for the time being

listen to the pronunciation of for the time being
İngilizce - Türkçe
bu arada
muvakkaten
Şimdilik
bir süreliğine
şimdiki şartlara göre
indefinitely
süresiz

Tom'u süresiz olarak koruyamıyoruz. - We can't protect Tom indefinitely.

Bazı cookie'ler kullanıcıların sabit disklerinde süresiz olarak kaydedilir. - Some cookies are stored indefinitely on users' hard drives.

indefinitely
süresiz olarak

Regency Oteli süresiz olarak kapatıldı. - The Regency Hotel was closed indefinitely.

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

the time being
Şimdilik

Şimdilik her zaman bana bakıyordu. - She was always staring at me for the time being.

Şimdilik bir otelde kalmaya niyetliyim. - For the time being, I intend to stay at a hotel.

for the time
kısa bir süre için
indefinitely
belirsiz olarak
İngilizce - İngilizce
temporarily; until later

I think I will ignore the problem for the time being.

indefinitely
temporarily; "we'll stop for the time being"
meanwhile, for now
the time being
now, for now, at the present time, currently
for the time being

  Heceleme

  for the time be·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  fôr dhi taym biîng

  Telaffuz

  /ˈfôr ᴛʜē ˈtīm ˈbēəɴɢ/ /ˈfɔːr ðiː ˈtaɪm ˈbiːɪŋ/

  Etimoloji

  [ f&r, (')for, Southern a ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Latin per through, prae before, pro before, for, ahead, Greek pro, Old English faran to go; more at FARE.

  Günün kelimesi

  tellurian