balanced

listen to the pronunciation of balanced
İngilizce - Türkçe
dengeli

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Gelirim ve giderlerim dengeli değil. - My income and expenses aren't balanced.

{s} dengelenmiş
aklı başında
aklıbaşında
{f} dengele

Sen giysileri yıkarken ben çek defterini dengeledim. - I balanced my checkbook while you were washing clothes.

be well balanced denk gelmek
{f} dengele: adj.dengeli
muvazeneli
{f} dengele: adj.dengelenmiş
{s} denk
muvazeneli olmak
dengel
balance
dengede tutmak
balance
dengelemek

Birçok çalışan anneler ev ve iş hayatlarını dengelemek için mücadele ediyor. - Many working mothers struggle to balance their home and work lives.

balance
denge

Tom dengesini yeniden kazandı. - Tom regained his balance.

Doktor Tom'a daha dengeli bir diyet yemesi gerektiğini söyledi. - The doctor told Tom he needed to eat a more balanced diet.

balance
bakiye

Bana bakiyemi söyler misin? - Could you tell me my balance?

Hesabımın bakiyesi nedir? - What's the balance of my account?

balanced equation
(Biyokimya) dengelenmiş eşitlik
balanced error
(Bilgisayar) sıfır toplamlı hata
balanced food
(Gıda) dengelenmiş gıda
balanced amplifier
dengeli kuvvetlendirici
balanced armature loudspeaker
dengeli göbekli hoparlör
balanced back flow valve
dengeli geri akış vanası
balanced beam relay
dengeli ışın rölesi
balanced bridge
dengeli köprü
balanced budget
denk bütçe
balanced circuit
dengeli devre
balanced converter
dengeli konvertisör
balanced core
dengeli göbek
balanced current
dengeli akım
balanced detector
dengeli detektör
balanced development
dengeli gelişme
balanced diet
dengeli beslenme
balanced electronic voltmeter
dengeli elektronik voltmetre
balanced filter
dengeli filtre
balanced growth
dengeli büyüme
balanced hoisting
dengeli çıkarma
balanced input
dengeli girdi
balanced line
dengeli hat
balanced load
dengeli yük
balanced mixer
dengeli karıştırıcı
balanced modulation
simetrik modülasyon
balanced modulator
dengeli modülatör
balanced network
dengeli şebeke
balanced oscillator
dengeli osilatör
balanced output
dengeli çıkış
balanced plough
terazili pulluk
balanced pulley
dengeli makara
balanced reaction
denge reaksiyonu
balanced representation
dengeli temsil
balanced rudder
kararlı istikamet düzeni
balanced solution
dengeli çözelti
balanced stock
dengeli stok
balanced trade
dengeli ticaret
balanced budget multiplier
(Ekonomi) Denk bütçe çarpanı: Kamu harcamaları ve vergilerin aynı miktarda değişmesi durumunda sayısal değeri 1'e eşit olan net çarpan
balanced currents
dengeli akımlar
balanced scorecard
(Finans) 1990’lı yıllarda finansal strateji ve metriklerin yetersiz kalması sonucu, finansal amaçlarını diğer boyutlara da indirgeyerek, daha dengeli bir şekilde ele alıp yürütmelerini sağlayan bir stratejik yönetim aracı
balanced scorecard
Dengelenmiş Performans Kartı; kurumsal karne
balanced-budget
(Ekonomi) Denk bütçe
balanced addition
(Ticaret) dengelenmiş toplam
balanced anesthesia
(Tıp) dengeli anestezi
balanced approach
(Politika, Siyaset) dengeli yaklaşım
balanced bilingual
(Dilbilim) dengeli ikidilli
balanced budget amendment
(Ticaret) denk bütçe düzeltmesi
balanced budget multiplier
(Ticaret) denk bütçe çoğaltanı
balanced budget multiplier
(Ticaret) denk bütçe çarpımı
balanced circuit
(Havacılık) denkleştirilmiş devre
balanced code
dengeli kod
balanced collective forces
(Askeri) DENGELİ MÜŞTEREK KUVVETLER: Bir askeri kuvvette "denge" ihtiyacı; kuvveti meydana getiren unsurların birbirlerini tamamlar şekilde bulunmalarından doğar. Bu kuvvetlerin muhtelif bir tim halinde iş görmesi lazımdır ve "denge" terimi bu türdeki çeşitli unsurlar nispetinin, eldeki kuvvete, aldığı vazifeyi müessir ve verimli şekilde icra için en iyi teşkil edilme imkanı verdiğini anlatır. İki veya daha çok millete uygulanması halinde "dengeli müşterek kuvvet", birden çok milletin verdiği bir veya daha çok sınıftan meydana gelen ve toplam kuvveti ile terkibi, planladığı özel vazifeyi en iyi yerine getirecek durumda olan bir kuvvet olarak ifade edilebilir
balanced collective forces
(Askeri) dengeli müşterek kuvvetler
balanced dental occlusion
(Diş Hekimliği,Tıp) dengelenmiş diş oklüzyonu
balanced design
dengeli dizayn
balanced diet
(Denizbilim) dengelenmiş besin
balanced differences
(Kanun,İstatistik) dengeli farklar
balanced draft
dengelenmiş çekiş
balanced draught
dengelenmiş çekiş
balanced earthworks
dengelenmiş toprak işleri
balanced element (force)
dengeleyici unsur
balanced entries
(Ticaret) denk kayıtlar
balanced excavation
dengeli kazı
balanced field length
(Askeri) dengeli alan uzunluğu
balanced floater
(Spor) balans uçan servis
balanced floating serve
(Spor) balans uçan servis
balanced flow
dengeli akış
balanced flow
dengelenmiş akış
balanced flue
dengelenmiş ekzos
balanced flue
(Otomotiv,Teknik) dengeli ekzos
balanced force
orantılı güç
balanced funds
(Ticaret) dengeli fonlar
balanced growth
(Kanun) dengeli kalkınma
balanced judgment
düşünülerek verilmiş karar
balanced judgment
sağlıklı karar
balanced manner
(Politika, Siyaset) dengeli bir tarzda davranma
balanced mode
dengeli kip
balanced offense
(Spor) dengelenmiş hücum düzeni
balanced oscillator
dengeli osilatörü
balanced product portfolio
(Ticaret) dengeli mal portfolyosu
balanced reciprocity
(Pisikoloji, Ruhbilim) dengeli karşılıklılık
balanced rudder
dengeli dümen
balanced serve
(Spor) balans servis
balanced situation
dengeli durum
balanced solutions
(Tıp) dengeli solüsyonlar
balanced spike
(Spor) balans smaç
balanced step
dengeli basamak
balanced stock
(Askeri) (S) DENGELİ STOK (LAR): l. Belirli maddelere ait mevcut ve ihtiyaçların dengeli bulunduğu ikmal durumu. 2. Sabit bir devreye ait ihtiyaçların karşılanması için lüzumlu olduğuna karar verilen miktarlarda bir ikmal maddeleri birikimi
balanced supply
(Askeri) dengeli ikmal
balanced supply
(Askeri) DENGELİ İKMAL: Belirli bir tarihe kadar yapılan birikmiş ikmal maddeleri toplamıyla talep toplamının o tarihte eşit bulunması hali. BALANCE OF SPACE TO SPACE CONTROL AGENCIES: BOŞ (ARTAN) YERLERİN, PERSONEL BİNDİRME KOORDİNASYON KISMI EMRİNE TAHSİSİ: Muhtelif limanlara giden gemilerdeki personel yerlerinden ihtiyaç fazlası olarak elde kalanlarının, personel bindirme koordinasyon kısmı emrine verilmesi
balanced surface
(Havacılık) dengelenmiş yüzey
balanced tenancy
(Ticaret) dengeli yerleşim
balanced trade
(Ticaret) ticaret bilançosu dengesi
balanced transmission line
dengeli iletim hatti
balanced wind
(Askeri) dengeli rüzgar
balance
kalan
even
{f} eşit olarak bölüştürmek
balance
karşılaştırmak
well balanced
iyi dengelenmiş
even
{s} dengeli
balance
(Denizbilim) tartaç
balance
kalan tutar
balance
(Ticaret) eşitlik
balance
eşit hale getirmek
balance
(Ticaret) hesap bakiyesi

Tom çek yazmadan önce hesap bakiyesini kontrol etti. - Tom double-checked his bank balance before writing the check.

balance
dengeyi sağlamak
balance
(Havacılık) aerodinamik denge
balance
ağırlık merkezi
balance
(Ticaret) borç alacağı eşitlemek
balance
(Denizbilim) tartım aracı
balance
(Bilgisayar) dengesi

Ani bir fırtınadan dengesini kaybettiği için, ip cambazı ölümüne düştü. - Losing his balance from a sudden gust of wind, the tightrope walker fell to his death.

Dengesini kaybetti ve merdivenden düştü. - He lost his balance and fell off the ladder.

balance
(Havacılık) terazileme
balance
(Pisikoloji, Ruhbilim) denge duyusu
balance
dengeleme

Birçok çalışan anneler ev ve iş hayatlarını dengelemek için mücadele ediyor. - Many working mothers struggle to balance their home and work lives.

Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü. - The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget.

balance
(Ticaret) artık
balance
(Ticaret) hesap

Bu ay benim hesap bakiyem nedir? - What's my bank balance this month?

Tom çek yazmadan önce hesap bakiyesini kontrol etti. - Tom double-checked his bank balance before writing the check.

balance
(Askeri) kuvvet
even
tam (sayı)
even
de
even
hatta ve hatta
even
acısını çıkarmak
balance
terazi

Elektronik terazideki bir arıza nedeniyle yetkililer işyerine para cezası verdi. - The authorities fined the shop because of a disorder in the electronic balance.

balance
dengeli olmak
balance
{i} denklik
balance
düşünmek
balance
{i} balans
balance
{f} dengele

Birçok çalışan anneler ev ve iş hayatlarını dengelemek için mücadele ediyor. - Many working mothers struggle to balance their home and work lives.

Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü. - The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget.

balance
göz önünde bulundurmak
balance
kıyaslamak
counter balanced
denk
dynamically balanced
dinamik dengeli
even
bile

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

even
engebesiz
even
daha da

Eski şirketi ona kazık attı. Fakat onun kötü şansını iyiye çevirmesine ve kendi işinde daha da iyisini yapmasına hayranım. - His old company gave him the shaft. But I admire the way he turned bad luck into good and did even better with his own business.

Şimdi sizi daha da çok seviyorum arkadaşlar! - Now I love you guys even more!

even
hatta

Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler. - We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded.

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

balance
balanse
balance
bakie
perfectly balanced
tam dengeli
well balanced
dengeli
annually balanced budget
(Ticaret) yıllık denk bütçe
balance
{i} uyum

Müzik, filmin yapısıyla uyum içinde. - The music is in balance with the structure of the movie.

balance
{f} denk gelmek
balance
kalıntı
balance
{i} bilanço
balance
{f} tartmak
balance
{i} ruhsal denge
balance
ithalât ve ihracat arasındaki para kıymeti farkı balance sheet bilanço balance wheel nâzım çark credit balance alacak bakiyesi
balance
matlup bakiyesi debit balance zimmet bakiyesi
balance
{f} denklemek
balance
{f} dengelenmek
balance
{f} dalgalanmak
balance
{i} denklem
balance
borç bakiyesi hang in the balance muallâk
balance
{f} inip çıkmak
balance
(Askeri) DENGE, KUVVET DENGESİ, BAKİYE: Bir silahları kontrol tedbirine uygulanan ve aşağıdaki karşılıkları veren kavram: a. Silahlı kuvvetlerin ve silahların, bir devlete, kontrol tedbirlerine muvafakatını bildirmiş diğer devletler muvacehesinde askeri bir üstünlük sağlamayacak şekilde ayarlanması, ve; b. Bir devletin kendi kuvvetlerini, silahları kontrol anlaşması başlangıç tarihinden sonraki devrede kendi güvenliğine karşı vaki olacak her türlü tehditle başa çıkabilecek tarzda iç ayarlaması
balance
{f} denk olmak
balance
(Tıp) a) Tartı b) Farklı element veya kısımların birbirine uyması, istikrar, balans, c) Azot bilançosu, denklem
balance
{f} salınmak
balance
{f} eşitlenmek
balance
dengelilik
be balanced
dengelenmek
even
da
even
tamamıyla

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Tom'u tamamıyla hatırlıyor musun? - Do you even remember Tom?

even
{s} temkinli
even
neredeyse

Seni neredeyse hiç tanımıyorum. - I hardly even know you.

Tom neredeyse her akşam evdedir. - Tom is at home almost every evening.

even
{s} düz, engebesiz
even
dahi

Biz dahi Tom'dan hoşlanmıyoruz. - We don't even like Tom.

Kiminle buluşmaları gerektiğini dahi bilmiyorlardı. - They didn't even know who they were supposed to meet.

even
düzeltmek
even
{s} başabaş
rudder balanced
dengelenmiş dümen
semi balanced rudder
yarı dengeli dümen
well balanced
hesaplı
İngilizce - İngilizce
even

He believed he rarely got sick because of his well-balanced diet.

Simple past tense and past participle of balance
A pleasing combination of characteristics
Referring to wiring: Audio signals require two wires In an unbalanced line the shield is one of those wires In a balanced line, there are two wires plus the shield For the system to be balanced requires balanced electronics and usually employs XLR connectors Balanced lines are less apt to pick up external noise This is usually not a factor in home audio, but is a factor in professional audio requiring hundreds or even thousands of feet of cabling Many higher quality home audio cables terminated with RCA jacks are balanced designs using two conductors and a shield instead of one conductor plus shield
approval Someone who is balanced remains calm and thinks clearly, even in a difficult situation. I have to prove myself as a respectable, balanced, person. see also balance
As in "balanced circulation", e g in the setting of VSD and PS The pulmonary stenosis is such that there is neither excessive pulmonary blood flow (which might lead to pulmonary hypertension) nor inadequate pulmonary blood flow (which might lead to marked cyanosis) see also ventricular imbalance
{s} stable, having equal distribution of weight
budget condition that exists when the government spends only as much as it takes in
  Pertaining to electrical symmetry   (188)
past of balance
A beer whose many taste impressions are all of equivalent intensities, so that none stands out from the others; requires a modifier as in "well-balanced" (described here) or "poorly-balanced" (a beer with some tastes more pronounced than others)
A wine in which acidity, sweetness, tannin and flavor are all in perfect harmony
A type of line in which both wires are electrically equal
This is a difficult term When tasting coffees for defects, professional tasters use the term to describe a coffee that does not localize at any one point on the palate; in other words, it is not imbalanced in the direction of some one (often undesirable) taste characteristic As a term of general evaluation, balance appears to mean that no one quality overwhelms all others, but there is enough complexity in the coffee to arouse interest It is a term that on occasion damns with faint praise The Mexican sample should be most balanced, but it has less to balance than the other two coffees If you tasted the Yemen Mocha against a standard Ethiopian Harrar you would probably sense how the Yemen coffee is similar to the Harrar, but much more balanced A well-balanced coffee contains all the basic characteristics to the right extent
A type of audio connection that uses the three leads in a cable, connector and jack as part of a phase-cancellation scheme to boost signal and reduce noise
total debits and credits are equal; "the books looked balanced"
study trial in which a particular type of subject is equally represented in each study group
being in a state of proper balance or equilibrium; "the carefully balanced seesaw"; "a properly balanced symphony orchestra"; "a balanced assessment of intellectual and cultural history"; "a balanced blend of whiskeys"; "the educated man shows abalanced development of all his powers
A venture fund investment strategy which includes investment in portfolio companies at a variety of stages of development (Seed, Early Stage, Later Stage)
approval A balanced report, book, or other document takes into account all the different opinions on something and presents information in a fair and reasonable way. a fair, balanced, comprehensive report
Invest in a mix of stocks and bonds
A type of line that carries pairs of equal but oppositely polarized signals to minimize crosstalk and eliminate the need for signal ground reference
approval Something that is balanced is pleasing or useful because its different parts or elements are in the correct proportions. a balanced diet
1) Having a pleasing amount of low frequencies compared to mid-range frequencies and high frequencies 2) Having a pleasing mixture of the various instrument levels in an audio recording 3) Having a fairly equal level in each of the stereo channels 4) A method of interconnecting electronic gear using three-conductor cables
Type of mutual fund which generally invests in both stocks and bonds, with intent of providing capital gains and income Preservation of capital is a primary objective
A wine in which acidity, sweetness, and flavor are in pleasing proportions
Essential in all wines and often sadly lacking in many, balance is all about getting the elements of the wine in proportion So you have enough fruit, tannin and acidity to make the wine feel greater than the sum of its parts
Wiring system which uses two out-of-phase conductors and a common screen to reduce the effect of interference For balancing to be efective, both the sending and receiving device must have balanced output and input stages respectively
A term used to describe the proper combination of rod, reel fly line, leader and fly A "balanced" outfit is the most effective fly-fishing system
neither oversteer nor understeer It is when the front and rear tires/wheels track the same around a corner…the slip angles are the same When the vehicle is balanced you are able to drift
When all of the wine's components (fruit, acidity, tannin, oak, sweetness) exist in a harmonious way, the wine is said to be balanced
apoise
balanced budget
A (usually government) budget in which income and expenditure are equal over a set period of time
balanced diet
A diet consisting of foods from all food groups
balanced scorecard
In 1992, Robert S. Kaplan and David P. Norton introduced the balanced scorecard, a concept for measuring whether the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy. By focusing not only on financial outcomes but also on the human issues, the balanced scorecard helps to provide a more comprehensive view of a business which in turn helps organizations to act in their best long-term interests. The strategic management system helps managers focus on performance metrics while balancing financial objectives with customer, process and employee perspectives. Measures are often indicators of future performance
balanced scorecard
The balanced scorecard is a strategic planning and management system that is used extensively in business and industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align business activities to the vision and strategy of the organization, improve internal and external communications, and monitor organization performance against strategic goals. It was originated by Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton as a performance measurement framework that added strategic non-financial performance measures to traditional financial metrics to give managers and executives a more 'balanced' view of organizational performance. While the phrase balanced scorecard was coined in the early 1990s, the roots of the this type of approach are deep, and include the pioneering work of General Electric on performance measurement reporting in the 1950’s and the work of French process engineers (who created the Tableau de Bord – literally, a "dashboard" of performance measures) in the early part of the 20th century
balanced budget
financial plan in which income is equal to spending
balanced budget
a budget is balanced when current expenditures are equal to receipts
balanced diet
eating habit that includes getting a proper proportion of all the food groups and vitamins
balanced diet
a diet that contains adequate amounts of all the necessary nutrients required for healthy growth and activity
balanced error
error which is balanced out by other errors therefore having little effect
balanced line
A formation in, which there is an equal number of linemen on either side of the center
balanced line
A formation with an equal number of linemen on either side of the center
balanced line
A cable having two identical conductors which carry voltages opposite in polarity and equal in magnitude with respect to ground, suitable for differential signal transmission
balanced line
A cable (such as a three-pin XLR mic cable) with two conductors surrounded by a shield in which each conductor is at equal impedance to the ground With respect to ground, the conductors are at equal potential but opposite polarity The balanced line reduces noise because as the two conductors pick up noise, the opposing polarity ensures the noise is canceled when the inverted signal on one conductor is 'added' to the original signal on the second conductor after the signal reaches the destination
balanced line
A cable having two identical conductors which carry voltages opposite in polarity & equal in magnitude with respect to ground
balanced line
- A cable with two conductors surrounded by a shield, in which each conductor is at equal impedance to ground With respect to ground, the conductors are at equal potential but opposite polarity; the signal flows through both conductors
balanced line
THe cable having two conductors which carry voltages opposite in polarity and equal in magnitude with respect to ground
balanced line
Cable having two identical conductors with the same electrical characteristics that provide common and differential mode symmetry to ground
balanced line
A pair of ungrounded conductors whose voltages are opposite in polarity but equal in magnitude Balanced lines reduce interference from external sources like radio frequencies and light dimmers Basket: The frame to which a driver's cone is mounted Bass: The lower end of the frequency range, from about 20 Hz to about 300 Hz Bass Reflex: A speaker that, as a means of enhancing the efficiency of the reproduction of bass frequencies, channels some of the sound pressure generated by its woofer(s) through an opening (port) in its cabinet Biamplification: The use of separate amplifiers to power woofers and tweeters See: Crossover- Electronic, Crossover- Passive Board: Also control board See: Mixer, Mixing Console
balanced line
A cable having two identical conductors opposite in polarity and equal in magnitude and transmission characteristics, with respect to ground See Balun
balanced line
A cable having two identical conductors with the same electromagnetic characteristics in relation to other conductors and to ground
balanced line
Refers to audio outputs, inputs and cables where the signal is carried on two wires instead of one, the two signals being identical but opposite in phase Balanced circuitry has much better hum and noise rejection than unbalanced (single wire) circuitry Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
balanced line
A data communications line where two wires are present, the signal and its opposite (or complement), the actual signal being the difference between the two voltages on these wires Balanced lines have excellent noise and interference rejection properties
balanced line
A signal cable or output jack that uses 3-pronged XLR connectors to reduce noise Two of the prongs carry signals that are identical but 180 degrees out of phase At the end of the line, the reverse-phase signal is brought back in phase and added to the other signal; this cancels out noise picked up along the line, but doesn't affect information that was in the line at the beginning
balanced line
  A transmission line consisting of two conductors in the presence of ground, capable of being operated in such a way that when the voltages of the two conductors at all transverse planes are equal in magnitude and opposite in polarity with respect to ground, the currents in the two conductors are equal in magnitude and opposite in direction   (188) Note: A balanced line may be operated in an unbalanced condition   Synonym balanced signal pair
balanced scorecard
(Ticaret) A business performance measurement and management system developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton that analyzes organizational success by reviewing the combination of financial, customer, internal business process and employee learning and growth perspectives. A balanced system includes both leading and lagging measures, and aligns individual and department goals with overall corporate strategic objectives
balance
to be in equilibrium
balance
A weight placed on a scale to provide equilibrium; something of equal importance or value

Blair thought he could provide a useful balance to Bush's policies.

balance
to hold (an object or objects) precariously
balance
Equilibrium; a state in which opposing forces cancel each other out
balance
A device used to regulate the speed of a watch, clock etc
balance
Libra
balance
Mental equilibrium; calmness, a state of remaining clear-headed and unperturbed
balance
Support for both viewpoints, substances etc or neither; neutrality
balance
Apparent harmony in arts, design etc. between differing colours, sounds, etc
balance
A list accounting for the debits on one side, and for the credits on the other
balance
The overall result of conflicting forces, opinions etc.; the influence which ultimately "weighs" more than others

I think the balance of opinion is that we should get out while we're ahead.

balance
The result of such a procedure; the difference between credit and debit of an account

I just need to nip to a bank and check my balance.

well-balanced
properly balanced; in equilibrium
well-balanced
mentally stable and free from psychological disorder
balance
{n} a pair of scales, part of a watch, constellation, difference of accounts, power
balance
{v} to make equal, settle, hesitate
Balance
bal

This seal can balance a ball on its nose. - This seal can balance a ball on his nose.

Tom double-checked his bank balance before writing the cheque. - Tom double-checked his bank balance before writing the check.

balance
If you balance your books or make them balance, you prove by calculation that the amount of money you have received is equal to the amount that you have spent. teaching them to balance the books To make the books balance, spending must fall and taxes must rise
balance
The total amount of money owed It includes any unpaid balance from the previous month, new purchases, cash advances, and any charges such as an annual fee, late fee or interest The balance should not be confused with the monthly payment (the minimum payment allowed each month), which is generally 2% - 5% for revolving credit cards
balance
Principle of design that deals with arranging the visual elements in a work of art for harmony of design and proportion
balance
harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design); "in all perfectly beautiful objects there is found the opposition of one part to another and a reciprocal balance"- John Ruskin
balance
If you keep your balance, for example when standing in a moving vehicle, you remain steady and do not fall over. If you lose your balance, you become unsteady and fall over
balance
See Balance, v
balance
A balance wheel, as of a watch, or clock
balance
An indication of signal voltage equality and phase polarity on a conductor pair Perfect balance occurs when the signals across a twisted-pair are equal in magnitude and opposite in phase with respect to ground
balance
To fluctuate between motives which appear of equal force; to waver; to hesitate
balance
(astrology) a person who is born while the sun in in Libra
balance
The state of being in equipoise; equilibrium; even adjustment; steadiness
balance
Act of weighing mentally; comparison; estimate
balance
A term used in S-box and Boolean function analysis As described by Lloyd: "A function is balanced if, when all input vectors are equally likely, then all output vectors are equally likely " Lloyd, S 1990 Properties of binary functions Advances in Cryptology -- EUROCRYPT '90 124-139 There is some desire to generalize this definition to describe multiple-input functions (Is a function "balanced" if, for one value on the first input, all output values can be produced, but for another value on the first input, only some output values are possible?) Presumably a two-input balanced function would be balanced for either input fixed at any value, which would essentially be a Latin square or a Latin square combiner
balance
To contract, as a sail, into a narrower compass; as, to balance the boom mainsail
balance
The seventh sign in the Zodiac, called Libra, which the sun enters at the equinox in September
balance
The amount of money in an account A positive balance means there is cash in the account A negative balance means the amount of a loan (margin) has been subtracted from the account In the Stock Market Game, each team begins with a $100,000 balance All purchases, broker's fees, losses on short sales and interest charges are deducted from the balance <top>
balance
biological system that enables individuals to know where their bodies are in the environment and to maintain a desired position; normal balance depends on information from the labyrinth in the inner ear, and from other senses such as sight and touch, as well as from muscle movement
balance
1 Equal on each side The same number of each kind of symbol Also see bit balance 2 A term used in S-box and Boolean function analysis As described by Lloyd: "A function is balanced if, when all input vectors are equally likely, then all output vectors are equally likely " -- Lloyd, S 1990 Properties of binary functions Advances in Cryptology -- EUROCRYPT '90 124-139 There is some desire to generalize this definition to describe multiple-input functions (Is a dyadic function "balanced" if, for one value on the first input, all output values can be produced, but for another value on the first input, only some output values are possible?) Presumably a two-input balanced function would be balanced for either input fixed at any value, which would essentially be a Latin square or a Latin square combiner
balance
bring into balance or equilibrium; "She has to balance work and her domestic duties"; "balance the two weights"
balance
Term used to describe the harmony of a drink's components of aroma, flavor and texture
balance
biological system that enables individuals to know where their bodies are in the environment and to maintain a desired position Normal balance depends on information from the labyrinth in the inner ear, from other senses such as sight and touch, and from muscle movement
balance
If you are off balance, you are in an unsteady position and about to fall. A gust of wind knocked him off balance and he fell face down in the mud
balance
To move toward a person or couple, and then back
balance
to have matching credits and debits
balance
To make the sums of the debits and credits of an account equal; said of an item; as, this payment, or credit, balances the account
balance
A balance is a situation in which all the different parts are equal in strength or importance. Their marriage is a delicate balance between traditional and contemporary values the ecological balance of the forest
balance
compute credits and debits of an account
balance
(mathematics) an attribute of a shape or relation; exact correspondence of form on opposite sides of a dividing line or plane
balance
You can say on balance to indicate that you are stating an opinion after considering all the relevant facts or arguments. On balance he agreed with Christine. Instrument for comparing the weights of two bodies, usually for scientific purposes, to determine the difference in mass. The equal-arm balance dates back to the ancient Egyptians, possibly as early as 5000 BC. By the early 20th century, it had been developed into an exquisitely precise measuring device. Electronic balances today depend on electrical compensation rather than mechanical deflection. The ultramicrobalance is any weighing device that serves to determine the weight of even smaller samples than can be weighed with the microbalance (which can weigh samples as small as a few milligrams), that is, total amounts as small as a few micrograms. balance of payments balance of power balance of trade balance sheet spring balance torsion balance checks and balances
balance
To move toward, and then back from, reciprocally; as, to balance partners
balance
A jig/slide/polka movement, often confused with the 'Advance and retire'* It too is danced in open waltz hold* but dancing 3s instead of the advance and retire step (4 bars) It is normally repeated or followed by another 4 bar movement e g 'Dance at home'* turning once
balance
1 The equilibrium attained by an aircraft, rocket, or the like when forces and moments are acting upon it so as to produce steady flight, especially without rotation about its axes; also used with reference to equilibrium about any specified axis, as, an airplane in balance about its longitudinal axis
balance
the seventh sign of the zodiac; the sun is in this sign from about September 23 to October 22
balance
Harmony among the wine's components -- fruit, acidity, tannins, alcohol; a well-balanced wine possesses the various elements in proper proportion to one another
balance
If something hangs in the balance, it is uncertain whether it will happen or continue. The fate of a project which could revolutionise the use of computers in hospitals hangs in the balance
balance
{i} leveling; equal distribution of weight; stability; statement; scales; rest, remainder
balance
a scale for weighing; depends on pull of gravity equality between the totals of the credit and debit sides of an account the difference between the totals of the credit and debit sides of an account equality of distribution a state of equilibrium compute credits and debits of an account bring into balance or equilibrium; "She has to balance work and her domestic duties"; "balance the two weights"
balance
Used to offset the weight of a sash in a double hung or single hung window Permits the sash to stay at the height to which it is opened There are various types used including spiral, block and tackle, constant force also known as true force
balance
an equivalent counterbalancing weight
balance
To equal in number, weight, force, or proportion; to counterpoise, counterbalance, counteract, or neutralize
balance
An apparatus for weighing
balance
A term used to describe the aesthetic or harmony of elements, whether they are photos, art or copy, within a layout or design
balance
The sum of the temporary budget plus actuals, encumbrances, and pre-encumbrances for the period covered in the report
balance
equality between the totals of the credit and debit sides of an account
balance
See Balance wheel (in the Vocabulary)
balance
If you are thrown off balance by something, you are surprised or confused by it. She was trying to behave as if his visit hadn't thrown her off balance
balance
The balance in your bank account is the amount of money you have in it. I'd like to check the balance in my account please
balance
If you balance one thing against another, you consider its importance in relation to the other one. She carefully tried to balance religious sensitivities against democratic freedom
balance
If you say that the balance tips in your favour, you start winning or succeeding, especially in a conflict or contest. a powerful new gun which could tip the balance of the war in their favour
balance
be in equilibrium; "He was balancing on one foot
balance
A term used to describe the aesthetic or harmony of elements, whether they are photos, art or copy, within a layout or design The relationship between the design elements so the opposing forces have equal distribution of weight in the layout
balance
To have equal weight on each side; to be in equipoise; as, the scales balance
balance
to make the credits and debits of (an account) correspond
balance
equality of distribution
balance
To support on a narrow base, so as to keep from falling; as, to balance a plate on the end of a cane; to balance one's self on a tight rope
balance
An equality between the sums total of the two sides of an account; as, to bring one's accounts to a balance; also, the excess on either side; as, the balance of an account
balance
Equilibrium in movement
balance
to make (concepts) agree
balance
To settle and adjust, as an account; to make two accounts equal by paying the difference between them
balance
be in equilibrium; "He was balancing on one foot"
balance
a state of equilibrium
balance
This figure is a sum of incomes and charges of the Account or the Agreement An Agreement can include several Accounts, by default they all share one balance You can separate the balance of any Account if necessary
balance
1) In talking about loans, the balance is the difference between the amount owed and the amount paid If you pay $45 on a $100 debt, your balance is $55 2) In talking about checkbooks, balancing means to account for all money that came into and went out of your account, so that at the end of the month you and your bank statement agree 3) In talking about savings, your balance is what is left in your savings account after you deposit or withdraw money
balance
If someone balances their budget or if a government balances the economy of a country, they make sure that the amount of money that is spent is not greater than the amount that is received. He balanced his budgets by rigid control over public expenditure
balance
The balance of an amount of money is what remains to be paid for something or what remains when part of the amount has been spent. They were due to pay the balance on delivery. = remainder see also bank balance
balance
to weigh by comparing; to estimate the relative weight or importance of different factors or resources and proportion properly the parts or elements in a planning or decision-making process This does not mean that there are winners and losers in the process; but rather, that all elements are considered before plans are developed or decisions are made
balance
The constellation Libra
balance
The amount of money in an account, equal to the net of credits and debits at that point in time for that account also called account balance The outstanding debt on a loan
balance
to make (items) weigh up
balance
A pair of scales
balance
To arrange accounts in such a way that the sum total of the debits is equal to the sum total of the credits; as, to balance a set of books
balance
a wheel that regulates the rate of movement in a machine; especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat
balance
A principle of art and design concerned with the arrangement of one or more elements in a work of art so that they appear symmetrical or asymmetrical in design and proportion
balance
a scale for weighing; depends on pull of gravity
balance
If you balance something somewhere, or if it balances there, it remains steady and does not fall. I balanced on the ledge He balanced a football on his head
balance
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
balance
Equipoise between the weights in opposite scales
balance
Located on the Account Detail screen, this field reflects the addition and subtraction to the Available Balance of individual transactions posted to a Chase account
balance
the difference between the totals of the credit and debit sides of an account
balance
If you balance one thing with something different, each of the things has the same strength or importance. Balance spicy dishes with mild ones The state has got to find some way to balance these two needs Supply and demand on the currency market will generally balance. + balanced bal·anced This book is a well balanced biography
balance
Relative distrubution of the weight of horse and rider upon the fore and hind legs (longitudinal balance) and the left and right legs (lateral balence) The horse is in good balance when the weight is distrubuted evenly left and right, and sufficiently toward the rear legs that it can easily manage the task at hand Loss of balance means the sudden increase of weight onto the forehand and/or to one side
balance
to estimate
balance
A movement in dancing
balance
is the ability to hold stock to a particular line or point A Border Collie balances stock to the handler naturally, bringing it in a straight line directly to the handler, by controlling the heads of the stock The BALANCE POINT is the particular point or spot a dog must be in to cause the stock to move or continue to move directly toward the handler This point is constantly changing from moment to moment as dog and stock move It is a Border Collie's unique talent to find and know this balance point A more advanced dog that has been trained to drive stock away from the handler will also learn to hold DRIVE BALANCE Basically, this dog can be set in motion driving stock in a certain direction and he will maintain balance and continue to drive the stock away on that line
balance
Balance is the ability to remain steady when you are standing up. The medicines you are currently taking could be affecting your balance
balance
{f} make even weight, make equal; be made of even weight, be made equal
balance
To bring to an equipoise, as the scales of a balance by adjusting the weights; to weigh in a balance
balance
hold or carry in equilibrium
balance
A weighing machine The terms scale and balance are often used interchangeably Historically a balance was a device that determined mass by balancing an unknown mass against a known mass as with a 2 pan assay balance In modern weighing machines balances are usually of the design that uses a force restoration mechanism to create a force to balance the force due to the unknown mass See also scale
balance
To compare in relative force, importance, value, etc
well-balanced
free from psychological disorder; "a well-adjusted personality"
well-balanced
Contains all of the essential elements - (ie: alcohol, flavors, acid or astringency etc) - in good proportions
well-balanced
A well-balanced board performs well in all sailing conditions and is considered an all-around performer
well-balanced
If you describe someone as well-balanced, you mean that they are sensible and do not have many emotional problems. a fun-loving, well-balanced individual. = stable
well-balanced
Contains all of the essential elements - (ie: alcohol, flavours, acid or astringency etc) - in good proportions
well-balanced
If you describe something that is made up of several parts as well-balanced, you mean that the way that the different parts are put together is good, because there is not too much or too little of any one part. a well balanced diet
well-balanced
in an optimal state of balance or equilibrium; "a well-balanced wheel"
well-balanced
Contains all of the essential elements--(i e , alcohol, flavours, acid or astringency etc)--in good proportions
well-balanced
in an optimal state of balance or equilibrium; "a well-balanced wheel
well-balanced
properly leveled, made even
well-balanced diet
menu that is nutritional, proper way of eating
balanced