repeat course

listen to the pronunciation of repeat course
İngilizce - Türkçe
(Eğitim) dersi tekrar almak
repeat a course
bir yıl daha aynı sınıfta okumak, sınıf tekrarlamak, çift dikiş yapmak
repeat course