avcı

listen to the pronunciation of avcı
Türkçe - İngilizce
hunter

No man can know them, no hunter can shoot them, with powder and lead - Thoughts are free! - Hiçbir insan onları bilemez, hiçbir avcı barut ve kurşunla onları vuramaz. - Düşünceler özgürdür!

The hunter explored the appearance of the sky. - Avcı gökyüzünün görünümünü araştırdı.

huntsman

The king was a great huntsman. - Kral büyük bir avcıydı.

shooter

Did you see the shooter's face? - Avcının yüzünü gördün mü?

of or pertaining to hunting
chaser

I want to be a storm chaser. - Bir fırtına avcısı olmak istiyorum.

(Denizcilik) submarine chaser
hunter, huntsman
(Askeriye) fighter plane, fighter
huntress
trapper; shikari; skirmisher; birdman
predatory, (animal) that is good at hunting
hunter, huntsman; skirmisher
(Askeriye) skirmisher
catcher
courser
trapper

That old trapper knows the sheriff. - O yaşlı avcı, şerifi tanıyor.

Boseman is an old trapper. - Boseman eski bir avcıdır.

falconer
the hunter
{i} skirmisher
skirmish
hunting

Tom spent the night in an old hunting shack. - Tom geceyi eski bir avcı kulübesinde geçirdi.

Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness. - Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır.

{i} shikari
{i} birdman
chasseur
stalker
falcon

Eagles, falcons and hawks are birds of prey. - Kartallar, doğanlar ve şahinler avcı kuşlardır.

sportsman
gunner
{i} gun

The hunter put ammunition in the gun. - Avcı silaha cephane koydu.

avcı ateş açma bölgesi
(Askeri) fighter engagement zone
avcı botu
submarine chaser
avcı bıçağı
hanger
avcı eri
rifleman
avcı eri
mil . skirmisher
avcı erleri
rifle corps
avcı erleri
rifles
avcı gemisi
chaser
avcı hattına yayılmak
extend
avcı kedi
mouser
avcı kedi
good mouser
avcı kedi
ratter
avcı kedi
a good mouser
avcı kediye kurnaz fare
(Konuşma Dili) It's possible to outfox a fox
avcı kulübesi
hunting lodge
avcı kulübesi
shooting box
avcı kulübü
hunt
avcı uçağı
fighter plane, fighter
avcı uçağı
pursuit plane
avcı uçağı
fighter plane
avcı uçağı
fighter

The fighter plane released its bombs. - Avcı uçağı bombalarını bıraktı.

avcı uçağı
chaser
avcı uçağı pilotu
fighter pilot
avcı çukuru
mil . foxhole
avcı çukuru kazmak
to dig in
ava sokulan avcı
stalker
kaçak avcı
poacher

Rhinos are killed by poachers for their horns. - Gergedanlar, boynuzları için kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

The poachers stole some turtle eggs. - Kaçak avcılar bazı kaplumbağa yumurtalarını çaldılar.

dost avcı uçakları
(Askeri) chicks
doğanla avlanan avcı
falconer
erkek avcı
huntsman
hava atmak için avlanan avcı
pothunter
hava avcı eri
airgunner
iz süren avcı
stalker
jet avcı uçağı
jet fighter
kadın avcı
Diana
kadın avcı
huntress
kaçak avcı
poacher; out-of-season hunter
usta avcı
Nimrod
şahinle avlanan avcı
hawker
şahinle avlanan avcı
falconer
avcı