tekrar tekrar

listen to the pronunciation of tekrar tekrar
Türkçe - İngilizce
time and again
thrice
again and again, time after time, time ant (time) again, times without number, repeatedly defalarca
over and over

I say the same thing over and over. - Aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum.

Delegates voted over and over again. - Delegeler tekrar tekrar oy kullandı.

again and again

I called his office again and again, but no one answered. - Onun bürosunu tekrar tekrar aradım fakat kimse cevap vermedi.

You should use the paper bags again and again. - Kağıt torbaları tekrar tekrar kullanmalısın.

time after time

I have visited the place time after time. - Yeri tekrar tekrar ziyaret ettim.

You continue making the same mistakes time after time. - Tekrar tekrar aynı hataları yapıyorsun.

repeatedly

The word is repeatedly used with that meaning. - Kelime tekrar tekrar o anlamda kullanılır.

Tom punched Mary repeatedly. - Tom tekrar tekrar Mary'ye yumruk attı.

always
scores of times
recurrently
times without number
time and time again
over and over again
once and again
retransmit
tekrar
repetition

Repetition helps you remember something. - Tekrarlama senin bir şey hatırlamana yardım eder.

Repetition does not transform a lie into a truth. - Tekrarlama bir yalanı gerçeğe dönüştürmez.

tekrar
again

The convention voted again. - Kurultay tekrar oylama yaptı.

I will never do it again. - Onu asla tekrar yapmayacağım.

tekrar
once again

Could you please say that once again in French? - Lütfen onu Fransızca olarak bir kez daha tekrar söyler misiniz?

The economy is in turmoil once again. - Ekonomi tekrar sarsıntıya girdi.

tekrar tekrar yapılmış olan
repeated
tekrar tekrar söylemek
say over and over again
tekrar tekrar söylemek
iterate
tekrar tekrar söylemek
rub in
tekrar tekrar söylemek
ding
tekrar oranı
incidence
tekrar etmek
repeat

I often have to repeat things when I talk to Tom. - Tom'la konuşurken sık sık şeyleri tekrar etmek zorundayım.

If you flunk this exam, you'll have to repeat the course. - Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın.

tekrar doğrulamak
reaffirm
tekrar üretilebilir
reproducible
tekrar
repeat

His repeated delinquencies brought him to court. - Tekrarlanan suçları onu mahkemeye getirdi.

Could you repeat that, please? - Lütfen şunu yeniden tekrarlayabilir misin?

tekrar dolmak
refill
tekrar düşünmek
think over
tekrar edilen
repeated
tekrar kavuşmak
regain
tekrar kurma
reset
tekrar okumak
reread
tekrar sahnelemek
re enact
tekrar yazmak
rewrite

Tom had to rewrite his essay. - Tom makalesini tekrar yazmak zorundaydı.

lütfen tekrar deneyiniz
please try again
suyun tekrar kullanımı
(Çevre) water reuse
tekrar
litany
tekrar
afresh
tekrar
from the first
tekrar
function buttons
tekrar
replication
tekrar
all

In 1603, when King James I came into power, football was allowed again. - 1603'te, Kral James iktidara geldiğinde, futbola tekrar izin verildi.

You're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation. - Bütün bu gereksiz tekrarla zamanını boşa harcıyorsun bu yüzden bize uzun soluklu bir açıklama yap.

tekrar
rehearsal
tekrar
back

If you cut the tail off of a lizard, it will grow back. - Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar.

I will write you back soon. - Ben kısa sürede size tekrar yazacağım.

tekrar
iteration
tekrar
retrieve

Your attempt to retrieve your password was not successful. Please try again. - Şifrenizi geri alma girişiminiz başarılı değildir. Lütfen tekrar deneyin.

tekrar
duplication
tekrar
action replay
tekrar
bis
tekrar
troll
tekrar
tauto-
tekrar
re-

Rules only change when a sufficient number of people violate them causing the rule makers to re-examine their original purpose. - Kurallar, yeterli sayıda insan kuralları ihlal ettiğinde değişir ve kural koyucuların orijinal amaçlarını tekrar incelemelerine neden olur.

He was re-elected mayor. - Belediye başkanlığına tekrardan seçildi.

tekrar anlatmak
go over
tekrar aramak
recall
tekrar aramak
call back
tekrar aramak
redial
tekrar baskı
(Askeri) reprint
tekrar basım
(Ticaret) reprint
tekrar başlat
(Bilgisayar) restart game
tekrar denemek
retry
tekrar dolma
replenishment
tekrar düzenleme
rearrangement
tekrar düzenlemek
redeploy
tekrar düşünmek
consider again
tekrar eden
(Ticaret) recurring
tekrar ederek
recurrently
tekrar edin
(Bilgisayar) please repeat
tekrar edin
(Havacılık) say again
tekrar emilim
(Tıp) resorption
tekrar etkisi
(Tıp) repeat action
tekrar etme
repetition
tekrar evlenmek
remarry
tekrar görüşmek
meet again
tekrar gözden geçirmek
go over
tekrar gözden geçirmek
double check
tekrar güven vermek
reassure
tekrar ihraç
(Ticaret) reexport
tekrar intikal
(Ticaret) reversion
tekrar işleme
(Tıp) reprocessing
tekrar kapatmak
re-cover
tekrar kontrol
counter check
tekrar kurmak
re-form
tekrar okumak
read back
tekrar okumak
re read
tekrar olma
recurrence
tekrar oluşma
re-emergence
tekrar oluşmak
(Tıp) reappear
tekrar saymak
retell
tekrar yayınlamak
revive
tekrar yükle
(Bilgisayar) reload
tekrar ısıtma
reheat
tekrar ısıtmak
reheat
Tekrar kullanıma almak
dust down
tekrar almak
rebuy
tekrar etme
repeat
tekrar kızdırıcı
(Mühendislik) reheater
tekrar uykuya dalmak
get back to sleep
tekrar uyumak
sleep again
alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain call
alkışlarla tekrar sahneye çağırma
curtain
bilinen şeyleri tekrar tekrar sunmak
dish up old facts in a new form
daha sonra tekrar geleceğim
I will come back later
dalış yaparak tekrar yükselme
dip
dersi tekrar alma
(Eğitim) repeating courses
dersi tekrar almak
(Eğitim) repeat course
evrimsel tekrar teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) recapitulation theory
gebe hayvanın tekrar gebe kalması
superfetation
gereksiz tekrar
tautology

Listen up! The first rule of the Tautology Club is the first rule of the Tautology Club. - Dinleyin! Gereksiz Tekrar Kulübünün ilk kuralı, Gereksiz Tekrar Kulübünün ilk kuralıdır.

gereksiz tekrar yapan
tautological
gereksiz tekrar yapan
tautologic
gereksiz tekrar yapmak
tautologize
karıştırıp tekrar pişirmek
hash
kopan organın tekrar çıkması
reproduction
lütfen yarın tekrar arayın
Please call again tomorrow
otomatik tekrar
auto-repeat
papağan gibi tekrar etmek
parrot
paranın değerini tekrar belirleme
revalorization
sahneye tekrar çağırılmak
get an encore
sizi sonra tekrar arayacağım
I'll call again later
sizi tekrar gördüğüme sevindim
I'm glad to see you again
sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekleyeceğim
I'm looking forward to seeing you again
tam düşecekken tekrar dengesini bulmak
regain one's feet
tekrar
encore

The crowd cried out for an encore. - Kalabalık tekrar için bağırdı.

tekrar
(ders) review
tekrar
recap

Tom attempted to escape but was quickly recaptured by his kidnappers. - Tom kaçmaya çalıştı ama onu kaçıranlar tarafından hızla tekrar yakalandı.

tekrar
all over

This soundbite was repeated all over the news. - Bu konuşmanın en önemli kısmı bütün haberlerde tekrar edildi.

We have to start all over again. - Biz tekrar baştan başlamak zorundayız.

tekrar
recapitulation
tekrar
again, over, over again, once more
tekrar
re
tekrar
repetition; (televizyonda) action replay; again yine, gene, yeniden
tekrar
recurrence
tekrar
over

Delegates voted over and over again. - Delegeler tekrar tekrar oy kullandı.

I've told you over and over again not to do that. - Onu yapmamanı sana tekrar tekrar söyledim.

tekrar
repetition, repeat
tekrar
anew
tekrar
over again

He read the article over and over again. - O makaleyi tekrar tekrar okudu.

I've told you over and over again not to do that. - Onu yapmamanı sana tekrar tekrar söyledim.

tekrar
reiteration
tekrar aklına gelmek
recur
tekrar almak
retake

I may have to retake Arabic Level 5. - Arapça Seviye 5'i tekrar almak zorunda kalabilirim.

tekrar anlatmak
retell
tekrar askere alma
re enlistment
tekrar askere almak
re enlist
tekrar atama
reappointment
tekrar ayarlamak
readjust
tekrar ayırma
reappropriation
tekrar ayırmak
reappropriate
tekrar açmak
reopen
tekrar açılmak
reopen
tekrar ağaçlandırmak
reafforest
tekrar bağlamak
reattach
tekrar başlamak
reopen
tekrar başlamak
(tartışma) return to the charge
tekrar başvurmak
reapply
tekrar bestelemek
recompose
tekrar boyamak
repaint
tekrar boyamak
redye
tekrar bulunmaz
irretrievable
tekrar bölünen
dichastic
tekrar bölünen
dikastik
tekrar bükmek
refold
tekrar büyüme
regrowth
tekrar büyümek
grow back
tekrar canlandırmak
reanimate
tekrar delme
redrill
tekrar devir
(Ticaret) retransfer
tekrar devreye sokmak
reactivate
tekrar değer biçmek
reappraise
tekrar değinmek
revert
tekrar dizisi
tandem repeat
tekrar doldurma
replenishment
tekrar doldurma yok
no refills
tekrar doldurma ücretsiz
free refills
tekrar doldurur musunuz
I'd like a refill please
tekrar dondurmak
regelate
tekrar donmak
regelate
tekrar dünyaya getirmek
reincarnate
tekrar düzeltme yapmak
revise
tekrar düzeltmek
readjust
tekrar düzenleme
readjustment
tekrar düğmesi
(Otomotiv) repeat button
tekrar düşünme
rethinking
tekrar düşünmek
rethink

We have to rethink the approach. - Yaklaşımı tekrar düşünmek zorundayız.

You might want to rethink that. - Onu tekrar düşünmek isteyebilirsiniz.

tekrar düşünmek
reconsider

You've got to reconsider. - Tekrar düşünmek zorundasın.

You might want to reconsider. - Tekrar düşünmek isteyebilirsin.

tekrar düşününce
on second thoughts
tekrar ede ede öğretmek
drum
tekrar edebilir misiniz
Could you repeat that
tekrar edilen şey
repeat
tekrar edin lütfen
Say that again please
tekrar elde etme
regeneration
tekrar ele alma
reconsideration
tekrar ele almak
reconsider
tekrar ele geçirilen şey
recapture
tekrar ele geçirmek
repossess
tekrar emilme
resorbtion
tekrar emilme özelliği
resorbance
tekrar emmek
resorb
tekrar emmek
reabsorb
tekrar etmek
to repeat; to do (something) again
tekrar etmek
to repeat yinelemek
tekrar etmek
(ders) review
tekrar etmek
say over
tekrar etmek
quote
tekrar etmeyen
irreproducible
tekrar evlenme
remarriage
tekrar evlenmek
remarriage
tekrar gemi ile nakletmek
reship
tekrar giriş
re-entrant
tekrar girmek
re enter
tekrar grup oluşturma
regroupment
tekrar grup oluşturmak
regroup
tekrar göndermek
repost
tekrar göreve almak
recommission
tekrar görünme
reappearance
tekrar görünmek
reappear
tekrar gözden geçirilmemiş
unrevised
tekrar hücum etmek
recharge
tekrar iddia etme
reaffirmation
tekrar iddia etmek
reaffirm
tekrar ihraç
re export
Türkçe - Türkçe
Üst üste, ardı ardına
TEKRAR
(Osmanlı Dönemi) Bir daha, yine, yeniden
TEKRAR
(Osmanlı Dönemi) (Kerr. den) Bir şeyi iki veya daha fazla yapma
tekrar
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
tekrar
Bir daha, yine, yeniden, gene
tekrar
Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme
tekrar
Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal
tekrar
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir, fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim
tekrar etmek
Yeni baştan söylemek veya yapmak
İngilizce - Türkçe
tekrar tekrar