sürpriz

listen to the pronunciation of sürpriz
Türkçe - İngilizce
surprise

What a pleasant surprise to see you here! - Seni burada görmek ne hoş sürpriz!

What a lovely surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

bombshell
snap
bonus
fluke
surprising

Tom made a surprising decision. - Tom sürpriz bir karar aldı.

The idea of surprising her suddenly crossed my mind. - Birden aklıma ona sürpriz yapma fikri geldi.

(Argo) jeepers
turn
surprisal
booby trap
{i} treat

That would be a treat. - Bu bir sürpriz olurdu.

surprize
to the surprise
surprise to
sürpriz yapmak
surprise

Tom wanted to surprise Mary. - Tom Mary'ye sürpriz yapmak istedi.

I want to surprise him. - Ona sürpriz yapmak istiyorum.

sürpriz karar
snap decision
sürpriz olarak
against long odds
sürpriz oylama
snap vote
sürpriz yapmak
to surprise
sürpriz yapmak
to surprise (someone), give (someone) a surprise
sürpriz ziyaret
surprise visit
hediye sürpriz
favour
hediye sürpriz
favor
sürprizler
surprises
beklemek (birini sürpriz vb)
be in store for
Türkçe - Türkçe
Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren veya üzen olay, beklenmedik olay: "Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor."- B. Felek
Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren veya üzen olay, beklenmedik olay
SÜRPRİZ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Beklenilmeyen bir anda meydana gelen ve şaşırtarak insanı sevindiren veya üzen hâdise. Umulmadık şey
sürpriz yapmak
Birini, beklenmedik, şaşırtan, sevindiren veya üzen bir olayla karşılaştırmak
İngilizce - Türkçe

sürpriz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Sürpriz bir şekilde
Surprisingly

Their prices are surprisingly cheaper than their rivals.

sürpriz