sleep

listen to the pronunciation of sleep
İngilizce - Türkçe
uyumak

Tom uyumak için geri döndü. - Tom went back to sleep.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

uyku

Bir insanın gecede sadece iki saatlik bir uyku ile yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyorum. - I wonder whether man could live with only two hours' sleep a night.

Her zaman uykulu hissederim. - I always feel sleepy.

{i} uyuma

Pencereler açık uyuma. - Don't sleep with the windows open.

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

{f} uyuklamak
{f} kalmak

Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum. - I want to stay home and sleep all day.

Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi. - Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep.

kesik kesik uyuma
{f} uyu

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

yatacak yer sağlamak
{i} ölüm

İnsanlar bazen ölümle uykuyu karşılaştırır. - People sometimes compare death to sleep.

Şair ölümü uykuya benzetti. - The poet compared death to sleep.

broken sleep devamlı olmayan uyku
{f} (slept) uyumak
gece yarısından evvelki uyku
uyuşmak karıncalanmak
{i} kış uykusu
putto sleep yatırmak
son uyku
{i} uyku hali
yatacak yer sağlam
{f} gecelemek
güzellik uykusu
go to sleep uyumak uykuya dalmak
{f} fırıl fırıl dönmek
{f} çok hızlı dönmek
uyuyun
uyurum
uyuyorum
uyutma
daluyku
sleepless
uykusuz

Konu bana birçok uykusuz gecelere mal oldu. - The affair cost me many sleepless nights.

Düzenli olarak açık havada çalışan kişiler uykusuzluk sıkıntısı çekmezler. - People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

sleeplessness
uykusuzluk

Düzenli olarak açık havada çalışan kişiler uykusuzluk sıkıntısı çekmezler. - People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

winter sleep
kış uykusu
sleep with
sevişmek
sleep with the fishes
(Ev ile ilgili) (Mafya jargonu) Birinin öldürülüp, cesedinin denize veya başka bir su kütlesine atılmak
sleep in
uyuya kal
sleep in
(uykudan) geç kalkmak
sleep on it
bir gece düşünmek
sleep out
geceyi dışarıda geçirmek
sleep in
uyuya kalmak
sleep on
kararı ertesi güne bırakmak
sleep over
gecelemek
sleep away
uyuyarak geçirmek
sleep double
bir yatakta iki kişi yatmak
sleep in
yatılı çalışmak
sleep in
yatılı olmak
sleep late
geç yat
sleep like a log
kütük gibi uyumak
sleep on
ertesi güne bırak

Kararın nedir? Kararı ertesi güne bırakabilir miyim? - What's your decision? Can I sleep on it?

sleep through
boyunca uyumak
sleep through
uyuya kalıp kaçırmak
sleep through
derin uyu
sleep together
yatmak
sleep together
geceyi birlikte geçir
sleep together
sevişmek
sleep with
yatmak

İlk randevuda onunla yatmak iyi değildir. - It's not good to sleep with him on the first date.

Hayır, baş ağrım yok; ben sadece seninle yatmak istemiyorum. - No, I don’t have a headache; I just don’t want to sleep with you.

sleep with
ile sevişmek
sleep with someone
cinsel ilişkide bulunmak
sleep a wink
(deyim) (not sleep a wink) Gözünü kırpmamak, uyuyamamak
sleep apnea
Hava yolunun tıkanması sonucu oluşan horlamaya ya da 10 saniye ve üstü süresince nefessiz kalmaya neden olan uyku hastalığı
sleep debt
Uykusuzluk halinin beraberinde getirdiği sorunlar
sleep deprived
Uyku yoksunu, uyuyamama sorunu olan
sleep disorder
Uyku düzensizliği, uyku bozukluğu

Insomnia is becoming the most common sleep disorder in the US.

sleep inducing
inducing uyku
sleep like a top
{k} çok iyi uyumak
sleep mask
Uyku maskesi, uyurken gözleri kapatacak şekilde tasarlanmış, yumuşak kumaştan göz bandı
sleep on
ertesi güne bırak(mak)
sleep on it
(deyim) bir konuda karar vermeden önce bir süre düşünmek
sleep on something
bir şey üzerinde uyumak
sleep over
Yatıya kalmak; "The boy's friends were allowed to sleep over after the birthday party". (Eş anlam) stay over
sleep pattern
uyku düzeni
sleep through thunderstorm
mışıl mışıl uyumak
sleep through thunderstorms
mışıl mışıl uyumak
sleep tight
İyi geceler! İyi Uyu! Sıkı uyu!
sleep together
geceyi birlikte geçir(mek)
sleep well
İyi uykular!
sleep with someone
Biriyle cinsel ilişki kurmak
sleep-deprived
uyku yoksun
sleep around
herkesle düşüp kalkmak
sleep around
{k} dilediği kişiyle düşüp kalkmak, çeşitli insanlarla yatmak
sleep around
toplu seks yapmak
sleep around
önüne gelenle yatmak
sleep away
uykuda geçirmek
sleep double
yatakta iki kişi yatmak
sleep double
birlikte yatırmak
sleep in
evde kalmak (gece)
sleep in the car
arabada uyumak
sleep it off
uyuyarak kurtulmak
sleep late
geç kalkmak
sleep late
geç saate kadar uyumak
sleep like a dog
kütük gibi uyumak
sleep like a dormouse
ölü gibi uyumak
sleep like a log
{k} derin derin uyumak
sleep like a top
deliksiz uyumak
sleep mode
beklemede, nobette
sleep off
uyuyarak gidermek
sleep off
(deyim) sleep sth. off uyuyarak geçirmek
sleep off
uyuyarak kurtulmak
sleep off
(s.t.) (bir şeyin etkisini/bir duyguyu) uyuyarak geçiştirmek
sleep on
(deyim) sleep on sth. karara varmayı düşünmek için bir gece ertelemek. sleep on it bir meseleyi dusunmek icin bir gun ertelemek
sleep on
sonraya bırakmak
sleep on
ertesi güne bırakmak
sleep on
yarına bırakmak
sleep on it
sabah ola hayır ola
sleep rough
(Fiili Deyim ) yataksız , kuru toprakta yada nerde olursa yatmak
sleep through s.t
bir şey olup biterken uyumak: She slept through the explosion. Patlama oldu bitti ve o hiç uyanmadı
sleep well
rahat uyumak
sleep well
iyi uyumak
sleep with
cinsel ilişkiye girmek
sleep with
(biriyle) düşüp kalkmak, yatmak
sleep with
ilişkiye girmek
sleeping
{i} uyuyan

Beşikte uyuyan sevimli bebeğe bak. - Look at the cute little baby sleeping in the cradle.

Uyuyan bir aslanı uyandırma. - Wake not a sleeping lion.

sleeping
{s} uyku

Tom son zamanlarda uyku sorunu yaşamaktadır. - Tom has been having trouble sleeping recently.

Tom uyku tulumunun içinde rahat hissetti. - Tom felt comfortable inside his sleeping bag.

sleeping
{s} uyutan
slept
uykuda

Sami hafta sonunu uykuda geçirdi. - Sami slept away the weekend.

slept
uyumuş

Tom sadece üç saat uyumuştu. - Tom had slept for only three hours.

Dün gece elbiselerinle uyumuşsun gibi görünüyor. - It looks like you slept in your clothes last night.

drift into sleep
uykuya dalmak
need to sleep
uykusu olmak
need to sleep
uykusu gelmek
overcome by sleep
uyku basmak
put to sleep
(Tıp) uyuşturmak
put to sleep
(Tıp) narkoz vermek
sink into sleep
uykuya dalmak
sleep in
uykudan geç kalkmak
sleep with
(Argo) seks yapmak
sleep with
(Argo) götürmek
sleep with
biriyle düşüp kalkmak
sleeping
(Bilgisayar) uyuyor
sleeplessly
uykusuz olarak
sound sleep
derin uyku
sound sleep
deliksiz uyku
talk in one's sleep
sayıklamak
beauty sleep
güzellik uykusu
cause to sleep
uyumasına neden ol
drowned in sleep
ağır uykuya dalmış
go to sleep
(kıç/vb.) uyuşmak
go to sleep
uyumak

Şimdi uyumak istiyorum. - I would like to go to sleep now.

Bayan Jones, uyumak için her gece koyun sayar. - Mrs. Jones counts sheep every night to go to sleep.

in his sleep
uykusunda
not sleep a wink
gözüne uyku girmemek
put to sleep
uyutmak
put to sleep
yatırmak
sham sleep
uyur gibi yapmak
short sleep
kısa uyku
sleeping
uyku hali
sleeping
uykuda

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

sleeping
{f} uyu

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Bir bebek gibi uyuyor. - He's sleeping like a baby.

slept
{f} uyu

Onlar, odada biraz uyudular. - They slept a little in the room.

O bebek öğleye kadar beş saat uyumuş olacak. - That baby will have slept five hours by noon.

go to sleep
yatmaya gitmek

Yatmaya gitmek zorundayım. - I have to go to sleep.

go to sleep
uyumaya gitmek

Uyumaya gitmek istemiyorum. - I don't want to go to sleep.

Uyumaya gitmek için hâlâ çok erken. - It's still too early to go to sleep.

sleeping
sleeping sickness uy
a sleep
uyku
driving away sleep
uykuya sürüş
get a snatch of sleep
bir uyku kapmak olsun
get to sleep
Uyumak
go off to sleep
off uyu
go to bed to sleep
yatakta uyumaya gitmek
have a sleep on it
Üzerinde bir uyku var
he didnt sleep a wink.
O hiç bir gözüne uyku
lull to sleep
teskin uyku
not get a wink of sleep
gözünü bile kırpmamak
paradoxical sleep
paradoksal uyku
put down to sleep
Ölüm uykusuna koymak
rock a baby to sleep
Bir bebeği sallayarak uyutmak
sleeping
uyuyarak
sleeping
uyurken

Robin uyurken çok sevimli görünüyor. - Robin looks very cute when he's sleeping.

Sen uyurken ben kitap okuyacağım. - I'll read a book while you're sleeping.

slept
uyudu
to lose sleep over sth.
sth üzerinde uyku kaybetmek
when do you sleep
ne zaman uyursun
sleep in
yatma eylemi
sleep in
yatarak protesto
sleeping
uyku için kullanılan
sleeping
sleeping bag uyku tulumu
sleeping
sleeping partnerişin idaresine karışmayan ortak
sleeping
{i} uyuma

Tom bir yastık olmadan uyumayı denemeye karar verdi. - Tom decided to try sleeping without a pillow.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

sleeping
(isim) uyuma
sleeping
sleeping car yataklı vagon
sleeping
uykudaki
sleeping
sleeping Beauty Uyuyan Güzel
sleeping
sleeping pill uyku hapı
sleeping
{s} uyumaya yarayan
sleeping
uyur

Sen uyurken ben kitap okuyacağım. - I'll read a book while you're sleeping.

Bir çadırda uyurdunuz. - You are used to sleeping in a tent.

sleepless
{s} huzursuz
sleepless
{s} uyanık
sleepless
{s} dikkatli
sleepless
sleeplessly uykusuz olarak sleeplessnessuykusuzluk
sleeplessness
{i} dikkatlilik
sleeplessness
(Tıp) Uyuyamama hali, uykusuzluk
sleeplessness
{i} uyanıklık
sleeplessness
{i} huzursuzluk
slept
f., bak. sleep 2
slept
sleep yer sağla/uyu
İngilizce - İngilizce
The state of reduced consciousness during which a human or animal rests in a daily rhythm

We need to conduct an overnight sleep test to diagnose your sleep problem.

to spin on its axis with no other perceptible motion

When a top is sleeping, it is spinning but not precessing.

To accommodate in beds

This caravan can sleep up to four people.

An act or instance of sleeping

I’m just going to have a quick sleep.

A substance found in the corner of the eyes after waking, whether real or a figurative objectification of sleep (in the sense of reduced consciousness)

Wipe the sleep from your eyes.

To rest in a state of reduced consciousness

You should sleep 8 hours a day.

{n} repose, slumber, rest, ease, quiet, death
{v} to suspend the mental powers by rest
a natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended; "he didn't get enough sleep last night"; "calm as a child in dreamless slumber"
Slept

I never slept that night. - I didn't sleep at all that night.

Sleep is the natural state of rest in which your eyes are closed, your body is inactive, and your mind does not think. They were exhausted from lack of sleep Try and get some sleep Be quiet and go to sleep Often he would have bad dreams and cry out in his sleep
A sleep is a period of sleeping. I think he may be ready for a sleep soon
wait
If a sick or injured animal is put to sleep, it is killed by a vet in a way that does not cause it pain. I'm going take the dog down to the vet's and have her put to sleep. = put down
be asleep be able to accommodate for sleeping; "This tent sleeps six people
To be, or appear to be, in repose; to be quiet; to be unemployed, unused, or unagitated; to rest; to lie dormant; as, a question sleeps for the present; the law sleeps
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
a period of time spent sleeping; "he felt better after a little sleep"; "there wasn't time for a nap"
In the Tradition different sort of dreamstates are indicated: lucid dreams, dreamless sleep, the sleep of assimilation, the sleep of Alifa, the sleep of Avasha, the rest of Arcana, etc All these states signify states which are only understood by initiates because they correspond with exactly those degrees of Initiation one can not divulge
A word often used in connection with hypnosis, but natural sleep is not the same as a hypnotic 'sleep'
be asleep
To be careless, inattentive, or uncouncerned; not to be vigilant; to live thoughtlessly
To take rest by a suspension of the voluntary exercise of the powers of the body and mind, and an apathy of the organs of sense; to slumber
To be dead; to lie in the grave
A natural and healthy, but temporary and periodical, suspension of the functions of the organs of sense, as well as of those of the voluntary and rational soul; that state of the animal in which there is a lessened acuteness of sensory perception, a confusion of ideas, and a loss of mental control, followed by a more or less unconscious state
wait for a given period
a torpid state resembling sleep a period of time spent sleeping; "he felt better after a little sleep"; "there wasn't time for a nap"
be able to accommodate for sleeping; "This tent sleeps six people"
To give sleep to; to furnish with accomodations for sleeping; to lodge
The state in which a thread completely suspends execution until another thread signals it that there is work to do
suspend execution for interval
If a building or room sleeps a particular number of people, it has beds for that number of people. The villa sleeps 10 and costs £530 per person for two weeks. see also sleeping
Blue Tourmaline, Moonstone, Peridot
{f} be in a state of sleep, fall asleep, slumber; enter into or be in a state that resembles sleep; be inattentive, be inactive; accommodate, provide with a place to sleep; be in the repose of death
noun - A drug Sleep is the only known drug that has the ability to make you want more with the less you take And if you get none of it, you want it very badly If you deny your addiction to sleep, the withdrawal sequence includes dozing off, smacking into things, lack of attention, and getting hit by parked cars
{i} unconscious state entered into by the body for the purpose of rest and rejuvenation (in humans and animals); period of rest; inactive state; repose of death; closing of leaves and petals at night
a torpid state resembling sleep
When you sleep, you rest with your eyes closed and your mind and body inactive. During the car journey, the baby slept a pool surrounded by sleeping sunbathers
of Sleep

An hour of sleep before midnight is worth two hours of sleep after midnight. - One hour of sleep before midnight is worth two hours after.

Tom said that he wanted to buy a couple of sleeping bags. - Tom said he wanted to buy a couple of sleeping bags.

If you say that you didn't lose any sleep over something, you mean that you did not worry about it at all. I didn't lose too much sleep over that investigation
to sleep rough: see rough. Natural periodic suspension of consciousness during which the powers of the body are restored. Humans normally sleep at night, whereas nocturnal species sleep during the day. The average human sleep requirement is about 7.5 hours. Sleep is divided into two main types, REM (rapid-eye-movement) and NREM (non-REM); each recurs cyclically several times during a normal period of sleep. REM sleep is characterized by increased neuronal activity of the forebrain and midbrain, by depressed muscle tone, and by dreaming (see dream), rapid eye movements, and vascular congestion of the sex organs. NREM sleep is divided into four stages, the last of which is the deep, restorative, quiet sleep commonly associated with "a good night's rest." See also insomnia, narcolepsy
If you are trying to make a decision and you say that you will sleep on it, you mean that you will delay making a decision on it until the following day, so you have time to think about it
To be slumbering in; followed by a cognate object; as, to sleep a dreamless sleep
If you cannot get to sleep, you are unable to sleep. I can't get to sleep with all that singing
a state marked by lessened consciousness, lessened movement of the skeletal muscles, and slowed-down metabolism
obdormition
eye gum
roost
dormant
zs
shuteye
sleep apnea
Brief interruptions of breathing during sleep
sleep apnoea
Alternative form of sleep apnea
sleep around
To have numerous sexual partners
sleep debt
The cumulative effect of not getting enough sleep
sleep deprivation
The condition of forcibly (by someone else, or by a sleep disorder) being kept awake, to the point of noticeably lower alertness. A dangerous amount of sleep deprivation can cause fatal vehicular accidents
sleep disorder
A medical disorder of the sleep patterns of a person or animal
sleep disorders
plural form of sleep disorder
sleep in
To sleep late; to go on sleeping past one's customary or planned hour

On a rainy Saturday, after a busy week at work, he closed the curtains and decided to sleep in.

sleep like a baby
To sleep very well, especially peacefully
sleep like a log
To sleep heavily, long and without disturbance
sleep mode
the state of a computer system (especially a laptop), in which the screen and hard drive are switched off, and the only task running monitors external activity (such as a key press) which restores the system to its active state
sleep off
To get rid of (a pain, illness, condition) by sleeping

On the other hand, drugs with drowsiness as a side-effect (eg certain types of analgesia, antidepressants) are best administered in the evening so that patients can sleep off the effect and be alert the following day.

sleep on
To consider after a period of sleep, implying a decision will be made the next day
sleep on it
To postpone a decision until the following day to avoid making a hasty choice
sleep over
to spend the night as a guest in someone's home
sleep paralysis
The normal paralysis of the body that occurs during REM sleep
sleep paralysis
A situation where a person is not fully awake, and although conscious of their surroundings, unable to move or speak, often accompanied by feelings of terror
sleep schedule
A pattern of sleeping and waking; especially a regular pattern of sleeping and waking designed to promote health
sleep together
To be intimate with another person in the same bed
sleep together
To have sex with
sleep under the same bridge
a critique of a law where circumstances are ignored
sleep under the same bridge
To be formally, but not actually, equal under the law

The equally enforced prohibition not to sleep under the same bridge does not signify the reign of equlaity but rather its opposite for those without homes.

sleep with
To share a bed or bedroom with

My daughter has to sleep with her teddy bear or she gets scared.

sleep with
To have sexual intercourse with

Derek's a lovely guy, but I would never sleep with him.

sleep with the fishes
To be killed and have one's body disposed off in the sea or other body of water
sleep-debt
Attributive form of sleep debt

sleep-debt ramifications.

sleep with the fishes
(Ev ile ilgili) Be killed and have one's body disposed off in the sea or other body of water
sleep a wink
(deyim) (not sleep a wink) To not sleep at all

1. I was so excited last night. I didn't sleep a wink. 2. I didn't get a wink of sleep on the plane.

sleep debt
Sleep debt is the cumulative effect of not getting enough sleep
sleep with someone
1. Share a bed with someone.2. Euph. Copulate with someone
sleep apnea
Obstruction of breathing by the palate, tongue and/or nose during sleep; also called obstructive sleep apnea
sleep apnea
apnea that occurs during sleep
sleep apnea
a condition in which a person momentarily stops breathing during sleep Measured by times per hour to determine severity Also called apnea
sleep apnea
cessation of breathing for 10 or more seconds during sleep
sleep apnea
A group of potentially lethal disorders in which breathing recurrently stops during sleep for long enough to cause measurable blood deoxygenation
sleep apnea
The sudden interruption of breathing during sleep (p 169)
sleep apnea
Periodic cessation of breathing during sleep Normally a harmless event but in patient with impaired cardiovascular systems, sleep apnea may lead to death See Also Apnea
sleep apnea
A temporary suspension of breathing occurring repeatedly during sleep that often affects overweight people or those having an obstruction in the breathing tract, an abnormally small throat opening, or a neurological disorder
sleep apnea
A condition in which the patient has short periods of not breathing during sleep
sleep apnea
Apnea is the medical term for "stopping breathing " Many obese people have difficulty breathing when they sleep The fatty tissues in the pharynx and neck can compress the airway and block it When this occurs, the body's carbon dioxide levels rise to uncomfortable and unsafe levels This may cause you to wake up many times throughout the night For this reason, patients with sleep apnea sleep very poorly, and wake up in the morning still feeling tired They remain tired throughout the day, sometimes falling asleep in the middle of a conversation or while driving Sleep apnea may be relieved by using a CPAP or BiPAP device at night These are breathing assist devices that are worn over the face to help with breathing at night time After weight loss surgery, sleep apnea usually gets much better Most patients who needed to use CPAP or BiPAP machines before surgery are able to stop using them within several months after surgery
sleep apnea
A sleep disorder characterized by periods when breathing temporarily stops; the person is momentarily unable to move respiratory muscles or maintain an air flow through the nose and mouth
sleep apnea
a sleep disorder in which a person's breathing stops in intervals that may last from 10 seconds to a minute or longer When an apneic event occurs, air exchange may be impaired
sleep apnea
a sleep disorder characterized by periods when breathing stops during sleep and person must awaken briefly to breathe; major symptoms are excessive daytime sleepiness and loud snoring
sleep around
have sex with multiple partners, be sexually promiscuous (Slang)
sleep away
pass time sleeping
sleep disorder
condition of chronically disturbed sleep, abnormal sleeping patterns, constant problem regarding sleeping
sleep disorder
a disturbance of the normal sleep pattern
sleep in
sleep later than usual or customary; "On Sundays, I sleep in"
sleep in
sleep at one's workplace; sleep later than usual
sleep in
live in the house where one works; "our babysitter lives in, as it is too far to commute for her"
sleep late
sleep later than usual or customary; "On Sundays, I sleep in
sleep learning
{i} hypnopedia, learning while asleep (by listening to recordings, etc.); process of providing information into the brain while a person is sleeping
sleep like a baby
sleep soundly, sleep peacefully
sleep like a log
sleep soundly, sleep deeply that one cannot be disturbed
sleep like a top
sleep deeply, sleep soundly
sleep mode
This is a setting on your computer which allows reduced power consumption while the computer is not in use (but still turned on)
sleep mode
"Green" computers have a mode that allows them to shut down and reduce power to (suspend) the monitor or hard drive (or the whole computer) when the keyboard, mouse or hard drive have been inactive for a set period of time Settings are in CMOS setup and sometimes Desktop/Properties
sleep mode
Allows the user to conserve battery power when the phone is waiting for a call (network and subscription dependent feature -- not available in all areas)
sleep mode
Allows reduction in the amount of power consumed by the computer while it is not in use
sleep mode
Refer ZZ mode
sleep mode
An energy-saving mode of operation in which all unnecessary components are shut down Once "awakened", the computer returns almost immediately to its former operating status
sleep mode
A mode of operation where the Neuron Chip suspends in a low-power state The Neuron Chip wakes up upon service pin activation, or optionally, upon I/O or communications channel activity
sleep off
get rid of by sleeping; "sleep off a hangover"
sleep off
get rid of by sleeping; "sleep off a hangover
sleep off
If you sleep off the effects of too much travelling, drink, or food, you recover from it by sleeping. It's a good idea to spend the first night of your holiday sleeping off the jet lag They had been up all night and were sleeping it off
sleep off
relieve (drunkenness) by sleep
sleep on it
think about something for a while before coming up with a decision
sleep on the bed one has made
accept the consequences of one's actions, accept the situation that one has created
sleep one's life away
waste time sleeping, sleep when one could be doing productive things
sleep out
stay overnight somewhere other than at home
sleep out
work in a house where one does not live; "our cook lives out; he can easily commute from his home"
sleep over
stay overnight; "The boy's friends were allowed to sleep over after the birthday party"
sleep over
If someone, especially a child, sleeps over in a place such as a friend's home, they stay there for one night. She said his friends could sleep over in the big room downstairs
sleep research laboratory
laboratory at the Technion where scientists research the field of sleep and dreams
sleep soundly
have a deep sleep
sleep talking
uttering speech while asleep
sleep terror disorder
a disorder of sleep characterized by a dream of terrifying dimensions far worse than a typical nightmare; they occur during NREM sleep
sleep the sleep of the just
sleep deeply, sleep soundly
sleep tight!
good night!, sweet dreams!
sleep together
If two people are sleeping together, they are having a sexual relationship, but are not usually married to each other. I'm pretty sure they slept together before they were married
sleep with
have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?"
sleep with
If you sleep with someone, you have sex with them. He was old enough to sleep with a girl and make her pregnant
sleep with one eye open
sleep but remain on guard, remain alert for danger
sleep with one's fathers
sleep with one's ancestors
sleep-learning
teaching during sleep (as by suing recordings to teach a foreign language to someone who is asleep)
slow-wave sleep
{i} recurring period of deep and usually dreamless sleep totaling 5 or 6 hours a night recognized by slow brain waves
REM sleep
The stage of sleep during which most brain activity and dreams occur, characterised by rapid eye movement (REM)
beauty sleep
Extra sleep or a special nap

I know I ought to be taking a beauty sleep, she thought, so I'll be all fresh and fine for the evening..

beauty sleep
Sleep before midnight, on the belief that early sleep hours conduce to health and beauty.John Stephen Farmer and William Ernest Henley, Slang and Its Analogues Past and Present (1890), p. 159

But eager as Kate was for her beauty sleep, the light burned late in her room.

beauty-sleep
Alternative spelling of beauty sleep
dead sleep
The first sleep of the night in a biphasic sleep pattern

Until the close of the early modern era, Western Europeans on most evenings experienced two major intervals of sleep bridged by up to an hour or more of quiet wakefulness. The initial interval of slumber was usually referred to as “first sleep,” or, less often, “first nap” or “dead sleep.”.

deep sleep
State of sleep from which it is difficult to wake
deep sleep
: Artificially induced hibernation in humans for the purpose of long distance travel
deep-sleep
Attributive form of deep sleep, noun

His deep-sleep moaning rather disturbed me.

dog sleep
A shallow sleep; a pretended sleep. Dogs seem to sleep with "one eye open."
go to sleep
To fall asleep

Go to sleep at the same hour every night.

go to sleep
An expression used to dismiss an extremely foolish statement, or to dismiss somebody that one does not feel like talking to

Mom, I was wondering... can I get a tattoo? Go to sleep!.

goes to sleep
Third-person singular simple present indicative form of go to sleep
going to sleep
Present participle of go to sleep
gone to sleep
Past participle of go to sleep
how can you sleep at night
A rhetorical question, used to tell someone that they should feel guilty about something
morning sleep
The second sleep of the night in a biphasic sleep pattern

Until the close of the early modern era, Western Europeans on most evenings experienced two major intervals of sleep bridged by up to an hour or more of quiet wakefulness. The succeeding interval of slumber was called “second” or “morning” sleep.

put to sleep
to kill an animal in order to end suffering, often with an injection; see euthanasia
put to sleep
to give a general anesthetic prior to surgery
put to sleep
to cause (someone) to doze off, as through boring (him)
put to sleep
to help (someone) to bed
sleeping
asleep

I did that while everyone else was still asleep. - I did that while everybody else was still sleeping.

Be quiet. Tom is still asleep. - Be quiet. Tom is still sleeping.

sleeping
used for sleep; used to produce sleep
sleepless
Characterized by an absence of sleep

I spent a sleepless night worrying about the exams.

the big sleep
Death
went to sleep
Simple past of go to sleep
you made your bed, now sleep in it
A moralizing rejection said to someone looking for an easy out, especially of a situation they put themselves into
sleeplessness
insomnia
sleeplessly
without sleeping
sleeping
the suspension of consciousness and decrease in metabolic rate the state of being asleep
sleeping
{n} the act of taking rest in sleep, sleep
sleepless
{a} wanting or void of sleep, watchful
not sleep a wink
(deyim) Not sleep at all
Sleeplessness
insomnolence
Slept
slep

I slept only three hours. - I only slept for three hours.

Tom said he slept well last night. - Tom said that he slept well last night.

sleep tight
good night!, sweet dreams!
sleeping
the state of being asleep
sleeping
{s} napping; of sleep; causing sleep
sleeping
quiet and inactive restfulness
sleeping
{i} state of being asleep, slumbering
sleeping
You use sleeping to describe places where people sleep or things concerned with where people sleep. On the top floor we have sleeping quarters for women and children. see also sleep
sleeping
the state or act of being asleep
sleeping
present participle of sleep
sleeping
the suspension of consciousness and decrease in metabolic rate
sleeping
from Sleep
sleeping
lying with head on paws as if sleeping
sleeping
dreambound
sleepless
Someone who is sleepless is unable to sleep. A sleepless baby can seem to bring little reward
sleepless
experiencing or accompanied by sleeplessness; "insomniac old people"; "insomniac nights"; "lay sleepless all night"; "twenty watchful, weary, tedious nights"- Shakespeare
sleepless
Having no rest; perpetually agitated
sleepless
A sleepless night is one during which you do not sleep. I have sleepless nights worrying about her
sleepless
without having the eyes closed or covered by the eyelids; "to an eye like mine, a lidless watcher of the public weal"- Alfred Tennyson
sleepless
{s} without sleep; wakeful, insomniac, restless
sleepless
Having no sleep; wakeful
sleepless
wakeful
sleeplessly
without sleep; in a sleepless manner; "he was lying in bed sleeplessly
sleeplessly
In a sleepless manner
sleeplessness
The property of being sleepless
sleeplessness
a temporary state in which you are unable (or unwilling) to sleep
sleeplessness
{i} lack of sleep; alertness, insomnia
sleeps
plural of sleep
sleeps
third-person singular of sleep
slept
Slept is the past tense and past participle of sleep. Past tense and past participle of sleep. the past tense and past participle of sleep
slept
of Sleep
slept
past of sleep
Türkçe - İngilizce

sleep teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sleep well
iyi uykular
sleep