dish up old facts in a new form

listen to the pronunciation of dish up old facts in a new form
İngilizce - Türkçe
bilinen şeyleri tekrar tekrar sunmak
dish up old facts in a new form

    Türkçe nasıl söylenir

    dîş ʌp ōld fäks în ı nyu fôrm

    Telaffuz

    /ˈdəsʜ ˈəp ˈōld ˈfaks ən ə ˈnyo͞o ˈfôrm/ /ˈdɪʃ ˈʌp ˈoʊld ˈfæks ɪn ə ˈnjuː ˈfɔːrm/