değen

listen to the pronunciation of değen
Türkçe - İngilizce
worthed
nazarı değen
haunted
daha fazla değen
worthier
değen