adamak

listen to the pronunciation of adamak
Türkçe - İngilizce
devote

He intends to devote his life to curing the sick in India. - O, hayatını Hindistan'daki hastaları tedavi etmeye adamak istiyor.

You have to devote yourself to the task. - Kendinizi göreve adamak zorundasınız.

commit
consecrate
give up
consecrate to
establish
offer
vow
to dedicate (oneself) to
to devote, vow, make a conditional vow
to devote, to vow; to dedicate, to devote, to consecrate
{f} dedicate

You have to dedicate yourself to the task. - Kendini göreve adamak zorundasın.

I'd like to dedicate this song to Tom. - Bu şarkıyı Tom'a adamak istiyorum.

devote to
promise give
wed with
(Fiili Deyim ) dedicate to
{f} wed
ada
island

Indonesia consists of many islands and two peninsulas. - Endonezya çok fazla adadan ve iki yarımadadan oluşur.

Japan is an island country. - Japonya bir ada ülkesidir.

adama
dedication

Hard work and dedication will bring you success. - Sıkı çalışma ve kendini adama sana başarıyı getirecektir.

adak adamak
take a vow
adak adamak
to vow to make an offering
adak adamak
make a vow
adak adamak
to vow
ada
dedicate

He dedicated his life to peace. - O, hayatını barışa adadı.

He dedicated himself to research. - O kendini araştırmaya adadı.

ada
city block
ada
square

The Island of Taiwan's surface area is thirty-six thousand square kilometers. - Tayvan adasının yüz ölçümü 36.000 kilometre kare.

kendini adamak
submit
kendini adamak
(deyim) consecrate to
ada
destine
ada
{f} dedicated

He dedicated himself to research. - O kendini araştırmaya adadı.

He dedicated his life to peace. - O, hayatını barışa adadı.

ada
isle

The islet protrudes above the water. - Adacık su üstünde çıkıntı yapıyor.

The islet stands out above the water. - Adacık su üstüne çıkıyor.

ada
ada
ada
{f} devoted

She devoted herself to the volunteer activity. - O, gönüllü faaliyetine kendini adamış.

He devoted himself to the study of chemistry. - O kendini kimya çalışmasına adadı.

ada
devote

Several young engineers were employed and were devoted to developing a new computer. - Birçok genç mühendis istihdam edildi ve onlar kendilerini yeni bir bilgisayar geliştirmek için adadılar.

She devoted herself to the volunteer activity. - O, gönüllü faaliyetine kendini adamış.

adama
devotion
ada
ısle

The islet resembled a tortoise from afar. - Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu.

The islet protrudes above the water. - Adacık su üstünde çıkıntı yapıyor.

ada
(Coğrafya) island, a piece of land in water
ada
isle of
ada
islanders
adama
man
ada
{s} insular
ada
block of buildings
ada
atoll
ada
island; city block; insular
ada
city block. A
adama
{i} consecration
kendini adamak
put one's heart to
İngilizce - İngilizce

adamak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ADA
Initialism of Americans with Disabilities Act
ADA
Initialism of assistant district attorney
ADA
Initialism of American Diabetes Association
ADA
Initialism of Air Defense Artillery
ADA
Initialism of adenosine deaminase, the enzyme that specifically affects RNA. See ADAR
ADA
Initialism of American Dental Association
ADA
Initialism of Americans for Democratic Action
Ada
A female given name
Ada
A programming language
Ada
{i} female first name; name of various cities in the USA
Ada
given name, female, from Germanic
Ada
High-level computer programming language whose development was initiated in 1975 by the U.S. Dept. of Defense and standardized in 1983. Ada (named for the countess of Lovelace) was intended to be a common language for use on the department's computers, which were produced by many different manufacturers. It is similar to Pascal but contains many additional features convenient for the development of large-scale, multiplatform programs. The 1995 revision, called Ada 95, supports object-oriented programming. Ada Kaufman Lovelace Augusta Ada King countess of Lady Augusta Ada Byron
ada
(Federal) Americans with Disabilities Act
ada
an enzyme found in mammals that can catalyze the deamination of adenosine into inosine and ammonia; "ADA deficiency can lead to one form of severe combined immunodeficiency disease"; "the gene encoding ADA was one of the earlier human genes to be isolated and cloned for study"
ada
Americans with Disability Act See Handicapping Conditions
ada
Americans with Disabilities Act; this Act gives civil rights protections to individuals with disabilities; it impacts libraries as service providers and as employers
ada
Americans with Disabilities Act
ada
Americans With Disabilities Act Bill passed in 1990 to provide equal protection and access to public accommodations to people with a variety of disabilities including visual, auditory, mobility, and other mental and physical health-related conditions The bill requires that businesses with 15 or more employees make their facilities and equipment (including information technology) accessible to the disabled Learn more at the Department of Justice ADA information page
ada
The American with Disabilities Act -- A federal law prohibiting discrimination in programs, services and physical access by state and local government agencies (including schools) and places of public accommodation; generally subsumed by IDEA and §504 with respect to elementary and secondary education disputes 42U S C §12131 et seq
ada
Americans With Disabilities Act - Federal legislation geared to ensure accommodations for persons with a documented disability
ada
Americans with Disabilities Act of 1990
ada
Americans with Disabilities Act Signed into law July 26, 1990 The act was created to provide enforceable standards regarding discrimination against individuals with disabilities Being HIV-positive is considered a disability under the ADA
ada
The Americans with Disabilities Act which gives civil rights protection to individuals with disabilities similar to those provided to individuals on the basis of race, color, sex, national origin, age, and religion It guarantees equal opportunity for individuals with disabilities in public accommodations, employment, transportation, State and local government services, and telecommunications
ada
Americans with Disabilities Act Requires the University to make reasonable accommodations so that faculty, staff, and the public with disabilities have access to University programs, activities, and services
ada
{i} (Computers) high-level modular computer programming language used to develop applications for military and civilian needs (standard of the U.S. Department of Defense)
ada
Americans with Disabilities Act Federal law requiring handicapped access to all public spaces, including subways and buses
ada
(1) Americans with Disabilities Act (2) American Dental Association
ada
The Americans with Disabilities Act, which requires adequate signing for all users, including persons with disabilities
ada
NOUN: Americans with Disabilities Act Passed in 1990, this federal law prohibits discrimination against individuals with disabilities
ada
The Americans With Disablities Act
ada
American Disabilities Act
ada
The Americans with Disabilities Act; wide-ranging legislation intended to make society more accessible to people with disabilities As web-based information continues to diversify, it is increasingly important that web pages be designed with consideration for different types of access Recommendations for universally accessible design can be found at the Center for Applied Special Technology (CAST) web site at http: //www cast org
ada
American Dental Association, or American Dietetic Association, or American with Disabilities Act
ada
Americans with Disabilities Act, the federal law governing the rights of persons with disabilities
Türkçe - Türkçe
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek: "Adamak kolay, ödemek güçtür."- Atasözü
Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek
Zaman ayırmak, tahsis etmek
Herhangi bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak, nezretmek
Zaman ayırmak, tahsis etmek: "Olumlu, verimli bir işe adayacağı zamanını, abur cubur işlere harcamak ağırlarına gider."- H. Taner
nezretmek
ADA
(Osmanlı Dönemi) Etrafı su ile çevrili kara parçası
ADA
(Osmanlı Dönemi) Etrafı yollarla çevrili arsa ve binalar takımı
Ada
cezire
ada
Ağda, koyu pekmez
ada
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
ada
Bodrum Kalesi'ndeki müzede doldurulmuş cesedi sergilenen ünlü Karya kraliçesi
ada
Bir orkide türü
ada
Su kenarlarında kavak ekimine uygun düz arazi
ada
Kadastro haritalarında parseller topluluğu
ada
Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ortasında yer alan kaldırım taşıyla ayrılmış alan
ada
Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu
ada
Bir çeşit orkide
ada
Bir cins orkide
ada
Değerli bir orkide türü
ada
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası, cezire: "İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada."- R. H. Karay
ada
Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ortasında yer alan kaldırım taşıyla ayrılmış alan. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu
ada
Yüksek düzey programlama dili
ada
Kolombiya dağlarında ve soğuk yerlerde yetişen bir orkide
adama
Adamak işi
adâ
(Osmanlı Dönemi) danlar
İngilizce - Türkçe

adamak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ada
ada
ADA
(Askeri) hava savunma topçusu (air defense artillery)
adamak