tuzak

listen to the pronunciation of tuzak
Türkçe - İngilizce
bait
trap

He set a trap to catch the animal. - Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu.

They caught the fox with a trap. - Onlar tilkiyi bir tuzakla yakaladılar.

ambush
click

This website is full of shady advertisements and clickbait! - Bu web sitesi hileli reklamlar ve tık tuzaklarıyla dolu!

downfall
cul-de-sac
(Politika, Siyaset) manoeuvre
(Politika, Siyaset) maneuver
(Kanun) conspiracy
pitfail
come-on
trapan
nett
toil
gin
hook
toils
a warm corner
springe
noose
ambuscade
decoy
complot
toilets
net
cobweb
catch

We set out traps for catching cockroaches. - Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk.

He set a trap to catch the animal. - Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu.

lure
trap, snare, decoy
snare

A fox isn't caught twice in the same snare. - Bir tilki aynı tuzakta iki kez yakalanmaz.

wire
come on
stratagem
pitfall
entrapment
birdlime
mesh
{i} trapping
to trap
culdesac
comeon
{i} mousetrap
entrap
collude
stratsgem
tuzak kurmak
set up
tuzak tutmak
trap
tuzak kurmak
trap
tuzak kurma
trapping
tuzak kurma
(Bilgisayar,Teknik) trap setting
tuzak kurmak
trapping
tuzak kurmak
lay a trap
tuzak kurmak
set a snare for somebody
tuzak mayını
(Askeri) trap mine
tuzak nöropatileri
(Tıp) nerve compression syndromes
tuzak pazarlama
(Ticaret) ambush marketing
tuzak amplifikatörü
trap amplifier
tuzak kapağı
(Bilgisayar) trap throttle
tuzak kuran
ambusher
tuzak kurmak
to set a trap (for), lay a trap (for)
tuzak kurmak
ambuscade
tuzak kurmak
snare
tuzak kurmak
lay a trap for
tuzak kurmak
lay a plot
tuzak kurmak
ambush
tuzak kurmak
set a snare
tuzak kurmak
to lay a trap
tuzak kurmak
set a trap for
tuzak makarası
trap block
tuzak uzunluğu
(Bilgisayar) trap length
tuzak çukuru
pitfall
tuzak üret
(Bilgisayar) generate trap
ilmekli tuzak
springe
izinsiz girenlere tuzak
mantrap
kapının üzerine tuzak kurmak
booby trap
tuzak kurmak
sniggle
tuzak kurmak
set a snare for smb
çekici tuzak
spider's web
çekici tuzak
spider web
Türkçe - Türkçe
Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo: "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti."- O. C. Kaygılı
Bubi tuzağı
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo
(Osmanlı Dönemi) DÂS
(Osmanlı Dönemi) VÜZUR
komplo
(Osmanlı Dönemi) TELE
tuzak