yanlış anlamak

listen to the pronunciation of yanlış anlamak
Türkçe - İngilizce
{f} misunderstand

Better to understand a little than to misunderstand. - Biraz anlamak yanlış anlamaktan daha iyidir.

get hold the wrong end of the stick
to get sb wrong, to mistake, to misinterpret, to misunderstand, to misapprehend, to misconstrue
get the wrong sow by the ear
{f} misapprehend
get somebody wrong
misconceive
misconstrue
{f} misjudge
misinterpret
get the wrong end of the stick
get sth wrong
mistake
misconcieve
(deyim) take the wrong way
take a word in the wrong sense
take amiss
be at cross purposes
get it wrong
yanlış anlama
misunderstanding
yanlış anla
misunderstand

Don't misunderstand me. - Beni yanlış anlamayın.

There appears to be a misunderstanding. - Bir yanlış anlama var gibi görünüyor.

yanlış anlama
misapprehension
yanlış anla
misconceive
yanlış anla
misconstrue
yanlış anla
mistook
yanlış anla
take amiss
yanlış anla
misperceive
yanlış anlama
cross-purposes
yanlış anlama
misperception
yanlış anlama
misconception

This is a common misconception. - Bu yaygın bir yanlış anlamadır.

birbirini yanlış anlamak
(deyim) be at cross-purposes
birbirini yanlış anlamak
(deyim) talk at cross-purposes
yanlış anla
misinterpret

You misinterpreted my actions. - Yaptıklarımı yanlış anladın.

That was a misinterpretation. - Bu bir yanlış anlamaydı.

yanlış anla
misunderstood

Tom speaks French so badly that he is often misunderstood. - Tom Fransızcayı o kadar kötü konuşuyor ki çoğunlukla yanlış anlaşılıyor.

He may have misunderstood you. - O sizi yanlış anlamış olabilir.

yanlış anla
misapprehend
yanlış anla
misunderstanding
yanlış anlama
{i} misconstruction
yanlış anlama
misinterpretation
yanlış anlamak