in this case

listen to the pronunciation of in this case
İngilizce - Türkçe
demek ki
bu takdirde
bu vakada
bu durumda

Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz? - Can we apply this rule in this case?

Kural bu durumda geçerlidir. - The rule holds good in this case.

in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
eğer diye
in case
ihtimaline karşı

Onlar yollarını kaybetme ihtimaline karşı yanlarında bir harita taşıdılar. - They carried a map with them in case they should lose their way.

Onun gelme ihtimaline karşı hazır olsan iyi olur. - You had better be ready in case he comes.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in case
takdirde

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case
ise
in that case
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

in case
diye

Birisi içeri girmeye çalışır diye kapıyı kilitledim. - I locked the door, in case someone tried to get in.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

in case
-sı halinde
in case
-sı durumunda
in case
durumunda

Yangın durumunda, 119'u çevir. - In case of fire, dial 119.

Yangın durumunda, çanı çal. - In case of fire, ring the bell.

in case
şayet
in that case
(Konuşma Dili) o durumda
in that case
şu halde
in that case
(Konuşma Dili) öyle olursa
in case
olur diye, ...-ir diye
in case
takdirde: - İ can work late in case it's necessary.Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
dolayısıyla
in that case
o zaman
in case
vuku halinde
in that case
öyleyse
in that case
demek oluyor ki
in that case
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

İngilizce - İngilizce
in this situation, if so, if we consider this situation
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in case
by chance that, if
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in that case
by this chance, in that situation, if so
in that case
then
in this case

  Türkçe nasıl söylenir

  în dhîs keys

  Telaffuz

  /ən ᴛʜəs ˈkās/ /ɪn ðɪs ˈkeɪs/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... ROMNEY: And the answer is I don't believe people think that's the case – ...
  ... And they're case studies that doctors have written up as ...

  Günün kelimesi

  spall