uğursuzluk

listen to the pronunciation of uğursuzluk
Türkçe - İngilizce
bad luck

It's bad luck to say that. - Onu söylemek uğursuzluk getirir.

Black cats bring bad luck. - Kara kedi uğursuzluk getirir.

ill omen
bad luck; inauspiciousness
bad luck; curse
hex
evil
ill luck
jinx
inauspiciousness
hoodoo
eery
curse
eerie
ominousness
dire
direful
fatality
uğursuzluk getirmek
be inauspicious
uğursuzluk getirmek
to jinx
uğursuzluk getirmek
hoodoo
uğursuzluk getirmek
put a jinx on
Türkçe - Türkçe
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
fatalite
kademsizlik
şeamet
husum
(Osmanlı Dönemi) NUHUSET
şom
uğursuzluk