bu

listen to the pronunciation of bu
Türkçe - İngilizce
this
quod
present
dies
so
such
this one
bundle
bu yüzden
so
bu nedenle
therefore

Tom is one of Tatoeba's sacred icons. Therefore, he is untouchable. - Tom, Tatoeba'nın en kutsal simgelerinden biridir. Bu nedenle, o dokunulmazdır.

I was born in Italy, therefore I am very handsome. - İtalya'da doğdum, bu nedenle çok yakışıklıyım.

bu arada
by the way

By the way, do you play the violin? - Bu arada, keman çalar mısın?

By the way, did you hear that Mary quit her job? - Bu arada, Mary'nin işinden ayrıldığını duydun mu?

bu günlerde
nowadays

Tom and Mary never see each other nowadays. - Tom ve Mary bu günlerde asla birbirlerini görmüyorlar.

I don't know what Tom reads nowadays. - Tom'un bu günlerde ne okuduğunu bilmiyorum.

bu sebeple
therefore

I would therefore like to draw attention to the Report of the Committee on Invisible Members of Parliament. - Bu sebeple, Komite'nin Parlamento'nun Görünmez Üyeleri hakkındaki raporuna dikkat çekmek isterim.

bu kez
this time

This time, you won't escape punishment. - Bu kez cezadan kaçamazsın.

I don't know if we can help Tom this time. - Bu kez Tom'a yardım edip edemeyeceğimizi bilmiyorum.

bu sefer
this time

This time Bob is likely to win. - Bu sefer Bob muhtemelen kazanacak.

Jack is bound to succeed this time. - Jack bu sefer kesin başaracak.

bu nedenle
for this reason

For this reason, I cannot go with you. - Bu nedenle, seninle gidemem.

For this reason I cannot agree with you. - Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim.

bu sebepten
for this reason
bu yüzden
for this reason

It is for this reason that he left school. - O bu yüzden okulu bıraktı.

bu yüzden
therefore

History books write that after the Mongol invasion of Baghdad, many books were thrown into the Tigris River and therefore the colour of the river turned blue with the ink of books. - Tarih kitapları Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra birçok kitabın Dicle Nehri'ne atıldığını ve bu yüzden nehrin renginin kitapların mürekkebiyle maviye döndüğünü yazıyor.

He fell ill, and therefore he gave up going abroad. - O hastalandı, ve bu yüzden yurt dışına gitmekten vazgeçti.

bu arada
meanwhile

Meanwhile, we depict aliens doing really weird stuff. - Bu arada, Biz garip şeyler yapan uzaylıları tanımlıyoruz.

Meanwhile, time is running out. - Bu arada, zaman tükeniyor.

bu nedenle
thus

Many women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth. - Birçok kadın yüksek öğretime ve kariyere devam ediyor, bu nedenle evlilik ve doğum gecikiyor.

Thus fought the Okinawan people. - Bu nedenle Okinava insanları savaştı.

bu sırada
meanwhile
bu nedenle
accordingly
bu nedenle
thereof
bu kadar
that

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

Can a two-year-old boy run that fast? - İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi?

bu nedenle
consequently

Cassava is a drought-tolerant crop and consequently a major staple food for millions of people. - Manyok kuraklığa dayanıklı bir ekindir ve bu nedenle milyonlarca insan için önemli bir temel gıdadır.

bu yüzden
that's why

That's why we're here. - İşte bu yüzden buradayız.

That's why I like you. - İşte seni bu yüzden seviyorum.

bu gibi
such

I'm a high school graduate so I am that much able to answer high school problems and such. - Ben lise mezunuyum yani ben lise problemlerini ve bu gibi şeyleri cevaplayabilirim.

Such incidents are quite common. - Bu gibi olaylar oldukça yaygındır.

bu arada
incidentally

Incidentally, I have to tell you something. - Bu arada sana bir şey söylemek zorundayım.

bu arada
meantime

What would you like to do in the meantime? - Bu arada ne yapmak istersiniz?

What should I do in the meantime? - Bu arada ne yapmalıyım?

bu nedenle
therefore, so, consequently, hence
bu yüzden
thus

He gone, Mary remained thus alone in this sentence. - O gitti, bu yüzden Mary bu cümlede yalnız kaldı.

Thus, the ethical issue remains: Should cigarette makers be allowed to target global markets? - Bu yüzden, etik sorun devam ediyor: sigara üreticilerine hedef küresel pazarlara izin verilmeli mi?

bu yüzden
accordingly

She is an adult, so you should treat her accordingly. - O bir yetişkin, bu yüzden ona ona uygun davranmalısın.

bu yüzden
because of this

Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun. - Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder.

bu nedenle
that's why

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

I think that's why Tom doesn't have any friends. - Bence bu nedenle Tom'un hiç arkadaşı yok.

bu kadar
this

Never be this late again. - Asla tekrar bu kadar geç kalma.

Is it this hot every day? - Her gün bu kadar sıcak mı?

Bu yüzden
thereby
bu sebeple
consequently
bu amaçla
to this end
bu arada
meanwhile, in the meantime, in the interim, by the way, incidentally
bu arada
at this time
bu bağlamda
in this sense
bu günlerde
currently
bu kadar
so many

I never for a moment imagined that I'd be able to meet so many famous people. - Bu kadar çok ünlü insanlarla tanışabileceğimi bir an bile asla hayal etmedim.

I wish we didn't have so many problems. - Keşke bu kadar çok sorunumuz olmasa.

bu kadar
that's it

That's it. I'm not lending you any more money. - Bu kadar. Sana daha fazla ödünç para vermiyorum.

I believe that's it for now. - Şimdilik bu kadar olduğuna inanıyorum.

bu konuda
in this regard

I have nothing to say in this regard. - Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok.

bu konuda
hereof
bu nedenle
herewith
bu noktada
herein
bu sayede
(Konuşma Dili) through
bu tür
{s} such

Such toys have a bad influence on children. - Bu tür oyuncakların çocuklar üzerinde kötü bir etkisi var.

It's my business to investigate such things. - Bu tür şeyleri araştırmak benim işim.

bu vesile ile
hereby

I hereby declare the opening of the Olympic Games. - Bu vesile ile Olimpiyat Oyunlarının açılışını ilan ediyorum.

bu vesileyle
by the way
bu yüzden
hence
bu yüzden
because of that
bu günlerde
recently
bu anlamda
in this sense

The word is frequently used in this sense. - Sözcük sık sık bu anlamda kullanılır.

bu arada
(Bilgisayar) between
bu arada
for the time being
bu arada
in the mean

What should I do in the meantime? - Bu arada ne yapmalıyım?

So, what do we do in the meantime? - Öyleyse, bu arada ne yaparız?

bu aralar
at this time

I have no comment at this time. - Bu aralar yorumum yok.

He always comes here at this time. - O bu aralar daima buraya gelir.

bu aralar
now

I don't know what Tom does nowadays. - Tom'un bu aralar ne yaptığını bilmiyorum.

The baby is growing teeth now. - Bebek diş çıkarıyor bu aralar.

bu aralar
at this moment
bu aralar
(Konuşma Dili) here and now
bu aralar
nowadays

I don't know what Tom does nowadays. - Tom'un bu aralar ne yaptığını bilmiyorum.

bu açıdan
from this point of
bu bağlamda
in this context
bu denli
such a

I don't think this was such a good idea. - Bunun bu denli iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.

bu doğrultuda
accordingly
bu durumda
then
bu durumda
as it is

We're on pretty shaky ground as it is. - Bu durumda halimizin ne olacağı çok belirsiz.

I wish I could go with you, but as it is, I can't. - Keşke seninle gidebilsem ama bu durumda, gidemem.

bu durumda
at this stage
bu durumda
at that
bu durumda
under the circumstances
bu durumda
in the circumstances
bu günlerde
in our time
bu kadar
that much

Tom won't be here tomorrow. I guarantee you that much. - Tom yarın burada olmayacak. Sana bu kadar çok garanti veriyorum.

I know that much myself. - Kendimi bu kadar tanıyorum.

bu kadar
this quantity
bu kadar
yay
bu kadar
such

Why did you buy such an expensive dictionary? - Neden bu kadar pahalı bir sözlük aldın?

I've never had such a large sum of money. - Ben hiç bu kadar büyük bir paraya sahip olmadım.

bu kadar
this thing
bu kez
in the present instance
bu kez
this once

I will side with you just this once. - Sadece bu kez yanında olacağım.

bu konuda
in this particular
bu nedenle
and so

I want a wife and children, and so I need a house. - Bir eş ve çocuk istiyorum ve bu nedenle bana bir ev lazım.

bu nedenle
and consequently

Cassava is a drought-tolerant crop and consequently a major staple food for millions of people. - Manyok kuraklığa dayanıklı bir ekindir ve bu nedenle milyonlarca insan için önemli bir temel gıdadır.

bu nedenle
and therefore

Everything is transient and therefore sorrowful. - Her şey geçicidir ve bu nedenle üzücüdür.

He was born in England, and therefore speaks English. - İngiltere'de doğmuş ve bu nedenle İngilizce konuşuyor.

bu nedenle
as a consequence
bu nedenle
wherefore
bu nedenle
(Konuşma Dili) on that account
bu nedenle
hence
bu nedenle
thusly
bu nedenle
hereat
bu nedenle
that being the case

That being the case, he had little to say. - Bu nedenle, onun söyleyecek çok az şeyi vardı.

bu nedenle
in consequence
bu nedenle
so
bu nedenle
this is why
bu nedir
what's that
bu nedir
(Bilgisayar) what's this
bu sayede
(Konuşma Dili) by courtesy of
bu sayede
(Konuşma Dili) thanks to
bu sayede
by this means
bu sayede
thus
bu sebeple
that's why

Everybody makes mistakes. That's why they put erasers on pencils. - Herkes hatalar yapar, bu sebeple onlar kurşun kalemlere silgiler koyarlar.

bu sebeple
(Latin) ipso facto
bu sebepten
for as much as
bu sebepten
hence forth
bu sebepten
(Konuşma Dili) on that account
bu sefer
in this instance
bu suretle
in this way
bu vesile ile
on this opportunity
bu vesileyle
(Kısaltma) btw
bu vesileyle
on the nature of
bu yolla
by this way
bu yolla
in this way
bu yüzden
(Konuşma Dili) on that account
bu yüzden
whence
bu yüzden
wherefore
bu zamana kadar
up to now
bu zamana kadar
(Ticaret) here to
bu zamana kadar
thus far
bu zamana kadar
hereto
bu zamana kadar
until this time
bu şekilde
in this way

In this way, the students of the University have the opportunity to expand their cultural horizons. - Üniversitedeki öğrencilerin bu şekilde kültürel ufuklarını genişletme olanağı var.

In this way, we waste a lot of time. - Bu şekilde, çok fazla zamanı boşa harcarız.

bu şekilde
thus and so
bu şekilde
thus
bu arada
in the meantime

What should I do in the meantime? - Bu arada ne yapmalıyım?

So, what do we do in the meantime? - Öyleyse, bu arada ne yaparız?

bu aralar
recently

I've been spending a lot of time studying for IT certifications recently. - Bu aralar IT sertifikasyonlarına çalışmak için epey zaman harcıyorum.

bu durumda
in this instance
bu durumda
in this case

Can we apply this rule in this case? - Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz?

In this case, 100 euro please. - Bu durumda, 100 € lütfen.

bu esnada
meantime
bu gece
this night

This night belongs to the fireflies and the bats—and the werewolves. - Bu gece ateşböcekleri ve yarasalar ve kurtadamlara aittir.

This night was inevitable. - Bu gece kaçınılmazdı.

bu gece
tonight

The weather will be good tonight for sure. - Hava bu gece kesinlikle iyi olacak.

If it's convenient, please come here tonight. - Eğer uygunsa, lütfen bu gece buraya gel.

bu gidişle
at that rate
bu gidişle
at this rate
bu gün
this day

This day will go down in history. - Bu gün tarihe geçecek.

I've been waiting for this day to come. - Bu günün gelmesini bekliyordum.

bu kadar
so
bu kadar
this much

I never knew swimming could be this much fun. - Yüzmenin bu kadar çok eğlenceli olabileceğini bilmiyordum.

I can't eat this much food. - Bu kadar fazla yemek yiyemem.

bu sebepten
for that reason
bu suretle
by this means
bu vesileyle
hereby
bu şekilde
like this

We can't leave him like this. - Biz onu bu şekilde bırakamayız.

The Bible has it written like this. - İncil bunu bu şekilde yazmıştır.

Bu bağlamda
in this respect
Bu gibi
such as this
Bu gün
these day
Bu gün
this days
Bu kadar
that far
Bu sebepten
thus
Bu tür
such kind
Bu şekilde
this manner
Bu şekilde
that way

If you didn't know me that way then you simply didn't know me. - Eğer beni bu şekilde tanımıyor idiysen, kısaca beni tanımamışsın demektir.

A wise man would not act in that way. - Akıllı bir adam bu şekilde hareket etmezdi.

bu amaçla
for that purpose
bu amaçla
for this purpose
bu açıdan
in that respect
bu durum
current state
bu durumda
In this situation
bu kadar
this far
bu kapsamda
within this context
bu konuda
on that
bu nedenle
there for
bu seferlik
for the nonce
bu sırada
the while
bu vesileyle
on this occasion
bu yönden
from that direction
bu yıl
this year

There will be an economic crisis at the end of this year. - Bu yılın sonunda bir ekonomik kriz olacak.

This year is an important year for me. - Bu yıl benim için önemli bir yıldır.

bu şekilde
in this manner

The accident happened in this manner. - Kaza bu şekilde oldu.

bu amaçla
(Hukuk) to that end
bu amaçla
with this object in my mind
bu arada
inter alia
bu arada
1. meanwhile. 2. among other things
bu arada
among other things

I noticed, among other things, that he was drunk. - Bu arada onun sarhoş olduğunu fark ettim.

Among other things, I don't know the recent members, nor their new songs at all. - Bu arada ben son üyeleri, ne de onların yeni şarkılarını biliyorum.

bu arada
in the meanwhile
bu aralar
nowadays, recently
bu durumda
at that rate
bu durumda
thus situated
bu durumda
in/under the circumstances, then
bu esnada
the while
bu gibi
such, of this kind, like this
bu gibi
suchlike
bu gidişle
at this rate, at that rate
bu günlerde
in this days
bu günlerde
latterly
bu günlerde
in these days
bu günlerde
today

The weather today is great, but lately it's been raining all the time. - Bugün hava harika fakat bu günlerde hep yağmur yağdı.

bu kadar
so much

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

Kuniko has never drunk so much before in her life. - Kuniko hayatında daha önce hiç bu kadar çok içmedi.

bu kadar
thus much
bu kadar
1. this much. 2. (after a number) and a little more
bu kadar
this much, such, this
bu konuda
in this respect

I fall behind him in this respect. - Bu konuda onun gerisinde kaldım.

bu ne
what's it
bu ne
what's this

What's this made from? - Bu neyden yapılmıştır?

What's this used for? - Bu ne için kullanılır?

bu nedenle
whence
bu noktada
at this juncture
bu sebeple
that's why, therefore
bu sebepten
wherefore
bu sebepten
hence
bu sebepten
thereof
bu sefer
for once

You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right. - Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et.

bu sefer
this once

I'll make an exception just this once. - Bu seferlik bir istisna yapacağım.

I'll forgive you just this once. - Sadece bu seferlik seni affedeceğim.

bu seferlik
for this time
bu suretle
in this wise
bu tür
of that ilk
bu vesile ile
herewith
bu vesileyle
(Hukuk) at this juncture, in this vein
bu yolla
in this wise
bu yüzden
thereof
bu yüzden
thence
bu yüzden
accordingly, so, therefore, that's why
bu zamana kadar
adhoc
bu zamana kadar
hereunto
bu zamana kadar
hitherto
bu şekilde
thus, in that way
bu şekilde
in this wise
İngilizce - İngilizce
Boston University
broken up; referring to the scrapping of a decommissioned ship
stammered version of but, usually spoken when in denial
bushel, a unit of weight or dry measure
"Military" or "warrior" A concept denoting the entire military dimension of feudal Japan
(boo) Martial
large private university located in Boston (Massachusetts, USA)
abbreviation for bushels
Footwork/Stances
"Martial" See Budo
Butadiene-binder
Martial
martial art (litt to stop a spear)
abbreviation for Brilliant Uncirculated
the grade of a coin without any signs of wear that has never been in circulation (identical to mint state or uncirculated)
martial arts
Business Unit
Bulgaria
Short for Brilliant Uncirculated
In Aikido, Bu signifies valor and indomitable spirit, not contention and strife Aikido is the ultimate expression of Bu, which originally meant to keep two weapons from coming together
Warrior
Bushel
buried
"Military" or "warrior " A concept denoting the entire military dimension of feudal Japan
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Y) f. Koku, râyiha
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar)
Koku
Bu arada
bu meyanda
Bu gece
bece
Bu nedenle
bundan
bu arada
Bu süre içinde
bu arada
Birlikte, beraber
bu gidişle
Bu biçimde, bu tarzda
bu sefer
Bu defa, bu kez
İngilizce - Türkçe

bu teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bu yönüyle
From this aspect

From this aspect, therefore, the whole of economics can be reduced to a single lesson, and that lesson can be reduced to a single sentence.