bu günlerde

listen to the pronunciation of bu günlerde
Türkçe - İngilizce
nowadays

What's Tom up to nowadays? - Tom bu günlerde ne iş yapıyor?

Tom and Mary never see each other nowadays. - Tom ve Mary bu günlerde asla birbirlerini görmüyorlar.

currently
recently
in our time
latterly
in this days
in these days
today

The weather today is great, but lately it's been raining all the time. - Bugün hava harika fakat bu günlerde hep yağmur yağdı.

bugünlerde
nowadays

Tom doesn't watch TV very much nowadays. - Tom bugünlerde çok TV izlemiyor.

Tom and Mary aren't getting along very well with each other nowadays. - Tom ve Mary bugünlerde birbirleriyle çok iyi geçinemiyorlar.

bugünlerde
currently

We are currently looking for individuals who have experience in customer service. - Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz.

bu gün
this day

In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us. - Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum.

This day will go down in history. - Bu gün tarihe geçecek.

Bu gün
these day
Bu gün
this days
bugünlerde
in these days
Türkçe - Türkçe

bu günlerde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bugünlerde
şimdilerde
bugünlerde
İçinde bulunduğumuz zamanda, bu birkaç gün içinde: "Bugünlerde İstanbul nahiyelerinin birinde gecelerimi geçirmek mecburiyetindeydim."- S. F. Abasıyanık
bu günlerde