çürük

listen to the pronunciation of çürük
Türkçe - İngilizce
decay

The dentist pulled out his decayed tooth. - Diş hekimi onun çürük dişini çekti.

I got my decayed tooth pulled out. - Ben çürük dişimi çektirdim.

rotten

This food smells rotten. - Bu gıda çürük kokuyor.

I smell something rotten. - Çürük bir şeyin kokusunu alıyorum.

bruise

Tom had bruises all over his body. - Tom'un vücudunun her yanında çürükleri vardı.

He was covered with bruises. - O, çürüklerle kaplıydı.

draft exempt
not well made, unstable, not up to specifications
feeble
unsound
sleazy
putrid
wonky
rotten, decayed
dickey
(eşya) rickety
slang whore, prostitute
contusion
rotten, putrid; decayed, carious; (yumurta) addled; flimsy, jerry-built, unstable, unsound, wonky; unfounded, untenable; unfit for service, disabled; bruise
without a reasonable basis, unfounded; untenable
carious (tooth)
bad

Tom's face is badly bruised. - Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük.

One bad apple spoils the barrel. - Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür

putrefacient
dicky
flimsy
bruise, discoloration, black-and-blue spot
tooth decay
dry rot
rocky
decayed

The dentist pulled out his decayed tooth. - Diş hekimi onun çürük dişini çekti.

I got my decayed tooth pulled out. - Ben çürük dişimi çektirdim.

putrefactive
cavity
(Askeri) unfit for service
faulty
disabled
dote
unfounded
rickety
shaky
{i} spoiling
rot

There were many rotten apples in the basket. - Sepette birçok çürük elmalar vardı.

I smell something rotten. - Çürük bir şeyin kokusunu alıyorum.

ecchymosis
black and blue

Two high school boys beat Tom black and blue. - İki lise öğrecisi Tom'u döğüp çürükler içerisinde bıraktılar.

broken-down
{s} carious
addle
wildcat
fallacious
contuse
çürük (yumurta)
(Gıda) addled
çürük buhar
waste steam, exhaust steam, dead steam
çürük gaz
exhaust gas
çürük gaz
exhaust
çürük gaz
waste gas
çürük gaz auto
exhaust fumes
çürük istim
exhaust
çürük oldu
I have a bruise
çürük para/akçe
worthless coin
çürük seçim bölgesi
(Politika, Siyaset) rotten borough
çürük su
naut . dead water
çürük tahta
punk
çürük tahtaya basmak
to fall into a trap
çürük temel üzerine kurmak
build on sand
çürük yumurta
rotten egg

Tom threw a rotten egg at Mary. - Tom Mary'ye bir çürük yumurta attı.

Did you know that rotten eggs float? - Çürük yumurtaların yüzdüğünü biliyor muydun?

çürük çarık
worn-out; dilapidated
çürük çek
(Ticaret) bad check
çürük çıkmak
a) to turn out rotten b) to prove to be untrue
çürük/çürüğe çıkmak
1. (for a soldier) to be discharged as unfit for duty. 2. to be discarded as useless
faul çürük; tembel
foul, rotten, lazy
ipi çürük
rotten rope
çürük diş
rotting teeth
beyaz çürük
white rot
daha çürük
dotier
ezik ve çürük içinde
damaged
geçici çürük
(Askeri) temporary disable
ipi çürük
undependable
kahverengi çürük
brown rot
kuru çürük
(Çevre) dry rot
kırmızı çürük
(Tarım) redrot
kırmızı çürük
(Tarım) red rot
mavi çürük
(Çevre) blue stain
çarık çürük
worn-out; dilapidated
Türkçe - Türkçe
Sağlam ve dayanıklı olmayan
Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke
Çürümüş olan: "Yabancı, kirli, çürük dişlerini gösterek gülümsüyordu."- Ö. Seyfettin
Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke: "Hemen her gece sille tokat adamakıllı dayak yiyor, her yanı çürük içinde."- A. İlhan. İş göremez, hastalıklı
Sağlam ve dayanıklı olmayan: "Çürükleri barındırmaz yaylaların yaylası."- H. Taner
Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan
İş göremez, hastalıklı
Çürümüş olan
Gereği gibi işlemez, sakat
çürük boya
Doğal olmayan ve basit kimyasal yollarla elde edilen boya
çürük gaz
Otomobil vb. taşıt araçlarının egzozundan çıkan yanmış gaz
çürük iş
Bozuk, kötü, işe yaramaz özellikleri olan durum veya iş
çürük para
Ayarı düşük on akçe, sağ para karşıtı
çürük sakız
Çok kullanılan söz veya düşünce
çürük çarık
Sağlam olmayan, işe yaramaz
ipi çürük
Güvenilmez (kimse)
kırmızı çürük
Zararlı mantarların etkisi sonucu çam türü ağaçlardaki göbek odunun kırmızı kahverengi olması
çürük