak Eşdizimliler

  wheel rim

  Videolar

  ... Thus bringing together the Sumerian invention of the wheel ...
  ... your bicycle, the turning of the wheel spins a magnet.  The magnet then pushes electrons ...

  Günün kelimesi

  gulosity