hatalı

listen to the pronunciation of hatalı
Türkçe - İngilizce
wet
false

There will be setbacks and false starts. - Aksilikler ve hatalı başlangıçlar olacak.

faulty

I don't buy that. Your logic is faulty, and your example is nonsense. - Buna inanmıyorum. Mantığın hatalı ve örneğin saçma.

wrong

I'm afraid I have addressed the parcel wrongly. - Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.

Either you or your friend is wrong. - Ya sen ya da arkadaşın hatalı.

inaccurate

The budget appears to be inaccurate and unrealistic. - Bütçe hatalı ve gerçek dışı görünüyor.

erroneous

It is, once again, completely erroneous! - O, bir kez daha, tamamen hatalı.

faulty, false, fallacious, erroneous, inaccurate, incorrect, errant, defective; wrong, mistaken
errant
innacurate
in the wrong, at fault
faulty, defective, flawed
amiss
illegitimate
out

She is wrong in nine cases out of ten. - O, on olayın dokuzunda hatalıdır.

Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway. - Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi.

solecistic
mistaken

It appears that you are all mistaken. - Hepiniz hatalısınız gibi görünüyor.

It appears to me you are mistaken. - Bana öyle geliyor ki sen hatalısın.

incorrect

Perhaps the report was incorrect. - Belki de rapor hatalıydı.

If you swim incorrectly the judges will disqualify you. - Hatalı olarak yüzerseniz hakimler sizi diskalifiye edecektir.

improper

With improper use, he damaged the machine. - O, hatalı kullanımla makineyi bozdu.

unsound
erring
inexact
delinquent

What shall we do with this delinquent girl? - Bu hatalı kızla ne yapacağız?

mis

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.

Though Tom's English seems quite good at times, he doesn't seem to know his limitations and it's impossible to convince him that he's wrong when he makes a mistake. - Tom'un İngilizcesi zaman zaman oldukça iyi görünsede, o sınırlarını biliyor gibi görünmüyor ve o bir hata yaptığında onu hatalı olduğuna ikna etmek imkansızdır.

imperfect
erronous
fallacious
defective
bad

Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway. - Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi.

in the wrong
misconfigured
faultier
blunderer
hata
fault

Everybody's fault is nobody's fault. - Herkesin hatası, kimsenin hatası değildir.

He acknowledged his fault. - O, hatasını kabul etti.

hata
mistake

Don't be afraid to make mistakes when speaking English. - İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın.

Don't be afraid to make a mistake. - Hatalar yapmaktan korkmayın.

hata
error

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

Everybody laughed at his error. - Herkes onun hatasına güldü.

hatalı kullanım
Misuse
hatalı olmak
Be wong, be in the wrong
hatalı bilgi
false drop
hatalı bir şekilde
wrongly
hatalı boyama
off-shade dyeing
hatalı bulmak
reflect upon
hatalı bulmak
reflect on
hatalı görüntü
(Havacılık) false plot
hatalı kalkış
false takeoff
hatalı olabilir
fallible
hatalı olarak
incorrectly

If you swim incorrectly the judges will disqualify you. - Hatalı olarak yüzerseniz hakimler sizi diskalifiye edecektir.

I read it incorrectly. - Onu hatalı olarak okudum.

hatalı olma
faultiness
hatalı olma
being wrong
hatalı olma
inexactness
hatalı olma
inexactitude
hatalı olmak
be wrong
hatalı oluş
wrongfulness
hatalı oynama
misplay
hatalı seçenek
(Bilgisayar) bad option
hatalı çıkış
false start
hatalı çıkış yapmak
jump the gun
hatalı üretilen ürünü telâfi için geri istemek
call back
hata
{i} wrong

I'm afraid I have addressed the parcel wrongly. - Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.

It's very big of you to admit you're wrong. - Hatalı olduğunuzu kabul ettiğiniz için çok büyüksünüz.

hata
lapse
hata
flaw

This plan has no flaws. - Bu planın hatası yok.

Are you suggesting it's a design flaw? - Tasarım hatası olduğunu mu ima ediyorsun?

hata
defect

Why have you not inquired about the cause of the defect? - Neden hatanın nedenini sormadın?

hata
blemish
hata
demerit
hata
blooper
hata
stumble
hata
(Bilgisayar) faults

By other's faults wise men correct their own. - Akıllı insanlar başkalarının hatalarıyla kendi hatalarını düzeltirler.

She is a beauty, admittedly, but she has her faults. - Hiç kuşkusuz o bir güzel, ama onun hataları var.

hata
vitium
hata
misstate
hata
glitch
hata
faux pas
hata
(Bilgisayar) fail

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

He blames his failure on bad luck. - Hatası için kötü şansını suçluyor.

hata
mistaking

Mistaking cadenza with decadence would be a great mistake. - Kadenzi dekadenzle yapmak büyük hata olurdu.

hata
oversight
hata
slipup
hata
{i} blunder
hata
(Bilgisayar) err

When did the error occur? - Hata ne zaman meydana geldi?

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

hata
(Askeri) shortcoming
hata
delinquency
hata
boner
hata
trip

He always tries to trip people up. - O her zaman insanların hatasını yakalar.

Be careful not to trip. - Hata yapmamak için dikkatli ol.

hata
inaccuracy
hata
bug

We are working to fix this bug. - Bu hatayı düzeltmeye çalışıyoruz.

This annoying bug has finally been fixed. - Bu can sıkıcı hata nihayet düzeltildi.

hata
impropriety
hata
false step
hata
boo boo
Hata
failure

He blames his failure on bad luck. - Hatası için kötü şansını suçluyor.

You are to blame for the failure. - Hata için sen suçlanacaksın.

hata
malfunctioning
hata
bloomer
yanlış davranış, hatalı hareket
wrong behavior, wrong move
hata
clinker
hata
erratum
hata
{i} failing

Human beings often lack insight into their own faults and failings. - İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur.

hata
mistake, error, failing, fault, defect
hata
{i} goof

You need to stop goofing around. - Etrafta hata yapmayı bırakmalısın.

hata
{i} falsity
hata
fault, defect, flaw
hata
mistake, error, fault
hata
misprision
hata
{i} imperfection
hata
inaccurate

The budget appears to be inaccurate and unrealistic. - Bütçe hatalı ve gerçek dışı görünüyor.

hata
booboo
hata
{i} gaffe
hata
{i} floater
hata
{i} baulk
hata
fluff
hata
wrongfulness
hata
corrigendum
hata
delinquent

What shall we do with this delinquent girl? - Bu hatalı kızla ne yapacağız?

hata
{i} SLIP
hata
aberration
hata
lapsus
hata
slip up
hata
{i} balk
hata
fallacy
hata
innaccuraccy
hukuken hatalı
legally wrong
hukuken hatalı
legally faulty
kronolojik olarak hatalı
anachronous
tamamen hatalı
(Argo) all wet
Türkçe - Türkçe
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
HATA
(Osmanlı Dönemi) Kuzey Çin
hata
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
hata
Suç, günah, kusur
hata
İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı
hata
Yanlış, yanlışlık, yanılgı. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı: "Ağzını topla, dedim, ama hatamı anladım."- B. Felek
hatâ
(Osmanlı Dönemi) kusur
hatalı