denge

listen to the pronunciation of denge
Türkçe - İngilizce
equilibrium
balance

She makes sure that her family eats a balanced diet. - Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin.

Tom regained his balance. - Tom dengesini yeniden kazandı.

countenance
stability

The tail at the rear of the plane provides stability. - Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar.

(Denizbilim) equlibrium
balance; equilibrium, equipoise; composure, self-possession
composure
balancing

Tom is balancing on a tightrope. - Tom gergin bir ip üzerinde dengesini sağlamaktadır.

Tom is good at balancing things on his head. - Tom şeyleri kafasında dengelemekle iyi.

(Denizbilim) steady state
(Ticaret) par
(Otomotiv) lateral stability
aplomb
equilibria
self-possession
libra
equipoise
equilibration
(Hukuk) balance, equilibrium
sports balancing
equation
counterpoise
easiness
equilibrium, balance
poise
libration
the balance

The balance of public opinion remains in his favor. - Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır.

The balance of nature is very fragile. - Doğanın dengesi çok kırılgandır.

(Tekstil) equilibruim
denge bacası
surge tank
denge bağlağı
(Bilgisayar) balance relay
denge bağı
(Gıda) tie line
denge borusu
standpipe
denge demiri
(Otomotiv) anti-roll bar
denge durumu
equilibrium condition
denge durumu
(Denizbilim) steady state
denge durumu
equilibrium
denge duyusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) balance
denge hızı
(Bilgisayar,Teknik) balancing speed
denge konumu
(Fizik) equilibrium position
denge kurma
(Pisikoloji, Ruhbilim) equilibration
denge kuru
(Ticaret) equilibrium exchange rate
denge nemi
(Gıda) equilibrium moisture
denge noktası
(Fizik) equilibrium point
denge noktası
balance point
denge rölesi
(Bilgisayar,Teknik) balance relay
denge teorisi
equilibrium theory
denge teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) balance theory
denge çarkı
(Ticaret) balance wheel
denge çizgesi
(Kimya) equilibrium diagram
denge çubuğu
anti roll bar
denge çubuğu
(Askeri) stabilizar bar
denge çubuğu
stabilizer bar
denge 
(Ticaret) equilibrium
denge aleti
(Spor) balancing beam
denge aleti
balance beam
denge araçları equipment
for balancing exercises
denge avı
(Denizbilim) equilibrium catch; ce
denge ağırlığı
flyweight
denge ağırlığı
balance weight
denge basıncı
balance pressure
denge basıncı
equilibrium pressure
denge bobini
(Elektrik, Elektronik,Teknik) balance coil
denge bobini
compensation coil
denge borusu
balance pipe
denge boynuzu
(Havacılık) horn balance
denge bozucu
destabilising
denge bulmak
find the balance
denge cayroskobu
gyrostabilizer
denge denklemi
equation of equilibrium
denge deposu
balance tank
denge direnci
(Elektrik, Elektronik) compensating resistor
denge diyagramı
equilibrium diagram
denge dişlisi
compensation balance
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium curve
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium line
denge durganı
(Kimya) equilibrium constant
denge durumu
state of equilibrium
denge etkeni
(Kimya) factor of equilibrium
denge eğrisi
(Gıda) equilibrium curve
denge eğrisi
(Gıda) equilibrium line
denge fiyatı
(Ticaret) market clearing
denge geliri
(Ticaret) equilibrium income
denge halatı
balance rope
denge hali
condition of equilibrium
denge hali
state of equilibrium
denge hatası
balance error
denge haznesi
balancing reservoir tank
denge hissi
sense of balance
denge hissi
equilibrioception
denge kalası
sports balance beam
denge kanunu
law of equilibrium
denge karışımı
equilibrium mixture
denge kaybı
affects the balance
denge kolu
stabiliser
denge kolu
torque stabilizer
denge kolu
balance arm
denge kulesi
counterweight tower
denge kurmak
harden
denge levhası
compensation plate
denge miktarı
equilibrium quantity
denge mili
(Otomotiv) counterbalance shaft
denge modu
(Pisikoloji, Ruhbilim) equilibrium mode
denge pistonu
balance piston, dummy piston
denge poligonu
equilibrium polygon
denge politikası
(Hukuk) balance policy
denge profili
graded profile
denge sabiti
equilibrium constant
denge sağlama
stabilization
denge sağlamak
ballast
denge sistemi
(Otomotiv) antidive
denge supabı
equilibrium valve
denge sıcaklığı
equilibrium temperature
denge tankı
balance tank
denge taşı
(Botanik, Bitkibilim) otolith
denge unsuru
equilibrant
denge unsuru
setoff
denge unsuru oluşturmak
equipoise
denge valfi
equalizer valve
denge valfi
proportional valve
denge vanası
balancing valve
denge yanayı
graded profile
denge yanayı
equilibrium profile
denge yayı
equalizer spring
denge yayı
balance spring
denge çarkı
gyroscope
denge çizgisi
balance line
denge çubuğu
equalizer bar
denge ölçer
(Pisikoloji, Ruhbilim) stabilimeter
denge ürünü
(Denizbilim) equilibrium yield; ye
denge şaftı
balance shaft
denge şartı
condition of equilibrium
denge şartı
stability condition
beyaz denge
white balance
cari denge
(Ticaret) current account balance
faiz dışı denge
(Ticaret) primary balance
geçerli denge
(Bilgisayar) current balance
kurumsal denge
(Ticaret) institutional balance
limit denge
limit equilibrium
otomatik denge
(Havacılık) automatic stability
doğal denge
balance of nature

soyların tükenmesi doğal dengeyi bozar.

skora denge getirmek
(Spor) make the score even
aerodinamik denge
aerodynamic balance
akli denge
mental balance
biyolojik denge
(Biyoloji) biological balance
dinamik denge
dynamic balance
duruk denge
static equilibrium
dış denge
(Hukuk) external equilibrium
ekolojik denge
ecological balance
ekonomik denge
economic balance
ekonomik denge
(Hukuk) economic equilibrium
elektriksel denge merkezi
(Havacılık) balance electrical centre
esnek denge
elastic stability
esnek denge
elastic equilibrium
eşısıl denge
isothermal equilibrium
gel-git denge seviyesi
(Askeri) equilibrium tide level
genetik denge
(Biyoloji) genetic equilibrium
heterojen denge
(Fizik) heterogeneous equilibrium
heterojen denge
heterogeneus equilibrium
hidrolik denge
(Tarım,Teknik) hydraulic equilibrium
hidrolik denge
(Tarım) hydraulic balance
homojen denge
(Fizik) homogeneous equilibrium
izotermal denge
isothermal equilibrium
kararlı denge phys
stable equilibrium
kararsız denge
unstable equilibrium
karşı denge
counter balance
kimyasal denge
chemical equilibrium
kritik denge
critical stability
maddi denge
(Ticaret) material balance
mevcut denge
existing equilibrium
nihai denge
ultimate equilibrium
nihai denge
(Ticaret) eventual equilibrium
nötr denge
neutral equilibrium
olumsuz ticari denge
(Ticaret) adverse trade balance
oynak denge
unstable equilibrium
plastik denge
plastic equilibrium
radyoaktif denge
radioactive equilibrium
ritim ve denge
(Askeri) rhythm and balance
ruhsal denge
balance
ruhsal denge
balance of mind
ruhsal denge bozukluğu
psychosis
sosyal denge
social equilibrium
static denge
static balance
statik denge
static balance
sınırlı denge
conditional stability
tabii denge
(Biyoloji) natural equilibrium
termal denge
heat interchange
termik denge
thermal equilibrium
zihinsel denge
(Tıp) mental balance
ısıl denge
thermal balance
ısıl denge
thermal equilibrium
ısıl denge
heat interchange
Türkçe - Türkçe
Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması
Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar
Vücudun en küçük dayanak yüzey veya yüzeylerinde düşmeden durması
Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli
Ekonomik hayatın uyumlu düzeni
Toplumsal denge
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
(Hukuk) BALANS
istikrar
muvazene
denge fiyatı
Piyasalarda arz ve talep miktarlarının eşitlendiği fiyat
denge kalası
Aletli jimnastik dalında kullanılan, 1.20 m yüksekliğinde, 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran, düzgün kalastan yapılmış denge aracı
denge taşı
Omurgalıların özellikle de memelilerin iç kulak keseciğinde bulunan kalsiyum tuzu
denge
Ruhî durum, psikolojik yapı
kararlı denge
Bir güç etkisiyle hareket ettikten sonra gene aynı duruma gelen cisimlerin konumunu anlatır
kararsız denge
Denge durumundaki cismin küçük bir yer değiştirmesiyle bozulan denge
toplumsal denge
Bir toplumun başlıca kesimlerinin geniş ölçüde bir uyum içinde bulunmasını sağlayan toplum ve kültür bakımından bütünleşme
denge