niteliksiz

listen to the pronunciation of niteliksiz
Türkçe - İngilizce
unskilled
unqualified

I am quite unqualified to teach them. - Onlara öğretmek için oldukça niteliksizim.

cut-rate
bad
featureless
lacking quality
unskilled (worker)
poor in quality, of inferior quality
ropy
nitelik
{i} quality

Quality is more important than quantity. - Nitelik, nicelikten önemlidir.

Quality trumps quantity. - Nitelik, nicelikten baskın çıkar.

nitelik
{i} qualification

You don't have the qualifications to lead a group. - Bir grubu yönetme niteliklerine sahip değilsin.

They had no qualifications. - Onların nitelikleri yoktu.

niteliksiz (iş)
hack
niteliksiz
(Ticaret) unskilled labour
niteliksiz işçi
(Ticaret) unskilled labourer
niteliksiz işçi
dilutee
niteliksiz işçi
(Ticaret) roustabout
niteliksiz işçilik
(Gıda) poor workmanship
niteliksiz yazar
hodman
niteliksiz yazılar yazmak
ghost
nitelik
property
nitelik
kind
nitelik
attribute

Out of all the attributes of the gods, the one I find most pitiable is their inability to commit suicide. - Tanrıların tüm niteliklerinden acınacak bulduğum, onların intihar etme yeteneksizlikleridir.

He had all the attributes of a leader. - Bir liderin bütün niteliklerine sahipti.

nitelik
quality; feature, character; attribute
nitelik
{i} essence
nitelik
feature
nitelik
point
nitelik
(Kanun) impair
nitelik
plate-mark
nitelik
characteristics
nitelik
ring
nitelik
legibility
nitelik
eligibility
nitelik
{i} hallmark
nitelik
qualitative
nitelik
quality; attribute, characteristic
nitelik
attribution
nitelik
composition
nitelik
plate mark
nitelik
characteristic
nitelik
makings
nitelik
character
nitelik
stamp
nitelik
(Hukuk) qualification, quality
nitelik
quiddity
nitelik
qualifications
Türkçe - Türkçe
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz
kalitesiz
Nitelik
keyfiyet
Nitelik
renk
Nitelik
(Hukuk) VASIF
nitelik
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan
nitelik
Kalite
nitelik
Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite
nitelik
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf
nitelik
Sayısal olmadan belirtilen özellik
nitelik
Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet
nitelik
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
nitelik
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
niteliksiz