grade

listen to the pronunciation of grade
İngilizce - Türkçe
puanlamak
rütbe
{i} aşama
{i} sınıf

Yedinci sınıftayken okulu bıraktım. - I dropped out of school when I was in the 7th grade.

O, onuncu sınıfta okuyor. - He is in the tenth grade.

{i} kademe
{i} derece

Tom'un olağanüstü dereceleri var. - Tom got extraordinary grades.

O, İngilizcede iyi dereceler aldı. - She got good grades in English.

{i} seviye

Seviyemi yükseltmek için çaba sarfettim. - I made efforts to improve my grades.

Sadece sıkı çalışırsanız, seviyeleriniz çok gelişecek. - If you just work hard, your grades will improve a lot.

Not, ders notu, sınav notu
{i} başarı notu
{f} sınıflandırmak
{f} derecelendirmek
{i} kalite

Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır. - This boat is made with high grade aluminum and high strength iron.

yokuş
tasnif etmek
düzlemek
(Coğrafya) yer seviyesi
(mal) tasnif etmek
(İnşaat) kot
sınıf (ilköğretimde)
(Arılık) balı sınıflandırma
tenör
paye
cins
ayırmak
pille
not

Test notlarının ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikrin var mı? - Do you have any idea how important your test grades are?

Öğretmen onun itibarsız araştırmasıyla ilgili raporuna dayandırarak ona başarısız notu verdi. - The teacher gave him a failing grade for basing his report on discredited research.

eğim
meyil
meyil okul sınıfı
{f} not vermek
{i} (ilköğretimde) sınıf: He's six years old and in the first grade. Altı yaşında ve birinci sınıfta
{i} basamak
derecelere ayırmak
{i} düzey
{f} düzeltmek
tesviye etmek yolu kazıy
tonları tanzim etmek
{f} düzenlemek
derece,v.derecelendir: n.derece
f sınıflandırmak
not rütbe
{f} sınıflamak
(Askeri) GRAD: Açıları ölçmek ve ifade etmekte kullanılan ve bir derecenin onda/dokuzuna tekabül eden ölçü birimi. Bu birim bir dairenin dörtyüzde biri olan açı esasına dayanır
numara
dereceli
grad
tabaka
ayar
tesviye etmek
derecelendirme yapmak
(Dilbilim) puan

İyi puanlar için bir ödül aldılar. - They got an award for good grades.

Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir. - These are graded on a hundred-point scale.

(askeri) rütbe
grade crossing
(Spor) Hemzemin geçit, eş-düzeyli geçit
grade of service
hizmet niteliği
grade point average
(Eğitim) genel not ortalaması
grade point average
(Eğitim) not ortalaması
grade point average
(Eğitim) ağırlıklı not ortalaması
grade A
birinci kalite
grade control
tenör kontrolü
grade control
kalite kontrolü
grade crossing
hemzemin geçit
grade school
ortaokul
grade school
ilkokul

İlkokuldan beri Tom ve ben arkadaşız. - Tom and I have been friends since grade school.

İlkokula burada gittim. - I went to grade school here.

grade A
birinci kalite, A grat
grade control
kalite kontrolü, tenor kontrolü, nitelik denetimi
grade field
not bölümü
grade of
derecesi
grade report
sınıf raporu
grade someone down
Birine düşük puan/not vermek
grade ability
(Askeri) tırmanma kabiliyeti
grade ability
(Askeri) TIRMANMA KABİLİYETİ: Bir aracın iniş veya çıkışta, bir yamacı aşma kabiliyeti. Derece değil yüzde olarak ölçülür
grade bar
seviye çubuğu
grade description method
(Ticaret) seviye tanım yöntemi
grade label
(Ticaret) kalite etiketi
grade labelling
(Ticaret) kalite etiketlemesi
grade level
sözvarlığı düzeyi
grade of ore
(Madencilik) cevher tenörü
grade of service
(Askeri) sivil rütbe derecesi
grade school
ilköğretim okulu

İlköğretim okuluna burada gittim. - I went to grade school here.

grade separation
(İnşaat) üstgeçit köprüsü
grade stake
(İnşaat) nivelman kazığı
grade stake
(Askeri) Tesviye kazığı
grade stake
(Askeri) TESVİYE KAZIĞI: Bilinen arazi yüksekliklerini göstermek üzere kullanılan kazık
grade strip
(İnşaat) düzey belirtme çıtası
grade up
düzeltmek
grade up
ıslah etmek
grain grade
tane derecesi
non-investment-grade
(Denizcilik) Yatırım yapılamaz notu
grades
ilkokul
grading
(İnşaat) tane boyut dağılımı
course grade
(Eğitim) ders notu
existing grade
mevcut zemin
field grade
(Askeri) üstsubay
final grade
(Eğitim) kanaat notu
final grade
başarı notu
food grade
(Gıda) gıdada kullanılabilir
grades
(Eğitim) notlar

Aldığı notlardan utandı. - He was ashamed of the grades he got.

Test notlarının ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikrin var mı? - Do you have any idea how important your test grades are?

grading
artırma
grading
ayırma
grading
gradasyon
grading
toprak düzlemesi
grading
öbeklendirme
grading
(Denizbilim,Teknik) sınıflama
grading
(İnşaat,Teknik) granülometri
grading
kümeleme
grading
reglaj
grading
set
grading
tasnif
grading
derecelendirerek
grading
klasman
grading
(Dilbilim) aşamalama
grading
derece vermek
grading
toprak düzeltme
grading
düzenleme
highway grade separation
üstgeçit
multipurpose grade
çok amaçlı sınıf
rough grade
kaba tesviye
senior grade
yüzbaşı
success grade
başarı puanı
voice grade channel
ses niteliğinde kanal
assign a grade
bir not ver
at grade
eşdüzey
at-grade
eşdüzey
graded
seçilmiş
graded
sınıflandırılmış
graded
basamaklı
graded
ayrılmış
graded
{f} derecelendir

Bunlar yüz puanlık bir ölçekte derecelendirilir. - These are graded on a hundred-point scale.

grading
{f} derece ver
grading
sıralama
high grade
yüksek rütbeli
high-grade
üstün kaliteli
log grade
tomruk sınıfı
low grade
alt tabaka
low grade ore
düşük tenörlü cevher
lumber grade
kereste sınıfı
make the grade
başarmak
make the grade
işi götürmek
voice grade channel
ses kanalı
Metallurgical grade
(Metal İşleme) Metalurjik derece/sınıf
a grade
A notu
above -grade wall
Bir katın dış duvarlarının brüt toplamının % 50’sı dış hava ile temasta olduğunda, belirli bir katın bütün dış duvarları
above -grade wall
Yer düzeyinin altında olmayan duvar
above grade wall
(İnşaat) Yer düzeyinin altında olmayan duvar
above grade wall
(İnşaat) dış duvarlarının brüt toplamının % 50’sı dış hava ile temasta olduğunda, belirli bir katın bütün dış duvarları toplamı
concrete grade
beton sınıfı
first grade
birinci sınıf (okul)
fourth grade student
4.sınıf öğrencisi
graded
derecelendirilmiş
grades
derecelendirilir
grading
dereceleme
grading
not verme
grading
Sınıflandırma
high-grade
yüksek dereceli
invalid grade
geçersiz not
investment grade
yatırım notu
labor grade
işçi sınıfı
lieutenant, junior grade
den. teğmen
lieutenant, senior grade
yüzbaşı
lower in grade, lower in status
sınıfta, durum daha düşük alt
mid-grade
orta derece
overall grade
sınıf genel
passing grade
sınıf geçme
research grade
araştırma aşaması
second grade
ikinci sınıf (okul)
single letter grade
(Eğitim) Eğitim sisteminde alınan derecelendirilmiş ve harflerle gösterilmiş not sistemi: A-B-C-D

I got a B in the last exam.This was the best grade I ever had.

slab on grade
bodrumu olmayan, yada küçük hacimli bir bodrumla doğrudan toprağa yerleştirilmiş bina
steep grade
(trafik işareti) Dik eğim
weapons-grade
silah-grade
accuracy grade
(Tekstil) hassasiyet derecesi
assign a grade
bir not vermek
average grade
(Eğitim) ağırlık notu
channel grade
kanal meyli
classification change in grade
(Ticaret) ücret kademesi değişikliği
classification change in grade
(Ticaret) ücret derecesi değişikliği
commodity grade
(Ticaret) mal kalite derecesi
conduct grade
(Askeri) Sicil
enlisted grade structure
(Askeri) ERAT RÜTBE DERECELERİ: Erat sınıfına mensup askeri şahısların, yeni maaş derecesine dayanan rütbe kademeleri
fertilizer grade
(Tarım) gübre gradi
finished grade
(İnşaat) bitmiş zemin
grading
düzeltme
grading
(isim) sınıflandırma
grading
(Mukavele) reglaj, tesviye
grading
toprak tesviyesi
grading
derecelenme
grading
tesviye etme
high grade
üstün kâliteli
high grade hardstanding
(Askeri) TAM SERTLEŞTİRİLMİŞ SAHA: Bak. "hardstand"
junior grade lieutenant
(Askeri) teğmen
lieutenant junior grade
üsteğmen
lieutenant senior grade
yüzbaşı
longitudinal grade
boyuna eğim
low grade
(Tekstil) alt kalite
lower grade
(Tekstil) alt türler
make the grade
amacına ulaşmak
make the grade
zorlukları yenmek
medium grade
(Matbaacılık, Basımcılık) 2. hamur
on the down grade
kötüleşmekte
on the up grade
iyileşmekte
ore grade
(Jeoloji) cevher derecesi
passing grade
geçer not
pay grade
(Askeri) MAAŞ DERECESİ: Asıl maaşa göre bir subay veya erin sınıflandırıldığı maaş kategorisi. 1949 basımlı tadil edilmiş maaş kanunu ile tespit edilmiş maaş
permanent grade
(Askeri) ESAS RÜTBE: ABD Kara Ordusundaki bir subay veya erin geçici rütbesi (temporary grade) 'ne mukabil, Muvazzaf Orduda; Kara Ordusu Milli Muhafız Teşkilatında veya Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Teşkilatındaki bir subay veya erin haiz olduğu rütbe. Buna (permanent rank) de denir
temporary grade
(Askeri) İTİBARİ RÜTBE: ABD Ordusunda; askeri personelin savaş ve milli tehlike zamanında tayin ve terfi ettirebileceği rütbe. Her ne kadar, itibari rütbe, tayini yapan yetkili makam tarafından, herhangi bir zamanda sona erdirilebilirse de, genellikle, savaş veya milli tehlike halinin devamınca ve bunu takip eden 6 aylık bir sürede devam eder. Buna bazen (temporary rank) de denir
temporary grade
(Askeri) geçici rütbe
thesis grade
(Eğitim) tez sonucu
thesis grade
(Eğitim) tez notu
twelfth grade
(Eğitim) onikinci sınıf
uniform grade
tekdüze eğim
İngilizce - İngilizce
A slope (up or down) of a roadway or other passage

The grade of this hill is more than 5 percent.

A rating

I gave him a good grade for effort.

A student of a particular grade (used with the grade level)

The grade fives are on a field trip.

A level of pre-collegiate education

Canada Clancy starts grade five this year.

To assign scores to the components of an academic test
A degree or level of something; a position within a scale; a degree of quality

This fine-grade coin from 1837 is worth a good amount.

An area that has been graded by a grader (construction machine)
To flatten, level, or smooth a large surface
The level of the ground

This material absorbs moisture and is probably not a good choice for use below grade.

An angular measure equal to a 90th part of a right angle; a degree
To assign a score to overall academic performance
To remove or trim part of a seam allowance from a finished seam so as to reduce bulk and make the finished piece more even when turned right side out
{n} a step, a degree of rank or dignity
{i} number or letter indicating the quality of work done (pertaining to schoolwork), mark; level, degree, rank; type; class (in a school); slope, incline
The degree of similarity of the cancer cells to normal cells This is assessed by a pathologist A grade 1 carcinoma is well differentiated and is associated with a good prognosis A grade 2 carcinoma is moderately differentiated and is associated with an intermediate prognosis A grade 3 carcinoma is poorly differentiated and is associated with a poor prognosis Grade is assessed by a pathologist
The surface of the ground; to move earth for the purpose of bringing the surface of the ground to an intended level profile
The concentration of each ore metal in a rock sample, usually given as weight percent If concentrations are extremely low, as with Au, Ag, Pt and others, the concentration may be given in grams per tonne (g/t) The average grade of an ore deposit is calculated, often employing very sophisticated statistical procedures, as an average of the grades of a very large number of samples collected from throughout the deposit
one-hundredth of a right angle
In the United States, a grade is a group of classes in which all the children are of a similar age. When you are six years old you go into the first grade and you leave school after the twelfth grade. Mr White teaches first grade in south Georgia
a relative position or degree of value in a graded group; "lumber of the highest grade"
a track rising to another level or coming down again is on a "grade " Grade is measured as a percentage A 1-percent grade means that the track rises or falls 1 foot in 100 feet (The maximum grade on the BSME mainline is 2½-percent )
Steepness of a grade, expressed as a percentage Example: A vehicle climbing a 5% grade rises 5 feet for every 100 feet of forward travel
If something is graded, its quality is judged, and it is often given a number or a name that indicates how good or bad it is. Dust masks are graded according to the protection they offer South Point College does not grade the students' work. a three-tier grading system
To reduce to a level, or to an evenly progressive ascent, as the line of a canal or road
To score an academic test
The amount of silver or other metal per metric ton of ore, expressed in grams or kilograms respectively, i e the standard set for judging the quality of a mineral, metal or commodity
To cross with some better breed; to improve the blood of
The slope (ratio of change in elevation to change in distance) of a roadway typically given in percent For example, a 2% grade represents 2-feet of elevation change over a 100-foot distance
a number or letter indicating quality (especially of a student's performance); "she made good marks in algebra"; "grade A milk"; "what was your score on your homework?"
the grade of a cancer reflects how abnormal it looks under the microscope There are several grading systems for different types of cancer
General term used to distinguish between or among printing papers, but whose specific meaning depends on context Grade can refer to the category, class, rating, finish or brand of paper
The grade of a product is its quality, especially when this has been officially judged. a good grade of plywood. a grade II listed building. Grade is also a combining form. weapons-grade plutonium. aviation fuel and high-grade oil
determine the grade of or assign a grade to
Someone's grade is their military rank. I was a naval officer, lieutenant junior grade
the gradient of a slope or road or other surface; "the road had a steep grade"
is a grouping of point values of the role profile evaluations, within a fifteen percent (15%) interval Each grade has a corresponding salary scale HAY GUIDE CHART METHODOLOGY is the job evaluation plan selected by the Pay Equity Committee to determine the relative value of role profiles The plan considers the following four (4) factors
This grade is based on the observations above Grade I is the best and grade III is the worse and Grade II is in the middle Some reports will use the Bloom Richardson classification This is a way of scoring all of the elements noted above and coming up with a number grade Although having a Grade III tumor is scary it is important to remember that two thirds of tumors are grade III or poorly differentiated and yet most of them do not recurr In other works, it is good to be grade I or II but not necessarily bad to be grade III Back
The condition of a coin determined by a set methodology See this site's article on Determining the Grade of a Coin
Related Topics: [runoff] [drainage] [surveying] [topographic] A measure of land or channel slope, almost always expressed in units of percent (ft of fall per 100 ft of horizontal distance) The grade between any two points is calculated as the difference in their elevations divided by the horizontal distance between them with that result multiplied by 100 For example, the 1 5% grade shown on the following profile drawing between stations 4 and 12 is calculated as
If the crossbreed have more than three fourths of the better blood, it is called high grade
a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior breed
The contour of the land, usually around a building, which affects drainage patterns on the property
the amount of valuable material in a specific volume of rock; typically expressed as grams per tonne for precious metals and as a percentage for base metals
assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide"
This can refer to how abnormal and aggressive the cancer cells appear to be when examined with a microscope, and is rated with a numeric scale, usually I through IV See the CancerGuide article on Understanding Cancer Types and Staging for more detailed information on Grade In the context of clinical trials, grade can also refer to a numeric scale to rate the severity of toxicity from a treatment Each specific side-effect such as "nausea and vomiting" is rated on a scale from 0-4 Grade 0 toxicity always means the size-effect isn't present, grade 1 means it is present but relatively minor, grade 2 means it is moderate, grade 3 means it is severe, and 4 means it is potentially life threatening The exact definition of each number in the scale depends on the particular side-effect Treatments are often stopped or temporarily delayed for grade 3 or 4 toxicity Sometimes treatments are resumed at a lower dose
determine the grade of or assign a grade to assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework"
A grade is a symbol (traditionally a number or letter) that summarizes the level of student work
a body of students who are taught together; "early morning classes are always sleepy"
a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior breed the gradient of a slope or road or other surface; "the road had a steep grade"
A category or rank used to distinguish items that have the same functional use (e g , “hammer”) but do not share the same requirements for quality (e g , different hammers may need to withstand different amounts of force)
To flatten and even out or smooth a large surface
coins are graded on a numeric scale to represent the quality and preservation of the coin This scale is used to describe condition It can also be used to establish prices The grade can be verified by independent third-party graded services such as NGC, PCGS, and ANACS for example
The classification of an ore according to the desired or worthless material in it or according to value
a position on a scale of intensity or amount or quality; "a moderate degree of intelligence"; "a high level of care is required"; "it is all a matter of degree"
The grade of a tumor depends on how abnormal the cancer cells look under a microscope and how quickly the tumor is likely to grow and spread Grading systems are different for each type of cancer
If someone makes the grade, they succeed, especially by reaching a particular standard. She had a strong desire to be a dancer but failed to make the grade
The rate of ascent or descent; gradient; deviation from a level surface to an inclined plane; usually stated as so many feet per mile, or as one foot rise or fall in so many of horizontal distance; as, a heavy grade; a grade of twenty feet per mile, or of 1 in 264
Your grade in a company or organization is your level of importance or your rank. Staff turnover is particularly high among junior grades
a degree of ablaut a relative position or degree of value in a graded group; "lumber of the highest grade"
a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior breed the gradient of a slope or road or other surface; "the road had a steep grade" the height of the ground on which something stands; "the base of the tower was below grade" a degree of ablaut a relative position or degree of value in a graded group; "lumber of the highest grade" determine the grade of or assign a grade to assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" level to the right gradient
- The name for the quality of a piece of lumber as established by a grader so all lumber purchased is of similar quality
assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework"
The result of crossing a native stock with some better breed
A step or degree in any series, rank, quality, order; relative position or standing; as, grades of military rank; crimes of every grade; grades of flour
A grade is a slope. She drove up a steep grade and then began the long descent into the desert
To arrange in order, steps, or degrees, according to size, quality, rank, etc
{f} assign a rank to, give a mark or grade to; organize, classify; make level
The amount of valuable metal in each tonne of ore, expressed as grams per tonne for precious metals Cut-off grade - is the minimum metal grade at which a tonne of rock can be processed on an economic basis Recovered grade - is actual metal realized by the metallurgical process and treatment of ore, based on actual experience or laboratory testing Reserve grade - is the estimated mass weighted average metal content of an ore body, based on reserve calculations
level to the right gradient
a degree of ablaut
grade crossing
An at-grade crossing between a railroad line and an ordinary road, with tracks and road at the same level

In 1968 there were 1547 grade crossing fatalities. Two-thirds of the total fatalities associated with railroad operations occurred at grade crossings.

grade crossings
plural form of grade crossing
grade inflation
A gradual upward trend in grades awarded to students during the decades since the mid-20th century, reported in a number of countries and at a number of levels of schooling and sometimes offered as evidence of a decline in academic standards

Grade inflation refers to an increase in grade point average without a concomitant increase in achievement.

grade point average
A method of computing a numerical value for letter grades received in school by assigning each a numeric value and averaging the numbers
grade school
An elementary school or primary school
grade schools
plural form of grade school
grade crossing
An intersection of railroad tracks, roads, walkways, or a combination of these at the same level
grade someone down
Give someone a low ranking, rating, or score on some performance

1. I had to grade you down on your essay because of your spelling. 2. Please don't grade me down for a minor mistake.

Grade Point Average
GPA, mean grade, median of all of a student's grades
grade crossing
A grade crossing is a place where a railroad track crosses a road at the same level. An intersection of railroad tracks, roads, walkways, or a combination of these at the same level. a place where a road and railway cross each other, usually with gates that shut the road while the train passes British Equivalent: level crossing
grade level
The flat or sloping surface upon which a house is built
grade level
8 and above
grade level
The surface contour of the land around a foundation
grade level
2-4
grade level
Second Subject: Language Arts
grade level
Pre-Primary
grade level
The alphabetical level assigned to a group of jobs
grade level
Intermediate (4-6)
grade level
A student's academic class level, as provided by a school official on the student's application and promissory note Undergraduate students are 01 (freshman/first year) through 05 (fifth year/other undergraduate); graduate and professional students are A (first year) through D (fourth year and beyond)
grade of service
quality of service
grade point
a numerical value assigned to a letter grade received in a course taken at a college or university multiplied by the number of credit hours awarded for the course
grade point
A point assigned to a course credit, as in a university, that corresponds to the letter grade made in a course
grade point
The numerical value given to letter grades A grade of D is equivalent to 1 point per semester hour, a C to 2 points, a B to 3 points, and an A to 4 points
grade point
a numerical value given to letter grades used to rate academic performance
grade point
The value of a letter grade A=4, B=3, C=2, D= I, F=0
grade point average
The grade average a student earns for each semester It is calculated by multiplying the number of credits given for a course times the value of the grade received for the course (A=4, B=3, C=2, D=1, F=0), adding the value calculated for each class and dividing by the total number of credits Thus, if a student has an "A" in a 4 credit course; a "B" in a 3 credit course; a "C" in a 2 credit course, and a "D" in a 2 credit course the GPA calculation would be as follows
grade point average
is an overall measure of academic achievement for a group of subjects and/or students, in which each subject result is given a grade point value (PX = 3, P = 4, CR = 5, D = 6, HD = 7, N = 0) and these values are averaged over the relevant subjects and/or students
grade point average
The ratio of grade points earned to semester hours attempted The UF GPA is computed on University of Florida course work only
grade point average
A system for evaluating the overall scholastic performance of students A student's GPA is found by dividing the sum of grade points by the number of course work credits or hours Grades are often measured on a four-point scale in which four equals `A,' three equals `B,' etc This is called grade points Total points are found by multiplying the number of hours for a course by the student's grade point
grade point average
The average grade earned by a student, figured by dividing the grade points earned by the number of credits attempted. GPA
grade point average
a system used to evaluate academic performance The most frequently used system of numerical values for grades is A=4, B=3, C=2, D=1, and F=0 The G P A is reached by multiplying the number of credits given for a course by the grade received in the course May be weighted or unweighted
grade point average
– The average grade obtained over a number of school courses Each letter grade has a numerical value (ie A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0); and a certain minimum GPA (e g 2 0) must be obtained in order to progress through the system and, eventually to graduate
grade point average
The average value of a student's grades A grade point average is calculated according to a scale, such as a "4 point scale", in which a numeric value is assigned to each letter grade The average is computed from the numeric values
grade point average
The average of all grades received For transfer students, grade point average refers to the average grade received in transferable units Also referred to as GPA and cumulative grade point average
grade point average
A measure of performance in all course work you have completed while attending a post-secondary educational institution
grade point average
A student's scholastic average, computed by dividing the total number of grade points earned by the total number of credit hours attempted For a graduate student or student-at-large, the GPA is based on all courses taken at NIU that carry graduate credit
grade point average
An average calculated by dividing the total number of grade points obtained (credits x grade points) by the number of credits
grade point average
(GPA) - Your achieved grade point average in high school is located at the bottom of the Regents column on your student record The single most important element in your college application will be the courses you took and the grades you received in these courses The best transcript Is one that shows challenging courses and grades that steadily go up each semester Challenging courses means taking electives and honors courses and taking extra classes and Advance Placement classes
grade point average
  The average of all grades received   For transfer students, grade point average refers to the average grade received in transferable units Also called GPA and cumulative grade-point-average
grade point average
Total number of grade points received for A, A - , B+, B, B - , C+, C, C - , D+, D, D - or F grades divided by total number of credits attempted Grade Points - Quality points assigned for one term credit of each grade: A = 4 0; A - = 3 7; B+ = 3 3; B = 3 0; B - = 2 7; C+ = 2 3; C = 2 0; C - = 1 7; D+ = 1 3; D = 1 0; D - = 7; F = 0 0 Grades of I, P, N, S, U and W are not computed
grade point average
a measure of a student's academic achievement at a college or university; calculated by dividing the total number of grade points received by the total number attempted
grade point average
A system for scoring student achievement A student's GPA is computed by multiplying the numerical grade received in each course by the number of credits offered for each course, then dividing the total number of credit hours studied
grade point average
A system of recording achievement based on a numerical average of the grades attained in each course
grade point average
An average of a student's grades, where the grades have been converted to a 4 0 scale - with 4 0 being an A, 3 0 being a B, and 2 0 being a C
grade point average
A general indication of your academic standing For each credit hour that you earn an A, you receive 4 points; for each credit hour that you earn a B, you receive 3 points; a C, 2 points; a D, 1 point; and an F, 0 points To compute your PA, determine the total number of grade points earned, and divide by the total number of credit hours
grade point average
(GPA) - the ratio of the number of quality points earned to the number of semester hours attempted Each grade earns quality points for each semester hour attempted To compute the GPA, add all the quality points and divide this sum by the number of semester hours attempted
grade point average
– GPA is a measure of how well you are doing academically It is figured by dividing total grade points earned by total number of units attempted GPA is computed only on courses you received a grade of A, B, C, D, F
grade point average
a student's average grade, computed on a four-point scale The standard is an "A" counts as 4 points a "B" as 3; a "C" as 2 and a "D" as 1 A "F" equals 0 points
grade point average
A mathematical measurement of academic performance, computed by multiplying quality points by credit hours for courses in a semester, a major, or a total program; adding them; and dividing the sum by semester hours attempted
grade point average
An indicator of the student's overall scholastic performance The GPA is computed by multiplying the number of grade points earned in each course (generally, A=4, B=3, C=2, D=1, F=0) times the number of course hours/credit hours, then dividing the sum by the total number of course hours/credit hours carried
grade point average
The GPA is determined by dividing the total grade points earned by the number of attempted units
grade report
A printed document of the results of a Lesson Exam that is generated the night your exam is received by NCTI and is sent to your Training Coordinator the next business day It contains data on the Lesson Exam as well as summary data on the course You will receive a Grade Report for each submitted Lesson Exam to confirm grading
grade report
A report of the student's grades earned at the end of each semester
grade report
the notification provided on Norse Express by the Registrar indicating the final grades received in a given semester
grade school
a school for young children; usually the first 6 or 8 grades
grade school
In the United States, a grade school is the same as an elementary school. I was just in grade school at the time, but I remember it perfectly. an elementary school
grade school
elementary school, lowest level of school, school for young children
grade separation
a crossing that uses an underpass or overpass
grade up
improve, make better
grade-constructed
constructed at ground level; "grade-constructed accesses to the freeway
10th grade
Alternative spelling of tenth grade
11th grade
Alternative spelling of eleventh grade
12th grade
Alternative spelling of twelfth grade
1st grade
Alternative spelling of first grade
2nd grade
Alternative spelling of second grade
3rd grade
Third grade
4th grade
Alternative spelling of fourth grade
5th grade
Alternative spelling of fifth grade
6th grade
Alternative spelling of sixth grade
7th grade
Alternative spelling of seventh grade
8th grade
Alternative spelling of eighth grade
9th grade
Alternative spelling of ninth grade
beyond one's pay grade
Beyond one's level of authority

Sir, I think that is a policy decision only the President can make. That is beyond my pay grade.

beyond one's pay grade
Beyond one's capability

Figuring out how it would work logistically is above and beyond my pay grade and my brain power.

e-grade
In Proto-Indo-European linguistics, a term used to describe an ablaut form of a root characterised by the presence of the */e/ phoneme

Proto-Indo-European *bʰer- is the e-grade of the root meaning 'to carry, bear'.

eighth grade
The period in school that comes after seventh grade and before ninth grade
eleventh grade
The period in school that comes after tenth grade and before twelfth grade
field grade
Each of the commissions which rank a (para)military officer below the (highest) class of general officers, but above other commissioned officers and NCOs

In various armies major is the lowest field grade, full colonel the highest field grade.

fifth grade
The period in school that comes after fourth grade and before sixth grade
first grade
The first year of grade school, the period in school that comes after kindergarten and before second grade. Children usually begin first grade at age six
fourth grade
The period in school that comes after third grade and before fifth grade
gradable
Able to form degrees or grades
gradable
A word that can be inflected to specify the degree or grade of something
letter grade
One of the letters A, B, C, D or F assigned as an evaluation, with A the best passing grade, D the worst passing grade, and F a failing grade. Passing grades may also carry a plus or minus sign, with an A-minus (A-) better than B-plus (B+) and so on

Do you give letter grades for class participation, or just for homework and exams?.

lieutenant junior grade
A commissioned officer of the United States Navy whose rank is above an ensign's and below a lieutenant, or a corresponding rank in other navies
lieutenant junior grade
A commissioned officer in the United States Coast Guard, Public Health Service, or National Atmospheric and Oceanic Administration whose rank is above an ensign and below a lieutenant
low-grade fever
A slight fever, typically defined as never exceeding 38.5 degrees Celsius (about 101 degrees Fahrenheit)
low-grade fevers
plural form of low-grade fever
made the grade
Simple past tense and past participle of make the grade
make the grade
To prove satisfactory; to be successful or worthy of merit

In the end, only eight plucky contestants made the grade.

ninth grade
The period in school that comes after eighth grade and before tenth grade
o-grade
In Proto-Indo-European linguistics, a term used to describe an ablaut form of a Proto-Indo-European root, characterised by the presence of the */o/ vowel phoneme in place of */e/

Ancient Greek γόνος (gónos) is a reflex of Proto-Indo-European *ǵónh₁os (“race”), which is itself an o-grade derivative of the root *ǵénh₁- (“to beget; to produce, bear”).

pay grade
A level indicating a base salary (in the US applying to military and government employees)
pay grade
Level of authority or responsibility (since pay rate, authority and responsibility generally increase similarly)
pharmaceutical grade
A standard of purity suitable for use as a medicine

They make chemicals of pharmaceutical grade in that plant.

second grade
The period in school that comes after first grade and before third grade
seventh grade
The period in school that comes after sixth grade and before eighth grade
sixth grade
The period in school that comes after fifth grade and before seventh grade
slab on grade
A horizontal placement of concrete directly over a prepared earth substrate
tenth grade
The period in school that comes after ninth grade and before eleventh grade
third grade
The period in school that comes after second grade and before fourth grade
twelfth grade
The period in school that comes after eleventh grade
weapons-grade
of a purity suitable for the manufacture of weapons
zero-grade
In Proto-Indo-European linguistics, a term used to describe an ablaut form of a root characterized by the absence of the basic ablauting vowel phonemes */e/ and */o/

*bʰr̥- is the zero-grade of the Proto-Indo-European root *bʰer- meaning ‘to carry, bear’.

investment grade
The quality grade of a company's credit
eleventh grade
Eleventh grade (called Grade 11 in some regions, also known as junior year in the U.S.) is a year of education in the United States and many other nations. Students are usually 16–17 years old. Eleventh grade is the next-to-last year of secondary school. Junior is a student in the eleventh grade in high school
over the counter grade product
Over The Counter grade products are products that are generally not covered by medicare or other insurance coverages and do not require a prescription from a physician
second grade
second year of elementary school
slab on grade
a type of foundation which tranfers building loads to the earth very near the surface, rather than to a subsurface layer or a range of depths as does a deep foundation

shallow foundation.

bad grade
terrible mark or score on an examination
food grade
(noun) An ink that qualifies under government regulations for use on food packaging or marking of food products themselves
food grade
A product that is determined to be suitable for human consumption
good grade
good mark on an examination
gradable
capable of being graded for quality or rank or size etc
gradable
capable of being graded (for quality or rank or size etc )
gradable
an adjective which is gradable can be used in the comparative or superlative forms, or with words such as 'very' or 'fairly'
graded
arranged in a sequence of grades or ranks; "stratified areas of the distribution"
graded
past of grade
graded
designed to suit different levels of learning
graded
An engineering term pertaining to the variation of sizes in soil or an unconsolidated sediment; a soil consisting of particles of several or many sizes or having a uniform or equable distribution of particles from coarse to fine Well graded materials have many sizes, whereas poorly graded materials are more uniform in size
graded
Course Editor: Indicates whether students will be awarded a grade for the course This integrates with the Grade Book module If checked, teachers will receive a grade book for the course
graded
deciding what grade the board or lumber gets
graded
arranged in a sequence of grades or ranks; "stratified areas of the distribution
grades
Letters used to indicate the quality of academic work completed in a given course: A, A - , B+, B, B - , C+, C, C - , D+, D, D - , F, I, S, U, P, N, W
grades
plural of grade
grades
A, B, C (Non-passing grades are Not Recorded, which we refer to as "NR ")
grades
third-person singular of grade
grades
the letter grade given for a CAT The order is (from highest to lowest): A+, A, B+, B, C+, C D+, D, E+, E or UG
grades
Grades are assigned by individual instructors following assessment procedures (i e tests, recitals etc ) described in the course syllabus (see "Syllabus") The manner by which grades are calculated varies from instructor to instructor, but this should also be laid out in the course syllabus Some instructors "curve" grades, but most do not The points required for an "A" etc also vary, and this should also be stated in the course syllabus
grades
National system of levels to measure a trampolinists ability
grades
All grades have a numerical value; that is: "A"=4 0, "B"=3 0, "C"=2 0, "D"=1 0, "F"=0 A grade point is the numerical value multiplied by the number of units For example, if you get a "C" in a three-unit class, the result is 3 (units) multiplied by 2 (the value of the "C" grade), for a total of 6 grade points
grades
Various qualities of a commodity
grades
A student's results in course work are called "grades " The top grade is an "A," then "B", "C", "D," and "F " A student who earns an "F" will not receive any credit for the course Under special circumstances, students may receive an "I," or "incomplete," and they have an extended period to complete the course work See Student Handbook, pp 41-42
grades
internationally diamond grades for primary deposits are stated both in carats per tonne (ct/t) and carats per 100 tonnes (ct/100t) In the case of alluvial deposits industry practice is to quote grades in carats per tonne or carats per cubic metre
grading
Classifying timber, lumber or logs according to quality or end-use
grading
preparing the site for a building as well as creating a slope around the completed structure for runoff
grading
changing the ground level to a smooth horizontal or gently sloping surface
grading
evaluation of performance by assigning a grade or score; "what he disliked about teaching was all the grading he had to do"
grading
Evaluating and sorting trees or logs according to quality
grading
The order in which language items are taught Systematic grading may reduce the difficulties of language learning by introducing the language in steps or stages
grading
A process through which the color, contrast and intensity of the film can be improved following processing
grading
{i} ranking; giving of grades or scores
grading
the art or skill of determining the condition of a coin
grading
The act or method of arranging in or by grade, or of bringing, as the surface of land or a road, to the desired level or grade
grading
A way of determining the physical condition of an item, such as "poor quality" or "mint condition " The actual grading system depends on the type of item being graded Different items have different grading systems for example, trading cards are graded from A1 to F1 while coins are graded from poor to perfect, Autographs from 1 / 10
grading
Grading is the process of sorting fish by size, usually with some sort of screen or cage This is necessary to prevent cannibalism in dense populations It also allows the fish culturist to apply feed at the appropriate rates since all the fish in a given tank will be roughly the same weight after grading
grading
Rating of waste or recyclable materials into homogenous categories by type and quality
grading
present participle of grade
grading
A term used to describe the grooming or contouring of land, performed by either machine such as a tractor or loader, or by hand with a shovel or rake
grading
System for classifying cancer cells in terms of how malignant or aggressive they appear microscopically The grading of a tumor indicates how quickly cancer cells are likely to spread and plays a role in treatment decisions
Türkçe - İngilizce
grade