winding

listen to the pronunciation of winding
İngilizce - Türkçe
(Tekstil) bobinleme
sararak
(Tekstil) büküm
(Bilgisayar) sargı motor
dönge
dönemeç
{f} sar
{i} helezoni
dolambaçlı

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

Dar ve dolambaçlı bir yoldan aşağıya doğru yürüdük. - We walked down a narrow and winding path.

sargı
dolambaç

Yaşam uzun ve dolambaçlı bir yoldur. - Life is a long and winding road.

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

sarım
sarma
(Elektrik, Elektronik) Motor sargısı, bobin sargısı, trafo sargısı
{i} dönme
{i} dolama
{s} döner
winding sheet kefen
sarılgan
sarmal sargı
{i} dolam

Yaşam uzun ve dolambaçlı bir yoldur. - Life is a long and winding road.

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

{i} dolaşma
{s} sarmal
(Tıp) Kıvrım
{i} bobin
bobin dolamı
{s} yılankavi
elek
dönen
kokla/üfle/dolan/dola
{i} kavis
{i} döndürme
döner (motor)
(Tekstil) bobin yapma
wind
rüzgâr

Bugün hava rüzgarlı, değil mi? - It is windy today, isn't it?

Yumuşak bir rüzgar esiyor. - A gentle wind is blowing.

wind
{f} sarmak
wind
{f} dolamak
wind
yel

Hollanda'da nereye gidersen git farketmez, yel değirmenlerini göreceksin. - It doesn't matter where you go in Holland, you'll see windmills.

Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım. - After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea.

wind
{i} rüzgar

Hava bugün dünkünden daha rüzgarlı. - It's windier today than it was yesterday.

Yumuşak bir rüzgar esiyor. - A gentle wind is blowing.

winding machine
(Sinema) sarıcı
winding machine
(Askeri) sargı tezgahı
winding stairs
döner merdiven
winding stairs
(İnşaat,Teknik) dairesel merdiven
winding up
(Ticaret) infisah
winding up
(Ticaret) dağılma
winding sheet
kefen
winding engine
ihraç makinesi, çıkarma makinesi
winding factor
sarım faktörü
winding level
ihraç katı, çıkarma katı
winding machine
sarma makinesi
winding number
dolanım sayısı
winding temperature
sargı sıcaklığı
winding-up
kurma
Winding angle
(Tekstil) İpliğin sarım açısı
Winding drum
(Tekstil) Sarım tamburu
Winding height
(Tekstil) Sarım yüksekliği
Winding lever
(Tekstil) Sarım kolu
Winding motor
(Tekstil) Bobinleme motoru
Winding position
(Tekstil) Bobinleme ünitesi
Winding shaft
(Tekstil) Sarım mili
Winding system
(Tekstil) Bobinleme cihazı
winding engine
(Madencilik) çıkarma makinesi
winding engine
(Madencilik) ihraç makinesi
winding key
kurgu
winding level
(Madencilik) ihraç katı
winding level
(Madencilik) çıkarma katı
winding load
rüzgar yükü
winding process
bobin sarımı
winding sale
zorunlu satış
winding sheet
mumun kenarındaki mum damlaları
winding up
tasfiye
winding up
kurma
winding up mechanism
kurma mekanizması
winding wheel
çıkrık
wind
{i} kurma (saat)
wind
{f} (wound)
wind
{i} dönemeç
wind
döndürmek
compound winding
sargı
damper winding
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) söndürücü sargı
inhibit winding
(Bilgisayar,Teknik) ketleme sargısı
wind
kıvrım (nehirdeki)
wind
bitirmek
wind
kurmak
wind
nehir

Pencereden bir nehir görüyorum. - Through the window, I see a river.

Nehir ormanın içinden kıvrılarak gitmektedir. - The river winds through the forest.

wind
nefes nefese bırakmak
wind
halletmek
wind
nefessiz bırakmak
wind
dolaşmak
wind
saati kurmak
wind
{f} kıvırmak
wind
nefessiz kal
wind
duymak
wind
saçmalık
wind
çevirmek
wind
saat kurmak
wind
kurmak (saati)
wind
gaz (mide ve bağırsaktaki)
wind
{f} kıvrıla kıvrıla gitmek
wind
viraj
wind
hava hareketi
wind
çevirmek (manivela vb'ni)
wind
döne döne gitmek
wind
soluk

Soluklanmam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to catch my wind.

wind
gaz

O sadece seni gaza getiriyor. - He's only winding you up.

Patatesler bana gaz yapar. - Potatoes give me wind.

wind
hava gazı
wind
sonuçlandırmak
wind
havacıva
wind
rolik sarmak
wind
havagazı
winding up
kurgu
antipolarizing winding
antipolarizasyon sargısı
armature winding
endüvi sarımı
auxiliary winding
yardımcı sargı
ball winding
yumak sarma
ball winding machine
yumak sarma makinesi
bias winding
öngerilim sargısı
cage winding
kafesle çıkarma
coil primary winding
bobin primer sarımı
coil winding
bobin sarımı
compensating winding
dengeleme sargısı
compound winding
karma sargı
cosine winding
kosinüs sargısı
damper winding
sönüm sargısı
disk winding
disk biçimli sargı
distributed winding
dağınık sargı
double layer coil winding
çift tabakalı bobin sarımı
double squirrel cage winding
çift sincap kafesli sarım
drum winding
tambur sargı
duplex winding
dubleks sargı
fast reverse winding
hızlı geriye sarma
honeycomb winding
petek sargısı
lap winding
bindirme sargı
secondary winding
ikincil dönemeç
self-winding
öz özüne kurulan
self-winding
(saat) otomatik
wind
nefes

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

Biraz nefesi kesilmiş görünüyorsun. - You look a little winded.

wind
külek
wind
soluğunu kesmek
wind
boş laf
wind
midede gaz
wind
hava cıva
wind
esinti

Bir rüzgar esintisi geldi ve Curdken'in şapkasını uçurdu. - A puff of wind came and blew Curdken's hat far away.

Bir rüzgar esintisi Curdken'in şapkasını uçurdu, ve o onu tepe ve vadinin üzerinde kovalamak zorunda kaldı. - A gust of wind blew Curdken's hat away, and he had to chase it over hill and dale.

bifilar winding
çift telli sargı
double layer winding
çift katlı sargı
filament winding
filaman sargısı
gate winding
geçit sargısı
rotor winding
rotor sargısı
shunt winding
sönt sargısı
spring winding
(Mühendislik) yay sarma
strip winding
şerit sarma
twisting, turning or sinuous
kıvırma, çevirme veya kıvrımlı
watch winding
kıvrımı izlemek
winding of
sardırma
windings
sargılar
Package winding
(Tekstil) Bobin sarımı
Yarn winding zone
(Tekstil) İplik sarım bölgesi
armature winding machine
(Tekstil) armatür sarma makinesi
bias winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kontrol sargısı
bobbin winding
(Tekstil) masura sarma
bobbin winding thread guide
(Tekstil) masura sarma iplik kılavuzu
coil winding
bobinaj
compressor field winding
(Otomotiv) kompresör motor sargısı
differential winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) fark sargısı
differential winding
diferansiyel sargı
disc shaped winding
(Elektrik, Elektronik) disk şeklinde sargı
drum winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) silindirik sargı
drum winding
davul sargı
excitation winding
uyarma sargısı
excitation winding
manyetik alan sargısı
exciting winding
(Elektrik, Elektronik,Otomotiv) ikaz sargısı
filament winding
(Havacılık) pekiştirme sargısı
gate winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kapı sargısı
hold on winding
(Otomotiv) bekletme sargısı
hold on winding
(Otomotiv) tutma bobini
holding winding
kilit sargısı
inhibit winding
ketleme sargisi
phase voltage of a winding
sarginin faz gerilimi
pinion of winding mechanism
(Otomotiv) pinyon sevk mekanizması
primary winding
birincil sargi
rotor winding resistance
(Otomotiv) rotor bobin direnci
rotor winding resistance
(Otomotiv) rotor sargı direnci
secondary winding
(Otomotiv) sekonder sarım
secondary winding
ikincil sargı
secondary winding
(Otomotiv) ikinci sarım
self winding
kendiliğinden kurulan (saat)
self winding
otomatik (saat)
shunt winding
paralel sargı
shunt winding
(Otomotiv) şönt sarım
solenoid winding
selenoid sargısı
starter winding
alan sargısı
transformer winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) transformatör sargısı
wind
{f} kıvrılmak
wind
{i} k.dili. boş laflar, lafügüzaf, fasarya
wind
{i} İng. (mide ve bağırsaktaki) gaz
wind
{f} dolambaçlı olmak
wind
{f} -i nefessiz bırakmak; -i nefes nefese
wind
soluklandı
wind
{f} dolanmak
wind
{f} bükülmek
wind
gizli gizli sokulmak
wind
dolambaçlı ol
wind
osuruk
wind
koklayarak bulmak
wind
soluklandırmak
wind
üfleme
wind
nefesli

Nefesli enstrümanlar içinde en mükemmeli insan sesidir. - The human voice is the most beautiful of all wind instruments.

wind
üflemeli
wind
nefes aldırmak
wind
hava

Hava bugün dünkünden daha rüzgarlı. - It's windier today than it was yesterday.

Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı. - It was cold, and in addition, it was windy.

wind
koku

Çiçeklerin kokusu, otobüsün açık pencerelerinden içeri girdi. - The smell of the flowers came in through the open windows of the bus.

wind
kokusunu almak
wind
sarılmak

Tom gibi sarılmak istemiyorum. - I don't want to wind up like Tom.

wind
wind down yavaslamak
wind
{f} (up) (zemberek v.b.'ni çevirerek) (saati, gramofonu v.b.'ni) kurmak: Will you wind the grandfather clock? Sandıklı saati kurar
wind
{f} açmak (yol)
wind
kurmak dolaşmak
wind
wind its way dolaşıp gitmek
wind
açmak

Tom bir pencere açmak için kalktı. - Tom got up to open a window.

Cumbayı açmak için sadece butona basmalısınız. - You have only to push the button to open the bay window.

wind
eğrilmek
İngilizce - İngilizce
the manner in which something is wound
to turn a boat around in a canal
the act or process of winding (turning around)
twisting, turning or sinuous
something wound around something else
Present participle of wind
spiral or helical
a length of wire wound around the core of an electrical transformer
one complete turn of something wound
{n} a turning about, turn, pursuit
Twisting from a direct line or an even surface; circuitous
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind"
of a path e g ; "meandering streams"; "rambling forest paths"; "the river followed its wandering course"; "a winding country road"
The process of tightening the mainspring of a watch This can be done by hand (by means of the crown) or automatically (by means of a rotor, which swings along with the movement of the wearer’s arm)
{i} act of turning or coiling; curve, twisting of a path; path of conduction in an electrical device
The wire that is wrapped or coiled around the armature in electromagnetic devices such as transformers and relays Also see amortisseur winding
Operation whereby a web of paper or board is wound into one or more reels
{f} spin; twist; bend; wrap around; be wrapped around; be bent; change direction
The material, as wire or rope, wound or coiled about anything, or a single round or turn of the material; a series winding, or one in which the armature coil, the field-magnet coil, and the external circuit form a continuous conductor; a shunt winding, or one of such a character that the armature current is divided, a portion of the current being led around the field-magnet coils
process of turning sails into the eye of the wind
an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase
Typically refers to the process of wrapping coils of copper wire around a core, usually of steel In an AC induction motor, the primary winding is a stator consisting of wire coils inserted into slots within steel laminations The secondary winding of an AC induction motor is usually not a winding at all, but rather a cast rotor assembly In a permanent magnet DC motor, the winding is the rotating armature
A call by the boatswain's whistle
Operation consisting of tightening the mainspring of a watch This can be done by hand (by the crown) or automatically (by a rotor, which is caused to swing by the movements of the wearer's arm)
A turn or turning; a bend; a curve; flexure; meander; as, the windings of a road or stream
{s} twisting, turning; looping, spiral
Loop of wire on a motor armature that generates a magnetic field
- A stage in the manufacturing process of a loudspeaker's voice coil where the wire is wrapped around a collar or sleeve called a former MB Quart to this date still hand winds voice coils in its Obrigheim factory
marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to steer the car down a twisty track"
Loop or wire on a motor armature that generates a magnetic field
Curving, as in a stairway that changes direction gradually
winding cloths
plural form of winding cloth
winding sheets
plural form of winding sheet
winding up
Present participle of wind up
winding path
twisted road, twisted way
winding roads
roads that are crooked and indirect
winding sheet
a cloth that is wrapped around a dead person's body before it is buried, used especially in the past = shroud
winding staircase
steps which twist vertically in the form of a spiral
winding up
The process of settling the accounts and liquidating the assets of a corporation for the purpose of distributing the net assets to shareholders and dissolving the corporation
winding up
The discharging of a corporation's liabilities and the distributing of its remaining assets to its shareholders in connection with its dissolution
winding up
The procedure which occurs when a company becomes insolvent and goes into liquidation whereby all of the assets of the company are called in to pay its liabilities •Businesses
winding up
the compulsory sale of the assets of a bankrupt company
winding up
The process of dissolving a corporation
winding-up order
instruction from a court to stop the operation of a company
amortisseur winding
A squirrel cage winding placed near the surface of the pole faces of a synchronous motor. Its main purpose is to dampen any speed fluctuations that may occur as a result of sudden load changes. It is also used to accelerate the motor during starting. As the rotating field moves past the winding it induces currents in the winding which produce torque and accelerate the motor
self-winding
Generally applied to a wristwatch that does not need to be wound but rather gathers energy from being moved while worn
wind
One of the five basic elements (see Wikipedia article on the Classical elements)
wind
Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure

The winds in Chicago are fierce.

wind
The ability to exert oneself without feeling short of breath

Give me a minute before we jog the next mile — I need a second wind.

wind
To blow air through a wind instrument or horn to make a sound
wind
To turn coils of (a cord or something similar) around something

Please wind up that kite string.

wind
Flatus

Ewww. Someone passed wind.

wind
To cause (someone) to become breathless, often by a blow to the abdomen

The boxer was winded during round two.

wind
To tighten the spring of the clockwork mechanism such as that of a clock

Please wind up that old-fashioned alarm clock.

wind
{f} turn, coil; twist around, convolute; meander; bind, bandage; be bound; be twisted around; change direction
wind
{n} a current of air, breath or respiration, flatulence, publicity
wind
{v} to turn round, twist, insinuate, unfold, blow
drum winding
A method of armature winding in which the wire is wound upon the outer surface of a cylinder or drum from end to end of the cylinder; distinguished from ring winding, etc
ring winding
Armature winding in which the wire is wound round the outer and inner surfaces alternately of an annular or cylindrical core
secondary winding
The transformer winding connected to the load or output side
secondary winding
coil such that current is induced in it by passing a current through the primary coil
secondary winding
The coil winding(s) supplying the output voltage to the load(s)
self-winding
winding automatically (about a watch)
self-winding
designed so that manual winding is unnecessary; "a self-winding watch
self-winding
a self-winding watch is one that you do not have to wind to make it work
series winding
A winding in which the armature coil and the field-magnet coil are in series with the external circuits; opposed to shunt winding
shunt winding
A winding so arranged as to divide the armature current and lead a portion of it around the field-magnet coils; opposed to series winding
wind
The force developed by the movement of air, expressed as pressure
wind
extend in curves and turns; "The road winds around the lake"
wind
To blow; to sound by blowing; esp
wind
wrap or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool"
wind
The wind speed and direction
wind
is a natural motion of the air, especially a noticeable current of air moving in the atmosphere parallel to Earth's surface Winds are caused by uneven heating and cooling of the Earth and atmosphere
wind
To turn completely, or with repeated turns; especially, to turn about something fixed; to cause to form convolutions about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe; as, to wind thread on a spool or into a ball
wind
To cover or surround with something coiled about; as, to wind a rope with twine
wind
fu
wind
moss
wind
wine
wind
breath; "the collision knocked the wind out of him"
wind
To drive hard, or force to violent exertion, as a horse, so as to render scant of wind; to put out of breath
wind
A climatic cause of disease which can manifest as rapidly changing symptoms, symptoms which move around, symptoms which affect the top part of the body and ones which affect the Lung first Other manifestations can be itching, tremors, convulsions and/or numbness
wind
Mere breath or talk; empty effort; idle words
wind
A direction from which the wind may blow; a point of the compass; especially, one of the cardinal points, which are often called the four winds
wind
To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern
wind
a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
wind
empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz"
wind
To exhaust oneself to the point of being short of breath
wind
to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course; "the river winds through the hills"; "the path meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders through the entire body"
wind
Air naturally in motion with any degree of velocity; a current of air
wind
A term used to describe the warp in a board when twisted (winding) It will rest upon two diagonally opposite corners, if laid upon a perfectly flat surface
wind
Power of respiration; breath
wind
(or wynd) In reference to a wood board that has twisted
wind
To introduce by insinuation; to insinuate
wind
The act of winding or turning; a turn; a bend; a twist; a winding
wind
The horizontal movement of air over the Earth's surface and one of the basic elements of weather Thermal differences throughout the world produce variations in air pressure and air will flow generally from high-pressure to low-pressure areas
wind
The region of the pit of the stomach, where a blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss of breath or other injury; the mark
wind
to sound with prolonged and mutually involved notes
wind
air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
wind
Movement of air relative to the surface of the Earth. Wind is an important factor in determining and controlling climate and weather. It is also the generating force of most ocean and freshwater waves. Wind occurs because of horizontal and vertical differences in atmospheric pressure. The general pattern of winds over the Earth is known as the general circulation, and specific winds are named for the direction from which they originate (e.g., a wind blowing from west to east is a westerly). Wind speeds are often classified according to the Beaufort scale. solar wind Wind Cave National Park wind chill wind power Wind River Range wind shear wind tunnel
wind
{i} act of twisting or turning; bend; curve
wind
To turn completely or repeatedly; to become coiled about anything; to assume a convolved or spiral form; as, vines wind round a pole
wind
A result due to the differences in air mass pressures (temperature) The wind blows as a result of nature trying to balance the differences The larger the differences between air masses, the stronger the wind
wind
a reflex that expels intestinal gas through the anus
wind
To have a circular course or direction; to crook; to bend; to meander; as, to wind in and out among trees
wind
The dotterel
wind
extend in curves and turns; "The road winds around the lake
wind
Air in motion relative to the surface of the earth Almost exclusively used to denote the horizontal component
wind
To rest, as a horse, in order to allow the breath to be recovered; to breathe
wind
Air in motion, usually parallel to the earth's surface
wind
It occurs immediately after shearing
wind
ow well covers Curved plastic covers designed to be installed on top of a window well to cover the opening
wind
moving air, especially air moving along the ground
wind
Natural wind turns "wind-mill-style" turbines to generate electricity
wind
The movement and circulation of Earth's atmosphere near its surface; moving air
wind
window(s)
wind
Air that flows in relation to the earth's surface, generally horizontally There are four areas of wind that are measured: direction, speed, character (gusts and squalls), and shifts Surface winds are measured by wind vanes and anemometers, while upper level winds are detected through pilot balloons, rawin, or aircraft reports
wind
To expose to the wind; to winnow; to ventilate
wind
horizontal motion of air near the surface of the Earth
wind
Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or by an instrument
wind
form into a wreath
wind
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind" breath; "the collision knocked the wind out of him" empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz" a tendency or force that influences events; "the winds of change" air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere" coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch" wrap or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool" extend in curves and turns; "The road winds around the lake
wind
Air artificially put in motion by any force or action; as, the wind of a cannon ball; the wind of a bellows
wind
Wind section includes: obeo(O'bow), flute, clairnet, and bassoon
wind
To entwist; to infold; to encircle
wind
A spacecraft that measures the properties of the solar wind incident on the magnetosphere One of NASA's contributions to the ISTP
wind
One of the five basic elements
wind
Air impregnated with an odor or scent
wind
A natural motion of the air, especially a noticeable current of air moving in the atmosphere parallel to the Earth's surface Winds are caused by unequal heating and cooling of the Earth and atmosphere due to absorbed, incoming solar radiation and infrared radiation lost to space--as modified by such effects as the Coriolis force, the condensation of water vapor, the formation of clouds, the interaction of air masses and frontal systems, friction over land and water, etc
wind
Crosswind: The wind blowing from gunner to the mark or blowing from the mark to the gunner (with a 90 degree throw) Downwind: The wind blowing from the line to the mark Upwind: The wind is blowing from the mark to the dog on line
wind
To go to the one side or the other; to move this way and that; to double on one's course; as, a hare pursued turns and winds
wind
{f} air out, ventilate; blow a wind instrument; make sound by blowing; search out by smell; cause to be out of breath; catch one´s breath
wind
raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car"
wind
Air or gas generated in the stomach or bowels; flatulence; as, to be troubled with wind
wind
Movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure
wind
A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation
wind
The horizontal movement of air in relation to the earth's surface Wind direction tells where the wind is blowing from For example, a "north wind" is coming from the north and is blowing towards the south There are four components of wind that are measured: direction, speed, character (ie - whether it's a gust or a squall) and shifts
wind
the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind"
wind
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
wind
Relating to wind power or other aspects of air movement
wind
horizontal movement of air over the Earth's surface that is created when cool, heavy air moves toward warm, light air
wind
{i} breeze; direction of the wind; gale; breath; wind instrument (Music); intestinal gas; social or political current; hint; nonsense; conceit
wind
a tendency or force that influences events; "the winds of change"
wind
Air moving horizontally and/or vertically
wind
To travel, or to cause something to travel, in a way that is not straight
wind
catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the drugs"
wind
causes the sudden movement of a condition Examples are a rash that is spreading, onset of colds, fever, chills, vertigo, spasms or twitches
wind
coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch"
wind
To perceive or follow by the scent; to scent; to nose; as, the hounds winded the game
windings
This refers to the wire wound inside a motor, causing a magnetic field, which makes the fan run
windings
The wire in a voice coil that is wound around the former (also called a bobbin) to create a coil 4
windings
The wraps of copper wire around the bobbin of a pickup Coils generally have anywhere from 6,000 to 8,500 turns of wire The number of turns is a rough indicator of a pickup's potential output and tone The higher the number, the higher the output, but not always As the number of windings increase, the pickup will also lose some clarity and high and low-end response Generally, high output pickups have increased upper midrange response, but high and low frequencies are compromised Typical single coils are wound from 4-6 5K Ohms, while typical humbuckers wired in series (each coil of the humbucker is half the DC resistance reading) measure 7-9K Ohms The gauge of wire and the number of windings will determine the actual size of the pickup coil Smaller wire (43-gauge for example) will give a greater DC resistance with less windings, compared to larger (42-gauge) wire
windings
plural of winding
winding