in this case

listen to the pronunciation of in this case
İngilizce - Türkçe
bu vakada
bu takdirde
demek ki
bu durumda

Bu durumda yanılıyorsunuz. - You're wrong in this case.

Bu durumda, 100 € lütfen. - In this case, 100 euro please.

in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
eğer diye
in case
ihtimaline karşı

Geç kalma ihtimaline karşın acele et. - Make haste in case you are late.

Onlar yollarını kaybetme ihtimaline karşı yanlarında bir harita taşıdılar. - They carried a map with them in case they should lose their way.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in case
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

in case
ise
in that case
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

in case
diye

Tom ihtiyacı olur diye bıçağını getirdi. - Tom brought his knife just in case he needed it.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

in case
şayet
in case
-sı halinde
in case
-sı durumunda
in case
durumunda

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

Yangın durumunda, çanı çal. - In case of fire, ring the bell.

in that case
(Konuşma Dili) o durumda
in that case
şu halde
in that case
(Konuşma Dili) öyle olursa
in case
takdirde: - İ can work late in case it's necessary.Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
olur diye, ...-ir diye
in case
dolayısıyla
in that case
o zaman
in case
vuku halinde
in that case
demek oluyor ki
in that case
öyleyse
in that case
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

İngilizce - İngilizce
in this situation, if so, if we consider this situation
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in case
by chance that, if
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in that case
by this chance, in that situation, if so
in that case
then
in this case

  Türkçe nasıl söylenir

  în dhîs keys

  Telaffuz

  /ən ᴛʜəs ˈkās/ /ɪn ðɪs ˈkeɪs/

  Videolar

  ... In our case, of course, was we depend on NGOs. ...
  ... simply not the case. ...